Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

1. Lý do chọn đề tài Gạo là sản phẩm chủ yếu của nền nông nghiệp Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Năm 1999, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với 4,56 triệu tấn gạo. Đến năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu 6,568 triệu tấn gạo mang về trị giá FOB 2,680 tỷ USD, trị giá CIF 2,783 tỷ USD. Công ty Lương thực Trà Vinh (Imextravinh) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II). Lĩnh vực kinh doanh chính là thu mua, chế biến và xuất khẩu gạo các loại: 5%, 10%, 15%, 25 %…. Thị trường xuất khẩu gạo chính của Imextravinh là Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Trong đó, Trung Quốc là một trong những khách hàng truyền thống của Công ty. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Theo số liệu của Agromonitors, nhập khẩu gạo Việt Nam của Trung Quốc năm 2015 là 2,16 triệu tấn, trong đó nhu cầu nhập khẩu gạo Jasmine Việt Nam của Trung Quốc rất lớn khoảng 285.500 tấn. Tiếp cận thị trường Trung Quốc với sản phẩm gạo Jasmine đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh xuất khẩu của Công ty, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, bán cái khách hàng cần, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng cường hiệu quả kinh doanh, dần dần mở rộng xuất khẩu gạo Jasmine sang thị trường khác, gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đứng trước nền kinh tế biến động, khó khăn như hiện nay, cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Ấn độ và Pakistan trong cả phân khúc thị trường gạo cấp thấp và cấp cao. Nếu như Công ty Lương thực Trà Vinh chỉ tập trung xuất khẩu một loại gạo cấp thấp, chỉ xuất khẩu cái mình có, không xây dựng chiến lược để thâm nhập thị trường với sản phẩm mới, Công ty sẽ không
14. -2- theo kịp thị trường, không đáp ứng được nhu cầu thị trường mục tiêu nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng. Vì vậy, việc nghiên cứu và cải tiến các hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh là cần thiết, đưa sản phẩm gạo Jasmine vào danh mục các sản phẩm xuất khẩu của Công ty, nhằm đạt được mục tiêu tăng về lượng và giá trị, từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh. Từ những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Xây dựng chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo Jasmine của Công ty Lương thực Trà Vinh sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2015-2020”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Xây dựng chiến lược Marketing và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo Jasmine của Công ty Lương thực Trà Vinh sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2015-2020. 2.2. Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh giai đoạn 2010-2014. Phân tích hoạt động Marketing và Marketing xuất khẩu trong thời gian qua của Công ty Lương thực Trà Vinh. Xây dựng chiến lược Marketing xuất khẩu và các giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo Jasmine vào thị trường Trung Quốc. 3. Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu cần trả lời các câu phỏng vấn sau:
15. -3- Thực trạng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty Lương thực Trà Vinh đã đạt được những thành tựu cũng như những tồn tại như thế nào? Công tác Marketing của Công ty Lương thực Trà Vinh đã và đang bị tác động bởi những những nhân tố nào và vai trò của Marketing đối với các chiến lược kinh doanh xuất khẩu của Công ty ra sao? Chiến lược Marketing nào cần xây dựng để phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu gạo Jasmine vào thị trường Trung Quốc giai đoạn 2015 -2020? 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.1.1. Đối tượng khảo sát Tác giả đã lựa chọn 10 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo và 04 khách hàng truyền thống của Công ty. 4.1.2 Đối tượng phân tích Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo Jasmine của Công ty Lương thực Trà Vinh. Quá trình triển khai các hoạt động Marketing nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh xuất khẩu tại Công ty Lương thực Trà Vinh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty Lương thực Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II). 4.2.2 Phạm vi thời gian Đề tài được nghiên cứu dựa trên số liệu hoạt động xuất khẩu của Công ty giai đoạn 05 năm (từ năm 2010 đến năm 2014). Xây dựng chiến lược giai đoạn 2015-2020.
16. -4- 4.2.3 Phạm vi về nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Trà Vinh giai đoạn 2010-2014 Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược Marketing xuất khẩu gạo Jasmine sang thị trường Trung Quốc của Công ty Lương thực Trà Vinh. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu Chọn theo địa bàn: chọn 10 chuyên gia trong ngành ở từng đơn vị trực thuộc Công ty và 04 khách hàng truyền thống. 5.2 Phương pháp thu thập thông tin 5.2.1 Dữ liệu thứ cấp Sổ theo dõi mua bán hàng và thông tin giới thiệu từ website của Công ty Lương thực Trà Vinh. Thông tin từ Phương án, báo cáo tổng kết của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Số liệu thu thập từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam; từ website chuyên trang lúa gạo Agromonitors, viettraders. Báo nông nghiệp Việt Nam. 5.2.2 Dữ liệu sơ cấp Thông tin sơ cấp: thu thập bằng cách tổ chức họp thảo luận để thiết lập bảng câu hỏi, sau đó phỏng vấn trực tiếp chuyên gia là những người có am hiểu về Công ty, về thị trường kinh doanh gạo như Ban lãnh đạo Xí nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty cùng ngành, cán bộ phụ trách nghiệp vụ kinh doanh gạo, nghiệp vụ xuất nhập khẩu gạo. 5.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định tính để nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến
17. -5- thực trạng về công tác marketing xuất khẩu mà Công ty đang thực hiện nhằm đánh giá được những thành công và hạn chế, từ đó xây dựng chiến lược Marketing mix và các giải pháp thực hiện chiến lược giúp Công ty Lương thực Trà Vinh đẩy mạnh doanh thu xuất khẩu gạo Jasmine vào thị trường Trung Quốc. Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn phối hợp các phương pháp nghiên cứu như sau: 5.3.1 Phương pháp định tính. Nghiên cứu thực trạng về thông tin Công ty, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, thị trường xuất khẩu của Công ty Lương thực Trà Vinh. 5.3.2 Phương pháp so sánh So sánh đối chiếu số liệu giữa các năm, giữa khu vực, nhu cầu thị trường để đánh giá được mức độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và dự báo được khả năng phát triến của Công ty cũng như tiềm năng của thị trường xuất khẩu gạo nói chung và gạo jasmine nói riêng. 5.3.3 Phương pháp phân tích SWOT Phân tích SWOT, sử dụng công cụ phân tích ma trận điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ (SWOT) nhằm đánh giá những tồn tại, những cơ hội để thực hiện lựa chọn chiến lược marketing một cách hợp lý. 5.3.4 Phương pháp phân tích tổng hợp. Tổng hợp các yếu tố đã được phân tích, thực trạng xuất khẩu sang các thị trường hiện tại và thị trường tương Trung Quốc để đề ra giải pháp cải tiến. 5.4 Khung nghiên cứu Nhằm thực hiện nghiên cứu đề tài một cách hiệu quả thực hiện theo đúng kế hoạch và lựa chọn đề tài, tác giả thiết lập khung nghiên cứu như sau:
18. -6- Hình 1: Khung nghiên cứu (Nguồn: Tác giả) 6. Tổng quan nghiên cứu Nhằm mục đích thực hiện việc nghiên cứu đề tài có tính khả thi, hội tụ đủ các cơ sở, các điều kiện, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu, nhiều bài báo, nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài tác giả lựa chọn nghiên cứu. Từ đó, tác giả Lý thuyết Marketing quốc tế Bài học kinh nghiệm…. Mục tiêu nghiên cứu: Chiến lược Marketing và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo jasmine sang thị trường TQ giai đoạn 2015-2020 Lý thuyết xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu Cơ sở khoa học về xuất khẩu và Marketing Quốc tế Thực trạng công tác Marketing Công ty Tổng quan về công tác xuất khẩu tại Imextravinh Phân tích các hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Lương thực Trà Vinh Phân tích các yếu tố tác động đến xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu : Phân tích SWOT… Chiến lược Marketing – Mix nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo jasmine sang thị trường TQ của Imextravinh 2015-2020 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược Marketing Các kiến nghị

 

MÃ TÀI LIỆU: 10133

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *