Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Cung cấp điện cho xí nghiệp sản xuất bao bì xi măng, HAY

Đề tài: Cung cấp điện cho xí nghiệp sản xuất bao bì xi măng, HAY

Mở đầu Ngày nay, nền kinh tế nƣớc ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân cũng nâng cao nhanh chóng. Vì thế mà điện năng ngày càng khẳng định rõ tầm quan trọng của nó trong ngành kinh tế quốc dân cũng nhƣ trong sinh hoạt đời sống con ngƣời. Điện năng đã thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần tăng năng suất lao động, chất lƣợng và giá thành sản phẩm, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong cấu trúc kinh tế. Một trong những vấn đề quan trọng để cung cấp điện năng đến đời sống và sản xuất đó là thiết kế hệ thống cấp điện. Thiết kế hệ thống cấp điện là một việc làm khó. Một công trình dù nhỏ hay lớn cũng yêu cầu kiến thức tổng hợp từ hàng loạt chuyên ngành hẹp nhƣ cung cấp điện, thiệt bị điện, kỹ thuật cao áp… . Ngƣời thiết kế còn phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trƣờng, các đối tƣợng cấp điện, về tiếp thị. Công trình thiết kế quá dƣ thừa sẽ gây lãng phí điện năng, nguyên vật liêu, vốn đầu tƣ… . Công trình thiết kế sai (hoặc thiếu hiểu biết hoặc do lợi nhuận) sẽ gây ra hậu quả khôn lƣờng: gây sự cố mất điện, gây cháy nổ làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản. Trƣớc những vấn đề nêu trên ta thấy đƣợc tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống cấp điện đến đời sống và sản xuất. Để hiểu rõ hơn sau đây ta đi vào đề tài “Tính toán thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp sản xuất bao bì – xi măng Hải Phòng” do Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hƣớng dẫn.
4. 2 MẶT BẰNG ĐI DÂY MẠNG ĐIỆN XÍ NGHIỆP BAO BÌ XI MĂNG????? ÑÖÔØNGDÖÏKIEÁNQUYHOAÏCH DUOØNGÑIHAØNOÄI BANQUAÛNLYÙ COÂNGTR?NH THUÛYLÔÏI ÑUOØNGBEÂTOÂNGÑUOØNGBEÂTOÂNG MAËTBAÈNGÑIDAÂYMAÏNGÑIEÄNXÍNGHIEÄPBAOB?XIMAÊNG KHUVÖÏCNHAØ DAÂNVAØKHO ÑUOØNGDÖÏKIEÁNQUYHOAÏCH 01NHAØSAÛNXUAÁTCHÍNH 02KHOTOÅNGHÔÏP 03TRAÏMBIEÁNTHEÁ 04NHAØTAÉMVAØVEÄSINH
5. 3 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ XI MĂNG MÁYMAY1MÁYMAY2 MAÙYTRAÙNGMAØNG TAÏOSÔÏI MAÙYEÙPKIEÄN CAÉTLOÀNGOÁNG MAÙYDEÄT MÁYIN
6. 4 Chƣơng 1: GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ – CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng thuộc công ty Xi măng Hải Phòng nằm trên quốc lộ 5 ( số 3 đƣờng Hà Nội) đƣợc thành lập theo quyết định số 105/XMVN-HĐQT ngày 26/03/1999 của hội đông quản trị công ty xi măng Việt Nam. Là đơn vị đi đầu trong chƣơng trình chuyển đổi sản xuất theo chủ trƣơng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Hình 1.1: Công ty bao bì xi măng Hải Phòng. Xí nghiệp đƣợc đầu tƣ dây truyền sản xuất hiện đại của Cộng hoe liên Bang Đức và Cộng hoe Áo, chuyên sản xuất các loại vỏ bao đựng xi măng nhƣ bao KPK, PK, công suất giai đoạn 1 là 25 triệu vơ bao/năm. Sản phẩm vỏ
7. 5 bao đựng xi măng các loại của xí nghiệp sản xuất đã đƣợc các công ty thành viên của Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam và một số công ty xi măng liên doanh sử dụng, đánh giá cao về chất lƣợng cũng nhƣ về giá cả. Tuy mới bƣớc vào hoạt động theo quy mô mới nhƣng xí nghiệp bao bì Xi măng Hải Phòng đã có uy tín với bạn hàng về phƣơng thức làm ăn cuả mình. Đội ngũ cán bộ công nhân viên ngày càng đƣợc nâng cao về mức sống và trình độ nghiệp vụ. Cùng với sự doàn kết gắn bó, sự nhiệt tình năng nổ trong công việc xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng đang dần ổn định và từng bƣớc phát triển. 1.2. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp. Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Giám đốc điều hành Phó giám đốc điều hành Phòng kế toán, thống kê tài chính Phòng tổng hợp Phòng kỹ thuật, vật tƣ Xƣởng sản xuất Phòng tổ chức hành chính

 

MÃ TÀI LIỆU: 10237

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *