CÁCH LÀM ĐỀ TÀI KẾ TOÁN Chuyên đề THUẾ ĐIỂM CAO

Luận văn quản trị kinh doanh

CÁCH LÀM ĐỀ TÀI KẾ TOÁN Chuyên đề THUẾ ĐIỂM CAO, để làm được một bài báo cáo tốt nghiệp điểm cao, thì phải có được một đề tài chất lượng, và hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành kế toán, cách làm đề tài kế toán chuyên đề tốt nghiệp điểm cao.

CÁCH LÀM ĐỀ TÀI KẾ TOÁN Chuyên đề THUẾ ĐIỂM CAO

 1. TÀI LIỆU CHƯƠNG 1
 2. Tờ xác nhận thực tập
 3. Thu thập các thông tin DN gồm:

          – Quyết định thành lập, Giấy phép kinh doanh, các quyết định khi chuyển đổi DN.

          – Quá trình hình thành, phát triển và các kết quả hoạt động trong năm gần đây của DN (Xin phòng tổ chức, phòng truyền thống công đoàn).

          – Tài liệu kĩ thuật về quy trình công nghệ sản xuất (Xin phòng kĩ thuật về qui trình công nghệ sản xuất, phòng kinh doanh nếu DN không có qui trình sản xuất).

          – Xin bảng thống kế máy móc thiết bị, tài sản hiện có của DN tính đến ngày 31/12/2019. Chú ý: Thông tin nguồn gốc của tài sản, chất lượng của TS.

 • Tờ thoả ước lao động tập thể.
 • Quyết định của giám đốc DN về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban (bộ máy quản lí).
 • Tìm hiểu và xin thêm chế độ làm việc, chế độ sản xuất của các phân xưởng trực tiếp sản xuất.
 1. TÀI LIỆU CHƯƠNG II

2.1 Đánh giá chung: Tài liệu cần phải thu thập

          – Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của 3 năm  2017, 2018, 2019(Đối với DN mỏ xin báo cáo nghiệm thu KL mỏ trong 3 năm  2017, 2018, 2019và nhặt các chỉ tiêu giá trị trong 3 năm để phân tích).

          – Xin kế hoạch SXKD năm 2019.

          Các chỉ tiêu cần phải thu thập gồm có:

 1. Sản lượng sản xuất (Đối với than có nguyên khai, than quy sạch).
 2. Khối lượng đất đá bóc hoặc số mét lò đào.
 3. Sản lượng tiêu thụ.
 4. Tổng doanh thu (GTGT).
 5. Giá thành sản phẩm đơn vị.
 6. Tổng quỹ tiền lương.
 7. Vốn kinh doanh bình quân tính = (Đầu kỳ + Cuối kỳ ) / 2
 8. Số lao động bình quân = (Đầu kỳ + Cuối kỳ) / 2
 9. Lợi nhuận trước thuế.
 10. LN sau thuế.

2.2 Phân tích tài chính

          – 3 tập báo cáo tài chính năm  2017, 2018, 2019(Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo , báo cáo KQHĐ SXKD).

2.3. Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

  – Xin báo cáo tình hình thu nộp thuế của công ty trong 3 năm  2017, 2018, 2019

III. TÀI LIỆU CHƯƠNG 3

(lưu ý: lấy một tháng của năm 2019đối với DN hạch toán theo quý thì có thể lấy số liệu một quý năm 2019)

3.1 Tài liệu chung cần có

3.1.1 Tìm hiểu về bộ máy kế toán cơ sở thực tập, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán (KT tiền lương, vật tư, bán hàng…)

3.1.2 Thực trạng công tác kế toán.

           Tìm hiểu phòng kế toán

3.1.3 Mô tả thực trạng hạch toán.

3.2. Đối với DN áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Hóa đơn mua vào, HĐ bán ra.
 2. Bảng kê HĐ hàng hóa dịch vụ mua vào.
 3. Bảng kê HĐ hàng hóa dịch vụ bán ra.
 4. Tờ khai thuế GTGT.
 5. Sổ chi tiết TK 133, 3331.
 6. Báo cáo sử dụng hóa đơn.
 7. Bảng kê khai thuế môn bài, giấy nộp tiền vào ngân sách, sổ chi tiết TK 3338.
 8. Báo cáo kết quả HĐSX KD, tờ kê khai tạm nộp thuế TNDN, Giấy nộp tiền vào ngân sách, bảng quyết toán thuế TNDN (tờ khai thuế TNDN).
 9. Tờ khai giải trình sử dụng quỹ khoa học công nghệ, sổ chi tiết TK 3334.
 10. Tờ khai nộp thuế tài nguyên, giấy nộp tiền vào ngân sách, Sổ chi tiết các TK 627, 3336.
 11. Nhật kí chứng từ số 10 ghi có TK 333, Các nhật kí chứng từ liên quan phần ghi Nợ TK 333.
 12. Sổ cái TK 333, 133, 821

3.3. Đối với DN áp dụng hình thức Nhật ký chung, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Xin giống mục 3.2 từ tài liệu số 1 đến tài liệu số 10
 2. Xin sổ Nhật ký chung
 3. Xin sổ Cái theo hình thức Nhật ký chung của TK 333, 133, 821

3.4. Đối với DN áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, Chứng từ và sổ kế toán cần xin gồm:

 1. Xin giống mục 3.2 từ tài liệu số 1 đến tài liệu số 10
 2. Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ
 3. Sổ Cái theo hình thức Chứng từ ghi sổ của TK 333, 133, 821

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn làm bài chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán điểm cao, và hướng dẫn cách làm bài báo cáo tốt nghiệp dễ đạt điểm cao, mà dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo tốt nghiệp, hoặc chuyên đề tốt nghiệp, nếu như các bạn có nhu cầu thuê viết bài báo cáo trên thì liên hệ trực tiếp đến sdt: 0934536149 để được tư vấn miễn phí nhé.

 

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *