[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Tín Dụng Trung Và Dài Hạn, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng 


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN THANH CHƯƠNG

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Trong sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng. Có thể nói Ngân hàng là “ xương sống ” của nền kinh tế, sự phát triển của Ngân hàng phản ánh rõ nét đời sống kinh tế của toàn xã hội.

Ngân hàng đóng vai trò thủ quỹ cho toàn xã hội; là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với nhà nước. Không những cho vay, nó còn thu hút tiền gửi trong dân cư để đầu tư vào các dự án phát triển.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn là công cụ hữu hiệu của Nhà Nước trong việc thực hiện chính sách tiền tệ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy bên cạnh đổi mới cơ chế quản lý, Chính Phủ cũng rất quan tâm tới việc đổi mới và hiện đại hoá hệ thống Ngân hàng . Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Với vị trí quan trọng như vậy các Ngân hàng Thương mại (NHTM) cần phải vươn cao hơn nữa về mọi mặt để thích nghi nhanh chóng với tính chất đầy biến động của nền kinh tế thị trường nhằm bảo toàn vốn cho bản thân và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Qua đó tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện hiện nay khi vốn tín dụng chiếm tới hơn 70% tổng tài sản có của ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng phần lớn có được vẫn chủ yếu là từ hoạt động tín dụng. Các nhà quản trị ngân hàng phải làm thế nào để vốn tín dụng hoạt động hữu hiệu nhất, theo đó vốn tín dụng phải được luân chuyển liên tục, nghĩa là luôn gắn liền với sự vận động của vật tư hàng hoá.

Có thể nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng nhiều cách khác nhau, nhưng ổn định và có lợi thế nhất là nguồn vốn trung và dài hạn từ các Ngân hàng Thương mại. Hoạt động tín dụng là một trong các chức năng cơ bản của Ngân hàng thương mại (NHTM).

Tín dụng luôn là một hoạt động phong phú, đa dạng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nhất. Do vậy nâng cao chất lượng tín dụng là một tất yếu khách quan, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng Thương mại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Đất nước ta đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo đà phát triển thành nước công nghiệp vào năm 2020, vì thế chủ trương của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay: Động viên các nguồn lực trong nước là chính, tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước, góp phần giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, bảo đảm cho Doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo…

Trong những năm qua, hoạt động của các Ngân hàng Thương mại còn nhiều yếu kém. Chất lượng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ quá hạn lớn, tình hình tài chính của một số Ngân hàng Thương mại khó khăn. Một số doanh nghiệp Nhà nước đã bộc lộ những yếu kém bất cập, thành phần kinh tế phi Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, chưa đóng góp được nhiều vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Từ những vấn đề trên em mong muốn được góp một phần nhỏ của mình vào việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế huyện nhà nói chung. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Nguồn vốn trung và dài hạn đóng vai trò quyết định trong việc đầu tư phát triển nền kinh tế- xã hội. Nhưng hiện nay nguồn vốn cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng còn nhiều hạn chế. Do vậy mối quan tâm hàng đầu của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay là tìm ra các biện pháp tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn về cả quy mô lẫn chất lượng để góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp chung của cả nước trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN) chi nhánh Thanh Chương, hoạt động tín dụng trung và dài hạn cũng đã được quan tâm phát triển và đã đạt được những kết quả tốt, tuy nhiên cũng còn có một số hạn chế. Vì vậy mà trong quá trình thực tập tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương, tôi đã quyết định chọn đề tài

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.với mục đích tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn cả về quy mô lẫn chất lượng góp phần phát triển đất nước.trên cơ sở những số liệu hoạt động về tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN trong 3 năm gần đây.

Kết cấu chuyên đề được chia làm 2 phần chính: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

 • Phần I : Tổng quan về đơn vị thực tập “ NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương”
 • Phần II : Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đặng Thành Cương và các cán bộ NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này .

BÁO GIÁ === >   Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập 

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng mà mang lại lợi nhuận chủ yếu trong hoạt động của Ngân hàng. Muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, Ngân hàng cần phải đảm bảo được hoạt động của mình vừa an toàn vừa hiệu quả.

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn không chỉ là mong muốn của riêng NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương mà còn là của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung và cũng là mong muốn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương, em nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung và dài hạn trong công cuộc đổi mới. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn đã thể hiện vai trò quan trọng của nó đối với các doanh nghiệp, với bản thân của Ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Bên cạnh đó cũng rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành có liên quan để tạo ra một hành lang vững chắc cho Ngân hàng phát huy có hiệu quả.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đặng Thành Cương , và các cán bộ ngân hàng chi nhánh Thanh Chương đã giúp em hoàn thành chuyên đề này .

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ

Giới Thiệu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Lý do chọn đề tài

Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO là sự kiện lớn đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt nam đang bước sang một giai đoạn mới. Tăng trưởng và phát triển là quy luật tất yếu, song song với sự phát triển đó là tình hình lạm phát ngày càng gia tăng.

Theo số liệu thống kê năm 2007 là năm mà tình hình lạm phát ở mức 11-12%. Đầu năm 2007 mức lạm phát vẫn còn trong tình trạng kiểm soát và nằm trong dự báo nhưng vào những tháng cuối năm lạm phát tăng cao và vượt ngưỡng dự báo, làm cho tình hình lạm phát của cả năm 2007 lên trên hai con số. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Lạm phát tăng cao sẽ là cho lãi suất tăng mạnh, yếu tố lãi suất tăng cao như thế sẽ tạo thêm gánh nặng cho các nhà đầu tư trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay và làm tăng rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung, tín dụng trung và dài hạn nói riêng.

Bởi vì hoạt động tín dụng trung và dài hạn phần lớn là những khoản vay phục vụ cho nhu cầu mua máy móc thiết bị, bổ sung nguồn vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng…Vì vậy sử dụng vốn vay như thế nào để đạt hiệu quả cao trong khi nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và tình hình lạm phát ngày càng tăng cao là vấn đề đặt ra cho các nhà đầu tư.

Do đó vấn đề đặt ra cho khối tín dụng ngân hàng là phải lựa chọn, thẩm định khách hàng một cách chính xác nhằm hạn chế việc sử dụng vốn vay kém hiệu quả, sai mục đích mà ảnh hưởng đến khả năng chi trả trong tình hình lãi suất tăng cao như hiện nay. Việc khách hàng sử dụng vốn vay kém hiệu quả sẽ gián tiếp làm tăng rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Bởi vì thu hồi nợ sẽ khó khăn hơn và chậm trễ, kéo theo là tình hình nợ quá hạn tăng dần trên tổng dư nợ khi đó rủi ro trong hoạt động tín dụng sẽ tăng lên làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy cần phải thực hiện đánh giá hoạt động tín dụng thông qua phân tích những chỉ số rủi ro và những chỉ số đánh giá nghiệp vụ cho vay.

Từ việc phân tích những chỉ số đó giúp nhà quản trị nắm bắt được tình hình cho vay, thu hồi vốn, tình hình nợ quá hạn, vòng quay tín dụng…Để đưa ra những quyết định cho phù hợp.

Từ đó em nhận thấy rằng việc thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ” là thực sự phù hợp trong thời gian thực tâp tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Tình hình hoạt động của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đọan 2005-2007 có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn nói riêng. Thông qua việc phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng giai đọan 2005-2007 ta thấy được một số nét nổi bậc cũng như là những nét còn hạn chế như sau:

* Những nét nổi bậc chính

 • Quá trình quản trị rủi ro tín dụng trung và dài hạn tốt.
 • Tình hình thu nợ có hiệu quả và nợ quá hạn trên tổng dư nợ là rất ít.
 • Quy mô trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn ngày càng mở rộng biểu  hiện thông qua tốc độ tăng trưởng hàng năm của doanh số cho vay.
 • Thông qua tỷ trọng trong cơ cấu cho vay ta thấy rằng chi nhánh đã đi đúng định hướng mà hội sở đã đề ra là chú trọng phát triển mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Những mặt còn hạn chế: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

 •  Tình hình huy động vốn còn yếu, tuy nhiên đã được cải thiện nhưng tốc độ tăng của doanh số cho vay vẫn cao hơn tốc độ tăng của tình hình huy động vốn.
 • Rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn ngày càng tăng cao do yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế – xã hội, văn hoá – giáo dục, y tế, thể dục thể thao, quốc phòng – an ninh, ngoại giao,…

Đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong suốt những năm qua luôn ở mức tương đối cao và ổn định so với khu vực và trên thế giới. Để có được những thành công này là sự kết hợp của nhiều yếu tố và các thành phần trong nền kinh tế, trong đó phải kể đến vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế quốc dân.

Ngân hàng thương mại là một trong những trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, chu chuyển luồng tiền phục vụ cho mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng có hoạt động tốt thì mới điều hoà được nguồn vốn cho nền kinh tế. Do đó, sự thành công hay thất bại trong hoạt động của hệ thống ngân hàng có thể kéo theo sự biến động cùng chiều của nền kinh tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng trung và dài hạn tài trợ cho các dự án nói chung và các dự án bất động sản nói riêng là hoạt động có quy mô lớn, dư nợ chiếm tỷ trọng cao trong các nghiệp vụ cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì hoạt động tín dụng trung và dài hạn trong lĩnh vực bất động sản được các ngân hàng hết sức chú trọng và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng hạn mức tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng. Vì vậy, chất lượng cho vay dự án bất động sản sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung và từ đó góp phần quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), hoạt động tín dụng trung và dài hạn trong các dự án trong đó có các dự án bất động sản cũng là hoạt động chính của ngân hàng. Tuy nhiên, do biến động của thị trường bất động sản, đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây thì chất lượng cho vay trong các dự án bất động sản này của Vietcombank nói riêng hay ngành ngân hàng nói chung đang có chiều hướng giảm sút, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để hoạt động này trở lên thông suốt, hiệu quả hơn.

Việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Vietcombank nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng cho vay trong bối cảnh nền kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại như hiện nay. Chính vì vậy, sinh viên đã chọn đề tài “Chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” cho Luận văn tốt nghiệp của mình.

Kho Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập tín dụng dài hạn

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Nâng cao chất lượng cho tín dụng là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của Vietcombank hay của bất cứ một Ngân hàng Thương mại nào khác. Để đạt được mục tiêu đó, các ngân hàng phải tiến hành kết hợp nhiều công việc khác nhau nhưng nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản nói riêng là việc làm thường xuyên và liên tục bởi đây là ngành chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong hoạt động tín dụng của Vietcombank.

Vì vậy, Vietcombank với quy mô và vị thế của một trong bốn Ngân hàng Thương mại lớn nhất Việt Nam cần xác định những chiến lược cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn trong các dự án bất động sản và đảm bảo mục tiêu an toàn và sinh lời cho ngân hàng.

Xuất phát từ cơ sở lý luận và những kiến thức thực tiễn, sinh viên đã tập trung nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn: “Tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”. Qua đó khái quát, hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về tín dụng trung dài hạn, dự án bất động sản, những nội dung, phương pháp thẩm định dự án bất động sản trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại nói chung và Vietcombank nói riêng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Đồng thời, phân tích, đánh giá, đo lường thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn cho các dự án bất động sản tại Vietcombank. Từ đó, sinh viên muốn đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại Vietcombank.

Trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu thực tế hoạt động cũng như chất lượng tín dụng trung dài hạn cho các dự án bất động sản tại Vietcombank, hy vọng rằng các giải pháp và kiến nghị được đưa ra ở Luận văn này có thể góp phần giúp Vietcombank nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn đối với ngành bất động sản để ngày càng phát triển và khẳng định vị thế là “Ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng”

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ HÀI HẠN TẠI NH CHÍNH SÁCH VÀ XÃ HỘI VĨNH LỘC – THANH HOÁ

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

1/Tính cấp thiết của đề tài.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, đời sống của nhân dân ta cũng được nâng lên đáng kể. xong so với nhiều nước trên thế giới người lao động của nước ta chủ yếu làm trong ngành nông nghiệp; trong đó một bộ phận không nhỏ vẫn đang phải sống trong cảnh đói nghèo cần có sự quan tâm, tạo điều kiện và cơ hội vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho họ bằng công cuộc Xóa đó giảm nghèo, sống – lao động hòa đồng với cộng đồng.

Để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo ổn định an sinh xã hội, một yêu cầu được đặt ra là phải tập chung nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước dành cho các đối tượng chính sách xã hội vào một kênh duy nhất để thống nhất quản lý cho vay.

Bên cạnh đó để thực hiện lộ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thống tài chính Tín dụng Việt Nam phải cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ Quốc tế và tạo điều kiện cho các Ngân hàng Thương mại nhà nước vươn ra nắm và thực hiện quy luật thị trường. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và nhà nước ta đã xác định Tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

Đáp ứng các yêu cầu trên Ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ- TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo nên một kênh phân phối vốn quan trọng giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, dần đưa người nghèo từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá làm quen với cơ chế thị trường có sự hỗ trợ quản lý của nhà nước.

Sinh ra và lớn lên trên một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Nhận thấy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước với nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo trong đó việc thành lập NHCSXH trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình thuộc diện chính sách khác có điều kiện về vốn để sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao đời sống. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Những đóng góp to lớn của NHCSXH trong thời gian qua đã nhen nhúm cho em một ước mơ, một ngày nào đó sẽ được hoạt động trong hàng ngũ cán bộ của NHCSXH góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam, góp công sức mình vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, một cuộc Cách mạng đang được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm

Qua nhiều thời gian được tiếp xúc và tìm hiểu về hoạt động của ngân hàng CSXH trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo được biết những dự án cho vay chủ yếu của ngân hàng là cho vay trung và dài hạn, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt tín dụng trung và dài hạn tại NH chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa.” Làm đề tài báo cáo thực tập.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Sau 9 năm hoạt động, NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa đã luôn bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh ủy và UBND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chương trình, mục tiêu XĐGN. Vốn NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa đã đầu tư tới trên 39.963 lượt hộ vay vốn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu XĐGN trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tuy nhiên mức cho vay bình quân còn thấp, hiệu quả tín dụng hộ nghèo còn hạn chế.

Do đó, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả của tín dụng hộ nghèo mang tính cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa mà cả tỉnh Thanh Hóa nói chung. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Các nguồn vốn tập trung cho vay trung dài hạn, cách thức cho vay và quản lý vốn vay tuân thủ đúng với các quy định về chính sách cho vay của nhà nước. Thời gian cho vay, thời gian thu nợ phù hợp với quá trình đầu tư chi phí, luân chuyển vật tư tiền vốn; thu nợ khi người vay có thu sản phẩm và khả năng trả nợ, hoàn toàn phù hợp điều kiện thực tế phát triển kinh tế hộ tại địa phương

Sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp Báo cáo đã thực hiện được những nội dung chủ yếu như sau:

Trình bày Tổng quan về Ngân hàng Chính sách huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, lịch sử hình thành và phát triển, bộ máy hoạt động, cơ cấu tổ chức, tình hình cho vay với đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng. Đó là tiền đề để phân tích thực trạng, giải pháp cho vay trung và dài hạn hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH Vĩnh Lộc

Phân tích thực trạng hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. Từ đó làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn đối với hộ nghèo trong những năm tiếp theo. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Trên cơ sở mục tiêu hoạt động của NHCSXH Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, báo cáo đã nêu lên định hướng lớn trong chiến lược giảm nghèo của huyện Vĩnh Lộc, qua đó đề cập các định hướng lớn trong hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo Của NHCSXH trong giai đoạn 2013-2020.

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và 3 nhóm kiến nghị với Chính phủ, NHCSXH Việt Nam, với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tại huyện Vĩnh Lộc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng chính sách huyện Vĩnh Lộc.

Do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Do đó em rất mong nhân được sự góp ý của các thầy cô giáo,các bạn quan tâm đế vấn đề này.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT HÀ NỘI

Lời Nói Đầu

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước đang từng bước vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng nhiều cách khác nhau: có thể tích luỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động vốn, liên doanh liên kết, hay vay mượn chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp khác. Nhưng muốn ổn định và có lợi thế nhất giúp các doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ là nguồn vốn trung và dài hạn từ các Ngân hàng thương mại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu vốn nhất là vốn trung và dài hạn trong khi vốn tồn đọng trong các Ngân hàng thương mại không phải là ít. Như vậy, không phải chúng ta thiếu vốn mà là chúng ta chưa có cách chuyển vốn huy động được vào sản xuất kinh doanh. NHNo&PTNT Hà Nội cũng không nằm ngoài tình trạng đó.

Hiện nay nguồn vốn cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng kém đa dạng vê cơ cấu khách hàng. Hầu như Ngân hàng chỉ tập trung vào doanh nghiệp Nhà nước, chưa quan tâm tới các đối tượng khách hàng khác đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Vì lý do đó “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội được chọn làm đề tài nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng hiện nay.

Từ những lý luận cơ bản về tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại, bài viết này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân dẫn đến các mặt hạn chế hiện nay tại NHNo&PTNT Hà Nội. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài viết này là hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội từ 2000 đến năm 2002. Bài viết này được kết cấu như sau:

 • Chương I. Tín dụng Ngân hàng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn
 • Chương II Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
 • Chương III Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Do trình độ còn hạn chế nên bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn bè để vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Để hoàn thiện bài viết này, trước hết em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo Phạm Hồng Vân- người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bài viết này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị cán bộ công tác tại NHNo&PTNT Hà Nội đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại Ngân hàng.

Kho Bài Mẫu ===> Khóa luận tốt nghiệp tín dụng dài hạn

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng mà mang lại lợi nhuận chủ yếu trong hoạt động của Ngân hàng. Muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, Ngân hàng cần phải đảm bảo được hoạt động của mình vừa an toàn vừa hiệu quả.

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn không chỉ là mong muốn của riêng NHNo&PTNT Hà Nội mà còn là của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và cũng là mong muốn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Với suy nghĩ đó, em chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội” để phần nào đáp ứng mong muốn này. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động tín dụng trung dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội., em nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung và dài hạn trong công cuộc đổi mới. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn đã thể hiện vai trò quan trọng của nó đối với các doanh nghiệp, với bản thân của ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được thì NHNo&PTNT Hà Nội. cũng có một số hạn chế nhất định ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Bên cạnh đó cũng rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành có liên quan để tạo ra một hành lang vững chắc cho Ngân hàng phát huy có hiệu quả.

Với hiểu biết có hạn, lại chưa có kinh nghiệm thực tế nên nếu bài viết có những vấn đề còn nhiều sai sót trong việc đưa ra và làm rõ các nguyên nhân tồn tại và tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại nói trên. Những giải pháp trong bài có thể còn thiếu tính thực tế, chưa xét đến bối cảnh cũng như điều kiện áp dụng. Nhưng em cũng mong rằng những giải pháp này sẽ có giá trị tham khảo đối với Ngân hàng, phần nào đưa ra phương hướng để mở rộng tín dụng trung dài hạn, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với việc cải thiện tình hình cho vay hiện nay tại Ngân hàng.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 6

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN,cùng với công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh thì nền kinh tế đất nước cần phải được tăng trưởng và phát triển.

Mặt khác trong bối cảnh Việt Nam đã ra nhập WTO,nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của các Doanh nghiệp ngày càng cao.Các Ngân hàng cũng xuất hiện ngày càng nhiều gồm cả ngân hàng vốn nước ngoài với tiềm lực vô cùng lớn mạnh, việc cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng là điều không thể tránh khỏi. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Chính vì vậy ở mỗi Ngân hàng cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng nhằm giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động cho vay,giúp ngân hàng thu được lợi nhuận và giảm rủi ro,đảm bảo đồng vốn cho vay phát huy được hiệu quả kinh tế – xã hội.

Tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam,công tác tín dụng có vai trò rất quan trọng,không chỉ trực tiếp tác động đến sự sống còn của hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh mà còn tác động gián tiếp tới sự phát triển của đất nước.Do đó trong những năm gần đây,công tác tín dụng tại Chi nhánh Đông Đô – NH ĐT & PT Việt Nam được chú trọng,không ngừng phát triển và đã đạt được nhiều thành công. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề,sau thời gian thực tập,tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT Việt Nam em nhận thấy mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm hệ thống hoá những lý luận cơ bản về công tác tín dụng trung và dài hạn.

Việc đánh giá chất lượng công tác tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT Việt Nam nhằm rút ra những kết quả,những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân đưa đến hạn chế đó.Từ đó,đưa ra một số giải pháp và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại nói chung và tại Chi nhánh Đông Đô –NH ĐT&PT Việt Nam nói riêng.

Khoá luận tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới công tác tín dụng trung và dài hạn.Phạm vi nghiên cứu là công tác cho vay vốn trung và dài hạn tại Chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Trong quá trình nghiên cứu,khoá luận sử dụng các phương pháp như: Phương pháp phân tích,luận giải,phương pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng để phân tích,đánh giá,rút ra kết luận và những đề xuất chủ yếu.

Là một sinh viên sắp tốt nghiệp trong giai đoạn này của đất nước, với những kiến thức đã được học tập tại trường và mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong hoạt động này của nghành ngân hàng.Vì vậy,em đã chọn đề tài : “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam “ để ngiên cứu trong chuyên đề thực tập của mình.

Chuyên đề được trình bày theo bố cục như sau :

 • Chương I:  Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại các Ngân hàng thương mai.
 • Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Đông Đô –Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • Chương III: Ý kiến đề xuất và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT VN trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò của mình trong quá trình góp phần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Về cơ bản,các cơ chế chính sách và các biện pháp triển khai cụ thể của Chi nhánh đã phù hợp với chính sách tiền tệ,tín dụng của Nhà nước và đáp ứng được phần nào yêu cầu phát triển kinh tế.

Tổng dư nợ trung và dài hạn của Chi nhánh tăng nhanh qua các năm,các khách hàng không chỉ là các doanh nghiệp quốc doanh mà còn có các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chi nhánh đã cố gắng khắc phục những khó khăn,hạn chế về nguồn vốn trung và dài hạn để có thể đáp ứng ở mức cao nhất có thể nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của các doanh nghiệp.

Đồng thời Chi nhánh cũng rất chú trọng công tác kiểm tra xét duyệt trước khi đưa ra quyết định cho vay trung và dài hạn,theo dõi chặt chẽ các khoản cho vay để hạn chế mức độ rủi ro,đảm bảo an toàn cho các khoản cho vay trung và dài hạn.Nhờ vậy chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh không ngừng được nâng cao. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Chuyên đề này tập hợp những nhận thức về lí luận và thực tiễn mà em đã tích luỹ được qua quá trình học tập ở trường và khảo sát tại Chi nhánh cùng một số giải pháp có thể áp dụng để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng.Em mong rằng những giải pháp đề xuất trong bài chuyên đề ngày sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn của Chi nhánh và có thể giúp ích được phần nào cho cá ngân hàng thương mại khác ở Việt Nam.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn: Số 7

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển như ngày nay, khi các ngành nghề được mở rộng, mức sống của người dân được cải thiện thì nhu cầu sử dụng các nguồn vốn từ kênh Ngân hàng để đầu tư cho hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao.

Ngoài ra, một số lĩnh vực có nhu cầu sử dụng vốn rất lớn như ngành công nghiệp nặng, cơ khí, điện, khoáng sản, xây dựng, khai thác thủy sản..nhưng tiềm lực nguồn vốn hiện hữu của các doanh nghiệp không đủ đáp ứng. Vì vậy, hoạt động tín dụng là rất cần thiết trong sự phát triển của nền kinh tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPTVN) được hình thành từ Quỹ hỗ trợ Phát triển (QHTPT) và phát triển với mục tiêu là công cụ của Chính phủ trong việc quản lý tài chính về đầu tư phát triển, thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Ðại hội XI nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”. Với mục tiêu đó, NHPT đã tập trung nguồn vốn tín dụng của Nhà nước vào các chương trình phát triển cơ khí trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thép, xi-măng, nông nghiệp và nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ…

Trong thành tựu xây dựng được hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng giao thông với mạng lưới đường sá phát triển khắp mọi miền đất nước và những cây cầu hiện đại hàng đầu khu vực vượt qua tất cả các dòng sông từ Móng Cái đến Hà Tiên… phần lớn đều có vai trò huy động, quản lý, cấp phát vốn của NHPT. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Các dự án, công trình lớn như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Ðạm Cà Mau, các dự án sản xuất phân bón DAP ở Hải Phòng và Lào Cai, các dự án sản xuất thép, cơ khí trọng điểm, tàu biển, đường ô-tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng … cũng đều có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của NHPT.

Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động của NHPT cũng thấy rõ còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết cả về cơ chế, chính sách và năng lực, đòi hỏi phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại với mục tiêu “An toàn, hiệu quả, hội nhập và phát triển bền vững”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thì thực tế hoạt động tín dụng trung và dài hạn vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, nổi cộm là vấn đề phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng trung và dài hạn còn thấp, còn tồn tại nhiều rủi ro. Chính vì vậy, hiệu quả tín dụng trung và dài hạn đang là vấn đề được mọi người trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại trường và sau một thời gian thực tập tại Sở Giao Dịch II(SGD II) – NHPTVN, một Ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong hoạt động cho vay trung và dài hạn phục vụ phát triển kinh tế Đất nước. Vì vậy, em đã chọn đề tài:”MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”.

Kết Luận Chung

Hoạt động tín dụng trung và dài hạn mà hiện nay SGD II đang đảm nhận có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, hỗ trợ đặc biệt cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hỗ trợ một phần đối với sự phát triển của nền kinh tế tại địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng trung và dài hạn tư của tại SGD II cần tìm ra một lối đi mới, một hướng phát triển mới để thực sự vươn lên giữ vai trò là nguồn vốn đầu tàu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn

Em hy vọng đề tài có tính thực tiễn và có những đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại SGD II trong thời gian tới. Tuy nhiên, do thời gian và trình độ còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của các thầy cô trong khoa Tài chính, trường Cao đẳng Tài chính Hải quan.

Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo hướng dẫn Vũ Thị Tươi cùng tập thể phòng Tín dụng II – SGD II đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo.

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Trung Và Dài Hạn khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *