Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài quản trị kinh doanh / Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sinh viên

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sinh viên

Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành CNTT tại TP.HCM.” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành CNTT tại TP.HCM.. Dựa trên cơ sở lý thuyết về ý định khởi nghiệp, kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả đã xác định gồm 06 biến độc lập: (1) Hỗ trợ khởi nghiệp, (2) Nhận thức tính khả thi, (3) Môi trường giáo dục tinh thần khởi nghiệp, (4) Đặc điểm tính cách, (5) Tiếp cận tài chính, (6) Thái độ đối với hành vi kinh doanh và biến phụ thuộc là Ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu định tính nhằm làm rõ ý nghĩa, xác nhận, hiệu chỉnh, bổ sung các biến quan sát đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu lý thuyết. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu gồm 424 sinh viên CNTT năm cuối tại các trường Đại học tại TP.HCM, thông qua phiếu khảo sát ý kiến để đánh giá thang đo và đánh giá sự phù hợp của mô hình nghiên cứu. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy thấy 06 biến độc lập có tác động cùng chiều vào biến phụ thuộc YDKN theo thứ tự giảm dần như sau: ta thấy biến Nhận thức tính khả thi (NTKT) có tác động mạnh nhất (β2 = 0,488), tiếp theo là biến Môi trường giáo dục tinh thần khởi nghiệp (GDKN)) (β3 = 0,244), tiếp đến là biến Đặc điểm tính cách (DDTC) (β4 = 0,199), tiếp đến là biến Hỗ trợ khởi nghiệp (HTKN) (β1 = 0,130), kế đến là biến Thái độ đối với hành vi khởi nghiệp (TDKN) (β6 = 0,121), và tác động thấp nhất là biến Tiếp cận tài chính (TCTC) (β5 = 0,080). Nghiên cứu phân tích sự khác biệt về ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT theo giới tính, bậc học và trường đào tạo bằng phương pháp phân tích ANOVA. Tuy nhiên, nghiên cứu không thấy có sự khác biệt về ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT theo giới tính, bậc học và trường đào tạo, ở mức độ tin cậy 95%. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý quản trị để tăng ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành CNTT tại TP.HCM. thông qua 06 yếu tố tác động đã nêu trên. Ngoài ra tác giả cũng đã đưa ra một số hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

MÃ TÀI LIỆU: 0013

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, VIETELPAY, CHUYỂN KHOẢN
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Vietel Pay
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

About admin

Check Also

Đề tài: Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp sánh, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khi đề cập đến sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *