Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Biện pháp cải thiện tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội

Biện pháp cải thiện tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU I . Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Những năm trở lại đây thị trường xây dựng ở nước ta đang dần nóng trở lại , hàng loạt những công trình lớn được xây dựng , vì vậy nghành công nghiệp phụ gia bê tông đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tiết kiệm , nhanh chóng hoàn thành các công trình xây dựng . Với sự hội nhập sâu rộng của nước ta thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trong nghành phụ gia bê tông nên vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là công tác phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp biết được mình đang ở vị trí nào, tình hình tài chính có lành mạnh không? Từ đó kịp thời đưa ra được các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, giúp doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn kinh tế đầy khó khăn biến động này và vươn lên phát triển bền vững. Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội được thành lập từ năm 2008, tuy doanh nghiệp ra nhập thị trường khá muộn tuy nhiên hiện nay công ty đã có một chỗ đứng vững chắc trong thị trường phụ gia bê tông . Trong thời gian qua, công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp tài chính nhằm đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn chung và vươn lên phát triển. Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty còn nhiều điểm bất cập, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, khiến doanh nghiệp chưa hiểu rõ được thực trạng tài chính của mình để đề ra được các giải pháp và chiến lược phát triển bền vững. Chính bởi tính chất thực tế cũng như tính cấp thiết của vấn đề này mà em lựa chọn đề tài: “Đánhgiá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội”. Với mong muốn làm rõ được cơ sở lý luận, áp dụng lý thuyết vào thực tế và đề ra giải pháp cơ bản cho một doanh nghiệp cụ thể.
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Vũ Trọng Liu Lớp:CQ50/11.049 1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội nhằm mục đích sau :  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó : 1) Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm. 2) Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị trong thời gian tới. 3. Phạm vi nghiên cứu  Về không gian: Nghiên cứu về Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội tại Khu công nghiệp Đại An , thành phố Hải Dương , tỉnh Hải Dương .  Về thời gian: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2013, 2014 và 2015 của công ty Cổ phần SILKROAD . 4. Kết cấu đề tài Tên đề tài : “ Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty SILKROAD Hà Nội”
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Vũ Trọng Liu Lớp:CQ50/11.0410 Ngoài lời tài mở đầu, kết luận và danh mục liệu tham khảo thì nội dung luận văn được bố trí thành 3 chương: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội CHƯƠNG 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu là do em thực hiện, các số liệu được sử dụng là hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS . Nguyễn Thị Hà , Ban lãnh đạo và phòng Tài chính kế toán công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội đã hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn này. Hà nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Vũ Trọng Liu
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Vũ Trọng Liu Lớp:CQ50/11.0411 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường , quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được mô tả khái quát bằng công thức : T – H – .. H’ – T’ . Nghĩa là khi doanh nghiệp bắt đầu quá trình hoạt động kinh doanh thì cần có một lượng vốn tiền tệ nhất định , từ số vốn tiền đệ ban đầu đó doanh nghiệp mua sắm máy móc thiết bị , nguyên vật liệu … sau đó kết hợp với các yếu tố đầu vào này với sức lao động để tạo ra hàng hóa và thực hiện bán hàng hóa để thu được tiền bán hàng . Từ số tiền bán hàng , doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các khoản chi phí đã tiêu hao, trả tiền lương cho người lao động, các khoản chi phí khác, nộp thuế cho Nhà nước và phần còn lại là lợi nhuận sau thuế . Từ số lợi nhuận sau thuế này, DN tiếp tục phân phối cho các mục đích có tính chất tích lũy và tiêu dùng . Như vậy, quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp .Trong quá trình đó đã làm phát sinh , tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào , dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp . Bên trong quá trình tạo lập , sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau : – Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước . – Quan hệtài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội khác .
12. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Vũ Trọng Liu Lớp:CQ50/11.0412 – Quan hệtài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh nghiệp . – Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp . – Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Như vậy , khái niệm tài chính doanh nghiệp có thể xét trên hai khía cạnh : – Xét về bản chất , tài chính doanh nghiệp là các quan hệtài chính dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập , sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp . Xét về hình thức , tài chính doanh nghiệp là các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập , phân phối , sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Các quyết định tài chính doanh nghiệp : Mặc dù chưa hoàn toàn thống nhất trong khái niệm tài chính doanh nghiệp về mặt ngôn từ; tuy nhiên, có sự đồng thuận khi các quan niệm khác nhau về tài chính doanh nghệp đề cho rằng :

 

MÃ TÀI LIỆU: 6488

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *