Cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán -ĐIỂM CAO

Báo cáo kế toán Thuê Viết Luận Văn - Khóa Luận - Báo Cáo

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao, hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp chia sẻ đến các bạn đang học tại Bộ Giao Thông Vận Tải Trường Cao Đẳng Nghề GTVT TW III  Khoa Kinh Tế, cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao. Ngoài ra, các bạn có nhu cầu thuê viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ kế toán để được tư vấn, cũng như được hỗ trợ tốt nhất về bài làm nhé.

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao

1.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.1 Mục đích, yêu cầu

– Thực tập là tập sự công việc của kế toán, mà người học cần phải tiếp cận, nhằm trang bị cho mình các kỹ năng, kỹ thuật về các phần hành của công tác kế toán thực tế qua đó khẳng định được tay nghề của bản thân khi công tác tại các đơn vị kế toán.

– Giúp cho sinh vi nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của một nhân viên kế toán, nắm được quy trình công việc và bổ sung kiến thức thực tế cho phần kiến thức cơ bản đã tiếp thu được từ bài giảng.

– Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành kế toán. Học sinh thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.

– Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị thực tập. Học sinh thực  tập nghiên cứu trong thời gian thực tập  8 tuần  và trình bày kết quả thực tập trong quá trình thực tập tại các đơn vị kế toán, sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:

 1. Làm quen với cách tổ chức một phòng kế toán tài vụ tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp…
 2. Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của một nhân viên kế toán trong một phòng kế toán tài vụ.
 3. Thâm nhập thực tế, học các biện pháp xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại đơn vị (Yêu cầu ghi chép được số liệu thực tế).
 4. Sinh viên lập báo cáo tài chính trong thực tế so với các bài tập đã học trong nhà trường (Yêu cầu có nhận xét so sánh).
 5. Làm quen với tác phong và phương pháp làm việc của một người làm nghề kế toán.

1.2 Phạm vi thực tập

Học sinh  có thể thực tập tốt nghiệp  về kế toán tại các loại hình đơn vị sau:

 1. Doanh nghiệp sản xuất
 2. Doanh nghiệp thương mại
 3. Doanh nghiệp dịch vụ
 4. Doanh nghiệp nhận thầu xây lắp
 5. Các hợp tác xã
 6. Đơn vị hành chính sự nghiệp

2.Nội dung, quy trình viết báo cáp thực tập tốt nghiệp

2.1. Nội dung thực tập

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:

2.1.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

Bao gồm:

 • Quá trình hình thành và hình thức sở hữu của doanh nghiệp
 • Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • Quy trình công nghệ hiện có của doanh nghiệp (DNSX sản phẩm)
 • Phương thức tổ chức kinh doanh (DN thương mại)
 • Quy trình thi công (DN nhận thầu, xây lắp)
 • Tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng bao gồm (Lưu ý : Phương pháp kế toán hàng tồn kho; Phương pháp tính thuế GTGT; Phương pháp tính khấu hao TSCĐ; Sử dụng phần mềm máy tính….).

2.1.2. Nghiên cứu tài liệu

Học sinh tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết để học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, in ternet…
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.

2.1.3. Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận  thực tế sẽ giúp học sinh hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp học sinh làm quen  dần  với kĩ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể  giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

2.1.4. Lựa chọn đề tài và viết báo cáo 

Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh  giá kiến thức và kỹ năng thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viê qua quá trình thực tập dưới sự hướng  dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề  tài học sinh lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay 1 số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn như sau:

 1. Kế toán vốn bằng tiền
 2. Kế toán tài sản cố định.
 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 4. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
 5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
 6. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
 7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 8. Kế toán thuế
 9. Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả
 10. Kế toán mua bán hàng hóa và XĐKQKD trong doanh nghiệp thương mại

Ngoài các đề tài trên, sinh viên có thể thực hiện báo cáo tốt nghiệp bằng các đề tài khác do các đơn vị nơi sinh viên thực tập gợi ý hoặc do sinh viên tự lựa chọn với khoa.

2.2. Qui trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánvà lịch trình làm việc với giáo viên hướng dẫn

 • Bước 1: Đăng ký đề tài: sinh viên được quyền tự chọn đề tài và được giáo viên hướng dẫn thông qua (chú ý chọn những đề tài mà mình am hiểu mà mình cảm thấy thích thú).
 • Bước 2: Viết đề cương chi tiết khoảng 02 – 03 trang. Bước này cần hoàn thành trong khoảng 1-2 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gởi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ e-mail của giáo viên). Đề cương chi tiết được giáo viên hướng dẫn duyệt. Sau này nộp kèm theo chuyên đề tốt nghiệp.
 • Bước 3: Viết bản thảo của chuyên đề và thông qua giáo viên hướng dẫn. Nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên. Phần này được thực hiện trong các tuần tiếp theo, trước khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất giáo viên chỉnh sửa(nếu có) và nhận lại bản đã được giáo viên góp ý.
 • Bước 4: Viết, in bản chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

Lưu ý: Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao, Sinh viên phải đảm bảo làm việc với giáo viên hướng dẫn theo đúng lịch trình. Việc đánh giá kết quả cuối cùng sẽ dựa một phần vào quá trình làm việc của sinh viên với giáo viên hướng dẫn. Giáo viên sẽ trả lại báo cáo đối với sinh viên không có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực tập cho khoa xử lý.

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *