[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Tín Dụng Ngắn Hạn, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng 


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời và phát triển mạnh mẽ cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới công nghệ, phương pháp sản xuất, mở rộng sản xuất.

Theo tình hình thực tế và dự tính trong tương lai thì nhu cầu vốn sẽ ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh. Có vốn chúng ta mới có thể thực hiện được công nghiệp hoá hiện đại hoá, mà nguồn vốn ngắn hạn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tuy nhiên trong những năm vừa qua tín dụng ngắn hạn vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn cần khắc phục mà đặc biệt là ở chất lượng của những khoản tín dụng ngắn hạn. Đây có thể nói là mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN T.T.Huế.

Chi nhánh Sacombank CN T.T.Huế đã hủ trương đẩy mạnh và nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn đối với các DN thuộc thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động tín dụng trung và dài hạn. Trong những năm gần đây hoạt động tín dụng ngắn hạn của Chi nhánh đã đạt được kết quả đáng kể song còn không ít những mặt hạn chế về quy mô cũng như chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề trên em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” để làm luận văn tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về tín dụng và chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn
  • Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Do thời gian tìm hiểu và khả năng trình độ còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý nhận xét của các thầy cô để luận văn của em được hoàn thiện hơn.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập 

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại là một trong những vấn đề cấp bách và cần thiết để nâng cao vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế, đồng thời góp phần làm lành mạnh và phát triển hệ thống tài chính. Tuy nhiên hiện nay, chất lượng tín dụng ngắn hạn đang có những dấu hiệu sa sút làm ảnh hưởng không tốt tới hoạt động Ngân hàng và của nền kinh tế.

Vì vậy, vấn đề không phải là cố gắng tăng dư nợ bằng mọi cách mà yêu cầu hàng đầu là phải đảm bảo nguồn vốn của Ngân hàng và đồng vốn của Ngân hàng cho vay phải phát huy hiệu quả đối với các dự án đầu tư, đồng thời vẫn đảm bảo mức lợi nhuận của Ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Qua bài luận văn này với ý nghĩa góp một phần ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn đối với Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, giúp ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy kinh doanh hiệu quả hơn. Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu luận văn đã đạt được một số kết quả:

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng ngân hàng, chất lượng tín dụng ngắn hạn, một số quy định của nhà nước về các vấn đề liên quan.

Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN T.T.Huế cũng như những vướng mắc trong hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Đưa ra một số giải pháp cũng như những kiến nghị giúp Sacombank CN T.T.Huế nói riêng cũng như các NHTM nói chung nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn.

Tuy hiê , do năng lực cũng như kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhầm lẫn. Vì vậy, em rất mong nhận đựơc sự đóng góp sửa chữa của thầy cô cũng như của các bạn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Phần I. Đặt vấn đề Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tính cấp thiết của đề tài

Đất nước ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương “phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài giữ vai trò quan trọng”.

Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bước đầu việc sản xuất kinh doanh của người dân càng trở nên khó khăn hơn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Đối với Việt Nam là một nước phát triển, tốc độ phát triển ở các ngành và t ừng khu vực không đồng đều. Vì vậy tín dụng là điều kiện tiên quyết trong việc đảm bảo tiến trình sản xuất kinh doanh được liên tục, hiệu quả. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Hay nói cách khác tín dụng là đòn bẩy, là chìa khoá để giải quyết mọi khó khăn nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của nền kinh tế đất nước nói chung và nền kinh tế nông nghiệp nói riêng. Không chỉ có nhu cầu tín dụng trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, nhà xưởng, máy móc, các doanh nghiệp, hộ sản xuất luôn có nhu cầu tín dụng ngắn hạn để bổ sung cho nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời khi gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất trong mùa vụ.

Chính vì sự quan trọng của tín dụng ngắn hạn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh như vậy, đồng thời với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp đỡ các doanh  nghiệp có quy mô nhỏ và hộ mở rộng sản xuất, kích thích tính năng động sáng tạo của chúng, các NHTM đặc biệt là các ngân hàng trên địa bàn Nghệ An có những biện pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Là một chi nhánh còn khá non trẻ nhưng NHNo&PTNT Hưng Nguyên đã đạt được khá nhiều thành tích đáng ghi nhận. Chi nhánh hoạt động trên địa bàn Hưng Nguyên là huyện phát triển đa dạng các ngành nghề nhưng phần lớn là các ngành nghề có chu kỳ sản xuất ngắn nên việc cho vay của Ngân hàng thường tập trung cho vay ngắn hạn.

Trong những năm qua, chi nhánh NHNo&PTNT Hưng Nguyên đã góp phần tích cực vào việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để phát triển kinh tế trên địa bàn khu vực, nhằm đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH.

Trong quá trình thực tập tại chi nhánh Ngân hàng huyện Hưng Nguyên tô i đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên”.

Kho 99 + Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Nền kinh tế thị trường và yêu cầu của quá trình đổi mới đòi hỏi các ngân hàng cần hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có hoạt động cơ bản là hoạt động tín dụng. Trong tín dụng thì tín dụng ngắn hạn lại rất quan trọng nhất là trong bối cảnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, cũng như NHNo&PTNT Hưng Nguyên.

Nó đã góp phần vào việc cung cấp nguồn vốn, bổ sung cũng như hỗ trợ vốn cho dân cư, các đơn vị kinh tế ở cả khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh, đồng thời nó cũng tác động tích cực đến việc khai thác thế mạnh tiềm năng trong tỉnh, thúc đẩy khả năng phát triển kinh tế, đưa kinh tế địa phương phát triển theo xu hướng chung của cả nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Với phương châm: “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng” NHNo&PTNT Hưng Nguyên thể hiện được vai trò chủ đạo đối với sự tồn tại và phát triển của các thành phần kinh tế trong huyện , thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, nhanh nhẹn của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng trong thời gian qua. Từ đó thúc đẩy nền kinh tế huyện ngày càng giàu đẹp hơn, chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày càng được cải thiện hơn.

Qua việc nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Hưng Nguyên, ta nhận thấy sự chuyển hướng tích cực của hệ thống ngân hàng trong công cu ộc đổi mới. Do đó việc phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn là rất cần thiết đối với Chi nhánh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì NHNo&PTNT Hưng Nguyên cũng còn một số hạn chế nhất định. bển vững bước đi lên đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế đòi hỏi ngân hàng phải cố nỗ lực rất lớn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng, tiến tới nâng cao uy tín và lòng tin đối với khách hàng.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HÀ NỘI

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tín dụng là chức năng quan trọng nhất của các tổ chức trung gian tài chính, là dịch vụ sinh lời chủ yếu, đồng thời cũng là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhất của các Ngân hàng thương mại và các định chế tài chính khác.

Trong bối cảnh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá ngày càng tăng, hoạt động tín dụng cần phải được phát triển sao cho phù hợp nhằm đáp ứng được những nhu cầu ngày càng tăng trong xã hội. Nhưng vấn đề là phải đảm bảo chất lượng tín dụng như thế nào để Ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tín dụng có chất lượng sẽ góp phần tăng chất lượng sản xuất kinh doanh và tạo một thị trường tài chính lành mạnh. Chất lượng tín dụng được đảm bảo cũng có nghĩa là Ngân hàng đang trên đà phát triển vốn, nhờ vậy mà có điều kiện đáp ứng yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Nâng cao chất lượng tín dụng, tình hình tài chính của Ngân hàng thương mại được cải thiện, tạo ra những thế mạnh trong quá trình cạnh tranh, giúp cho Ngân hàng tránh và hạn chế những rủi ro, tổn thất to lớn có thể xảy ra, góp phần làm lành mạnh hoá các quan hệ tín dụng và tạo điều kiện để mở rộng các quan hệ tín dụng. Chất lượng tín dụng quyết định cho sự tồn tại và phát triển của từng Ngân hàng thương mại nói riêng và toàn bộ hệ thống Ngân hàng nói chung. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Qua những vấn đề được phân tích ở trên ta thấy rõ được sự cần thiết của việc củng cố tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Từ thực tế ở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeA Bank) chi nhánh Hà Nội, sau thời gian học tập và những kiến thức tích lũy được tại đại học, em đã chọn đề tài : “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội”.

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Đề tài đề cập đến những vấn đề cơ bản lý luận về hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng, làm rõ vai trò của tín dụng Ngân hàng thương mại từ đó thấy rõ tầm quan trọng của chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đặc biệt là tính dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội để từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đồng thời kiến nghị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cùng với những kiến thức đã học tại đại học, em đã có cái nhìn tổng thể về tín dụng ngắn hạn trong Ngân hàng thương mại, vai trò, chức năng, tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế.

Khóa luận đã đi vào phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn sau đó phân tích các chỉ tiêu tín dụng nhằm đưa ra nhận xét khách quan nhất về chất lượng tín dụng ngắn hạn tại đây. Bên cạnh những thành quả hoạt động tín dụng đã đạt được thì chi nhánh không tránh khỏi hạn chế, vướng mắc khó khăn như tình hình nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi, năng lực của cán bộ nhân viên… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Vì vậy, em hi vọng với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội” em đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm bổ sung những gì còn thiếu sót để nâng cao chất lượng hoạt động cho chi nhánh, giúp chi nhánh phát triển hơn trong những năm tới.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NƯỚC TA

Lời Nói Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác.

Điều này cho thấy nếu như ngân hàng thương mại nước ta đang đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới trong tương lai. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Hình thức ngân hàng liên doanh là hình thức mới ở Việt Nam, xuất hiện vào đầu những năm 90. Việc thành lập các ngân hàng liên doanh ở nước ta là một trong những chính sách của Đảng và Nhà nước để ngân hàng thương mại nước ta có dịp học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn, nâng sức cạnh tranh của ngân hàng mình.

Ngân hàng liên doanh Chohung vina là ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước Hàn Quốc. Đây là một trong những ngân hàng liên doanh hoạt động hiệu quả ở nước ta, hơn nữa Hàn Quốc cũng là một nước có hệ thống ngân hàng phát triển mạnh, do đó học tập kinh nghiệm kinh doanh của ngân hàng liên doanh Chohung vina là một điều hết sức cần thiết đối với hệ thống ngân hàng thương mại nước ta. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Xuất phát từ điều này nên em chọn thực tập tại ngân hàng liên doanh Chohung vina. Trong quá trình thực tập ở ngân hàng liên doanh Chohung vina em nhận thấy hoạt động tín dụng ngắn hạn của họ rất tốt có chất lượng cao do đó em tìm hiểu về kinh nghiệm hoạt động của ngân hàng liên doanh Chohung vina, qua đó ngân hàng thương mại nước ta có thể tham khảo và có thể áp dụng thành những giải pháp của mình. Đề tài như sau:

“Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta (nghiên cứu từ quá trình thực tập tại chi nhánh ngân hàng liên doanh Chohung vina)”

Luận văn này gồm ba phần chính như sau:

  • Chương1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại.
  • Chương 2: Thực trạng về chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng liên doanh Chohung vina. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (nghiên cứu từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng Chohung vina).

Do thời gian làm việc tại ngân hàng chưa lâu và trình độ hiểu biết thực tế có hạn nên luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy, cô giáo và các cô chú trong ngân hàng để luận văn được hoàn chỉnh, góp một phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Kho 99 + ===> Luận Văn Thạc Sĩ Về Tín Dụng Ngân Hàng

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Ngân hàng có chức năng huy động mọi nguồn vốn trong nền kinh tế để cho vay nên nó là công cụ tích tụ và tập trung vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và chiều sâu, thực hiện tốt việc tự do di chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao.

Tín dụng ngân hàng cũng góp phần hút và đẩy tiền ra lưu thông, chống lạm phát, ổn định tiền tệ giá cả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp, trước hết tín dụng ngân hàng cần phải có những giải pháp thích hợp để thu hút vốn và mở rộng các hình thức cho vay. Nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, các ngân hàng cần mở rộng cho vay trung và dài hạn để các doanh nghiệp từng bước đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng cho vay đối với tất cả các thành phần kinh tế.

Trước tình trạng số dư nợ quá hạn và nợ khó đòi ở các ngân hàng đang tăng cao, các ngân hàng cần đề ra các biện pháp để nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng, đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế thấp nhất các rủi ro thiệt hại có thể xảy ra. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Trong tương lai gần, ngân hàng nước ta sẽ đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, mà quy luật cạnh tranh là kẻ nào mạnh thì thắng và tiếp tục tồn tại và phát triển còn kẻ nào yếu thì sẽ bị loại bỏ. Do đó ngân hàng thương mại nước ta cần nỗ lực hơn nữa nhằm tìm ra những giải pháp cho mình.

Trong chuyên đề này, trên cơ sở nghiêm cứu, phân tích rút ra những kinh nghiệm từ hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng liên doanh Chohung vina và có thêm một số giải pháp riêng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng, mong rằng có thể góp một phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH Ô MÔN

Chương 1: Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

1.1. Đặt vấn đề

Trong bất kỳ một nền kinh tế thị trường nào, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) là không thể thiếu và luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các ngân hàng (NH) thúc đẩy nền kinh tế vận hành một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Thông qua việc thưc hiện những chức năng cơ bản, các NH đã trở thành cầu nối giữa nơi thừa vốn và nơi thiếu vốn, là trung tâm thu hút vốn nhàn rỗi trong xã hội và phân phối nguồn vốn này cho các đối tượng có nhu cấu sử dụng vốn để đầu tư, sản xuất và phát triển. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Thực tế, sự có mặt của các NH trong hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội đã chứng minh rằng: “Ở đâu có một hệ thống các NH phát triển, thì ở đó sẽ có sự phát triển kinh tế với tốc độ cao”.

Mặc dù hệ thống các NH ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ và đã đạt được những thành tựu đáng kể, tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào tình trạng khó khăn, bất ổn và việc phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NH như hiện nay đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với bản thân mỗi NH trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Chính vì lẽ đó, nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh, những cơ hội, thách thức từ môi trường kinh doanh mang lại sẽ giúp các NH có đủ cơ sở để có thể chủ động ứng phó với những điều kiện khó khăn, đồng thời phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội kinh doanh để vươn lên phát triển một cách ổn định và bền vững. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Trong tất cả các hoạt động của NH thì hoạt động tín dụng là hoạt động chính tạo ra giá trị cho NH (chiếm khoảng 80% – 90% tổng thu nhập), quyết định phần lớn sự thành bại của một NH trên thương trường.

Trong đó, hoạt động tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất. Nhận thức được vai trò quan trọng của tín dụng ngắn hạn tại NH, tác giả quyết định chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Phát triển Nhà ĐBSCL Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ô Môn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Thời gian qua, cả nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là năm 2011, vì thế mà các chủ thể kinh doanh trong nước bị ảnh hưởng rất nhiều, trong đó có MHB Ô Môn. Qua sự phân tích, đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn MHB Ô Môn thông qua các chỉ tiêu về tình hình nguồn vốn, doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn, dư nợ ngắn và nợ xấu ngắn hạn; cho thấy rằng hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng ngắn hạn giữ vai trò chủ yếu trong hoạt động của NH có chiều hướng phát triển.

Một mặt NH cho vay với mục tiêu tạo ra lợi nhuận nhưng với vai trò là một NHTM Nhà nước, MHB Ô Môn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng. Doanh số cho vay ngắn hạn tuy có giảm năm 2011, nhưng đã tăng trở lại vào năm 2012, cho thấy nhu cầu vay vốn để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn và thiếu hụt tạm thời đã dần phục hồi và được đáp ứng kịp thời. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn đối với đối tượng DNTN và cty TNHH chỉ đạt lần lượt là 30% và 20% tổng doanh số cho vay ngắn hạn, do chưa có điều kiện tiếp cận với hoạt động cho vay của NH, nên trong thời gian tới NH nên đầu tư mạnh hơn với những đối tượng này, vì đây cũng là đối tượng tiềm năng phát triển ở tương lai.

Tình hình thu nợ ngắn hạn của NH diễn ra khá tốt thể hiện sự tăng lên về doanh số thu nợ vào năm 2012, nhưng trong đó có thời kì công nghiệp chế biến và thương mại – dịch vụ gặp khó khăn trong sản xuất vào năm 2011 nhưng đã vượt qua và tăng trưởng ổn định. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Trong thời gian qua, NH cũng tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng thể hiện qua sự tăng lên của dư nợ ngắn hạn vào năm 2012, đạt 92.400 triệu đồng. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn cũng tăng vào năm 2012 cho thấy NH đã thực hiện tốt việc thu nợ và sử dụng nguồn vốn ngày càng có hiệu quả.

Tăng trưởng tín dụng cũng kéo theo sự gia tăng rủi ro tín dụng, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng hoạt động tín dụng của NH. Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn tại NH tuy có tăng nhẹ qua các năm nhưng vẫn nằm trong mức an toàn. Bên cạnh việc mở rộng tín dụng thì NH cũng cần phải có giải pháp để hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu làm ổn định và lành mạnh hóa hệ thống. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Để có những kết quả quan ấy, Ban giám đốc, cán bộ kinh doanh và các nhân viên đã có những nỗ lực đáng kể nhằm đưa NH lên một vị trí cao hơn nữa so với các NH trên địa bàn. Với sự theo dõi chặt chẽ các khoản vay, cán bộ kinh doanh trong thời gian qua đã làm việc nghiêm túc, tuân thủ tục luật định của nội bộ NH cũng như theo sự chỉ đạo của Nhà nước trong việc thực hiện nghiệp vụ cũng như xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian theo dõi địa bàn hoạt động.

Trong thời gian tới, với mục tiêu “Cho niềm vui tỏa khắp”, NH xác định vẫn tập trung cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và mở rộng cho vay tiêu dùng, qua đó hướng đến việc đáp ứng một cách tốt nhất, làm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Trong đó mở rộng cho vay đối với thành phần DN nhỏ và vừa, DN kinh doanh lúa – gạo, tháo gỡ những khó khăn về vốn cho các hộ nuôi thủy sản, tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất và không để những người thiếu vốn, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả mà không được vay vốn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn

Bên cạnh đó, xem huy động vốn là hoạt động chủ lực tạo ra nguồn vốn cho NH và tạo tiền đề phát triển hoạt động cho vay. Sự thành công của MHB Ô Môn trong những năm qua chính là nhờ vào sự tin tưởng của khách hàng đối với NH, MHB Ô Môn luôn nâng cao năng lực quản lý và tác nghiệp, lấy khách hàng là trọng tâm, không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tín Dụng Ngắn Hạn khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *