Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Biện pháp cải thiện tài chính của công ty xây dựng Thái Hà

Đề tài: Biện pháp cải thiện tài chính của công ty xây dựng Thái Hà

LỜI MỞ ĐẦU 1) Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước đặc biệt là quá trình mở cửa, hội nhập với các nền kinh tế của các nước khác đã tạo ra nhiều cơ hội lớn cho nước ta nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những khó khăn và thách thức cho các DN, khiến cho sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế ngày càng trở nên gay gắt. DN không chỉ cạnh tranh với các DN cùng ngành, cùng lĩnh vực trong nước mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có tiềm lực kinh tế lớn mạnh từ các nước trên thế giới. Trong hoàn cảnh đó, để duy trì được sự tồn tại đồng thời thúc đẩy sự lớn mạnh của DN cũng như đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất, bản thân các DN không những phải vươn lên trong quá trình hoạt động SXKD mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm lực kinh tế. Trên thực tế muốn đứng vững và cạnh tranh được trong nền kinh tế thị trường thì các DN phải luôn nắm rõ tình hình kết quả hoạt động SXKD và thực trạng tài chính của DN mình qua từng thời kỳ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, đặc biệt là trong quản lý tài chính. Để đạt được điều đó, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành đánh giá, phân tích các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của DN một cách chi tiết và hiệu quả nhằm nắm rõ được thực trạng cũng như định hướng tương lai cho sự phát triền của toàn DN. Đánh giá tình hình tài chính của DN là công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không chỉ đối với chủ sở hữu DN mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng có liên quan đối với DN. Nhưng thực tế hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn còn xem nhẹ việc đánh giá thực trạng tài chính DN một cách thường xuyên dẫn đến việc không ít các DN không phát hiện
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính Sv: Lô Thị Kim Ngân Lớp: CQ50/11.112 được các nguy cơ, cơ hội trong kinh doanh cũng như trong quản trị tài chính, không xác định được các đối thủ cạnh tranh, làm cho DN gặp khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn, SXKD kém hiệu quả, không bảo tồn được vốn. Nguyên nhân của những tồn tại trên là do các nhà quản trị chưa quản trị tốt tình hình tài chính cũng như các hoạt động kinh doanh của DN. Do đó các nhà quản trị tài chính cần thay đổi nhận thức về cách nhìn nhận vẫn đề từ đó đưa ra các hành động thực tế nhằm đẩy mạnh khía cạnh quản trị tài chính của DN. Đây là một vấn đề rất được quan tâm đối với các nhà quản trị tài chính DN và cũng như nhiều chủ thể quản lý hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một DN, sau thời gian thực tập tại CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà được sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nghiêm Thị Thà và sự chỉ bảo giúp đỡ của cán bộ phòng Tài chính – kế toán, kết hợp với những kiến thức đã được học, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà” 2) Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của DN như lý luận cơ bản về đánh giá thực trạng tài chính của DN, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của DN tại CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và một số giải pháp tài chính thực hiện tại CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà nhằm những mục đích như sau : – Xem xét và đánh giá thực trạng tài chính của công ty trong các năm gần đây.
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính Sv: Lô Thị Kim Ngân Lớp: CQ50/11.113 – Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị thực tập trong thời gian tới. 3) Phạm vi nghiên cứu Về không gian : Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính của CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. Về thời gian : Trong hai năm 2014 – 2015 Về nguồn số liệu : Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2014 – 2015. 4) Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, … đồng thời sử dụng các bảng biểu, biểu đồ để minh họa. 5) Kết cấu đề tài Tên đề tài : “ Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tàichínhcủa côngtyTNHHxâydựng đô thị và thương mại Thái Hà” Đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, sơ đồ, tài liệu tham khảo, phụ lục còn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tình tài chính của DN Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà.
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính Sv: Lô Thị Kim Ngân Lớp: CQ50/11.114 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp Theo điều 4 luật DN năm 2014 quy định: “ DN là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Xét về mặt bản chất, tài chính DN là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động chuyển hóa của quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của DN. Xét về mặt hình thức, tài chính DN là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của DN. Bên trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của DN là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị hợp thành các quan hệ tài chính của DN và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau: – Quan hệ tài chính giữa DN với Nhà nước: Quan hệ này được thực hiện chủ yếu ở chỗ mỗi DN thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách…Đối với DN nhà nước còn thể hiện ở việc: Nhà nước đầu tư vốn ban đầu và bổ sung cho DN bằng cách thức khác nhau. – Quan hệ tài chính giữa DN với các chủ thể kinh tế và các tổ chức kinh tế xã hội khác: Quan hệ tài chính giữa DN với các chủ thể kinh tế khác là mối quan hệ rất đa dạng và phong phú được thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất khi DN và các chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau
12. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính Sv: Lô Thị Kim Ngân Lớp: CQ50/11.115 Ngoài quan hệ với các chủ thể kinh tế khác DN có thể còn có quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác như DN thực hiện tài trợ cho các tổ chức xã hội… – Quan hệ tài chính giữa DN với người lao động trong DN: Quan hệ này được thể hiện trong việc DN thanh toán tiền công, thực hiện thưởng phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào HĐKD của DN… – Quan hệ tài chính giữa DN với các chủ sở hữu của DN: Mối quan hệ này thể hiện trong việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn của chủ sở hữu đối với DN và trong việc phân chia LNST của DN. – Quan hệ tài chính trong nội bộ DN: Đây là quan hệ thanh toán giữa các bộ phận nội bộ DN trong HĐKD, trong việc hình thành và sử dụng các quỹ của DN. Có thể thấy rằng, hoạt động tài chính là một mặt hoạt động của DN nhằm đạt tới các mục tiêu của DN đề ra. Các hoạt động gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động chuyển hóa của quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của DN.  Các quyết định tài chính doanh nghiệp Mặc dù chưa hoàn toàn thống nhất trong khái niệm tài chính DN vê mặt ngôn từ; tuy nhiên, có sự đồng thuận khí các quan niệm khác hau về taiif chính doanh nghiệp đều cho rằng:

 

MÃ TÀI LIỆU: 6489

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *