Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, 9 ĐIỂM!

Luận văn quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành quản trị kinh doanh với đề luận văn là Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Hy vọng đề tài luận văn thạc sĩ này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,  các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết luận văn thạc sĩ tại bài viết này.

Bảng giá ==>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Kho 999+++      ===>  Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay nguồn nhân lực đƣợc xem là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại, nhƣng nếu thiếu lực lƣợng lao động làm việc có hiệu quả thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực thì điều đầu tiên nhà quản trị phải xem con ngƣời là yếu tố trung tâm của sự phát triển, tạo điều kiện để phát huy hết khả năng tiềm ẩn ở trong mỗi con ngƣời. Điều này chỉ có đƣợc khi các nhà quản trị hiểu đƣợc đâu là động lực thúc đẩy nhân viên làm việc. Từ trƣớc đến nay, có rất nhiều lý thuyết và mô hình nghiên cứu về động lực làm việc. Tuy nhiên, do đối tƣợng nghiên cứu khác nhau, không gian nghiên cứu khác nhau, thời gian nghiên cứu khác nhau nên kết quả nghiên cứu cũng khác nhau. Do đó, có những khó khăn nhất định nếu nhà quản trị sử dụng các nghiên cứu này áp dụng cho chính doanh nghiệp của họ vì mỗi một doanh nghiệp có một đặc thù, một văn hóa, một sứ mệnh, một tầm nhìn khác nhau. Nhà quản trị sẽ đƣa ra các giải pháp chính xác để thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên nếu có kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của chính các nhân viên trong doanh nghiệp mình. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận là một doanh nghiệp hoạt động công ích trực thuộc UBND TP.HCM. Hiện nay, công ty đang trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần theo quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND TP.HCM về việc cổ phần hóa công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Quá trình này cũng ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên. Ngoài ra, hàng năm, số lƣợng nhân viên nghỉ việc từ 5 – 7 ngƣời với nhiều lý do nhƣ không đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài tại công ty, không sắp xếp đƣợc công việc ở công ty và gia đình…Nếu nhà quản trị công ty không kịp thời nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của nhân viên để từ đó
10. 2 có giải pháp phù hợp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên thì quá trình cổ phần hóa công ty có thể không thành công. Vì vậy, nhà quản trị cần phải biết những yếu tố chính nào tác động đến động lực làm việc của nhân viên. Trong khi đó, chƣa có một nghiên cứu nào về động lực làm việc của nhân viên đƣợc thực hiện tại công ty này. Đó là lý do tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận, TP.HCM”. 1.2. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu về động lực làm việc của ngƣời lao động. Một nghiên cứu đƣợc thừa nhận rộng rãi là nghiên cứu của Kovach (1987), đƣợc thực hiện với một nghìn nhân viên và ngƣời giám sát tại ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Ông đã đƣa ra 10 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động là: Công việc thú vị, công nhận thành tích, cảm nhận vai trò cá nhân trong công việc, sự đảm bảo trong công việc, lƣơng cao, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, điều kiện làm việc tốt, sự gắn bó của cấp trên với nhân viên, phê bình kỷ luật khéo léo, sự giúp đỡ lại của cấp trên với nhân viên. Kết quả của nghiên cứu này đã đƣợc kiểm định lại trong nhiều lĩnh vực ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam nhƣ các nghiên cứu của Wiley (1997), Islam & Ismail (2008), Bùi Thị Minh Thu & Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Đàm Văn Khanh và Nguyễn Thị Thanh Dần (2015), Lê Thị Thanh Mai ( 2015), Nguyễn Lƣu Phƣơng (2016). Các nghiên cứu khác đƣợc thực hiện dựa trên lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) nhƣ nghiên cứu của Barzoki, Attafar & Jannati (2012), nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm khám phá các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khu phức hợp của tập đoàn Saipa tại thành phố Golpayegan của Iran. Nghiên cứu này đã khám phá bảy yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên là: tiền lƣơng và tiền thƣởng, đời sống cá nhân, điều kiện làm việc, mối quan hệ cấp trên, mối quan hệ đồng nghiệp, chính sách công ty, sự đảm bảo trong công việc. Trong nƣớc, một nghiên cứu cũng dựa vào lý thuyết của Herzberg là nghiên
11. 3 cứu của Phạm Thị Minh Lý (2015) đƣợc thực hiện nhằm khám phá các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM và đã tìm ra bốn nhân tố là: đồng nghiệp, trao quyền, bản chất công việc, lãnh đạo. Các nghiên cứu gần đây của Taguchi (2015) và Khan (2014) về động lực làm việc đã khám phá thêm các yếu tố mới nhƣ: nghiên cứu của Taguchi (2015) khám phá các yếu tố hình thành động lực làm việc của ngƣời lao động tại Nhật Bản. Nghiên cứu đã đƣa ra 9 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động Nhật Bản là: đánh giá nhân viên, mục tiêu của công ty, cơ hội thăng tiến, thu nhập, mối quan hệ trong tổ chức, đặc điểm công việc, điều kiện nơi làm việc, cơ cấu tổ chức, Cân bằng cuộc sống và công việc.

Còn rất nhiều mẫu luận văn thạc sĩ tương tự đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các bạn có thể xem thêm các bài luận văn tốt nghiệp  đó tại:

  ==>>Khóa Luận Tốt Nghiệp Các Yếu Tố Ảnh Hưởng 

MÃ TÀI LIỆU: 7333

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

 

 

Trên đây là bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ quản trị kinh doanh với đề tài luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên để tải tài liệu này các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *