Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Đề tài: Công tác các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc

Đề tài: Công tác các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc

LỜI MỞ ĐẦU Với một nền kinh tế thị trường như hiện nay thì Ủy Ban Dân Tộc càng phải thay đổi và bắt kịp, càng lúc càng phong phú và mạnh mẽ. Đó có thể là cơ hội thúc đẩy phát triển cho các doanh nghiệp nhưng cũng là thách thức khó khăn bởi nhu cầu của con người ngày càng cao. Để có thể vững bước đi lên thì các doanh nghiệp này cần đưa ra cho mình một chiến lược kinh doanh hoàn hảo và phải thu hút được đội ngũ lao động chuyên nghiệp thực sự. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có một chế độ tiền lương và các khoản trích lập theo lương phù hợp bởi đó là động lực mạnh mẽ nhất đối với người lao động. Nó có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích khả năng, sự nỗ lực, óc sáng tạo. Nó là thước đo giá trị của thành quả lao động. Nó đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động. Công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương lao động giúp cho việc quản lý, khả năng sản xuất kinh doanh và giải quyết được các mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Vì vậy công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương được coi là rất quan trọng trong kế hoạch của doanh nghiệp, và doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến vấn đề này để có những biện pháp hoàn thiện một cách hoàn chỉnh. Xuất phát từ những nhận thức trên em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc” Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về công tác trả lương và các khoản trích lập theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Ủy Ban Dân Tộc Thời gian: Số liệu được sử dụng lấy từ giai đoạn 2013-2015 và giải pháp trong những năm tiếp theo
4. Luận văn tốt nghiệp Học việnTàiChính SV: Trần Minh Sơn Lớp : CQ50/23.014 Mục đích nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết cùng những gì quan sát và thu thập được trong quá trình thực tập để đưa ra các kiến nghị đề xuất về công tác tiền lương và tiền công lao động tại Ủy Ban Dân tộc Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực tế -Phương pháp thu thập thông tin -Phuơng pháp toán học thống kê -Phương pháp so sánh Kết cấu của bài viết: Ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm các chương : Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương Ủy Ban Dân Tộc Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Ủy Ban Dân Tộc Với thời gian thực tập ngắn cùng hạn chế về nguồn tư liệu nên bài viết chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Em kính mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy giáo về chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn hiệu quả, nhiệt tình của thầy giáo Tiến sỹ. Ngô Thanh Hoàng, em xin cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo của các cán bộ tại Ủy Ban Dân tộc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn!
5. Luận văn tốt nghiệp Học việnTàiChính SV: Trần Minh Sơn Lớp : CQ50/23.015 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp : 1.1.1. Khái quát chung về đơn vị hành chính sự nghiệp Đơn vị hành chính – sự nghiệp là đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý nhà nước về một hoạt động nào đó, hoạt động bằng nguồn kinh phí nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc bằng các nguồn khác nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao trong từng giai đoạn nhất định. Đơn vị hành chính sự nghiệp có thể phân loại như sau: * Theo tính chất, các đơn vị HCSN bao gồm: – Các đơn vị hành chính thuần túy: đó là các cơ quan công quyền trong bộ máy hành chính nhà nước (các đơn vị quản lý hành chính nhà nước). – Các đơn vị sự nghiệp: sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp nghiên cứu khoa học,… – Các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức quần chúng,… * Theo phân cấp quả lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức theo hệ thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác chấp hành ngân sách cấp đó. Cụ thể đơn vị HCSN chia thành ba cấp: + Đơn vị sự toán cấp I: là cơ quan chủ quản các ngành hành chính sự nghiệp trực thuộc TW và địa phương như các Bộ, tổng cục, Sở, ban,…Đơn vị dự toán cấp I trực tiếp quan hệ với cơ quan tài chính để nhận và thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp phát. + Đơn vị dự toán cấp II: Trực thuộc đơn vị dự toán đơn vị cấp I chịu sự lãnh đạo trực tiếp về tài chính và quan hệ cấp phát vốn của đơn vị dự toán cấp
6. Luận văn tốt nghiệp Học việnTàiChính SV: Trần Minh Sơn Lớp : CQ50/23.016 I. Đơn vị dự toán cấp II quản lý phần vốn ngân sáchdo đơn vị cấp I phân phối bao gồm phần kinh phí của bản thân đơn vị và phần kinh phí của các đơn vị cấp III trực thuộc. Định kỳ đơn vị phải tổng hợp chi tiêu kinh phí ở đơn vị và của đơn vị dự toán cấp III báo cáo lên đơn vị dự toán cấp I và cơ quan tài chính cùng cấp. + Đơn vị dự toán cấp III: Trực thuộc đơn vị dự toán cấp II. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp về tài chính và quan hệ cấp phát vốn của đơn vị dự toán cấp II, là đơn vị cuối cùng thực hiện dự toán. Đơn vị dự toán cấp III trực tiếp sử dụng kinh phí của ngân sách, chấp hành các chính sách về chi tiêu, về hạch toán, tổng hợp chi tiêu kinh phí báo cáo lên đơn vị cấp II và cơ quan tài chính cùng cấp theo định kỳ. Đơn vị HCSN rất đa dạng, phạm vi rộng, chi cho hoạt động chủ yếu được thực hiện thông qua nguồn kinh phí từ ng ân sách nhà nước cấp phát. Đặc điểm nổi bật của đơn vị HCSN là không phải là đơn vị hạch toán kinh tế, chức năng chủ yếu không phải là SXKD mà hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước. 1.1.2 Những vấn đề cơ bản về tiền lương 1.1.2.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương *C.Mac viết: “ Tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hoá sức lao động”. *Tiền công: là số tiền trả cho người lao động tuỳ thuộc vào số lượng thời gian thực tế (giờ, ngày), hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tuỳ thuộc vào khối lượng công việc hoàn thành. Tiền công thường được trả cho người sản xuất, các nhân viên bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhân viên văn phòng.
7. Luận văn tốt nghiệp Học việnTàiChính SV: Trần Minh Sơn Lớp : CQ50/23.017 * Mức lương tối thiểu: Là số lượng tiền dùng để trả cho người lao động làm những công việc đơn giản nhất trong điều kiện và môi trường lao động bình thường nhất không qua đào tạo nghề. Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc nhữ ng dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm 1.1.2.2 Ý nghĩa của tiền lương Tiền lương là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của người lao động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lương một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của người lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế. Mặt khác, tiền lương là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhưng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của người lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi

MÃ TÀI LIỆU: 6468

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562