Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao

Luận văn quản trị kinh doanh

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao, để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì việc đầu tiên bạn cần phải nắm rõ cách thức, và hướng dẫn làm bài mà nhà trường yêu cầu. Hôm nay tailieumau.vn sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên học ngành kế toán, Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao. Các bạn cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé. Ngoài ra, bạn nào còn chưa hiểu thì liên hệ với tailieumau.vn để được hướng dẫn viết bài báo cáo tốt nghiệp ngành kế toán nhé.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.1 Mục đích, yêu cầu

Thực tập là tập sự công việc của kế toán, mà người học cần phải tiếp cận, nhằm trang bị cho mình các kỹ năng, kỹ thuật về các phần hành của công tác kế toán thực tế qua đó khẳng định được tay nghề của bản thân khi công tác tại các đơn vị kế toán.

 • Giúp cho sinh vi nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của một nhân viên kế toán, nắm được quy trình công việc và bổ sung kiến thức thực tế cho phần kiến thức cơ bản đã tiếp thu được từ bài giảng.
 • Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành kế toán. Học sinh thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị thực tập. Học sinh thực  tập nghiên cứu trong thời gian thực tập  8 tuần  và trình bày kết quả thực tập trong quá trình thực tập tại các đơn vị kế toán, sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:
 • Làm quen với cách tổ chức một phòng kế toán tài vụ tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp…
 • Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của một nhân viên kế toán trong một phòng kế toán tài vụ.
 • Thâm nhập thực tế, học các biện pháp xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại đơn vị (Yêu cầu ghi chép được số liệu thực tế).

Sinh viên lập báo cáo tài chính trong thực tế so với các bài tập đã học trong nhà trường (Yêu cầu có nhận xét so sánh). Làm quen với tác phong và phương pháp làm việc của một người làm nghề kế toán.

1.2 Phạm vi thực tập

Học sinh có thể thực tập tốt nghiệp về kế toán tại các loại hình đơn vị sau:

 1. Doanh nghiệp sản xuất
 2. Doanh nghiệp thương mại
 3. Doanh nghiệp dịch vụ
 4. Doanh nghiệp nhận thầu xây lắp
 5. Các hợp tác xã
 6. Đơn vị hành chính sự nghiệp

Nội dung, quy trình thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp

2.1. Nội dung thực tập

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:

2.1.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

Bao gồm:

 1. Quá trình hình thành và hình thức sở hữu của doanh nghiệp
 2. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
 3. Quy trình công nghệ hiện có của doanh nghiệp (DNSX sản phẩm)
 4. Phương thức tổ chức kinh doanh (DN thương mại)
 5. Quy trình thi công (DN nhận thầu, xây lắp)

Tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng bao gồm (Lưu ý : Phương pháp kế toán hàng tồn kho; Phương pháp tính thuế GTGT; Phương pháp tính khấu hao TSCĐ; Sử dụng phần mềm máy tính….).

2.1.2. Nghiên cứu tài liệu

Học sinh tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau: Nghiên cứu về lý thuyết để học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, in ternet… Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu  thập.

2.1.3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận  thực tế sẽ giúp học sinh hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp học sinh làm quen  dần  với kĩ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể  giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

2.1.4. Lựa chọn đề tài và viết báo cáo 

Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh  giá kiến thức và kỹ năng thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viê qua quá trình thực tập dưới sự hướng  dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề  tài học sinh lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay 1 số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn như sau:

 1. Kế toán vốn bằng tiền
 2. Kế toán tài sản cố định.
 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 4. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
 5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
 6. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
 7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 8. Kế toán thuế
 9. Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả
 10. Kế toán mua bán hàng hóa và XĐKQKD trong doanh nghiệp thương mại

Ngoài các đề tài trên, sinh viên có thể thực hiện báo cáo tốt nghiệp bằng các đề tài khác do các đơn vị nơi sinh viên thực tập gợi ý hoặc do sinh viên tự lựa chọn với khoa.

2.2. Qui trình thực tập và lịch trình làm việc với giáo viên hướng dẫn

Bước 1: Đăng ký đề tài: sinh viên được quyền tự chọn đề tài và được giáo viên hướng dẫn thông qua (chú ý chọn những đề tài mà mình am hiểu mà mình cảm thấy thích thú).

Bước 2: Viết đề cương chi tiết khoảng 02 – 03 trang. Bước này cần hoàn thành trong khoảng 1-2 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gởi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ e-mail của giáo viên). Đề cương chi tiết được giáo viên hướng dẫn duyệt. Sau này nộp kèm theo chuyên đề tốt nghiệp.

Bước 3: Viết bản thảo của chuyên đề và thông qua giáo viên hướng dẫn. Nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên. Phần này được thực hiện trong các tuần tiếp theo, trước khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất giáo viên chỉnh sửa, và nhận lại bản đã được giáo viên góp ý.

Bước 4: Viết, in bản chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và  nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

Lưu ý:  Sinh viên phải đảm bảo làm việc với giáo viên hướng dẫn theo đúng lịch trình. Việc đánh giá kết quả cuối cùng sẽ dựa một phần vào quá trình làm việc của sinh viên với giáo viên hướng dẫn. Giáo viên sẽ trả lại báo cáo đối với sinh viên không có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực tập cho khoa xử lý.

Hình thức và kết cấu của báo cáo thực tập bao gồm các phần sau:

3.1 Hình thức chung

 • – Báo cáo được đóng bìa cứng, bên ngoài có bìa nhựa, khổ giấy A4, số lượng 1 cuốn.
 • – Font chữ trình bày: Times New Roman, size 13
 • – Mỗi trang fomat theo cỡ top 2cm, bottom 2cm, Right 2cm, Left 3cm
 • – Bìa cứng bên ngoài có lô gô của trường, màu sắc tùy ý

 Định dạng BCTTTN

Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp có các phần sau (các trang này được đánh số thứ tự).

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài được chọn: phần này khoản 8 trang chiếm 25% thang điểm báo cáo

Phần này cần hệ thống lại, chắt lọc (lưu ý: không chép lại nguyên văn phần lý thuyết) những nội dung gắn với những vấn đề cần giải quyết nhằm cho ý kiến nhận xét kiến nghị sau này. (Theo quy định hiện hành từ các tài liệu tham khảo như bài giảng, giáo trình, tạp chí, chuẩn mực, thông tư,…)…

Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập về đề tài đã chọn viết khoảng 25-30 trang, chiếm 50% thang điểm báo cáo, chương này có hai phần chính cơ bản như sau:

Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập

Phần này cần nêu những nội dung trong đơn vị về: Quá trình hình thành và phát triển; Tổ chức bộ máy quản lý; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý; Tổ chức sản xuất kinh doanh; Quy trình sản xuất; Tổ chức công tác kế toán, các chính sách, chế độ, nguyên tắc, phương pháp kế toán DN đang áp dụng;

Thực trạng công tác kế toán (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) về đề tài đã chọn tại đơn vị thực tập – Phần này cần nêu những nội dung chính như sau:

Số liệu thực tế về kế toán (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm) về đề tài đã chọn tại đơn vị thực tập – Phần này cần trình bày những nội dung chính như sau:

Mô tả lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong kỳ từ đó lập định khoản (phân tích, so sánh, đối chiếu, nhận xét đối với  những đề tài về phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) và minh họa chứng từ liên quan (đối với chứng từ photo thì kèm theo phụ lục)

Ghi sổ kế toán (lập các mẫu biểu phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) – Phần này trình bày những nội dung chính như sau:

Ghi sổ kế toán chi tiết liên quan phần hành kế toán thực tập; ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng;

Mô tả những gì đã và đang thực hiện tại đơn vị. Tập trung vào những nội dung sẽ đưa ra nhận xét kiến nghị sau này ở phần ba. Đối với đề tài kế toán cần mô tả cách thực hiện như thế nào, số liệu chỉ để minh họa rõ hơn cho cách làm và số liệu thời gian tối thiều từ năm 2014 đến nay; Đối với đề tài phân tích thì phải lấy số liệu mới nhất và trung thực thì mới có giải pháp kịp thời và hữu ích cho đơn vị.

Chương 3: Nhận xét kiến nghị về đề tài chọn viết khoảng 4 trang chiếm 15% thang điểm báo cáo.

Tập trung và tìm hiểu những vấn đề đã phát hiện trong lời mở đầu cũng như đã được mô tả trong phần ba. Không nêu nhận xét kiến nghị lạc sang lĩnh vực khác với chuyên ngành kế toán (như tài chính, quản lý, …). Tóm lại nội dung của tất cả các phần (lời mở đầu, phần hai, phần ba, phần bốn) phải xoay quanh chủ đề chính mà tên đề tài đã xác định.

Trang kết luận: khoàn 1-2 trang chiếm 5% thang điểm báo cáo

Trang tài liệu tham khảo

Đối với các tài liệu xuất bản trong các tạp chí ra định kỳ

Nguyên tắc:

Tên tác giả luận văn / luận án, năm. Tên luận văn / luận án. Bậc tốt nghiệp (cao học hay tiến sỹ). Tên trường. Địa danh của trường.

 1. Lưu ý khác

– Trường hợp trích dẫn mà không có bài (trích dẫn qua người thứ hai): trong bài viết cần ghi rõ tác giả và năm xuất bản nhưng phải ghi kèm theo được trích dẫn bởi tác giả nào trong ngoặc đơn. Ở phần tài liệu tham khảo chỉ cần ghi tài liệu của tác giả trích dẫn. Tuy nhiên, cần giới hạn trường hợp này vì như thế bài viết sẽ không hay.

Ví dụ: Trích dẫn: … tôm càng xanh được nuôi phổ biến ở ĐBSCL (Nguyễn Việt Thắng, 1988 được trích dẫn bởi Trần Ngọc Hải, 1999). Trong danh mục  tài liệu tham khảo chỉ cần ghi tài liệu của Trần Ngọc Hải, 1999.

Nguyên tắc làm tròn số:

– Nếu phần số nguyên chỉ là hàng đơn vị (tức từ 1-9) thì dùng 2 số thập phân (vd: 3,25 kg – 3 là hàng đơn vị thì dùng 2 số thập phân là 25);

– Nếu số nguyên là hàng chục (tức 10 -99) thì dùng 1 số thập phân (vd: 12,5 cm);

– Nếu số nguyên là hàng trăm (100 – 999) thì không dùng số thập phân (vd: 102 cm). Các số nguyên > 100 thì không cần dùng số thập phân. Cách dùng số phải thống nhất trong toàn luận văn.

Tuy nhiên, trường hợp các giá trị đo quá nhỏ (ví dụ như nồng độ thuốc hay hàm lượng các khí, …) thì có thể dùng nhiều số thập phân hơn.

Phụ lục kèm theo (nếu có) – các trang này đánh số theo ký tự (i, ii, iii, iiii,v ….)

Một số điểm cần lưu ý:

Báo cáo thực tập nghề nghiệp dày tối thiểu là 30 trang, thực tập nghề nghiệp dày tối thiểu là 40, được  tính từ trang số 1 (tức không kể trang bìa và các trang phụ lục đánh số (i, ii, iii, iiii,v ….).

Sinh viên thực tập nhóm trong công ty, không viết cùng đề tài.

Báo cáo thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp có thể viết cùng hoặc khác đề tài.

Sinh viên phải tập trung theo lịch làm việc có ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn  và gửi bài qua email theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. Trường hợp thực tập ở tỉnh khác không phải TP. HCM thì phải có đơn xin của khoa duyệt.

Sinh viên phải nộp 1 bản in cho khoa kèm theo với đĩa CD riêng hoặc nộp files đầy đủ họ tên cho cán sự lớp, mỗi nhóm lưu chung vào một đĩa CD và nộp lại khoa theo thứ tự danh sách nhóm đã phân công.

Nếu điểm Báo cáo thực tập tốt nghiệp < 5 thì báo cáo đó coi như không đạt yêu cầu và sinh viên làm lại Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải làm đơn trong vòng 3 ngày kể từ ngày có điểm báo cáo.

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *