Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty, HAY

Đề tài: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính Nhà nƣớc nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Khai thác và chế biến than là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn ở nƣớc ta. Nó có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: là nguồn cung cấp năng lƣợng chủ yếu và là sản phẩm không thể thiếu trong sản xuất và đời sống, tham gia vào hầu hết các ngành công nghiệp lớn của đất nƣớc nhƣ điện, cơ khí, phân bón, vật liệu xây dựng… Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty cùng với đội ngũ công nhân viên đã luôn nỗ lực trong việc cải cách, sửa đổi bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, chủ động trong sản xuất kinh doanh nhƣ tìm nguồn cung ứng vật tƣ đầu vào, nâng cao chất lƣợng sản phẩm,…Kết quả trong những năm gần đây Công ty đã hoàn thành và vƣợt kế hoạch sản xuất mà Tập đoàn giao phó. Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn đƣợc các nhà doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp biết đƣợc chi phí sản xuất và giá thành thực tế của mỗi loại sản phẩm cũng nhƣ kết quả của hoạt động SXKD tại doanh nghiệp, từ đó phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sử dụng lao động, vật tƣ…để đề ra phƣơng hƣớng hữu hiệu nhằm thúc đẩy SXKD phát triển, doanh lợi ngày càng cao.
9. Vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đƣợc xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng với vốn kiến thức đã đƣợc học, những hiểu biết thu thập đƣợc trong quá trình thực tập tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin, em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu Vinacomin” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. – Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin. – Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin.  Phạm vi nghiên cứu: – Về không gian: đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin. – Về thời gian: đề tài đƣợc thực hiện từ ngày 25/03/2013 đến 29/06/2013 – Sử dụng số liệu năm 2012.
10. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu – Các phƣơng pháp kế toán. (Phƣơng pháp chứng từ, phƣơng pháp tài khoản, phƣơng pháp tính giá, phƣơng pháp tổng hợp cân đối). – Phƣơng pháp thống kê và so sánh. – Phƣơng pháp chuyên gia. – Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chƣơng chính : Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin. Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10236

 

 • PHÍ TÀI LIỆU:50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *