Đề Cương Chi Tiết Đề Tài: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Theo Pháp Luật Việt Nam

Luận văn quản trị kinh doanh

Đề Cương Chi Tiết Đề Tài: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Theo Pháp Luật Việt Nam, để hoàn thiện được mà bài báo cáo tốt nghiệp ngành luật, thì việc đầu tiên bạn nên làm đó chính là hoàn thiện đề cương theo yêu cầu giáo viên. Tuy nhiên có nhiều bạn sinh viên lại gặp khó khăn ở bước này, hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành luật sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành luật, cách làm đề cương đơn giản mà lại nhanh chóng nhất, các bạn cùng tìm hiểu dưới đây nha.

 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân

 • 1.1. Khái quát về công ty………
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.2. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
 • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức (Phải mô hình hóa bằng Sơ đồ và diễn giải cụ thể về cơ cấu tổ    chức này, không nêu tên từng người ra mà chỉ nêu chức danh công việc)
 • 1.2. Khái quát về phòng ban thực tập (…..phòng nào trong công ty)
 • 1.2.1. Vị trí pháp lý, chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 1.2.3. Cơ cấu của tổ chức
 • (Phải mô hình hóa bằng Sơ đồ và diễn giải cụ thể về cơ cấu tổ    chức này, không nêu tên từng người ra mà chỉ nêu chức danh công việc)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 • 2.1. Tổng quan chung về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam
 • 2.1.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • 2.1.2. Đặc điểm của giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • – Chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:
 • – Cơ sở phát sinh giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:
 • – Nội dung của giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:
 • 2.1.3. Phân loại giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • – Theo cơ quan giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án hay Hội đồng trọng tài, hòa giải viên.
 • – Theo nội dung giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: giải quyết tranh chấp lao động cá nhân về tiền lương, BHXH, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, sa thải người lao động….
 • – Theo thủ tục giải quyết giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: giải quyết tranh chấp lao động cá nhân có hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân không cần phải hòa giải.
 • 2.1.4. Ý nghĩa của quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • – Đối với các bên tham gia trong QHLĐ (NLĐ, NSDLĐ)
 • – Đối với Nhà nước và xã hội
 • 2.1.5. Sự phát triển của quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • – Giai đoạn BLLĐ 1994, sửa đổi, bổ sung qua các năm…
 • – Giai đoạn BLLĐ 2012
 • – Giai đoạn BLLĐ 2019
 • 2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • 2.2.1. Các nguyên tắc trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 180 BLLĐ 2019). Chú ý các nguyên tắc 1, 2, 4, 5.
 • 2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 182 BLLĐ 2019)
 • 2.2.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (*) Điều 187 BLLĐ 2019
 • – Hòa giải viên lao động
 • – Hội đồng trọng tài lao động
 • – TAND
 • 2.2.4. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (*) Điều 188, 189 BLLĐ 2019 ====> Tùy thuộc vào thẩm quyền giải quyết tranh chấp mà trình tự, thủ tục sẽ khác nhau. So sánh với BLLĐ 2012 để rút ra những điểm khác biệt. Lý giải vì sao lại có sự khác biệt này?
 • 2.2.5. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 190 BLLĐ 2019). So sánh với thời hiệu khởi kiện trong BLTTDS 2015.
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN TẠI TÒA ÁN…..(CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LĐ CÁ NHÂN) VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

 • 3.1. Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại……..
 • 3.1.1. Tổng kết chung tình hình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại……..
 • 3.1.2. Những kết quả đạt được trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại……..
 • 3.1.3. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại……..
 • 3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 • 3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • 3.2.2. Giải pháp chung
 • 3.2.3. Giải pháp cụ thể
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hình thức bố cục làm bài khóa luận tốt nghiệp

Về bố cục:

Phải có sự cân đối giữa 03 chương, dung lượng tối đa của 03 chương không vượt quá 30 trang. Chương 01 không quá 06-08 trang, chương 2 và 3 phải gấp ít nhất từ 1.5 đến 2 lần chương 01.

Về nội dung:

Cần tập trung vào nội dung mà đề tài hướng đến (chương 2 đề cương). Đặc biệt cần nhấn mạnh đến nội dung về thực tiễn ….(chương 3). Vì vậy, cần có các số liệu thực tế về đề tài như các bản án tranh chấp hay các mẫu hợp đồng. Các số liệu thu thập cần được xử lý. Trên cơ đó, cần phân tích các số liệu đó để đi đến các kết luận về thành tựu và những hạn chế trong GIẢI QUYẾT TCLĐ CÁ NHÂN…..

Về hình thức:

 • Cần có tài liệu tham khảo ít nhất 30-40 tài liệu tham khảo (sách, giáo trình, báo, link…). Các ý tưởng nếu không phải của mình mà copy từ nguồn khác phải trích dẫn. Lưu ý: Việc trích dẫn không quá nhiều nội dung của các tác giả khác, tránh hiện tượng đạo văn nguyên gốc.
 • Cần canh lề văn bản, canh đoạn. Cần chú ý việc thụt đầu dòng phải theo nguyên tắc và thống nhất trong toàn bài.
 • Chú ý các lỗi chính tả trong toàn đoạn và bài —-> rà soát thật kỹ.
 • Không viết tắt tùy tiện. Nếu viết tắt phải lập bảng Danh mục từ ngữ viết tắt ở đầu bài Tiểu luận. Không viết tắt ở các mục, tiêu mục.
 • Các tiêu mục hoặc mục hoặc chương kết thúc không có dấu chấm hoặc hai chấm. Rà soát lại các lỗi này trong toàn tiểu luận.
 • Các bảng số liệu cần có chu kỳ 05 năm gần nhất để thấy sự khác biệt qua các năm.
 • Các Bảng biểu cần ghi chú thành các Bảng 2.1…. Về……
 • Các quy trình cần mô hình hóa thành các Sơ đồ và có diễn giải cụ thể cho quy trình này.
admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *