Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Kiên Giang

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Kiên Giang

1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong bối cảnh thế giới hiện nay, xu hƣớng phát triển mạnh mẽ của xã hội dân sự và đóng góp của xã hội dân sự vào sự phát triển của xã hội ngày càng lớn và có ý nghĩa. Hơn nữa, một hiện tƣợng có tính quy luật là Nhà nƣớc ngày càng tìm cách và tạo điều kiện chuyển giao cho xã hội tự đảm nhận, tự cân đối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, vai trò của các tổ chức xã hội – dân sự, trong đó có tổ chức phi chính phủ – đƣợc gọi bằng khái niệm NGO (Non Governmental Organization) ngày càng đƣợc mở rộng và coi trọng trong phạm vi quốc gia và toàn thế giới. Các tổ chức phi chính phủ (PCP) đã trở thành một nhân tố quan trọng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển xã hội. Trong thời gian qua, các tổ chức PCP phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một hiện tƣợng có tính toàn cầu đến mức ngƣời ta đã nói tới một “cộng đồng PCP” mà quan hệ đối ngoại của các quốc gia cần phải tính đến. Trong quá trình phát triển xã hội bên cạnh nỗ lực của các chính phủ và tổ chức quốc tế, các tổ chức PCP cũng đã góp một phần công sức đáng kể nhằm cải thiện cuộc sống của những ngƣời nghèo và những ngƣời bị thiệt thòi trong xã hội. Vai trò của các tổ chức PCP ngày càng đƣợc khẳng định, sự tham gia của họ trên các diễn đàn về kinh tế, xã hội và phát triển ngày một tăng. Tiếng nói của các tổ chức PCP đối với các vấn đề thuộc mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế ngày càng đƣợc các nƣớc và các tổ chức quốc tế lớn nhƣ Liên hợp quốc (UN), Chƣơng trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và đặc biệt các tổ chức ngân hàng, tài chính thế giới nhƣ: Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) quan tâm. Chính phủ nhiều nƣớc ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và ảnh hƣởng của các tổ chức PCP, tăng cƣờng
13. 2 thông qua các tổ chức PCP triển khai các dự án viện trợ nhằm thực hiện chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam là một trong những nƣớc đang phát triển, từng phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, do đó nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ: chất độc da cam/dioxin, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục là rất lớn. Chúng ta rất cần sự giúp đỡ của các bạn bè quốc tế. Các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài (PCPNN) là một lực lƣợng có vai trò quan trọng để ta giải quyết các nhu cầu đó. Mức độ tham gia của các tổ chức này vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam ngày càng trở nên sâu rộng, điều này không chỉ thể hiện qua số lƣợng các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam và giá trị nguồn viện trợ ngày càng tăng; lĩnh vực và địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng mà còn thể hiện qua mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa chính phủ, chính quyền các cấp của Việt Nam với các tổ chức PCPNN. Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức PCPNN mang tính nhạy cảm, dễ bị lợi dụng. Thực tế các cuộc “Cách mạng màu” xảy ra ở một số nƣớc trên thế giới đều có sự góp mặt của các tổ chức PCPNN. Hiện nay, các vấn đề về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo là những quân bài mà các nƣớc phƣơng Tây và Mỹ chú trọng trong chính sách đối ngoại của họ với Việt Nam. Với sự hậu thuẫn về tài chính của chính phủ trong các hoạt động, các tổ chức phi chính phủ có thể bị lợi dụng hoặc trở thành bình phong trong các vấn đề nêu trên cho các nƣớc có chính sách thù địch với Việt Nam. Vì vậy, việc quản lý các tổ chức PCPNN để vừa tranh thủ đƣợc nguồn viện trợ có hiệu quả vừa đảm bảo các tổ chức PCPNN không bị lợi dụng vì các mục đích khác đòi hỏi chúng ta phải rất quan tâm chú trọng. Kiên Giang một tỉnh có sớm có nhiều hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, tại tỉnh Kiên Giang có gần 40 tổ chức PCPNN đƣợc cấp giấy phép hoạt động

 

MÃ TÀI LIỆU: 10510

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *