[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo: Số 1

PHÂN TÍCH HO ẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ

Phần 1: Đặt Vấn Đề: Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

  1. Lý do ch ọn đề tài

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng trong nền kinh tế thế giới khi Việt Nam trở thành thành viên c ủa tổ chức thương mại thế giới WTO, điều này tạo nên sự thay đổi lớn đối với lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Cu ộc cách mạng công nghi ệ p 4.0 đang diễn ra trên thế giới cũng đã mở ra cho kinh tế Việt Nam nhi ều cơ hội hơn. Với sức ép của việc hội nhập, vấn đề đặt ra đối với mỗi ngân hàng là làm h ế nào để có th ể nâng cao được sự cạnh tranh và khai thác được tối đa các cơ hội trên thị trường mở.

Vì vậy các ngân hàng thương mại phải thường xuyên đổi mới, thay đổi các chiến lược kinh doanh, chủ động, linh hoạt hơn, mở rộng và đa dạng hóa nhóm khách hàng mục tiêu. Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Đối với các hoạt động của ngân hàng thương mại hoạt động cho vay là quan trọng nhất, mang lại thu nhập cao nhất cho ngân hàng. Khách hàng truyền thống của ngân hàng là các doanh nghiệp nhà nước, các công ty,…Tuy nhiên trong nền kinh tế hiện đại ngày nay các cá nhân ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu chi tiêu của mỗi cá nhân cũng ngày càng cao, vì vậy nhu cầu vay vốn của cá nhân r ất cao. Từ đó việc cho vay khách hàng cá nhân là xu hướng phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng hiện nay.

Hoạt động kinh doanh của DongA Bank có nhi ều khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể hoạt động cho vay tiếp tục dần phục hồi trở lại, trong đó dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng gần 400 tỷ đồng, tương đương tăng 2,35% so đầu năm 2017. Dư nợ vay khách hàng cá nhân đang có sự chuyển dịch đa dạng hơn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Theo đó, cho vay có tài sản đảm bảo đang dần tăng tỷ trọng lên bên c ạnh mảng cho vay trả góp và cho vay nông nghi ệp nông thôn là th ế mạnh từ trước đến nay. Năm 2019, dư nợ khách hàng cá nhân đã phục hồi trở lại và ngày càng chi ếm tỉ trọng cao trong tổng dư nợ của DongA Bank, hiện chiếm tỉ trọng 43,5%.

Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế là một trong những chi nhánh lớn của Ngân hàng TMCP Đông Á. Trong những năm gần đây, DAB – CN Huế đã nổ lực chứng minh năng lực và sức mạnh của mình bằng những sản phẩm mang tính chất riêng. Hiện DongA Bank – CN Huế đã đưa ra nhiều gói tín dụng cá nhân với các chương trình ưu đãi lãi suất, nâng hạn mức vốn, giải ngân nhanh chóng, cũng như kéo dài thời gian trả nợ để thu hút khách hàng vay vốn.

Có thể kể đến hàng loạt các sản phẩm dịch vụ cho vay cá nhân c ủa DongA Bank như mua bất động sản, sửa chữa nhà, mua xe ô tô kinh doanh ho ặc phục vụ nhu cầu đi lại, phục v ụ nhu cầu vay tiêu dùng như du học, khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị gia dụng và các mục đích tiêu dùng khác… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Tuy nhiên, dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo của ngân hàng TMCP Đông Á hiện nay cũng gặp không ít khó khăn khi chịu nhiều sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác trên địa bàn. Chính vì vậy để đứng vững trên thị trường cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ thì điều quan trọng DongA Bank – CN Huế cần phải nghiên cứu thị trường hiện tại và trong tương lai, phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng để từ đó hiểu rõ h ơn mức độ hài lòng cũng như xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng, nhận biết rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu từ đó phát huy và khắc phục để mở rộng, phát triển dịch vụ nhằm có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Từ những vấ đề trên, tôi lựa chọn đề tài Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông- Chi nhánh Huế làm đề tài khóa luận nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cho vay và tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để phát triển hoạt động cho vay đặc biệt về mảng cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Bài khóa luận đã tổng hợp lại một số vấn đề lý thuy ết về cho vay, cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo. T ìm hiểu được tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Hu ế cũng đã phân tích và đánh được hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo thông qua các chỉ tiêu của cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại chi nhánh.

Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đông Á – CN Huế vẫn còn nhiều ạ chế ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng do những nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra. Từ đó tôi đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đông Á – CN Huế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Từ những phân tích về hoạt động c vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đông Á – CN Huế giai đoạn 2017 – 2019 thì nhìn chung họat động cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo luôn tăng trưởng qua các năm và đem lại lợi nhuận cho chi nhánh.

Song song với những kết quả đạt được thì chi nhánh cũng đang gặp phải những khó khăn và sự cạnh tranh từ đối thủ của mình về hoạt động cho vay, nếu chi nhánh khắc phục tốt những đều này thì sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển hoạt động cho vay của mình.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo: Số 2

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CÓ TÀI  SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

  1. Đặt vấn đề:

Hoạt động cấp tín dụng luôn là một trong những hoạt động cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành, các lĩnh vực khác theo định hướng của Nhà nước. Tín dụng ngân hàng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Hiện nay, mức tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đang được coi là mức nóng, trên 30%.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng lại đang là một trong những vấn đề nan giải nhất của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn này. Để cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác, mở rộng quy mô hoạt động, đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng, một số ngân hàng đã đặt yếu tố tài sản đảm bảo lên hàng đầu mà coi nhẹ việc thẩm định các điều kiện cấp tín dụng khác khi thẩm định và xét duyệt cho vay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Trong khi đó, Việc đánh giá tài sản đảm bảo (bao gồm việc thẩm định điều kiện tài sản đảm bảo, năng lực pháp lý của người thế chấp, cầm cố tài sản, định giá tài sản, tính thanh khoản của tài sản,…), quản lý tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ còn rất nhiều vướng mắc và hạn chế. Vì vậy, tài sản đảm bảo được coi là nhân tố giúp các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro khi cấp tín dụng thì giờ đây, những khoản cấp tín dụng có tài sản đảm bảo lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Để hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng có tài sản đảm bảo, yếu tố tài sản đảm bảo trong cho vay hiện nay cần được coi trọng và đánh giá đúng mức. Tính đến những tháng cuối năm 2012, nợ xấu ở mức 8,6-10% tổng dư nợ của nền kinh tế, đến chín tháng đầu năm 2013, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm còn khoảng 6,5%. Tuy nhiên, con số này được cho là không chính xác vì các ngân hàng thương mại đang tìm mọi cách che dấu nợ xấu để không phải thực hiện bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam(VAMC) theo quy định. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Thời gian qua Vietinbank đã đánh giá tài sản đảm bảo, quản lý và xử lý tài sản đảm bảo như thế nào, rủi ro ra sao. Yếu tố nào là nguyên nhân cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro của các khoản cấp tín dụng có tài sản đảm bảo tại Vietinbank? Và trong thời gian tới, Vietinbank cần làm gì để hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng có tài sản đảm bảo, đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững. Để giải quyết những vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.

Kết Luận

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, hội nhập với kinh tế Thế giới, môi trường tín dụng còn nhiều rủi ro,… mục tiêu chính của NHTM đều hướng tới trong hoạt động tín dụng là an toàn – chất lượng – hiệu quả – bền vững. Các NHTM phải có các biện pháp để phát triển bền vững và mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu vì an toàn sẽ giúp ngân hàng tăng uy tín, mở rộng, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ các dự án hiệu quả. Trong thời gian qua, Vietinbank đã áp dụng nhiều biện pháp tăng tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo, từng bước nâng cao chất lượng tài sản bảo đảm và công tác quản lý tài sản nhằm hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng. Tuy nhiên, công tác cấp tín dụng có tài sản vẫn còn nhiều hạn chế.

Dựa trên cơ sở lý luận, luận văn nghiên cứu sâu thực trạng hoạt động tín dụng và nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng có tài sản tại VietinBank trên cơ sở thực tế, tham khảo ý kiến khảo sát từ cán bộ chuyên viên đang công tác tại Vietinbank, từ đó tác giả mạnh dạn đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng có tài sản đảm bảo tại Vietinbank.

Trong phạm vi hiểu biết của mình cũng như bị giới hạn thời gian nghiên cứu nên bản luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn hoàn thiện hơn nữa.

Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giảng dạy trong suốt khóa học. Xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Trần Hoàng Ngân- người đã hướng dẫn tận tình giúp tôi hoàn thành luận văn này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo: Số 3

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Tính cấp thiết của đề tài.

Theo văn kiện Đại hội Đảng XI về “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020”, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nước ta giai đoạn 2010 – 2020 được xác định là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 – 8%/năm, GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD.

Thực hiện mục tiêu này, hệ thống ngân hàng (NH) đóng một vai trò quan trọng. Thực tế, nhu cầu vốn đầu tư phát triển là rất lớn, được huy động từ nhiều nguồn cả trong và ngoài nước, trong đó kênh cung ứng vốn cho nền kinh tế thông qua tín dụng ngân hàng vẫn là giải pháp lựa chọn quan trọng hàng đầu. Tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong nhiều năm liên tục. Với dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm khoảng 35-37% tổng thu nhập quốc dân (GDP), mỗi năm hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đóng góp trên 10% tổng mức tăng trưởng kinh tế của cả nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Cùng với sự gia tăng dư nợ cho vay, chất lượng tín dụng của hệ thống NH đang có dấu hiệu giảm xuống, tỷ lệ nợ xấu cao, nhiều vụ vỡ nợ, lừa đảo tín dụng, mất khả năng chi trả liên tiếp xảy ra trong toàn bộ hệ thống. Điều này dẫn đến nhiều rủi ro cho tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại và nền kinh tế. Hiện nay, hoạt động cho vay của các NH phần lớn là cho vay có bảo đảm bằng tài sản.

Các khoản vay này tuy được đảm bảo, nhưng mức độ an toàn của chúng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: rủi ro trong phương án sử dụng vốn, khả năng thanh khoản của khách hàng. Một yếu tố quan trọng khác là: giá trị của tài sản đảm bảo cho khoản vay đó. Do đó vai trò công tác thẩm định giá (TĐG) tài sản đảm bảo (TSĐB) tại NH là hết sức quan trọng, đảm bảo an toàn cần thiết và xem như một công cụ bảo hiểm khi xảy ra rủi ro. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Tuy nhiên thực tế là tại các ngân hàng thương mại, hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo chưa hoàn thiện cả về mặt quy trình cũng như về nguồn nhân lực thực hiện thẩm định giá. Điều này ảnh hưởng việc ước tính chính xác giá trị tài sản đảm bảo, trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ an toàn của các khoản tín dụng của NH.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác thẩm định giá sản đảm bảo trong hệ thống các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng có lượng dư nợ tín dụng lớn như ngân hàng Eximbank. Tác giả chọn đề tài : Thẩm Định Giá Tài Sản Đảm Bảo Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nhằm nghiên cứu đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá cho Eximbank nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung.

Kho Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập Tài Sản Đảm Bảo

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Vai trò hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo được thể hiện thông qua các nội dung:

Giúp NH xác định mức tín dụng có thể chấp nhận và thích hợp đối với khả năng của từng khách hàng và phù hợp với chính sách riêng biệt của NH.

Giảm bớt tổn thất và rủi ro cho NH khi khách hàng không thể thanh toán được nợ cho NH hoặc không thanh toán nợ cho NH.

Giúp NH đánh giá được khả năng thanh toán khoản vay của khách hàng qua đó có chiến lược cho vay đối với từng loại khách hàng theo khả năng thanh toán của họ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Do đó việc hoàn chỉnh và phát triển hoạt động thảm định giá tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại là nhu cầu tất yếu của tất cả các ngân hàng thương mại.

Có rất nhiều phương pháp thẩm định giá, nhưng tụ chung chúng đều có cách tiếp cận thuộc 3 phương pháp chính: Phương pháp tài sản, phương pháp thu nhập và phương pháp thị trường. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp nào đều tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất của loại tài sản và chiến lược của tổ chức thực hiện thẩm định tài sản.

Theo nghiên cứu mà tác giả đã trình bày ở chương 2, Eximbank mặc dù đạt được những kết quả đáng kể trong việc thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo nhưng vẫn còn có những tồn tại cần được khắc phục về: con người, phương pháp thẩm định và quy trình… Điều đó ảnh hưởng đến tính chính xác, hạn chế hiệu quả của hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo tại Eximbank.

Với những nghiên cứu về thực trạng tại Eximbank, tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo tại Eximbank. Với một số ý kiến đóng góp này, tác giả mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển hiệu quả hơn của hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo tại Eximbank nói riêng và tại các ngân hàng thương mại nói chung ở Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Việc thực hiện đề tài “Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam” đã được tác giả thực hiện một cách nghiêm túc, đã có nhiều vấn đề thực tiễn đã được nhận diện. Tác giả đã cố gắng hệ thống hóa những bất cập trong hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo tại Eximbank, nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện thẩm định giá tại Eximbank. Mặc dầu đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhưng chắc chắn rằng đề tài không tránh khỏi những thiếu sót.

Và đề tài chỉ dừng lại ở mức độ mô tả chưa thể thực hiện việc định lượng đánh giá tác động của các nhân tố của tài sản đảm bảo đến hiệu quả hoạt động NH. Đó cũng là mong muốn của tác giả thực hiện phát triển thêm của đề tài này trong giai đoạn tới. Kính mong các thầy cô đóng góp ý kiến để học viên có thể triển khai những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến chủ đề và giải quyết tiếp các nội dung còn tồn đọng trong vấn đề này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo: Số 4

THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Phần 1: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

  1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống các ngân hàng thương mại đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, sự đa dạng trong hình thức cho vay, chế độ lãi suất hấp dẫn, tăng cường hợp tác quốc tế, cùng với chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Một trong những hoạt động cho vay phát triển trong những năm gần đây là hình hức cho vay có tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên do có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan mà trong công tác xác định giá trị, quản lý, xử lý tài sản đảm bảo tại các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác thẩm định của ngân hàng vẫn còn mang tính nội bộ đã làm cho hoạt động cho vay bằng thế thấp tài sản chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng cũng như hoạt động của ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Bất kỳ quy trình cấp phát tín dụng của ngân hàng i ện đại nào đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thẩm định tài sản đả m bảo. Nhất là trong cho vay trung và dài hạn thường có quy mô l ớn, thời gian vay vốn dài nên độ rủi ro càng cao do phải đối mặt với các thay đổi của môi trường như thị trường, công ngh ệ, lãi suất,…

Là một ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam trong 4 năm liên tiếp, được bình chọn bởi The Asian Ba ker – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có nhi ều sản phẩm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nhưng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân đã và đang mang lại lợi nhuận cao và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các hoạt động của ngân hàng.

Song song v ới việc mang lại lợi ích cho ngân hàng thì nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại, đáng chú ý nhất là việc định giá giá tr ị tài sản đảm bảo của khách hàng vì tài sản đảm bảo là rất đa dạng và biến động giá liên tục. Vì vậy, để kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo ngân hàng có thể thu hồi được cả gốc lẫn lãi vay thì công tác thẩm định trong cho vay cần được nhấn mạnh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Qua quá trình thực tập, nhận thấy công tác th ẩm định tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình còn có nhiều rủi ro, bất cập, chưa được hoàn thiện và còn h ạn chế trong một số công đoạn thẩm định. Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu rõ h ơn về hoạt động của ngân hàng đặc biệt là trong công tác th ẩm định tài sản đảm bảo nên tôi đã chọn chủ đề “Thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình”.

Tổng Hợp 99+ ===> Khóa luận tốt nghiệp Tài Sản Đảm Bảo

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng kh ẳng định vị trí trụ cột của nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên bên cạnh những thành công gặt hái được là những trở ngại khó khăn cần khắc phục. Hiện nay, ở Việt Nam, chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo đang là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng thương mại và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó. Do đó, nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo là mục tiêu hàng đầu trong công tác quản trị tín dụng.

Khi mà hoạt động cho vay hiện nay đang chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam thì hoạt động cho vay trung dài hạn của khách hàng cá nhân c ũng là một vấn đề trọng tâm, có tính chất quyết định tới chất lượng tín dụng khi những khoản vay này thường phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Do đó, độ rủi ro cao là điều không thể tránh khỏi. Với vai trò giúp ngân hàng giảm thiểu đến mức thấp nhất những khoản nợ xấu và đưa ra quyết định phù hợp, thẩm định tài sản đảm bảo được đánh giá là một trong những khâu rất quan trọng trong việc quyết định cho vay của ngân hàng. Để công tác thẩm định tín dụng có hiệu quả thì chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo phải được đảm bảo.

Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã nghiên cứu đề tài: “Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Trong Cho Vay Trung Dài Hạn Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi Nhánh Quảng Bình, từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động thẩm định tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân rút ra được những hạn chế để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài sản đảm bảo.

Tại BIDV Quảng Bình đã có những nỗ lực trong công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Đội ngũ nhân viên ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cống hiến hết sức cho sự nghiệp phát triển của ngân hàng. Ngân hàng đã có những biện pháp khắc phục cũng như phòng ngừa rủi ro hợp lý và hiệu quả trong công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, công tác thẩm định tài sản đảm bảo tại ngân hàng vẫn còn nhiều bất cập. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Sự thiếu kinh nghiệm và chuyên môn trong công tác này dẫn đến việc định giá chưa chính xác. Ngân hàng cũng chưa thực sự làm tốt công tác phân công công việc phù hợp cho từng cán bộ và một số bất cập khác. Trong những năm tiếp theo, Ngân hàng BIDV Quảng Bình cần phải tiếp tục đổi mới, phong phú v ề mặt nghiệp vụ, mạnh dạn kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ Ngân hàng đáp ứng y u cầu mọi thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác th ẩm định tài sản đảm bảo để mở rộng cho vay, cho vay có hi ệu quả.

Từ kết quả nghiên cứu được, khóa lu ận đưa ra một số kiến nghị có tính khả thi với Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm giúp n ề n kinh tế ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Bên c ạnh đó giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro trong công tác th ẩm định tài sản đảm bảo tại ngân hàng.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo: Số 5

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TIỀN  VAY TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Lời Nói Đầu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong những năm trở lại đây, hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nói riêng phát triển nhanh và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho các nhu cầu đầu tư và tiêu dùng. Các hoạt động dịch vụ ngày một đa dạng, phong phú và tiện ích hơn. Nhiều cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng đã đi vào cuộc sống, nhiều đổi mới về tổ chức và công nghệ đã được triển khai. Tuy nhiên, những biểu hiện của sự phát triển thiếu bền vững cũng không ít.

Một trong những hoạt động chiếm đến gần 80% doanh thu của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam là cung ứng tín dụng. Cung ứng tín dụng là nội dung cơ bản và cốt lõi nhất trong các hoạt động truyền thống của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Cung ứng tín dụng là hoạt động mang tính phức tạp và ẩn chứa rủi ro cao. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của các tổ chức tín dụng là đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn vốn của mình và giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động tín dụng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng của thời kì đầu hội nhập thì thị trường tín dụng Việt Nam đã rơi vào trạng thái kém ổn định. Đặc biệt là lãi suất trên thị trường biến động bất thường và khó kiểm soát đã dẫn đến việc Ngân hàng nhà nước buộc phải áp dụng biện pháp hành chính áp đặt mức lãi suất trần. Sự tăng trưởng quá nóng này dẫn tới hệ quả quy mô tín dụng cung ứng vượt quá năng lực của các tổ chức tín dụng. Đi kèm với đó là năng lực quản trị rủi ro kém hiệu quả, dẫn đến nợ xấu gia tăng.

Bên cạnh đó là mối nguy hiểm của mối liên thông giữa các thị trường tín dụng ngân hàng – chứng khoán – bất động sản chưa được nhận thức đầy đủ, đã khiến cho hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam không có rào cản cần thiết. Các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay đối với các hoạt động kinh doanh chứng khoán và bất động sản nhưng không lường hết được rủi ro. Bởi vậy, cùng với sự đi xuống của thị trường chứng khoán và bất động sản, tín dụng ngân hàng nhanh chóng rơi vào trạng thái khó khăn, nợ xấu tăng nhanh. Hợp đồng tín dụng phá vỡ vì người đi vay không còn khả năng trả nợ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực sự trở thành là hoạt động quan trọng trong hoạt động cung ứng tín dụng. Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tuy không phải là cái đích cuối cùng mà các bên trong quan hệ tín dụng hướng tới. Tuy nhiên, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là biện pháp tối ưu nhất và quan trọng để thu hồi vốn của tổ chức tín dụng khi mà hợp đồng tín dụng không được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa các bên giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, hiện nay việc xử lý tài sản bảo đảm vẫn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là từ phía người vay, tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật, trình tự thủ tục xử lý tài sản bảo đảm các các cơ quan thi hành án còn rườm rà.

Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Đây là lý do cơ bản để tác giả lựa chọn đề tài: Pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Ninh để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình.

Kết Luận Chung Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam năng lực tài chính còn hạn chế và hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng. Một số doanh nghiệp có năng lực tài chính ở mức khá vẫn sử dụng nguồn vốn tổ chức tín dụng như là đòn bẩy tài chính để phát triển kinh doanh. Từ đó có thể khẳng định, tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay đã và đang là một kênh cung cấp vốn quan trọng cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp.

Với vai trò là trung gian tài chính, hoạt động của các tổ chức tín dụng luôn đứng trước nguy cơ rủi ro mà chủ yếu là nguy cơ mất vốn; giải pháp cứu cánh hiện nay cho các tổ chức tín dụng là bắt buộc người vay phải có tài sản bảo đảm nếu muốn sử dụng vốn vay. Vì vậy, để hạn chế rủi ro, bên cạnh những giải pháp khác thì xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là một biện pháp cần thiết để các ngân hàng thu hồi vốn hiệu quả nhất. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Các tổ chức tín dụng không bao giờ muốn xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng, bởi vì khi xử lý tài sản bảo đảm có nghĩa là món vay đó không có hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng không phải lúc nào cũng được tiến hành một cách thuận lợi mà có những trường hợp các tổ chức tín dụng bắt buộc phải xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng.

Mặc dù những năm gần đây kết quả xử lý tài sản bảo đảm tiền vay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song, thực tế đã phát sinh rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Điều này xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Đòi hỏi cẩn phải có cơ chế và pháp luật để thực thi một cách hiệu quả để xử lý tài sản bảo đảm nói chung và tài sản bảo đảm tiền vay tại các tổ chức tín dụng nói riêng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Về lâu dài, nếu các biện pháp tự xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng nếu không được sự hỗ trợ tích cực bởi sử phục hồi nền kinh tế, thực thi có hiệu quả các biện pháp điều hành vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bất động sản thì việc xử lý sẽ khó khăn hơn và nguy cơ tăng mạnh hơn.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *