Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé tham gia trận đấu của Saigon Heat

Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé tham gia trận đấu của Saigon Heat

TÓM LƢỢC Đề tài “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua vé tham gia trận đấu của Saigon Heat” đƣợc thực hiện từ tháng mƣời hai năm 2016 đến hết tháng ba năm 2017. Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua vé của khách hàng để từ đó đƣa ra các đề xuất phù hợp nhầm nâng cao việc kinh doanh vé của công ty. Đề tài nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn bốn thành viên trong công ty và ba khách hàng) để đƣa ra đƣợc mô hình nghiên cứu đề xuất và thang đo sử dụng trong nghiên cứu này. Tiếp đến là nghiên cứu định lƣợng, đƣa ra bảng câu hỏi và khảo sát 233 khách hàng của Saigon Heat mua vé đến sân tham gia trận đấu. Sau khi thu thập đƣợc kết quả khảo sát, tiến hành nhập dữ liệu và chạy SPSS. Tiến hành kiểm định Cronbach’s alpha với bảy yếu tố và mƣời bốn biến quan sát sau đó phân tích nhân tố EFA, số lƣợng bảy yếu tố giảm xuống còn năm yếu tố do sự trùng lặp và cũng do câu hỏi trong bảng câu hỏi chƣa rõ và có liên kết với nhau. Tiếp tục thực hiện phân tích hồi quy cho năm yếu tố này và một biến phụ thuộc là quyết định mua để xác định đƣợc các biến độc lập này tác động nhƣ thế nào đến biến phụ thuộc, là năm yếu tố này ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến quyết định mua vé của khách hàng. Sau quá trình nghiên cứu hồi quy ta ra đƣơc một quy trình hồi quy cho thấy rằng năm biến độc lập đều tác động khá nhiều đến quyết định mua vé của khách hàng. Đó là các biến yếu tố chất lƣợng chuyên môn, chƣơng trình giải trí, khuyến mãi, chuẩn chủ quan, giá cả. Đây là năm yếu tố tác động mạnh đến quyết định mua vé của khách hàng. Đƣa ra những đề xuất để đẩy mạnh các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định của khách hàng nhƣ cải thiện chất lƣợng chuyên môn của Saigon Heat, đẩy mạnh các hoạt đông khuyến mãi và nâng cao chất lƣợng cho chƣơng trình giải trí. Đề tài nghiên cứu bao gồm ba phần chính: Phần 1 Giới thiệu công ty. Nội dung phần này giới thiệu tổng quan về công ty nhƣ lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của công ty, phân tích sơ bộ về tình hình hoạt động của công ty. Thêm vào đó, nội dung phần này còn đề cập đến phƣơng hƣớng phát triển và hoạt động của công ty trong thời gian tới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 52247

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *