Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán (page 5)

Luận văn thạc sĩ Kế toán

Tháng Sáu, 2020

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán quản trị tại công ty Điện lực Dầu khí, HOT

  1. Tính cấp thiết của luận án Nước ta đang bước vào thời kỳphát triển mới trong bối cảnh thế giới đang có những thayđổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong khi đó, nội tại nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thử thách lớn; lạm …

 • 7 Tháng Sáu

  Kế toán theo hoạt động để tính chi phí và giá thành sản phẩm, HOT

  1. Lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu Toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại hiện nay đang là một xu thế tất yếu và diễn ra ngày càng sâu rộng. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp, HOT

  1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp ngày càng chiếm vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc, HOT

  1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Những thành tựu của nó đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có lĩnh vực tài …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản, HOT

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp (DN). Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tác động, …

 • 7 Tháng Sáu

  Doanh thu chi phí kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất chè

  1. Tính cấp thiết của đề tài Nói đến trà Việt, ngƣời ta nghĩ ngay đến trà Thái Nguyên. Với diện tích trồng chè khoảng 17.660 ha, đứng thứ 2 cả nƣớc (sau Lâm Đồng), Thái Nguyên nằm trong vùng chè lâu đời của Việt Nam, với sản phẩm chè …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất giày, HOT

  1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta đã và đang đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội. Mặc dù trong thời gian vừa qua rất …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Công tác kế toán trong công nghiệp Khoáng sản, HOT

  1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các Tổng công ty Nhà nước từng bước xây dựng, củng cố để hình thành các TĐKT lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản, HOT

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng như quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thị trường kinh doanh bất động sản nước ta đã có những chuyển biến tích …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp, HOT

  . Tính cấp thiết của đề tài Kinh doanh nội dung số ở Việt Nam là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư. Ở Việt Nam, dịch vụ nội dung số hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh với tốc độ …