Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Đề tài: Chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng CDT

Đề tài: Chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng CDT

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Tó Nga_C§KT11-k3 Chuyªn §Ò:KÕ To¸n TËp Hîp Chi PhÝ Vµ TÝnh Gi¸ Thµnh S¶n PhÈm 1 Lêi nãi ®Çu. hực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung lực lượng vượt qua mọi thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị truờng có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế toán là công cụ quan trọng để phục vụ cho quản lý nền kinh tế cả vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất, các công ty phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân và chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý kinh tế. Giá thành sản phẩm tăng hay giảm, cao hay thấp đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội bao gồm cả lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh hiệu quả của việc quản lý sử dụng vật tư lao động, tiền vốn của doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng quản lý,tiết kiệm các nguồn vốn nói trên sẽ xác định việc hạ giá thành và ngược lại. Đó cũng là một đòi hỏi khách quan khi các công ty, xí nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. T

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 1028

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng tại Công ty Dịch Vụ Minh Tiến

LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, ý nghĩa khoa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *