[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Sử Dụng Tài Sản, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT- VIỆT

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Lý do chn đề tài

Ở nước ta hiện nay, việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn vốn ngân sách cấp, mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng đã tạo ra một tình hình đầy phức tạp và biến động trong quá trình vận động vốn nói chúng. Một số doanh nghiệp đã có biện pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh một cách năng động, có hiệu quả. Bên cạnh đó thì không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn do công tác quản lý vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả.

Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp là loại tài sản quan trọng phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất kinh doanh, lưu chuyển hàng hóa và luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản doanh nghiệp.

Để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài sản nói chung và tài sản ngắn hạn nói riêng, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận và điều kiện thực tế của công ty mình, cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các quy định của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, kết hợp với những kiến thức thu nhận được trong trường và kiến thức thực tế tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt, em quyết định chọn đề tài “Nâng cao hiu qusdng tài sn ngn hn ti Công ty TNHH thương mi và xây dng Nht – Vit” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học của mình.

Mục đích nghiên cứu

 • Thông qua quá trình nghiên cứu, khóa luận tập trung làm rõ ba mục tiêu sau:
 • Hệ thống lại cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt thông qua đó tìm ra được các vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó.
 • Tìm ra được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

 • Đối tượng nghiên cu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
 • Phm vi nghiên cu: Hiệu quả sử dụng ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, song chủ yếu tập chung sử dụng các phương pháp sau: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và nghiên cứu tài liệu.

Kết cấu của khóa luận

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, doanh mục bảng biểu, đồ thị, kết cấu của khóa luận gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt
 • Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Việc sử dụng có hiệu quả tài sản ngắn hạn là một vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế đất nước còn đang phát triển. Việc quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, tăng khả năng tích luỹ, tăng khả năng thanh khoản, giúp doanh nghiệp phát triển…mà còn góp phần đóng góp được nhiều nhất vào sự phát triển chung của đất nước, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật – Việt đã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tín nhiệm. Trong thời gian qua Công ty đã rất chủ động tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và cũng đã thu đạt được nhiều thành tích. Tuy nhiên, hiệu quả tổ chức và sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty vẫn chưa được như mong muốn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rất cố gắng, song do trình độ lý luận, khả năng nhận thức, khả năng phân tích còn hạn chế nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo Phạm Thị Bảo Oanh và các bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KNIC

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Lý do chọn đề tài

Doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào thì việc quản lý tài sản lưu động không thể thiếu. Quản lý tốt tài sản lưu động của doanh nghiệp cũng là một phương hướng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian qua, công ty TNHH KNIC đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, sử dụng tài sản lưu động một cách hiệu quả hơn so với những năm đầu khởi nghiệp nhưng qua công tác thống kê vẫn cho thấy việc sử dụng tài sản lưu động vẫn chưa đạt m c tối ưu, còn  nhiều vấn đề hạn chế đang tồn tại cần được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Đang trước tình hình hiện nay, Công ty TNHH KNIC phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty trong thời gian tới.

Do tầm quan trọng của vấn đề và qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH KNIC, em đã quyết định chọn nghiên c u đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC”.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

 • Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp.
 • Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC giai đoạn 2019 – 2021. Từ đó, đưa a một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH KNIC.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên c u chủ yếu của khóa luận là phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát dựa trên những số liệu mà công ty cung cấp.

Kết cấu của khóa luận

Khóa luận gồm ba phần chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC.

Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Qua quá trình nghiên c u cho ta thấy rõ vai trò của tài sản lưu động, mối liên hệ mật thiết giữa hiệu quả sử dụng tài sản lưu động và mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Rõ ràng một doanh nghiệp không thể được coi là hoạt động có hiệu quả khi tài sản lưu động bị   đọng, thất thoát. Trong quá trình sử dụng quá trình phân tích   cũng cho ta thấy đây là một đề tài hết s  c ph  c tạp và không thể áp dụng các biện  pháp máy móc để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong mọi doanh nghiệp.

Với thời gian thực tập quý báu tại Công ty TNHH KNIC bằng việc so sánh, đánh giá những kiến th c lý thuyết, áp dụng chúng vào điều kiện cụ thể của c ng ty đã cho em cái nhìn trực quan sinh động về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty. Có thể thấy trong những năm qua hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty tốt nhưng để đang vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như  hiện nay, công ty luôn phải cố gắng tích cực vươn lên, đổi mới công tác quản lý và sử dụng vốn, đưa a nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tạo ra sự vững chắc về tài chính và khả năng sinh lời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Với sự chỉ bảo tận tình của Phó giáo sư- Tiến sĩ Lưu Thị Hương, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cán bộ, anh chị trong phòng tài chính- kế toán của công ty, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC”.

Kết hợp những kiến th c đã học được ở t ường với việc tìm hiểu thực tế tổ ch c hoạt động sản xuất và quản lý tài sản lưu động tại c ng ty, em đã t ình bày thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty, để từ đó em cũng đã mạnh dạn đưa a một số ý kiến đóng góp với nguyện vọng hoàn thiện hơn nữa hiệu quả sử dụng sản lưu động, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH KNI

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: MỘT  SỐ  GIẢI  PHÁP NÂNG CAO HIỆU  QUẢ  SỬ DỤNG  TÀI  SẢN LƯU ĐỘNG TẠI  CÔNG TY CỔ  PHẦN  THAN  MÔNG DƯƠNG

Lời  Mở Đầu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần  đây,  Nhà  nước  ta chủ  trương  phát  triển nền  kinh  tế  với xu hướng mở cửa, hội nhập, nhiều doanh  nghiệp  trong  nước  đã  không  thể  trụ vững được do có sự cạnh tranh gay gắt không  những  trong mà còn ngoài  nước.  Xu  thế ấy  buộc các doanh nghiệp phải phát huy  mọi  lợi  thế  của mình,  hợp  lý hóa toàn bộ  quá  trình sản xuất – kinh doanh để không ngừng phát  triển đi  lên. 

Trong  đó,  tài  sản  lưu động giữ vai trò đặc  biệt  quan  trọng vì  vậy  nâng  cao  hiệu quả  sử dụng tài sản lưu động là vấn đề cần thiết  nhất.  Đó  luôn luôn là mục tiêu hàng  đầu của các doanh nghiệp. Bởi  vì, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động sẽ giúp doanh nghiệp tiết  kiệm chi phí,  nâng cao được doanh thu, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Có thể nói,  hiệu quả sử dụng  tài  sản lưu động cao  hay  thấp sẽ  quyết  định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rằng không ít những  doanh  nghiệp  lâm vào  tình trạng khó khăn, các doanh nghiệp này chẳng  những  không  huy  động,  phát  triển  tăng thêm TSLĐ mà còn trong tình trạng mất dần nguồn thu cho TSLĐ.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý  nghĩa  lớn  lao  của  vấn  đề  trên,  với  những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại  trường  và  sau một  thời  gian  thực  tập tại Công ty cổ phần than Mông Dương, em  quyết  định  chọn  đề  tài:  “Một  số  giải  pháp nâng cao hiệu  quả  sử dụng  tài  sản lưu động tại  công ty cổ  phần  than  Mông Dương”  làm khóa luận tốt nghiệp bậc đại học của mình, với mong muốn đề tài không chỉ  có  ý nghĩa về mặt lý luận mà còn góp phần giải quyết  những  tồn tại  thực  tế  đang  diễn ra  trong quá trình sử dụng tài sản lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau:
 • Làm rõ cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng tài  sản lưu động tại  doanh   nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng tài  sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông Dương.
 • Đưa ra các giải pháp nhằm nâng  cao  hiệu quả  sử dụng  tài  sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông Dương. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu  của  đề  tài:  Hiệu  quả sử dụng tài  sản lưu động tại  công ty cổ phần than Mông Dương.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề  tài  tập trung nghiên cứu thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông  Dương  giai  đoạn 2010  đến năm  2021, nhằm đưa ra một số  giải  pháp  nâng  cao  hiệu quả  sử dụng  tài  sản lưu động tại  công ty cổ phần than Mông Dương.

Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài nghiên cứu, các phương pháp  phân  tích, thống kê được sử dụng, tổng hợp số liệu và so sánh số liệu giữa các năm.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về  tài  sản lưu động  và hiệu quả sử dụng  tài sản lưu động trong doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần than Mông Dương.
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần than Mông Dương.

Kho Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập sử dụng tài sản

Kết  Luận Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế  và  xu  thế  hội  nhập  mạnh  mẽ  hiện nay, nâng cao hiệu quả sử  dụng  tài  sản lưu động ngày  càng  là mục  tiêu trước  mắt và lâu dài cần đạt tới của tất  cả  các  doanh  nghiệp.  Đối  với  mỗi  doanh  nghiệp,  việc nâng cao hiệu quả sử dụng  tài  sản lưu động giúp  các  nhà  phân  tích tài  chính có  cái  nhìn toàn diện về tình hình quản lý và sử dụng  tài  sản lưu động ở  công ty từ đó có thể  đưa ra các quyết định, chính sách đúng  đắn  nhằm  nâng  cao  lợi  nhuận. 

Không  nằm  ngoài mục đích trên, bằng việc phân tích tình hình  hiệu quả  sử dụng  tài  sản lưu động, phần nào đã đưa ra một số nhận xét  về  điểm mạnh,  điểm yếu của doanh  nghiệp,  từ  đó đề ra một số giải pháp trong các năm tới.

Công ty cổ phần than Mông Dương là  một  công ty lớn, có hoạt  động sản xuất kinh doanh trong thời gian dài, dù có nhiều thuận lợi,  ưu  điểm  trong  việc  sử  dụng  nguồn tài sản lưu động nhưng trong những năm gần  đây lợi  nhuận  có  phần  giảm  sút,  hiệu quả hoạt động không được cao. Công ty cần chú trọng hơn vào nguồn  tài  sản lưu động và áp dụng các giải pháp kiến nghị trên là hoàn toàn khả thi đối với  công ty nhằm  nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Tuy nhiên do sự hạn chế hiểu biết,  thiếu kinh  nghiệm  thực  tế  và  thời  gian  có  hạn nên chuyên đề tốt nghiệp này không  tránh khỏi  những  thiếu sót. Kính mong được nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện  hơn và có đủ căn cứ  khoa  học  góp  phần  giúp  ích cho  công việc  sắp tới. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn  Th.S  Vũ  Lệ  Hằng  đã giúp  em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG THÀNH

Lời Mở Đầu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Lý do chọn đề tài

Tối đa hóa giá trị tài sản là mục tiêu quan trọng nhất để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Sử dụng tài sản có hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành với hiệu quả kinh tế cao nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng thêm giá trị tài sản của chủ sở hữu.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành là công ty chuyên sản xuất các loại giấy phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng. Trong thời gian qua, công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành có nhiều quan tâm tới hiệu quả sử dụng tổng tài sản và nguồn vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty vẫn còn thấp so với mục tiêu được đề ra. Thực tế đó đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động hiệu quả của Công ty. Vì vậy, để có thể phát triển hơn trong môi trường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay đối với Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Từ những vai trò và yêu cầu cấp thiết nói trên, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Trung Thành” để làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Trung Thành để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành.
 • Phạm vi nghiên cứu là hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành giai đoạn 2011-2012.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh đối chiếu và phân tích số liệu mà Công ty cung cấp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Kết cấu khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của đoạn văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành.

Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Trong xu hướng phát triển hiện nay thì sự phát triển của sản xuất xã hội nói chung và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói riêng nó là cho số lượng cơ sở hạ tầng cũng như là kiến trúc phát triển vượt bậc về số lượng, quy mô và chất lượng. Mọi sự phát triển đều cơ sở nhất định, muốn phát triển bền vững thì cần phải có một nền tảng bền vững.

Trong đó tài sản ngắn hạn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một Công ty, nó chính là phương tiện cũng như điều kiện tiến hành sản xuất kinh doanh. Do vậy có thể khẳng định được rằng việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty là một vấn đế rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện hiện nay.

Là một công ty đã có quá trình hình thành và phát triển còn khá non trẻ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành cần phải nỗ lực hơn nữa và có chiến lược hợp lý, rõ ràng để Công ty tiếp tục mở rộng, và phát triển trong những năm tới. Khi đó các công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và tài sản máy móc thiết bị của Công ty cần phải được quan tâm tạo điều kiện để phát triển toàn diện, giúp Công ty có thể hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Đề tài khóa luận tốt nghiệp của em cũng đề cập đến một số vấn đề trong công tác quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty trong những năm vừa qua, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp nhằm có thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty. Tuy thời gian có hạn nhưng có sự chỉ bảo của cô giáo và sự giúp đỡ của mọi người trong Công ty nên em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÍNH NGHĨA

Lời Mở Đầu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Trong nền kinh tế thị trường, để có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng, các công ty luôn phải chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy, doanh nghiệp nào xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn thì doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Do vậy việc sử dụng tài sản ngắn hạn một cách hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra mà các nhà quản lý phải quan tâm.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn phát đạt còn không ít những doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản. Mặc dù hầu hết các vụ phá sản trong kinh doanh là hệ quả của nhiều yếu tố chứ không phải chỉ do quản trị vốn lưu động tồi. Nhưng thực tế thì sự bất lực của một số công ty trong việc hoạch định và kiểm soát chặt chẽ các loại tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn hầu như là nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng của họ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Trong thời gian qua, mặc dù Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn một cách hiệu quả hơn, công ty có lợi nhuận tăng. Nhưng kết quả cho thấy việc sử dụng tài sản ngắn hạn còn có nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn còn chưa cao.

Mặc dù mục tiêu hiệu quả đạt được của các doanh nghiệp là khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới đạt được lợi nhuận cao nhất, đứng trước tình hình như hiện nay công ty phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó, đẩy nhanh công tác hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty mình trong thời gian tới.

Do tầm quan trọng của vấn đề và quá trình tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các cán bộ công nhân viên trong công ty, đặc biệt là các cán bộ ban tài chính em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa” cho chuyên đề của mình.

Kết cấu của chuyên đề gồm có 3 phần: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

 • Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa.
 • Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa.
 • Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa.

Do điều kiện về trình độ và thời gian có hạn nên trong bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong sự chỉ bảo của thầy giáo PGS.TS. Trần Đăng Khâm, người đã hướng dẫn em trong thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn !

Tổng Hợp Bài Mẫu ===> Khóa luận tốt nghiệp sử dụng tài sản

Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn có vai trò hết sức quan trọng của các doanh nghiệp nói chung và của  Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa nói riêng.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn góp phần nâng cao công tác quản lý tài chính, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Tuy nhiên, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động nói riêng không phải là vấn đề giải quyết ngày một ngày hai mà nó là mục tiêu phấn đấu lâu dài của công ty. Trong những năm qua công ty đã có nhiều cố gắng, tích cực vươn lên trong sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản

Nhưng gặp phải không ít những khó khăn về việc sử dụng tài sản lưu động sao cho có hiệu quả. Việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH thương mại xây dựng Tính Nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Với phương pháp nghiên cứu khoa học được.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *