Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán (page 4)

Luận văn thạc sĩ Kế toán

Tháng Sáu, 2020

 • 7 Tháng Sáu

  Đề tài: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và kết quả bán hàng, HOT

  1 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nền kinh tế đa phương hóa, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành thương mại dịch vụ đã và đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng buôn bán giao lưu hàng hóa với các nước trên …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công, HOT, 2019

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xuất phát từ thực trạng chế độ kế toán khu vực công Việt Nam còn nhiều cách biệt so với kế toán khu vực công trên thế giới. Kế toán khu vực công Việt Nam chưa cung cấp thông tin hữu …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và kiểm soát chi phí

  1. Tính cấp thiết của đề tài Xây lắp là ngành SX vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, giá trị dành cho đầu tƣ trong lĩnh vực xây lắp là …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Thông tin tài chính của các công ty niêm yết, HOT, 2019

  1. Lý do chọn đề tài Đối với thị trường chứng khoán (TTCK) thì thông tin luôn là yếu tố không thể thiếu khi thực hiện các hoạt động đầu tư, đặc biệt là thông tin tài chính (TTTC). Tuy nhiên, TTCK Việt Nam trong thời gian qua hoạt động …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Công tác kế toán hàng hóa tại Công ty máy tính, HOT

  LỜI MỞ ĐẦU Đối với doanh nghiệp thì hàng hóa là quan trọng nhất. Do đó việc quản lý hàng hóa phải thật chính xác và chặt chẽ thì doanh nghiệp mới đạt được kết quả tốt trong kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao. Bên cạnh đó doanh nghiệp …

 • 7 Tháng Sáu

  Đề tài: Phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính, HOT, 2019

  LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Trong thời đại mà “đồng tiền” không nằm trong két sắt của các doanh nghiệp và gia đình, mà được đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm, bất động sản, và các dự án,… thì các quyết định có liên …

 • 7 Tháng Sáu

  Đề tài tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho, HOT

  1.1. LÍ DO CHỌ Ề TÀI Ngành ki m toán ở Việt Nam đã ả q 5 ă , đ dần dần khẳ đ được v thế của mình. Cùng với sự phát tri n của nền kinh tế, đ c biệt là sự hội nhập TTP trong thời gian …

 • 7 Tháng Sáu

  Đề tài: Quy trình kiểm toán tiền lương và khoản trích theo lương

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa doanh nghiệp.Tuy nhiên, trong tương lai, các doanh nghiệp trong nước không …

 • 7 Tháng Sáu

  Đề tài: Kế toán các khoản phải trả người lao động, HOT

  1. Lý do chọn đề tài: Tiền lƣơng là phần thu nhập của ngƣời lao động trên cơ sở số lƣợng và chất lƣợng lao động khi thực hiện công việc của ngƣời lao động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và lao động. Đối với doanh nghiệp, tiền …

 • 7 Tháng Sáu

  Luận văn: Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp than, HOT

  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Trong hơn 20 năm qua, kể từ khi hoạt động theo mô hình Tập đoàn (từ tháng 10 năm 1994 đến nay), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) đã đạt sản lượng than khai …