Cách làm bài Khóa luận tốt nghiệp kế toán điểm cao

Khoá luận tốt nghiệp kế toán Thuê Viết Luận Văn - Khóa Luận - Báo Cáo

Hướng dẫn chung viết khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán dễ đạt điểm cao, để làm được một bài khóa luận tốt nghiệp kế toán thì việc đầu tiên bạn cần phải nắm rõ những quy định của trường, và làm thế nào chọn được một đề tài hay. Hôm nay dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán chia sẻ đến các bạn sinh viên các làm bài khóa luận tốt nghiệp kế toán điểm cao, cùng tìm hiểu dưới bài viết sau đây nhé.

Tùy theo đề tài mà nội dung chính của khóa luận sẽ có bao nhiêu chương (phần). Phần Khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán có kết cấu 3 chương, trình trình bày theo trình tự sau:

Cách làm bài Khóa luận tốt nghiệp kế toán điểm cao

được sắp xếp theo thứ tự sau:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương và sắp xếp theo thứ tự sau:

Trang phụ bìa    (mẫu kèm theo)

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Danh mục các bảng (nếu có)

Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có).

MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài:
 2. Đơn vị thực tập
 3. Phạm vi thực tập: nội dung, thời gian
 4. Cấu trúc khóa luận :

Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài (theo đề cương chi tiết của từng đề tài)

Nêu các khái niệm, ý nghĩa (vai trò), đặc điểm, phân loại đối tượng kế toán, các phương pháp tính giá, chứng từ, sổ chi tiết, Bảng tổng hợp chi tiết, các bảng tính giá, tài khoản sử dụng, trình tự và phương pháp hạch toán, các báo cáo (nếu có).

Chương 2 : Thực trạng kế toán……. tại doanh nghiệp……

2.1. Giới thiệu (tổng quan về) đơn vị thực tập: (5-7 trang)

1.1.Quá trình hình thành và phát triển (đơn vị thực tập): nêu được năm thành lập, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, số lao động, mặt bằng SXKD, các thời kỳ hoạt động (theo mốc chung của nền kinh tế và các mốc tách nhập, đổi tên của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của DN trong một số năm gần đây  – ít nhất 3 năm (từ 2015, 2016, 2017) – số liệu càng cập nhật càng tốt (Tổng doanh thu, tổng chi phí, số lao động bình quân, vốn bình quân, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân 1 lao động/tháng). (Thông qua bảng tài liệu – Có Nhận xét, đánh giá sơ bộ). Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh….của đơn vị thực tập. Chia nhỏ thành các mục sau:

1.1.1. Lịch sử hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất, kinh doanh dịch vụ

(nếu là doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, …): vẽ sơ đồ và thuyết minh.

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

1.2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất (Vẽ sơ đồ và chú thích)

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: vẽ sơ đồ bộ máy quản lý (kể cả các bộ phận sản xuất, …) và thuyết minh nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng.

 • Đặc điểm chung

1.3.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (Vẽ sơ đồ, chú thích chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận)

2.2. Thực trạng tổ chức và hạch toán kế toán tại

(tên đơn vị thực tập): (50-70 trang gồm cả mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế toán)

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: mô hình tổ chức, vẽ sơ đồ và thuyết minh nhiệm vụ của các bộ phận kế toán

2.2.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:

hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập (vẽ sơ đồ minh họa), hệ thống chứng từ kế toán (nêu tên các loại chứng từ kế toán sử dụng), sổ kế toán (nêu tên các sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp) áp dụng tại DN, các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị (ngoài các báo cáo bắt buộc theo chế độ quy định). Báo cáo thuế, …

Các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập: kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT phải nộp, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vật tư sản phẩm hàng hóa xuất kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định..

2.2.3.Thực trạng công tác kế toán ….tại DN

(theo đề cương chi tiết của từng đề tài)

– Đặc điểm, phân loại đối tượng kế toán tại đơn vị thực tập. VD: nếu sinh viên làm đề tài tiền lương thì cần nói kỹ về đặc điểm, phân loại đội ngũ lao động của DN, làm đề tài về NVL thì viết về đặc điểm, phân loại NVL trong đơn vị thực tập….

 • – Tính giá đối tượng hoặc phương pháp tính toán có liên quan đến đề tài
 • – Quy trình kế toán đối tượng….(nếu trình bày dưới dạng sơ đồ khối thì rất tốt)
 • – Chứng từ, thủ tục ban đầu (có ví dụ thực tế, mẫu biểu cùng số liệu minh họa)
 • – Các sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết (có mẫu biểu số liệu thực tế minh họa)
 • – Tài khoản sử dụng, trình tự (sơ đồ) hạch toán
 • – Vào sổ tổng hợp (sổ Nhật ký, sổ Cái – các số liệu thực tế)  

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày sao cho thấy rõ quy trình kế toán, trình tự luân chuyển số liệu kế toán và tổng hợp số liệu, các số liệu thu thập phải cùng một kỳ càng cập nhật càng tốt, các số liệu và dữ liệu phải nhất quán giữa các chứng từ gốc (chứng từ ban đầu), chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo kế toán có liên quan.  VD: mã số thuế của cùng 1 đơn vị phải giống nhau trong các chứng từ khác nhau.

Chương 3 :  Nhận xét và đề xuất

(3-10 trang)

Đánh giá những mặt ưu nhược của thực trạng tại đơn vị thực tập, định hướng phát triển của đơn vị, sự thay đổi của môi trường => đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Các giải pháp đều phải có tên gọi của giải pháp, cơ sở đề xuất giải pháp (lý do, nguyên nhân), nội dung giải pháp (có minh họa bằng các ví dụ, các bảng biểu, các tính toán định lượng), các điều kiện thực hiện giải pháp, hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp (nếu ước tính được bằng số liệu thì càng tốt). Cuối chương III cũng có thể (không nhất thiết phải có) nêu ra các kiến nghị đối với các cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ quan quản lý địa phương. Các kiến nghị phải hợp lý và khả thi, có hiệu quả trên cả góc độ vi mô và vĩ mô.

Để bảo đảm chất lượng khóa luận, số lượng giải pháp nên có là khoảng 3 – 10 giải pháp. Phần nhận xét đánh giá nên gói gọn trong 10 trang trở lại, phần giải pháp cần giải thích kỹ càng và trình bày trên 10 trang (càng nhiều nội dung càng tốt). Các kiến nghị (nếu có) không nên quá 5 trang

Lưu ý: các nhận xét ưu nhược và các giải pháp phải thuộc phạm vi đề tài, giải pháp phải nhằm khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần nhận xét, phải xuất phát từ đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị,  các ý tưởng của giải pháp phải được triển khai càng cụ thể càng tốt nhằm bảo đảm tính khả thi của giải pháp (tránh chung chung thế nào cũng trúng đối với bất kỳ đơn vị nào).  VD: sinh viên đề xuất giải pháp mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người mua nước ngoài thì cần đưa ra mẫu sổ, phương pháp ghi sổ, luân chuyển chứng từ dùng ghi sổ…C

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *