Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty INVESCO

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty INVESCO

1. Lý do chọn đề tài Bước vào thế kỷ XXI cùng với sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, sự phát triển nhanh về kinh tế, xã hội và xu thế hội nhập của thế giới, hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực thực sự trở thành vấn đề cấp thiết. Trong mỗi nhà trường hay doanh nghiệp đều cần có nhiều nguồn lực để duy trì hoạt động và phát triển theo mục tiêu, nhưng nguồn nhân lực bao giờ cũng giữ vị trí quan trọng nhất. Với các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm có được, nhân lực sẽ sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động nhằm tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng và mục đích tốt nhất. Tổ chức nào có nguồn nhân lực có tri thức cao, kiến thức sâu rộng về chuyên môn và sáng tạo thì chất lượng sản phẩm, chất lượng của quá trình quản trị, chất lượng các nguồn lực sẽ luôn mạnh hơn trước các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nhiều tổ chức đã xem hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực là một chiến lược cần phải được thực hiện thường xuyên. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn…”[37, tr216] được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đảng cũng nhấn mạnh phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước: “Thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”[37, tr216]. Đội ngũ cán bộ – nhân viên ở công ty INVESCO là nguồn lực chủ yếu, là người xây dựng kế hoạch, chương trình, thực hiện nhiệm vụ của công ty. Cấp ủy, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ – nhân viên. Trong Đại hội cổ đông thường niên 2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề cập vấn đề “Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức
5. và trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công của cán bộ – nhân viên trong công ty INVESCO là tạo cơ hội, cũng là vấn đề quan trọng chiến lược phát triển của Công ty”[3, tr1]. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả lao động, xây dựng đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp, đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty. Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng tại công ty ngày càng đa dạng, phong phú về chương trình, hình thức, nội dung nhưng vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trước, trong và sau đào tạo hiệu quả chưa cao, phát sinh nhiều vấn đề, dẫn tới nhiều hạn chế, bất cập mà hoạt động quản lý cần giải quyết. Xuất phát từ lý do trên tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty INVESCO” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty INVESCO. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nghiên cứu ở nước ngoài về quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực Các tư tưởng nghiên cứu về con người và bồi dưỡng, phát triển con người đã có từ thời cổ đại gắn liền với tên tuổi của triết gia Hi Lạp Socrate (470-399 TCN) với châm ngôn nổi tiếng “Hãy nhận thức chính bản thân mình”. Theophrastos (372-287 TCN), nhà nghiên cứu tự nhiên cố đại Hi Lạp đã sử dụng các thành tựu khoa học to lớn trong nhiều thế kỉ để mô tả các kiểu người khác nhau trong luận văn “Các tính cách đạo đức”. Thời trung cổ, các nghiên cứu về con người gắn liền với tên tuổi của Guillaume d Occam (cuối thế kỉ XIII-1349), nhà thần học và triết học kinh viện người Anh. Thời kì Phục hưng cơ L. de Vinci (1452-1519), người Ý và K. Huarte (1529-1592), người Tây Ban Nha. Tiếp sau đó là các nghiên cứu của Montesquieu (1689- 1755), F. M. Voltaire (1694-1778), D. Diderot (1713-1784), J. J. Rousseau (1712-1778)…
6. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng trong doanh nghiệp đã được nhiều tác giả đề cập đến trong tài liệu quản trị nguồn nhân lực, lồng ghép trong môn học quản trị nhân sự. Trong tài liệu quản trị nguồn nhân lực của tác giả John M. Ivancevich, hình ảnh của công tác đào tạo, bồi dưỡng, là “các chuyên gia nhân sự tư vấn, giúp đỡ và hỗ trợ các giám đốc và những người lao động không thuộc cấp quản lý trong công việc của họ”. Hay theo Robert L.Mathis và John H.Jackson, quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực là “tiến hành mà thông qua đó nhân viên có được khả năng giúp đỡ trong việc đạt được mục tiêu của tổ chức”. Theo Cenzo and Robbins, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là tiến trình bao gồm những phương pháp được sử dụng nhằm tác động lên quá trình đào tạo bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành. Các công trình của L. Nadler và Z. Nadeler (1990 và 1992) cho rằng, phát triển nguồn nhân lực bao gồm 3 loại chương trình ở 3 mức độ quan tâm khác nhau: đào tạo, giáo dục và phát triển. Nghiên cứu của Marquardt và Engel (1993) đã xác định phát triển nguồn nhân lực bao gồm 3 lĩnh vực: đào tạo và phát triển; phát triển tổ chức và phát triển sự nghiệp để tăng cường kết quả của cá nhân, nhóm và tổ chức. Họ đã đưa ra danh mục 35 năng lực được xếp thành 4 nhóm cần được phát triển ở nguồn nhân lực là năng lực kĩ thuật, năng lực thực hiện công việc theo chuyên môn phụ trách, năng lực liên nhân cách và năng lực trí tuệ Ở nhiều quốc gia trên thế giới, vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực rất được chú trọng. Tại Mỹ, với một chiến lược dài hạn, kinh phí cho giáo dục đại học của Mỹ đến từ các nguồn khác nhau như các công ty, tổ chức Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, nhà từ thiện,…Nguồn kinh phí dồi dào mang lại cho các trường khả năng xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thuê giảng viên giỏi, xây dựng quỹ hỗ trợ sinh viên. Để phát triển nguồn nhân lực, Mỹ rất coi trọng môi trường sáng tạo và khuyến khích phát triển nhân tài, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trong nhiều lĩnh vực.
7. Ở Châu Á, Nhật Bản là một trong những nước đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực. Chính phủ Nhật đặc biệt coi trọng giáo dục đào tạo, thực sự coi đó là quốc sách hàng đầu. Theo đó, chương trình giáo dục đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc. Tất cả học sinh trong độ tuổi từ 6-15 tuổi được học miễn phí. Kết quả là tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều. Nhật Bản đã trở thành một trong những cường quốc giáo dục của thế giới. Nhật Bản sử dụng chế độ lên lương, tăng thưởng theo thâm niên để quản lý nhân lực. Ở Hàn Quốc, chính sách giáo dục được xây dựng phù hợp với đòi hỏi của nền kinh tế. Năm 1982, Hàn Quốc thực hiện cải cách giáo dục với mục tiêu tái cấu trúc hệ thống giáo dục hiện có thành hệ thống giáo dục mới, bảo đảm cho người dân được học suốt đời. Tháng 12 năm 2001, Hàn Quốc công bố chiến lược quốc gia lần thứ nhất và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2001-2005. Tiếp theo, chiến lược quốc gia lần thứ hai về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010 được xây dựng và thực hiện hiệu quả. Nội dung chính của các chiến lược này đề cập đến sự tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, trường đại học và các cơ sở nghiên cứu, nâng cao trình độ sử dụng và quản lý nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên nghiệp của nguồn nhân lực trong khu vực công, xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý kiến thức, kỹ năng và công việc, xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin cho phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển thị trường trí thức. Tại Singapore, quan niệm “công chức là chìa khóa thành công” nên luôn coi trọng yếu tố con người, trọng dụng nhân tài. Singapore quan niệm người tài không đồng nghĩa là người thông minh nhất, người có nhiều bằng cấp, học vị cao mà là người phù hợp với công việc và đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc được giao. Singapore quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thông qua đầu tư rất lớn cho đào tạo (xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; có chính sách ưu đãi như giáo dục phổ thông được miễn phí, bao gồm cả học phí, sách giáo khoa, máy tính, phí giao thông…).

 

MÃ TÀI LIỆU: 0499

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *