Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp

Đề tài: Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, bao gồm nhiều sắc thuế trong đó thuế GTGT là một sắc thuế chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu số thu, cùng vơi vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhờ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể. Vì vậy, việc thu đúng – đủ, nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu từ thuế giá trị gia tăng nói riêng cùng các sắc thuế khác nói chung là hết sức quan trọng. Ngày nay trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của các công ty, DN đặc biệt là khối các DN NQD. Đây là khu vực có vai trò quan trọng đóng góp một phần không nhỏ vào số thu của ngân sách hàng năm. Với các quy mô, loại hình đa dạng, trong khi nguồn lực của cơ quan thuế còn hạn chế là cơ hội để các hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp ngày một phổ biến, tinh vi và phức tạp hơn. Điều này đe dọa đến số thu của Ngân sách Nhà nước. Có thể thấy, thất thu thuế là vấn đề nan giải mà toàn ngành thuế riêng và Chi cục thuế quận Tây Hồ đang phải đối mặt. Công tác chống thất thu thuế GTGT đối với các DN NQD thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế GTGT với các DN NQD là công việc quan trọng góp phần giúp Chi cục thuế quận Tây Hồ tập trung được nguồn thu tiềm năng, đảm bảo thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Vì những lý do trên đây, em đã lựa chọn đề tài “Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanhnghiệp ngoài quốcdoanh tại Chi cục thuế quận Tây Hồ”.
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: CQ50/02.022 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh( DN NQD) tại Chi cục thuế quận Tây Hồ. Để đạt được mục đích này, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thất thu thuế và hoạt động chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD. – Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về DN NQD. – Tìm hiểu thực trạng chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD qua đó đánh giá hiệu quả công tác chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD giai đoạn 2013 – 2015. – Đề xuất giải pháp chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD trong giai đoạn tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Tình hình chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD ở Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: giai đoạn 2013-2015. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp em đã sử dụng các phương pháp sau: – Phương pháp tư duy: phương pháp duy vật biện chứng. – Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, mô hình hóa. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chương:
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: CQ50/02.023 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thất thu thuế và chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chương 2: Thực trạng chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn quận Tây Hồ. Chương 3: Giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn quận Tây Hồ. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức lý luận và thực tiễn nhưng luận văn của em cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sựgóp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ thuế, các bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú, anh chị trong Chi cục thuế quận Tây Hồ và đặc biệt là TS. Tôn Thu Hiền, giảng viên khoa Thuế – Hải quan đã nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này.
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: CQ50/02.024 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẤT THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG . 1.1. Lý luận cơ bản về thất thu thuế 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất thu thuế Theo từ điển Hán Việt, Thất thu thuế: là việc nhập tiền vào quỹ không đủ, hay thu không đạt định mức, dưới mức trung bình trong nộp thuế, sản xuất, kinh doanh. Theo từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (NXB Đà Nẵng 1998), thất thu nói chung trong đó có thất thu thuế là “Thu không đạt mức, ở dưới mức coi là bình thường”. Ngoài ra còn một cách hiểu khác như: Thất thu thuế được hiểu là hiện tượng trong đó những khoản tiền từ các cá nhân, tổ chức có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay có những điều kiện cơ sở vật chất nhất định so với khả năng của họ cần phải động viên vào NSNN, song vì những lý do xuất phát từ Nhà nước hay người nộp thuế mà những khoản tiền đó không được nộp vào NSNN.  Phân loại thất thu thuế – Căn cứ vào tính chất của thất thu: Thất thu thuế gồm hai loại: Thất thu thuế thực và thất thu thuế tiềm năng. + Thất thu thuế thực: Được hiểu là những khoản tiền phải thu vào NSNN đã được quy định trong luật nhưng thực tế vì lý do nào đó không được nộp vào NSNN. + Thất thu thuế tiềm năng: Được hiểu là những khoản tiền thuộc khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế đáng lẽ phải được khai thác động viên vào NSNN nhưng không được quy định trong các luật thuế. – Căn cứ vào đối tượng gây ra thất thu thuế: Theo tiêu chí này, thất thu thuế bao gồm: thất thu thuế trong doanh nghiệp lớn, thất thu thuế đối với hộ
12. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: CQ50/02.025 kinh doanh cá thể, thất thu thuế trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thất thu thuế ở các doanh nghiệp nước ngoài. – Căn cứ vào nội dung thất thu thuế: Thất thu thuế giá trị gia tăng, thất thu thuế tiêu thu đặc biệt, thất thu thuế xuất nhập khẩu, thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thất thu thuế thu nhập cá nhân, thất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp … – Căn cứ vào nguyên nhân gây ra thất thu: Thất thu thuế gồm các loại chủ yếu sau: + Thất thu thuế do chính sách: Một là, chính sách thuế chưa bao quát hết được nguồn thu: một số khoản thu hoặc một số đối tượng chưa được chính sách thuế điều tiết điều này đã gây ra thất thu thuế tiềm năng. Hai là, một số điểm quy định trong chính sách thuế chưa rõ ràng, gây nhiều tranh cãi làm cơ sở cho việc trốn, tránh thuế. + Thất thu do quản lý: Loại thất thu này do trình độ quản lý của cơ quan thuế chưa đồng bộ và chuyên nghiệp; cán bộ thuế không giữ vững được phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp; sự phối hợp với các cơ quan liên quan chưa ăn khớp; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành liên tục; hướng dẫn thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc không rõ ràng. + Thất thu do các nguyên nhân khách quan: Đây là loại thất thu do các nguyên nhân không thuộc ý muốn chủ quan của cơ quan thuế và cơ quan liên quan như: trình độ hiểu biết của người nộp thuế, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội… + Thất thu do trốn thuế: Đây là hình thức thất thu do hành vi trốn thuế của người nộp thuế gây ra. Nhiều đối tượng cố tình kê khai không đúng số thuế đáng lẽ phải nộp theo quy định của pháp luật cũng như thực tế mà các doanh nghiệp đang kinh doanh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6490

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *