Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Báo cáo: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại xã Bu khánh

Báo cáo: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại xã Bu khánh

Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Bình Khánh thay đổi rõ nét, hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hoàn chỉnh, làm cơ sở, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Từ xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng còn thiếu, giao thông liên ấp, liên tổ chưa hoàn chỉnh, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định; thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao; trước khi thực hiện Đề án xã đạt 8 tiêu chí, đến cuối năm 2015, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư khang trang, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,16 triệu đồng/người/năm tăng lên 37,32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,69% (chuẩn 16 triệu). Xã đạt 19/19 tiêu chí (đạt bình quân 5 tiêu chí/năm) và hoàn thành Đề án trước tiến độ theo chương trình đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vẫn còn thấp và chênh lệch rất lớn so với các xã ở các huyện ngoại thành khác của thành phố nhất là thu nhập, điều kiện về nhà ở, về việc làm. Nguyên nhân của những hạn chế là do điều kiện đặc thù của địa phương về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế – xã hội nên thu nhập dân cư chủ yếu từ lĩnh vực nông nghiệp trong khi sản xuất nông nghiệp nhiều rủi ro nên thu nhập dân cư thấp và không ổn định. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới là công việc mới, thời gian đầu triển khai thực hiện chương trình còn khó khăn; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã chưa chặt chẽ. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Khánh giai đoạn 2016 – 2020 là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 1
8. KẾ HOẠCH THỰC TẬP – Cơ quan thực tập : UBND XÃ BÌNH KHÁNH – Thời gian thực tập : 12/4/2017-12/5/2017 – Quá trình thực tập : Tóm tắt kế hoạch thực tập theo tuần Tuần 1: từ ngày 12/4/2017 đến 19/4/2017 Tuần 2: từ ngày 20/4/2017 đến 26/4/2017 Tuần 3: từ ngày 27/4/2017 đến 3/5/2017 Tuần: từ ngày 4/5/2017 đến 12/5/25017 2
9. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN Tuần 1: Làm quen với nơi thực tập; tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã Bình Khánh. Tuần 2: Tiếp cận công việc, nghiên cứu tổng quan về cơ quan thực tập, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài. Tuần 3: Thu thập những tài liệu, báo cáo, số liệu phục vụ cho việc thực hiện báo cáo thực tập. Tuần 4: Viết báo cáo thực tập giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Khánh huyện Cần Giờ, hoàn thiện báo cáo thực tập 3
10. I.TỔNG QUAN VỀ XÃ BÌNH KHÁNH 1. Giới thiệu tổng quan về xã Bình Khánh 1.1. Vị trí địa lý Xã Bình Khánh ở vị trí phía Bắc huyện Cần Giờ và nằm về phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 16 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 4.345,28 ha, chiếm 6,17% diện tích tự nhiên của huyện. Theo ranh giới hành chính được xác định như sau: + Phía Bắc giáp xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (qua sông Nhà Bè); + Phía Nam giáp xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; + Phía Đông giáp xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Lòng Tàu); Đông Nam giáp xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ; + Phía Tây giáp xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (qua sông Soài Rạp). – Xã Bình Khánh được bao bọc bởi các con sông lớn (sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp và sông Nhà Bè) nối liền thành phố và các tỉnh lân cận, đây là điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa với các địa phương khác ngoài huyện và thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đường bộ và đường thủy. – Địa bàn xã được chia làm 08 ấp, gồm: ấp Bình Trung, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Trường, Bình Mỹ, Bình An, Bình Lợi và Bình Thạnh. 1.2. Dân số Toàn xã là 20.882 nhân khẩu (nam chiếm 49,12%; nữ chiếm 50,88%), mật độ dân số bình quân 480 người/km2 . Dân số của xã phân bố không đồng đều tại các ấp, chủ yếu tập trung tại 05 ấp ở khu vực đầu bến phà Bình Khánh; 03 ấp còn lại dân cư sống rải rác ngoài đồng ruộng, dọc theo các kênh rạch, trục đường chính trong xã (Rừng Sác, đê EC, Bà Xán…) thuận lợi cho sản xuất. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã ở mức 0,268%. 1.3.Lao động Số lao động trong độ tuổi của toàn xã là 11.489 người, chiếm tỷ lệ 55% dân số, chủ yếu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại – dịch vụ; số người dưới và ngoài độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ 45%. Lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp chiếm 12% trên tổng số người trong độ tuổi lao động, còn lại lao động trong dịch vụ thương mại, sinh viên học sinh, công chức viên chức… Nguồn lao động dồi dào là một trong những lợi thế của xã đối với tiến trình triển khai và thực hiện xây dựng xã nông thôn mới. 4
11. Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa: đầu tư sửa chữa và xây dựng mới 04 văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 01 Trung tâm văn hóa xã Bình Khánh, còn 04 ấp hiện nay văn phòng diện tích nhỏ, xuống cấp, không đảm bảo điều kiện hoạt động kết hợp với sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng dân cư. * Đánh giá: Chưa đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. 2. Cơ cấu tổ chức 2.1 Sô đồ tổ chức Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về giao chỉ tiêu biên chế xã, thị trấn năm 2015, qua đó xã Bình Khánh được giao 47 biên chế (chuyên trách, công chức là 25 người, cán bộ không chuyên trách là 22 người). Nhưng thực tế xã chỉ tuyển 42 biên chế (công chức, chuyên trách là 21 người, không chuyên trách là 21 người), các chức danh còn lại cho kiêm nhiệm để thực hiện tiết kiệm. Khối Quản lý nhà nước gồm có: 20 người. Khối Đảng, đoàn thể: 18 người. Khối Quân sự: 04 đồng chí (03 Ban chỉ huy và 01 Thống kê). Khối công an: Ban chỉ huy đều là biên chế chính quy của huyện tăng cường về xã, công an viên xã gồm 20 đồng chí. Sơ đồ 1:Cơ cấu tổ chức 5
12. 2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: – Thống kê theo biểu mẫu đính kèm; Cán bộ chuyên trách: 11 người gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên xã. Công chức : 10 người gồm: Văn phòng – Thống kê (02), Tư pháp – Hộ tịch (02), Tài chính kế toán (02), Địa chính nông nghiệp – Xây dựng và môi trường (02), Văn hóa xã hội (01), Chỉ huy Trưởng Quân sự (01). Cán bộ không chuyên trách: 21 người. 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 2. Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn phường, dự toán thu, chi ngân sách, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận quyết định, Căn cứ vào dự toán ngân sách phường được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, điều chỉnh ngân sách trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân Quận kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách phường. Lập quyết toán thu, chi ngân sách phường báo cáo Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0536

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *