Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT ở TPHCM, HAY

Đề tài: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT ở TPHCM, HAY

1. Lý do chọn đề tài Sự kiện nước ta gia nhập WTO chứng tỏ sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thay đổi tích cực, to lớn và toàn diện trong thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội; khẳng định vị thế của đất nước ta trên thế giới; thể hiện rõ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập tự chủ, ổn định về chính trị, đồng thuận về xã hội, sẵn sàng thực hiện các cam kết chung với cộng đồng quốc tế. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳn định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [14, tr.272]. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Chính vì thế, trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Vì đây là nguồn lực quyết định việc thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục trung học phổ thông được xem là nền tảng và có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến hiệu quả của nguồn nhân lực đất nước; bởi lẽ giáo dục trung học phổ thông là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng 5
5. nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để giáo dục trung học phổ thông thực sự có chất lượng cao phải đảm bảo đồng bộ về các điều kiện như nội dung chương trình, giáo khoa, cơ sở vật chất; đồng thời phải kể đến vai trò nòng cốt của đội ngũ giáo viên. Để đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung thì việc xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo cơ sở tiền đề tốt cho hoạt động dạy và học là một biện pháp cơ bản nhất. Vì vậy, các nhà quản lý giáo dục phải hết sức coi trọng việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hay nói cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Đội ngũ giáo viên là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công hay thất bại của việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Sản phẩm của họ tích hợp cả nhân tố tinh thần và vật chất, đó là nhân cách, sức lao động. Sứ mệnh của nhà giáo có ý nghĩa đặc biệt, họ là bộ phận lao động tinh hoa của đất nước; lao động của họ trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của đất nước và cộng đồng đi vào trạng thái phát triển bền vững. Đảng và Nhà nước ta từ khi ra đời cho đến nay rất quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên. Trong nền giáo dục mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định đội ngũ giỏo viên là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Họ có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng và đạo đức cách mạng chân chính, hệ thống những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc và tinh hoa của nhân loại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này, tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất” [29, tr.331]. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 19169

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *