Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán

Luận văn thạc sĩ Kế toán

Tháng Bảy, 2020

 • 5 Tháng Bảy

  Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

  MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là hoạt động tất yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhằm tìm kiếm một năng lực kinh doanh mới dưới áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng. Khi đó, tập …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Tăng cường quản trị vốn cố định tại công ty in Tài Chính

  LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày này, khi nền kinh tế nước tachuyểnsang cơ chế thị trường, mục đích củacác doanhnghiệp Nhànước khôngcònlàhoànthành kế hoạch được giao mà phảitự hạch toán kinh doanh của mình theo phương thức “lời ăn, lỗ chịu”. Các doanhnghiệp luônphảikhôngngừng …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Kế toán chi phí doanh thu tại Công ty thiết kế công trình

  CHƯƠNG 1 TỔNGQUANVỀĐỀTÀIKẾTOÁNCHIPHÍ, DOANHTHUVÀKẾTQUẢHOẠT ĐỘNGKINHDOANHTẠICÔNGTYCỔPHẦNVIMECO 1.1. Lý do chọn đề tài Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng con người tồn tại không thể không có xây dựng cơ bản. Nhu cầu về xây dựng cơ bản là nhu cầu thường xuyên và ngày càng tăng …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty xây dựng bê tông

  MỞ ĐẦU Ngày nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triến trong cơ chế mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Dược phẩm

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đó có những bước phát triển đáng kể đặc biệt là kể từ sau khi hội …

 • 3 Tháng Bảy

  Phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Khai thác khoáng sản, HAY

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm cho tính cạnh tranh trong các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt hơn khi nền kinh tế thế giới luôn chứa đựng nhiều …

 • 3 Tháng Bảy

  Chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại Khách Sạn Kim Liên

  CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và thoả mãn nhu cầu đời sống văn hoá, tinh thần của con người. Nước ta, …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát tại Công ty

  HƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Lý do chọn đề tài Trước xu hướng kinh tế thế giới ngày càng được đa dạng hóa, quốc tế hóa, kinh tế Việt Nam đang vững bước chuyển mình và hội nhập. Để tồn tại và phát triển được, các …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty vận tải

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Lý do lựa chọn đề tài Để quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả, việc cung cấp thông tin quản trị chính xác, kịp thời cho nhà quản lý là một yêu cầu đặc biệt quan trọng. Nằm trong số …

 • 3 Tháng Bảy

  Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty dầu khí quốc tế

  LỜI MỞ ĐẦU Phân tích báo cáo tài chính là một công việc vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý …