Đề tài: Đánh giá chất lượng cán bộ quản lý công ty bao bì, HAY

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng đã chỉ rõ: Con người là nguồn nhân lực quan trọng nhất, là nguồn lực của mọi nguồn lực, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Thực tiễn đã cho thấy, một doanh nghiệp hay một tổ chức dù có nguồn lực về tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại hàng đầu cũng trở nên vô nghĩa nếu không có đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi để sử dụng và phát huy tối đa lợi thế sẵn có trong đơn vị. Điều này cho thấy, nguồn nhân lực có chất lượng cao có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời đã đưa ra nhiều quyết sách về giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội từ nay đến năm 2020 là : “Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức”; “Phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn…” Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đều chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Do vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp buộc phải phát huy hết năng lực hiện có, đặc biệt là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng và quyết định. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tuy nhiên, trên thực tế Việt Nam từ trước tới nay, vấn đề chất lượng của đội ngũ quản lý là vấn đề còn nhiều yếu kém và bất cập. Do đó, đánh giá đúng đắn thực trạng chất lượng quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chất lượng cao đáp ứng
8. 2 yêu phát triển của doanh nghiệp nói riêng và yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nền kinh tế nói chung cần được nghiên cứu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn để có sự thống nhất trong nhận thức cũng như các thức thực hiện. Đó chính là lý do em đã lựa chọn đề tài “ Đánh giá chất lượng cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát” làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Đại học của mình. Trên cơ sở đó, em cũng xin đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp. b. Phạm vi nghiên cứu: – Không gian: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bao Bì Việt Phát. Địa chỉ: Đường số 4 – Khu công nghiệp Phú Bài – Hương Thuỷ – Thừa Thiên Huế. – Thời gian: + Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ giai đoạn 2013-2015 + Thu thập số liệu sơ cấp : 11/2016-12/2016 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: – Số liệu thứ cấp được cung cấp chủ yếu từ phòng Kế toán của công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát kết hợp với các số liệu có sẵn trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí, internet.. – Số liệu sơ cấp sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi để thu thập thông tin. + Xác định quy mô mẫu: Theo Hoàng Trọng: “Thông thường thì số quan sát (cỡ mẫu) ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7163

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *