Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD

Luận văn thạc sĩ ngành QTKD

Tháng Sáu, 2020

 • 4 Tháng Sáu

  Luận văn: Dịch vụ hành chính công tại UBND TP Rạch Giá, HAY

  1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi đất nước ta phải tiến hành những sự thay đổi lớn, trong đó có sự thay đổi về cải cách hành chính với trọng tâm là dịch vụ hành …

 • 4 Tháng Sáu

  Đề tài: Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Lăk

  1. Tính cấp thiết của đề tài Công chức là nhân tố quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước của mọi quốc gia. Họ vừa là người tham mưu xây dựng, đồng thời vừa là người tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước …

 • 4 Tháng Sáu

  Luận văn: Chung cư ở phường Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội, HAY

  Qua gần 5 , em đã tích luỹ đƣợc các kiến thức cần thiết về ngành nghề mà bản thân đã lựa chọn. Sau 16 tuần làm đồ án tốt nghiệp, đƣợc sự hƣớng dẫn của Tổ bộ môn Xây dựng, em đã chọn và hoàn thành đồ án thiết …

 • 4 Tháng Sáu

  Luận văn: Nhà làm việc Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, HAY

  Qua 5 năm học tập và rèn luyện trong trƣờng, đƣợc sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình chu đáo của các thầy, các cô trong trƣờng,đặc biệt các thầy cô trong khoa Công nghệ em đã tích luỹ đƣợc các kiến thức cần thiết về ngành nghề mà …

 • 4 Tháng Sáu

  Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A6 –B6 thuộc huyện Văn Yên, HOT

  Hiện nay, đất nƣớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, việc giao lƣu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ngƣời dân, các cơ …

 • 4 Tháng Sáu

  Luận văn: Xây dựng một khu Ký túc xá 9 tầng cho sinh viên, HAY

  CHƢƠNG 1: KIẾN TRÖC 1.1 Giới thiệu về công trình KÝ TÚC XÁ 9 TẦNG Nhiệm vụ và chức năng: Đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho sinh viên. + Chủ đầu tư : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT. 1.2 Điều kiện tự nhiên, xã hội …

 • 4 Tháng Sáu

  Đề tài: Văn phòng điều hành công ty xây dựng số 3 -HÀ NỘI, HOT

    MÃ TÀI LIỆU: 18913   PHÍ TÀI LIỆU: 35.000 ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2) NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được) CHECK EMAIL (1-15 PHÚT) …

 • 4 Tháng Sáu

  Đề tài: Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn tại Cửa Lò, HOT

  1 Lớp: QL1001.MSV:100198 PHẦN MỞ ĐẦU I. TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP “ Nghiên cứu Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến năm 2020” II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu …

 • 4 Tháng Sáu

  Đề tài: Thiết kế và thi công công trình Khách sạn Nam Định, HAY

  . Đặt vấn đề . Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có những bƣớc phát triển mạnh mẽ của thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nƣớc. Song song với những thành tựu vƣợt bậc về kinh tế, những sức ép của …

 • 4 Tháng Sáu

  Luận văn: Công trình Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội, HAY

  Công trình Bệnh viện điều dƣỡng Hà Nội (Thuộc trung tâm Y tế môi trƣờng lao động công nghiệp) đƣợc xây dựng tại khu Quần Ngựa – phƣờng Cống Vị -Ba Đình – Hà Nội với mục đích chính phục vụ cho ngƣời lao động, và đặc biệt là những …