Home / Đại học – Cao đẳng

Đại học – Cao đẳng

Tháng Sáu, 2021

Tháng Chín, 2020

  • 13 Tháng Chín

    Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ

    TÓM LƯỢC DỰ ÁN.  Công ty tư vấn và dịch vụ tin học TTT đấu thầu thành công dự án thiết kế mạng máy tính dùng trong trụ sở của một công ty chứng khoán CCC chuẩn bị xây mới tại Quận 2 TP.HCM. Các thông số được cho …

Tháng Bảy, 2020