Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại Kiên Giang, HOT

Đề tài: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại Kiên Giang, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội. Nòng cốt của việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở chính là đội ngũ công chức xã. Đội ngũ công chức xã là những người gần dân nhất, sát dân nhất. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, họ là những người trực tiếp truyền tải và thực thi các chính sách, pháp luật đến Nhân dân thông qua giải quyết các công việc liên quan tới quyền và lợi ích của Nhân dân; đồng thời cũng là người thấu hiểu nhất những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, những vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật khi áp dụng trong thực tế. Hiệu quả thực thi công vụ của bộ máy chính quyền cấp xã nói chung và bộ máy hành chính nói riêng có được triển khai và thực hiện hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ công chức. Vì vậy, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện có hiệu quả, thành công hay không có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ công chức cấp xã. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Người đã tổng kết “Cấp xã là nơi gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì
10. 2 mọi công việc đều xong xuôi” [16, tr.371]. Khi bàn về đội ngũ cán bộ sau thành công của Cách mạng tháng 8, Bác đã nói “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [16, tr.269]. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở” [15, tr.167- 168 và được cụ thể hoá b ng Nghị quyết số 17-N TW ngày 18 tháng 3 năm 2 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về “Đổi mới và nâng cao hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. Nghị quyết Trung ương 6 khoá X cũng xác định: “Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở”. Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ và công chức xã, phường, thị trấn; những người hoạt động không chuyên

 

MÃ TÀI LIỆU: 19067

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *