Cách viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế – ĐIỂM CAO

Khoá luận Kinh doanh quốc tế Thuê Viết Luận Văn - Khóa Luận - Báo Cáo

Cách viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế – ĐIỂM CAO. Hướng dẫn thực hiện Học phần chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kinh doanh quốc tế. Ngành: kinh doanh quốc tế hiện nay được rất nhiều bạn sinh viên theo học, tuy nhiên lại có nhiều bạn sinh viên lại gặp khó khăn trong việc làm bài chuyên đề tốt nghiệp của mình, hôm nay dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp Ngành: kinh doanh quốc tế chia sẻ đến các bạn sinh viên cách viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế.

Ngành: kinh doanh quốc tế

1.Giới thiệu Cách viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế – ĐIỂM CAO

 • Học phần viết chuyên đề tốt nghiệp là học phần bắt buộc (6 tín chỉ, 12 tuần) trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF).
 • Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng tư duy đã học vào việc nghiên cứu một vấn đề cụ thể gắn với hoạt động ngành, chuyên ngành được đào tạo. Kết thúc học phần, mỗi sinh viên phải trình bày kết quả nghiên cứu của mình dưới hình thức một chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

2.Mục tiêu viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế – ĐIỂM CAO

 • Có khả năng phát hiện một vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Vấn đề nghiên cứu có thể gắn với hoạt động của đơn vị thực tập tốt nghiệp cũng có thể là một vấn đề vĩ mô gắn với hoạt động của cả ngành, của thị trường. Biết nhận diện và xác định: Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu; Đối tượng nghiên cứu, Phạm vi nghiên cứu, Câu hỏi nghiên cứu cho các mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Đồng thời xây dựng kế hoạch nghiên cứu vấn đề đã được xác định;
 • Có thể tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết (nghiên cứu trước) có liên quan vấn đề nghiên cứu đã xác định (Literature Review). Biết xây dựng danh mục tài liệu trích dẫn hay danh mục tham khảo (References, Bibliography);
 • Có thể tổng hợp, phân tích vấn đề nghiên cứu đã xác định. Biết vận dụng các hình thức thu thập dữ liệu, sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu phù hợp. Từ đó, có thể đánh giá thực trạng, phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bất cập của đối tượng nghiên cứu.
 • Phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng trình bày báo cáo nghiên cứu.

3.Hình thức và nội dung của Chuyên đề, Khóa luận tốt nghiệp:

3.1. Hình thức: Theo quyết định số 318/QĐ-UEF ngày 10/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện học phần chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp.

3.2. Nội dung:

Sinh viên thực hiện chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp bao gồm các mục sau:

 • Phần mở đầu
 • Lý do chọn đề tài;
 • Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu;
 • Phương pháp nghiên cứu;
 • Phạm vi nghiên cứu;
 • Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài;
 • Kết cấu chung của đề tài.
 • Phần lý luận tổng quan
 • Cơ sở lý luận (nếu là chuyên đề tốt nghiệp);
 • Cơ sở khoa học của đề tài (nếu là khóa luận tốt nghiệp).
 • Phần phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu
 • Phần đề xuất giải pháp
 • Phần kết luận: Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt lại những gì khóa luận đã làm được) hoặc mở vấn đề (những nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).
 • Danh mục tài liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo (theo quy định của Quyết định số: 318/QĐ-UEF ngày 10/09/2019)

4.Giảng viên hướng dẫn Cách viết chuyên đề tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế – ĐIỂM CAO

Giảng viên hướng dẫn do Khoa chuyên môn phân công nhằm:

 • Hướng dẫn sinh viên về mặt phương pháp nghiên cứu trong việc thực hiện đề tài chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;
 • Giúp sinh viên củng cố những vấn đề lý thuyết có liên quan;
 • Tham gia đánh giá kết quả của học phần;
 • Trong trường hợp cần thiết cho việc thu thập dữ liệu, sinh viên có thể mời thêm một chuyên viên hướng dẫn thực tiễn bên ngoài (từ đơn vị thực tập tốt nghiệp hoặc một chuyên gia ở các định chế tài chính, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước,…). Trong trường hợp này, sinh viên cần thông báo trước cho khoa quản lý và giảng viên hướng dẫn được khoa phân công nhằm có cơ chế phối hợp.
 • Đánh giá kết quả của học phần chuyên đề (chiếm 100% – ghi điểm Bảng điểm cuối kỳ): GVHD cùng với giảng viên khác đánh giá theo phiếu điểm có các nội dung theo quy định. Điểm đánh giá là trung bình cộng của 02 GV, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 01 số lẻ.
 • Đánh giá kết quả của học phần khóa luận (chiếm 100% – ghi điểm Bảng điểm cuối kỳ): GVHD là thành viên HĐĐG không phải là chủ tịch, HĐĐG do Khoa quản lý đề xuất, Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập HĐĐG. Điểm đánh giá là trung bình cộng của các thành viên HĐĐG, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 01 số lẻ.
admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *