Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Bảo vệ quyền nhân thân của người lao động theo luật, HOT

Đề tài: Bảo vệ quyền nhân thân của người lao động theo luật, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng chính thức tuyên bố đƣờng lối đổi mới, với nội dung cơ bản là chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN; dân chủ hóa đời sống xã hội trên cơ sở xây dựng nhà nƣớc pháp quyền của dân, do dân và vì dân… Và bảo vệ quyền con ngƣời trong đó có quyền lợi của NLĐ đƣợc coi là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc. Do nhiều nguyên nhân nhƣ sức ép doanh số, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, dẫn đến chủ sử dụng lao động luôn phải tìm cách giảm chi phí đầu vào, phát sinh hay do thiếu hiểu biết pháp luật, sự biến chất về đạo đức của NSDLĐ… Đã dẫn tới hệ quả NLĐ bị buộc làm việc quá thời gian quy định, làm việc trong điều kiện không đảm bảo ATVSLĐ, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị NSDLĐ trốn đóng BHXH, hay bị sa thải trái pháp luật…Do đó, vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. BLLĐ 2012 có các quy định bảo vệ quyền nhân thân cho NLĐ nhƣng trong số các quy định đó vẫn còn có những quy định chƣa phù hợp với thực tiễn áp dụng hoặc vì những nguyên nhân khác nhau những quy định này của BLLĐ lại không đƣợc thực hiện đúng trên thực tế. Bên cạnh đó, quan hệ lao động thƣờng xuyên thay đổi dẫn đến có những quyền nhân thân của NLĐ cần đƣợc bảo vệ nhƣng lại chƣa đƣợc ghi nhận trong BLLĐ. Do đó, trên thực tế, quyền nhân thân của NLĐ chƣa đƣợc đảm bảo một cách triệt để. Do đó, tôi đã chọn đề tài “Bảo vệ quyền nhân thân của người lao động trong Pháp luật lao động ở Việt Nam” làm luận văn Thạc sỹ luật học của mình. Với mong muốn nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng pháp
8. 2 luật về bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng hiện nay nhằm đƣa ra nhƣng kiến nghị hoàn thiện BLLĐ về vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của BLLĐ về bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ trên thực tế. 2. Tình hình nghiên cứu Bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ và đảm bảo thực thi quyền nhân thân của NLĐ trong thực tế luôn là đề tài thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều giới trong xã hội. Bởi trong quan hệ lao động, NLĐ luôn ở vị trí yếu thế hơn so với NSDLĐ, và là ngƣời phải thực hiện các nghĩa vụ lao động nên thƣờng đối diện với các rủi ro dẫn đến quyền nhân thân của họ rất dễ bị xâm phạm. Qua tìm hiểu, đã có nhiều bài viết và công trình nghiên cứu đề cập tới một số khía cạnh bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ nhƣ: vấn đề việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vấn đề ATVSLĐ, vấn đề lƣơng tối thiểu…Cũng nhƣ đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu trực tiếp về bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ nhƣ: Cuốn sách chuyên khảo “Đảm bảo quyền con ngƣời trong pháp luật lao động Việt Nam” do PGS.TS.Lê Thị Hoài Thu chủ biên năm 2013. Luận văn thạc sỹ “Bảo vệ quyền nhân thân của ngƣời lao động dƣới góc độ pháp luật lao động” của Ths.Đỗ Minh Nghĩa do PGS.TS Nguyễn Hữu Chí hƣớng dẫn; Khóa luận tốt nghiệp “Bảo đảm sự an toàn tính mạng, sức khỏe cho ngƣời lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của luật lao động” của tác giả Đỗ Viết Huy năm 2012; Khóa luận tốt nghiệp “Bảo vệ quyền nhân thân của ngƣời lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam” của Nhâm Thúy Lan do Tiến sỹ Nguyễn Kim Phụng hƣớng dẫn năm 2004;

 

MÃ TÀI LIỆU: 19254

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *