Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Chất lượng đội ngũ công chức thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đề tài: Chất lượng đội ngũ công chức thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

1. Lý do chọn đề tài Công chức và chất lượng công chức hành chính nhà nước có một vị trí và vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước luôn là hệ quả trực tiếp từ hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, đồng thời áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ này ngày một nâng cao, dần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong thời kỳ mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, coi đây là nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Việc nâng cao chất lượng công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) gắn với phát triển kinh tế tri thức là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm và được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, trình độ kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi còn chưa thực sự phát triển; nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước nói riêng còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của nền công vụ nói riêng và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói chung. Điều đó càng đòi hỏi đội ngũ công chức trong các cơ quan
14. 2 chuyên môn của tỉnh phải không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị trong quản lý kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Thực tế cho thấy chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh còn chưa đồng đều và nhiều vấn đề bất cập, một bộ phận công chức chưa đáp ứng được nhiệm vụ của công việc, yêu cầu của sự đổi mới và hội nhập. Để có một đội ngũ công chức chuyên môn trên địa bàn tỉnh có chất lượng, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, là rất cấp thiết. Đến nay, tỉnh chưa có giải pháp đồng bộ hiệu quả phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi” là yêu cầu tất yếu khách quan, phù hợp với lý luận và thực tiễn. 2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài Chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Vấn đề này nhận được sự quan tâm và tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học trong nước. Một số đề tài nghiên cứu, sách, tạp chí có liên quan đã được công bố như: – Nguyễn Duy Gia (1990),Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội. – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (1998), Đạo đức, phong cách lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. – Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
15. 3 hiện đại hoá đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. – Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Nxb Lao động, Hà Nội. – Bộ Khoa học và Công nghệ (2003),Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của nhà nước pháp quyền XHCN do dân, vì dân. – Phạm Hồng Thái (2004), Công vụ, công chức nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội. Ngoài ra còn có rất nhiều luận văn, chuyên đề nghiên cứu về chất lượng đội ngũ công chức các cấp (tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, các cấp cơ sở))

 

MÃ TÀI LIỆU: 10354

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *