Home / Luận văn Tốt Nghiệp

Luận văn Tốt Nghiệp

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của con người tăng lên, nhu cầu tiêu dùngcủahọ cũngtheo đó màtăng. Họ chitiêu nhiều hơn, muốnsở hữu nhiều thứ hơnvà việc mua sắm của mình trở nên dễ dàng, thuận lợi …

Read More »

Tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Thương mại Lam Giang

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấpthiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, trong thời kỳ đất nước tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn, thách thức. …

Read More »

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cơ khí xây dựng Hà Nội

PHẦN MỞ ĐẦU Đứng trước nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới như hiện nay với nhiều những cơ hội và thách thức. Để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp đều phải chủ động về …

Read More »

Đề tài: Kế toán hàng hoá tại Công ty thương mại Trường Xuân, HAY

PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1.Tính cấp thiết của đề tài: Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hoá, mức độ cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước …

Read More »