Home / Luận án Tiến sĩ / Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình

Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) luôn gắn liền với dân tộc và nhân dân. Những thắng lợi, những thành tựu mà cách mạng Việt Nam đạt được trong gần 90 năm qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, ĐCSVN được nhân dân suy tôn là người lãnh đạo của mình, bởi nhân dân thấy rõ chỉ có Đảng mới có khả năng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Mục đích, lý tưởng phấn đấu của Đảng cũng là mục đích, nguyện vọng của nhân dân. Từ năm 1945, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với hệ thống chính trị (HTCT) và toàn xã hội đã được khẳng định và ghi nhận. Tuy nhiên, trong cả lý luận và thực tiễn vẫn còn còn nhiều lúng túng và bất cập, như: sự phân định chức năng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị – xã hội (CT-XH) vẫn chưa thật rõ ràng, còn có sự trùng lắp, chồng chéo về một số chức năng; vị trí, vai trò của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức CT-XH chưa được xác định đúng mức, trên thực tế có lúc Đảng bao biện, làm thay, can thiệp không đúng chức năng, thẩm quyền vào công việc của Nhà nước, các tổ chức CT-XH, nhưng không phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, bản thân Nhà nước, MTTQ và các tổ chức CT-XH cũng có lúc, có việc còn thụ động, phụ thuộc và dựa dẫm vào sự lãnh đạo của Đảng, nên chưa thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình. Trong quá trình lãnh đạo, có thời kỳ Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chính quyền, khi sai sót khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn
7. 2 đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng này và đề ra một hệ thống các giải pháp cấp bách để tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo sự chuyển biến bước đầu có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các biểu hiện thiếu trách nhiệm, hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Điều đó, thể hiện rõ Đảng ý thức trách nhiệm cao của mình trước nhân dân, dân tộc. Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN không chỉ được xác lập trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của đất nước, mà còn được ghi nhận nhất quán trong các Hiến pháp Việt Nam (trong Lời nói đầu Hiến pháp năm 1959, trong Điều 4 của các Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013). Như vậy, từ khi thành lập cho đến khi trở thành đảng cầm quyền, ĐCSVN luôn được Nhà nước và cả xã hội thừa nhận, tôn vinh. Việc Hiến pháp năm 2013 (khoản 2 Điều 4) lần đầu tiên quy định “Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” thể hiện sự cam kết của Đảng trước nhân dân, tinh thần trách nhiệm cao của Đảng, sự dũng cảm chính trị, dám chịu trách nhiệm của Đảng, đồng thời cũng thể hiện đòi hỏi của nhân dân đối với Đảng trong việc đề ra và tổ chức thực hiện những quyết định quan trọng liên quan tới sự phát triển của đất nước.

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0853

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *