Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán (page 2)

Luận văn thạc sĩ Kế toán

Tháng Bảy, 2020

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty kinh doanh D&C

  Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Lý do chọn đề tài Kế toán ngày nay không chỉ là người ghi chép các thông tin tài chính và lên báo cáo mà còn tham gia và có vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Một đơn vị muốn phát …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty thiết bị y tế

  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với tiến trình phát triển hệ thống kế toán Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính cũng không ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với các chuẩn mực chung …

 • 3 Tháng Bảy

  Lập dự toán phục vụ cho kiểm soát tại công ty dược phẩm, HAY

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ quản lý, trong đó đổi mới và hoàn thiện công tác dự …

 • 3 Tháng Bảy

  Phân tích báo cáo tài chính của Công ty thương mại đầu tư, 9đ

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế …

Tháng Sáu, 2020