Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Chất lượng công chức xã huyện Gò Quao, Kiên Giang, HOT

Đề tài: Chất lượng công chức xã huyện Gò Quao, Kiên Giang, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Xã, thị trấn (cấp xã) là nơi phần đông Nhân dân cư trú, sinh sống, vì vậy HTCT cấp xã nói chung và công chức xã nói riêng có vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức vận động Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi khả năng, nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức cuộc sống cộng đồng dân cư. Từ đó, đòi hỏi công chức cấp xã phải có trình độ, năng lực, có vai trò quyết định chất lượng tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thời gian qua, Đảng ta luôn quan tâm đối với cán bộ, công chức là sự quan tâm toàn diện, không chỉ cán bộ, công chức cấp cao, lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức ở cấp trung ương, tỉnh, huyện mà cả cán bộ công chức bình thường, đặc biệt là cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở và trong hoạt động thi hành công vụ. Họ là những người trực tiếp tổ chức, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách sách pháp luật của Nhà nước trong cuộc sống; trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ này sẽ góp phần giúp chính quyền cấp cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đòi hỏi phải xây dựng cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đã xác định:
12. 2 “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở” [1,tr.167-168 và được cụ thể hoá b ng Nghị quyết số 17-NQ T ngày 18-3-2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới và nâng cao HTCT cơ sở xã, phường, thị trấn: “xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hoá đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở” [1,tr.2]. Sau khi Nghị quyết ra đời, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 114 2003 NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003; Nghị định số 121 2003 NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003; Nghị định số 92 2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ và công chức xã – phường – thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cấp tỉnh đã ban hành Quy định số 16 2010 QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về chức danh số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã phường thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách thuộc tỉnh Kiên Giang. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị định của Chính phủ; Bộ Nội vụ, Tỉnh u , UBND các địa phương trên cả nước có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng công chức cấp xã, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và không ngừng nâng cao trình độ, kiến
13. 3 thức của cán bộ, công chức cấp cơ sở, từng bước phát triển về cả số lượng và chất lượng. Thời gian qua, Tỉnh u , Hội đồng Nhân dân, U ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung, Huyện u , Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao nói riêng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất có thể để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Năm 2014, theo phân cấp của UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Gò Quao đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã sau khi được Sở Nội vụ thẩm định về chỉ tiêu biên chế cần tuyển. Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện công khai minh bạch, theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, kết quả đã tuyển dụng những tri thức trẻ có trình độ đại học chính quy về công tác tại các xã trên địa bàn huyện, tổng số lượng công chức được tuyển là 16 công chức. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã giai đoạn 201 -2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, đã đào tạo, bồi dưỡng 32 lượt cán bộ, công chức. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay chất lượng công chức xã ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vẫn còn hạn chế, bất cập. Phần lớn công chức xã do chuyển từ cơ chế cũ, được hình thành từ nhiều nguồn nên cơ cấu chưa đồng bộ, trình độ, phẩm chất, năng lực một số chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn chủ yếu là xét tuyển. Trình độ về năng lực chuyên môn của một số công chức xã chưa đồng điều, còn thấp so với yêu cầu, nhiệm vụ, nên mặc dù đã qua đào tạo, bồi dưỡng nhưng chủ yếu được đào tạo chuyên môn sau khi tuyển dụng làm việc chủ yếu là vừa học vừa làm. Do đó đầu vào không bảo đảm nên chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng không cao, các lớp bồi dưỡng chủ yếu là ngắn hạn nên hiệu quả thấp dẫn đến cán bộ không biết việc để làm hoặc không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ; còn công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn

 

MÃ TÀI LIỆU: 10509

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *