Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Chính sách giảm nghèo bền vững cho dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Chính sách giảm nghèo bền vững cho dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

1. Lý do chọn đề tài Luận văn Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Đói nghèo là một hiện tượng mang tính toàn cầu, nó không chỉ tồn tại ở những nước nghèo có thu nhập thấp, mà ngay cả ở những nước có nền kinh tế phát triển vẫn có một tỷ lệ dân số sống trong tình trạng nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần. Do đó, xóa đói giảm nghèo phải được xác định là một chiến lược lâu dài và thường xuyên của mọi quốc gia. Đói nghèo Việt Nam nói riêng, xóa đói giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn được Đảng và Nhà nước xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển Kinh tế – Xã hội của đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách xóa đói giảm nghèo đã trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia và được đưa vào kế hoạch định kỳ 05 năm của Chính phủ và các địa phương, đến nay đã thực hiện qua 03 giai đoạn (1998-2000, 2001-2006, 2006-2010), hiện nay đang thực hiện giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2015-2020. Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đồng thời phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để hiện thực hóa trong cuộc sống, với hệ thống các chương trình, chính sách, từ những chương trình, chính sách mà tên gọi đã trở nên rất đỗi thân quen, gần gũi như “134”, “135”,… và cùng với chương trình có ý nghĩa đột phá như Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và mới đây nhất là Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
10. 2 Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, cùng với cả nước nói chung, tỉnh Phú Yên cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; đến nay toàn tỉnh Phú Yên đã giảm được số hộ nghèo đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo từ 16,96% vào đầu năm 2011 còn lại 15,82% (cuối năm 2012) giảm xuống 1,14% so với năm 2011; còn 13,03% (cuối năm 2013) giảm 2,66% so với năm 2012; còn 10,73% (cuối năm 2014) giảm 3,30% so với năm 2013; còn 7,72% (cuối năm 2015) giảm 3,01% so với năm 2014. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 19.040% vào cuối năm 2011 xuống còn 13.152% cuối năm 2015[11]. Có thể khẳng định, chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững được Đảng, Nhà nước ta tập trung quan tâm nhất đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với mong muốn rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng. Từ năm 1998 đến nay, giảm nghèo ở Việt Nam luôn là vấn đề được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo là chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, tuy nhiên chính sách giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đang được quan tâm như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; số hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo cao; các chương trình giảm nghèo bền vững triển khai trong thời
11. 3 gian qua chưa toàn diện; nhiều chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững đã được ban hành nhưng còn mang tính ngắn hạn, chồng chéo, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ và lồng ghép tập trung vào mục tiêu giảm nghèo; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, vào cộng đồng vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương. Đồng thời một số hộ nghèo có tâm lý không thích thoát nghèo để được hưởng chính sách của Nhà nước, những điều như trên cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững hiện nay. Chính vì vậy, trong giai đoạn đến (2016-2020) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về Phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020’’. Phú Yên thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 5.060 km2 , vùng miền núi của tỉnh có diện tích 3.679 km2 , chiếm 72% diện tích toàn tỉnh. Trong đó, có 30 dân tộc thiểu số với 58.656 người chiếm khoảng 6% dân số toàn tỉnh, chủ yếu tập trung ở 03 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Trong đó, dân tộc Ê đê: 23.535 người, chiếm 40,07%; Chăm: 21.579 người, chiếm 36,74%; Ba Na: 4.661 người, chiếm 7,94%; Tày: 2.626 người, chiếm 4,47%; Nùng: 2.372 người, chiếm 4,1%; Hoa: 2.285 người, chiếm 3,9% và các dân tộc khác chiếm 3,18%[5]. Trong năm năm 2011-2015, toàn tỉnh đã có hơn 37.614 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,72% vào cuối năm 2015 đạt 118% kế hoạch. Đặc biệt, huyện miền núi huyện Sơn Hòa hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 27,38% cuối năm 2010 xuống còn 11% cuối năm 2015[5]. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng cao;

 

MÃ TÀI LIỆU: 10472

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *