Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điểm Cao

Luận văn quản trị kinh doanh

Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điểm Cao, để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao thì các bạn nên đọc kỹ cấu trúc trình bày của nhà trường, và nắm rõ những hướng dẫn yêu cầu của trường và giáo viên. Tuy nhiên, hôm nay tailieumau.vn sẽ chia sẻ hướng dẫn cách làm bài báo cáo thực tập điểm cao của TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, các bạn học trường khác thì xem hướng dẫn của trường mình nhé.

Ngoài ra, các bạn chưa có đề tài, và muốn hoàn thiện bài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để được hỗ trợ và tư vấn nhé.

1.1. CẦU TRÚC CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP:

Thứ tự các trang trong khóa luận bắt buộc sắp xếp theo trình tự sau đây:

 1. Trang bìa (theo mẫu)
 2. Trang phụ bìa (theo mẫu)
 3. Lời Cảm ơn
 4. Nhận xét của Đơn vị Thực tập
 5. Nhận xét của GV Hướng dẫn
 6. Lời Mở đầu
 7. Mục Lục
 8. Danh mục các từ viết tắt
 9. Danh mục các bảng biểu
 10. Danh mục các hình vẽ
 11. Nội dung báo cáo thực tập (xem phần bố cục)
 12. Các chương
 13. Kết Luận
 14. Danh mục Tài liệu tham khảo
 15. Phần Phụ Lục

1.2.Đề tài báo cáo thực tập:

Báo cáo thực tập phải làm đúng chuyên ngành, cụ thể:

 – Chuyên ngành kinh doanh quốc tế: đề tài có thể lựa chọn phân tích quy trình công việc cụ thể trong chuyên ngành kinh doanh quốc tế (Cụ thể: Đàm phán giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu/nhập khẩu, Giao nhận hàng hóa NK/NK, Vận tải/Bảo hiểm hàng hóa XNK, Thanh toán quốc tế…) hoặc Phân tích tình hình/thực trạng XNK của 1 DN/ngành/loại hàng tại các DN/cơ quan quản lý hoạt động XNK…

* Lưu ý:

– Đối với các đơn vị có sẵn quy trình không được sao chép giống hệt nội dung đã được hướng dẫn quy trình làm việc của đơn vị.

– Tất cả các báo cáo thực tập đều không chương cơ sở lý thuyết.

1.3 Bố cục của Báo cáo thực tập:

Lời cảm ơn (0,15 điểm)

Lời mở đầu (0,35 điểm): trình bày lý do chọn đề tài, các hướng tiếp cận và cách giải quyết vần đề trong vòng trên dưới 1 trang.

Nội dung báo cáo thực tập tối thiểu 37 trang, trang khổ A4 theo trình tự như sau:

CHƯƠNG 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty (2 điểm)

 • Quá trình hình thành và phát triển công ty
 • Chức năng nhiệm vụ/Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Cơ cấu tổ chức/Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

CHƯƠNG 2: Nội dung chính theo từng chủ đề báo cáo thực tập (5,5 điểm)

– Nếu đề tài phân tích quy trình yêu cầu nội dung:

+ Sơ đồ quy trình và diễn giải các bước cụ thể trong quy trình.

+ Các bước thưc hiện quy trình.

+ Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của quy trình.

– Nếu đề tài phân tích thực trạng/tình hình yêu cầu nội dung:

+ Trình bày đầy đủ nội dung từng vấn đề cụ thể của chủ đề cần phân tích (thực trạng) và có số liệu minh chứng.

+ Từ kết quả phân tích tổng thể, nêu ra ưu và nhược điểm hoạt động tại doanh nghiệp  (khuyến khích sử dụng ma trận phân tích SWOT).  

CHƯƠNG 3: đưa ra các kiến nghị và giải pháp (1,5 điểm)

Kết luận (0,5 điểm): tóm lược được toàn bộ nội dung báo cáo thực tập một cách ngắn gọn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:  Chỉ bao gồm càc tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới trong báo cáo thực tập.

PHỤ LỤC

1.4. Hình thức trình bày Báo cáo thực tập:

1.4.1. Trang bìa:

+ Báo cáo thực tập: Bìa giấy màu xanh + Mica (Đóng kim, không được đóng lò xo)

1.4.2. Trình bày nội dung BCTT:

BCTT phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang. Đánh số bảng biểu, hình vẽ đồ thị (nếu có).

1.4.2.1. Soạn thảo văn bản:

 • – Font chữ: Times New Roman size 13 của Unicode (bắt buộc)
 • – Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ.
 • – Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing): 1,2 lines
 • – Dàn trang: Lề trên (top): 3 cm; Lề dưới (Bottom): 3.5 cm; Lề trái (Left): 3,5cm; Lề phải (Right): 2cm
 • – Footer: Số trang (phía dưới và giữa trang giấy); Header: không ghi gì

(Không ghi tên GV hướng dẫn vào header và footer)

– Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Đánh số thứ tự hình vẽ, đồ thị, sơ đồ, bảng biểu (đặt ở giữa)

– BCTT được in một mặt trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm) với số trang quy định: số trang tối thiểu 37 trang về nội dung báo cáo (không kể Lời cảm ơn, Nhận xét của GV HD, Nhận xét của cơ quan thực tập, Mục lục, Lời mở đầu và Phần Phụ lục).

1.4.2.2. Tiểu mục:

Các mục và biểu mục không đánh số La mã, chỉ đánh theo hình thức sau:

 Ví dụ: Chương 1

1.1

1.1.1

Chương 2

2.1

2.1.1

Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

1.4.2.3. Bảng biểu – sơ đồ:

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số chương.

Ví dụ:  Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3.

Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Công Thương 2014” hoặc “Nguồn: Phòng Kế hoạch công ty 2013”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

1.4.2.4. Viết tắt:

Không lạm dụng việc viết tắt trong Khóa luận/ BCTT. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong bài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong bài. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu Khóa luận/ BCTT có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu Khóa luận/ BCTT.

1.4.2.5. Tài liệu tham khảo:

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của Khóa luận/BCTT. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì BCTT/ Khóa luận không được duyệt để bảo vệ. 

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

– Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng việt đi kèm theo mỗi tài liệu)

– Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả như sau:

 • + Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • + Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.
 • + Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B…

– Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • + Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành,
 • + Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng)
 • + Nhà xuất bản,
 • + Nơi sản xuất,
 • + Năm xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Nguyên lý quản trị, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh, 2013.

Nếu tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • + Tên các tác giả,
 • + “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tập (không có dấu ngăn cách)
 • + (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc)
 • + Năm công bố.

1.4.2.6. Phụ lục:

– Phần này bao gồm những nội dung cấn thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp như số liệu, mẫu biểu, chứng từ, tranh ảnh…

– Nếu báo cáo thực tập tốt nghiệp sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến.

– Phụ lục không được dày hơn phần chính của báo cáo thực tập.

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *