Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp (đề cương chi tiết) hay nhất!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Đề tài : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1. Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính 1.1 Đánh giá kết quả quá khứ và tình hình tài chính hiện tại 1.2 Đánh giá những tiềm lực tương lai và rủi ro liên quan 2. Các tiêu chuẩn để phân tích tình hình tài chính 2.1 Thước đo thực tế 2.2 Kết quả quá khứ của doanh nghiệp 2.3 Các tiêu chuẩn của nghành 3. Nguồn tài liệu phân tích 3.1 Các báo cáo được phát hành 3.2 Các tạp chí kinh doanh được xuất bản định kỳ 4. Phân tích ảnh hưởng của kế toán đến tính xác thực của thông tin trên báo cáo tài chính 5. Nội dung phân tích 5.1 Phân tích theo chiều ngang 5.2 Phân tích theo xu hướng 5.3 Phân tích theo chiều dọc 5.4 Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu Chương 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH 1. Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành 1.1.2 Lịch sử phát triển 1.2 Chức năng nhiệm vụ và phương hướng phát triển của công ty 1.2.1 Chức năng nhiệm vụ: 1.2.2 Phương hướng phát triển: 1.3 Qui mô của công ty 1.3.1 Tài sản 1.3.2 Lao động 1.4 Qui trình công nghệ 1.4.1 Qui trình cung cấp dịch vụ 1.4.2 Qui trình viết sản phẩm tích hợp 1.5 Tổ chức bộ máy quản lý 1.5.1 Sơ đồ tổ chức 1.5.2 Chức năng nhiệm vụ 1.6 Một số chỉ tiêu kinh doanh 1.6.1 Doanh thu 1.6.2 Lợi nhuận 1.6.3 Các khoản phải nộp ngân sách 1.7 Thuận lợi, khó khăn 1.7.1 Thuận lợi
2. 1.7.2 Khó khăn 2. Tình hình tổ chức kế toán 2.1 Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng 2.1.1 Phương pháp khấu hao 2.1.2 Phương pháp tính hàng tồn kho 2.2 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách chứng từ 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán 2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 2.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 2.3.3 Chức năng nhiệm vụ Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH 1. Phân tích chung tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2. Phân tích chung tình hình tài chính qua bảng Cân đối kế toán 3. Phân tích tình hình tài sản 3.1 Tài sản ngắn hạn: 3.2 Tài sản dài hạn: 4. Phân tích tình hình vốn 4.1 Nợ phải trả 4.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 5. Phân tích tình hình thanh toán 5.1 Các khoản phải thu 5.2 Các khoản phải trả: 6. Phân tích tình hình khả năng thanh toán 6.1 Phân tích tình hình khả năng thanh toán ngắn hạn 6.1.1 Vốn luân chuyển 6.1.2 Hệ số khả năng thanh toán hiện hành 6.1.3 Hệ số thanh toán nhanh : 6.1.4 Hệ số thanh toán bằng tiền 6.2 Phân tích tình hình khả năng thanh toán dài hạn 7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 7.1 Phân tích hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản 7.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 7.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 8. Phân tích năng lực dòng tiền Chương 4: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 1. Nhận xét 2. Kiến nghị

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0323

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *