[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Cho Vay, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==> Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng 


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG V À GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Sự cần thiết của để tài nghiên cứu

Ngân hàng là một ngành có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta hiện nay. Bằng các hoạt động của mình, ngân hàng có thể huy động được nhiều vốn ở trong nước và ngoài nước để tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hệ thống NHTM giữ vai trò quan trọng trong việc làm trung gian giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa các tác nhân thừa vốn và các tác nhân thiếu vốn.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị tổn hại khi có gian lận và sai sót, việc bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của NHTM không những được các nhà kinh doanh NH quan tâm mà còn là mối quan tâm của người gửi tiền, của các cơ quan quản lý Nhà nước, của toàn xã hội. Để ngăn ngừa những tổn thất và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh NH, ngoài các bi ện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, trước hết đòi hỏi các NHTM phải có những biện pháp hữu hiệu. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Mà biện pháp quan trọng nhất là phải thiết lập được một hệ thống KSNB đầy đủ và hiệu quả. KSNB giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của NH mình như: con người, tài sản, vốn,…. góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp ngân hàng xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng và phát triển.

Trong các hoạt động của NHTM, hoạt động cho vay luôn chiếm tỷ trọng đáng kể mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng, đồng thời rủi ro trong hoạt động ngân hàng lại có xu hướng tập trung vào danh mục các khoản cho vay. Tình trạng khó khăn về tài chính của ngân hàng thường phát sinh từ các khoản cho vay khó đòi, từ đó dẫn đến khả năng mất thanh toán của ngân hàng do không thu hồi được vốn vay để thanh toán các khoản huy động đầu vào. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Để kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro khi cho vay thì việc thiết kế một hệ thống KSNB hữu hiệu đối với hoạt động cho vay là vấn đề cấp thiết, góp phần quan trọng vào việc hạn chế thất thoát vốn tín dụng của ngân hàng .

Với mục tiêu trở thành một trong những NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng luôn đề cao công tác kiểm soát rủi ro đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, xây dựng một hệ thống KSNB hoạt động tín dụng hiệu quả sẽ giúp ngân hàng góp phần hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Nhận thấy được vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống KSNB đối với ngân hàng nói chung và ho ạt động tín dụng nói riêng mà trong đó hoạt động cho vay chiếm đa số; cùng v ới mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát quy trình cho vay của một ngân hàng cụ thể, và ứng dụng những kiến thức đã học trong nhà trường, so sánh với thực tiễn, nắm bắt, mở rộng hiểu biết, tôi đã quyết định chọn đề tài khóa luận của mình là “Thực trạng và giải pháp tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) Chi nhánh Thừa Thiên Huế”.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập 

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trong những năm vừa qua, vượt lên tất cả những khó khăn thử thách của nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong đó có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã khẳng định được vị thế của một trong những NHTM hàng đầu Việt Nam với hệ thống mạng lưới trải rộng khắp hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, thương hiệu VPBank đã và đang được khẳng định được một vị thế ngày càng vững chắc trong lòng khách hàng .

Tuy nhiên , bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Để vững bước phát triển thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần phải khắc phục những khuyết điểm của mình bằng cách phát huy những điểm mạnh, không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những điều mới, đồng thời phải luôn chú trọng đến vấn đề hiệu quả tín dụng, coi đó là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng . Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Qua một thời gian thực tập và nghiên cứu về vấn đề kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã giúp tôi nhận thức được vai trò của hoạt động kiểm soát cho vay đối với nền kinh tế nói chung và đối với ngân hàng nói riêng.

Thông qua bài viết này tôi mong muốn đóng góp một phần ý kiến nhỏ bé của mình nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động kiểm soát cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế, để gân hàng ngày càng phát triển bền vững, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

  • Về cơ bản, đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau:
  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống KSNB nói chung, hệ thống KSNB hoạt động cho vay nói riêng và các v ấn đề liên quan đến NHTM.
  • Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng DN tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Do hạn chế về mặt thời gian, quy mô khóa luận cũng như những khó khăn khi thu thập thông tin, xử lý số liệu nên đề tài chỉ mới dừng lại ở việc so sánh các chỉ tiêu qua các kỳ chứ chưa có sự so sánh với các chỉ tiêu trung bình ngành.

Ngoài ra, do hạn chế về kinh nghiệm nên các biện pháp đưa ra chỉ mang tính định hướng, và chưa có sự thẩm định qua thực tế. Có thể nói đây là một đề tài rộng, chịu sự tác động của nhiều nhân tố, có nhiều vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn mà đề tài chưa tìm hiểu hết được.

Với kinh nghiệm còn rất ít cộng với thời gian thực tập còn ít ỏi nên trong bài viết của tôi có những vấn đề chưa đề cập đến hoặc được đề cập đến nhưng đang còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, tôi xin kính mong các thầy cô giáo, các anh chị đang công tác tại ngân hàng thông cảm và góp ý thêm. Tôi xin chân thành cảm ơn!.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

  1. Sự cần thiết của đề tài.

Ngân hàng thương mại – một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán, liên quan đến toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, có rất nhiều rủi ro. Trong đó, rủi ro tín dụng là đặc trưng tiêu biểu nhất, dễ xảy ra nhất trong hoạt động ngân hàng.

Nguyên nhân của thực trạng đó là do sự chủ quan từ phía ngân hàng (năng lực, tổ chức hoạt động kinh doanh…) và khách hàng (với những hành vi lừa đảo để vay vốn ngân hàng ngày càng xuất hiện với những hình thức tinh vi hơn; kinh doanh thua lỗ; do thay đổi chính sách; tình trạng đầu tư vốn vào những dự án hiệu quả kinh tế thấp…) hoặc khách quan như thiên tai, dịch bệnh… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trước những rủi ro và thách thức có liên quan chặt chẽ tới chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay, các Ngân hàng thương mại không thể né tránh được mà phải đối mặt và tự tìm cho mình những giải pháp thiết thực phù hợp để nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay, hạn chế những rủi ro, tăng quy mô và chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Có thể thấy ho ạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế như: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP với tốc độ ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…..và thực tế đã có rất nhiều ngân hàng chuyển hướng sang cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Với xu thế chung đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng, trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp, từng bước có những cải thiện rõ rệt, đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh nhà.

Tuy nhiên, thực trạng chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế vẫn còn những hạn chế cần được nghiên cứu và có giải pháp khắc phục phù hợp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trước tình hình đó, bản thân mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu, hy vọng có những đóng góp nhất định vào việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Kho 99 + ===> Báo cáo thực tập quy trình cho vay

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khóa luận “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế” nhằm mục đích tăng cường hoạt động kiểm soát nghiệp vụ cho vay nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Về cơ bản, khóa luận đã giải quyết được những vấn đề sau:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung, hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay nói riêng và các vấn đề liên quan đến ngân hàng thương mại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh.

Tuy nhiên, do nều nguyên nhân khách quan và chủ quan như khó khăn trong việc tiếp cận số liệu thực tế, điều kiện thời gian và đặc thù công việc nên khóa luận vẫn còn một số hạn chế như sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

  • Đề tài mới chỉ tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp trên khía cạnh các yếu tố định tính mà chưa phân tích các yếu tố định lượng để làm rõ quá trình và thủ tục kiểm soát.
  • Các tiêu chí để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ còn ít và chưa cụ thể.
  • Các giải pháp đưa ra chỉ mang tính định hướng và chưa có sự thẩm định qua thực tế.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Phần I – Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Sự cần thiết của đề tài

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, trong những năm vừa qua chúng ta đã được chứng kiến nhiều sự đổi thay của nền kinh tế đất nước dưới sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. Sự mở cửa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế – xã hội, đặc biệt là dịch vụ tài chính – ngân hàng đã tạo cơ hội cũng như thách thức lớn đối với tất cả tổ chức kinh tế nói chung và trong lĩnh vực NH nói riêng.

NHTM là một bộ phận của hệ thống NH, là DN chuyên kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế với chức năng điều tiết vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, NHTM có vai trò hết sức to lớn trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Cho vay là nghiệp vụ mang lại nguồn thu chủ yếu cho NHTM. Hoạt động này mang lại thu nhập lớn cho NH, quyết định sự ồn ại của bất kỳ NH nào, bên cạnh đó nó cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Rủi ro cho vay luôn song hành với hoạt động cho vay, không thể loại bỏ hoàn toàn mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro mà thôi.

Đứng trên góc độ quản lý NH thì một tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động NH luôn được tính toán trước (gọi là dự phòng rủi ro cho vay). Khi NH hoạt động với một mức rủi ro cho vay không vượt quá tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó được coi là một sự thành công trong lĩnh vực quản trị rủi ro. An toàn trong hoạt động cho vay là thước đo cho sự thịnh vượng của các NH. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Xuất phát từ nhu cầu quản trị rủi ro cho vay, hệ thống KSNB đã ra đời. KSNB là một khái niệm còn khá mới ở Việt Nam. KSNB với hệ thống những văn bản hỗ trợ và công nghệ thông tin phục vụ góp phần tích cực vào việc kiểm soát rủi ro cho vay.

Từ những yêu cầu bức thiết trên cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ NH, kết hợp kiến thức mà thầy cô khoa Kế toán-Tài chính (Đại học Kinh tế Huế) truyền đạt, tôi quyết định chọn đề tài: “Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Hải Dương”. Tôi mong rằng những đề xuất của bài khoá luận này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động cho vay đối với KHDN tại Chi nhánh.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tiến trình hội nhập, tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế nói chung và NHTM nói riêng, trong đó có Vietinbank Hải Dương, ra sức chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cùng đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Khi đó, môi trường cạnh tranh của hệ thống NH không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà mở rộng ra toàn cầu. Sự hội nhập này vừa tạo ra những cơ hội nhưng cũng đem đến nhiều thách thức cho hoạt động NH. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Đối với hoạt động cho vay, để nâng cao chất lượng, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro mỗi NH đều phải chú trọng vào công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ không chỉ được thực hiện đối với KH mà còn được thực hiện đối với bản thân NH. Đây cũng chính là một trong những giải pháp mà Vietinbank ải Dương quan tâm thực hiện.

Với đề tài “Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hải Dương” tôi đã hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.

Thông qua việc thực hiện đề tài tôi đã hệ thống hoá, củng cố được các kiến thức cơ bản về KSNB quy trình cho vay HDN, bên cạnh đó còn hiểu thêm được có một số kiến thức về chuyên ngành NH giúp hỗ trợ hiệu quả trong quá trình nghiên cứu. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Đặc biệt quan trọng là tôi đã được tìm hiểu và đánh giá được thực trạng KSNB quy trình tín dụng tại Chi nhánh Vietinbank Hải Dương. Kết quả cho thấy nhìn chung công tác kiểm soát quy trình cho vay đã theo dõi tương đối chặt chẽ, đúng quy định, phát huy được năng lực của cán bộ NH.

Chi nhánh đã ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm INCAS) vào công tác kiểm soát, nhờ vậy mà tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện cho vay từ đó giúp nâng cao được uy tín của NH, nâng cao hiệu quả công việc. Trong đó, quy trình kiểm soát cho vay KHDN vẫn còn tồn tại một số yếu điểm cơ bản như:

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay

  1. Sự cần thiết của đề tài

NHTM là trung gian tài chính của nền kinh tế. Nó thực hiện huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế và sử dụng các nguồn vốn huy động này để thực hiện cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và các dịch vụ ngân hàng nhằm tạo ra lợi nhuận.

Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động cho vay là hoạt động sử dụng vốn quan trọng nhất của NHTM vì nó giúp quay vòng nguồn vốn huy động đầu vào và tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NHTM. Nhờ hoạt động này mà ngân hàng được coi là kênh dẫn vốn huy động quan trọng nhất trong hệ thống tài chính nước ta. Tuy nhiên đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Để ngăn ngừa rủi ro nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các NHTM cần phải có một hệ thống KSNB vững mạnh.

Khi đã thiết lập một hệ thống KSNB chặt chẽ, vững mạnh thì đó chí là “rào cản” hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh c ủa ngân hàng, hạn chế những mất mát, thiệt hại, kiểm soát quản lý được toàn bộ quá trình kinh doanh và tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trong những năm gần đây, với sự biến động lớn của nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, do đó nợ xấu cao, dư nợ cho vay tại NHTM thấp, thậm chí còn âm do khách hàng không trả được hoặc trả được nợ nhưng không vay mới.

Đứng trước tình hình đó, ngân hàng phải đẩy mạnh sang mảng cho vay cá nhân, nhiều NHTM tập trung chiến lược vào mảng cho vay khách hàng cá nhân. Do đó, để đảm bảo chiến lược kinh doanh đi đúng hướng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng tốt, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất thì việc KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân có ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng với các NHTM. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Chính từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong thời gian qua các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và BIDV Hà Tĩnh nói riêng đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát trong việc cho vay khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế kiểm soát quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được nghiên cứu và giải quyết kịp thời. Và theo tìm hiểu của em, từ trước đến nay tại BIDV Hà Tĩnh chưa có đề tài nào nghiên cứu về KSNB, đặc biệt là KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân.

Vì vậy, với những kiến thức mà thầy cô khoa Kế toán – Tài chính ( Đại học Kinh tế Huế) và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng QHKHCN, em đã quyết định chọn đề tài: “ Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -chi nhánh Hà Tĩnh” để thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho đợt thực tập cuối khóa của mình.

Tổng Hợp Bài Mẫu ===> Khóa luận tốt nghiệp quy trình cho vay

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trong thực tiễn không có một hệ thống KSNB hoàn hảo, nghĩa là một hệ thống có thể ngăn ngừa mọi hậu quả xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức hay một NHTM không thể thiếu vai trò quan trọng của hệ thống KSNB.

Qua nghiên cứu hệ thống KSNB ngân hàng nói chung và hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hà Tĩnh nói riêng, chúng ta có thể thấy được KSNB đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Việc xây dựng và thực hiện một cơ chế KSNB phù hợp và hiệu quả cho phép các ngân hàng phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra đến một cách hiệu quả, nhất là đối với hoạt động cho vay. Bên cạnh đó giúp chúng ta có cái nhìn chi tiết hơn về các thủ tục KSNB đối với quy trình cho vay khách hàng cá nhân trong một NHTM và cũng phần nào truyền tải những lý thuyết về kiể m soát vào thực tiễn hoạt động của ngân hàng.

Với đề tài “Kiểm soát nội b ộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tri ển Vi ệt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh” em đã hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Thông qua việc thực hiện đề tài, em đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về hệ thống KSNB nói chung bao gồm khái niệm, mục tiêu và vai trò của hệ thống KSNB, các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB gồm 5 bộ phận. Bên cạnh đó là các yếu tố đánh giá chất lượng và ảnh hưởng đến công tác kiểm soát .

Em đã hệ thống hóa lý thuyết về KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân nói riêng bao gồm quy trình cho vay cơ bản và các giai đoạn cũng như nội dung từng giai đoạn trong hoạt động KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Khái quát lịch sử hình thành, đặc điểm hoạt động, cách thức tổ chức quản lý, tình hình nhân sự của chi nhánh cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh 3 năm gần đây.

Đặc biệt quan trọng là em đã tìm hiểu, mô tả và đánh giá được thực trạng KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hà Tĩnh. Nhìn chung công tác kiểm soát quy trình cho vay khách hàng cá nhân đã theo dõi tương đối chặt chẽ, đúng quy định, phát huy được năng lực của cán bộ ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Bên cạnh đó, hệ thống KSNB tại chi nhánh nói chung và hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân nói riêng còn tồn tại những hạn chế như: chưa có bộ phận kiểm tra-kiểm soát nội bộ nên công tác kiểm tra, kiểm soát chưa thực sự hiệu quả; chưa có bộ phận thẩm định tách bạch với bộ phận cho vay; đội ngũ nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành công tác thẩm định, đánh giá rủi ro…

Để nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát đối với quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Hà Tĩnh, khóa luận đã đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát quy trình cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đề tài vẫn còn một số mặt hạn chế như sau:

Thứ nhất, mặc dù đã có được số liệu của ngân hàng nhưng tính chính xác của số liệu chỉ là tương đối hay do một số thông tin mang tính bảo mật, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh và uy tín của ngân hàng nên đã không được cung cấp.

Thứ hai, trong quá trình thực tập em chưa có điều kiện được đi thẩm định thực tế, tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát cùng CBQHKH để thấy được công việc diễn ra trong thực tế như thế nào, có đúng như quy định không.

Thứ ba, do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên những đánh giá hay giải pháp đưa ra chỉ mang tính chủ quan, được nhìn nhận dưới góc độ cá nhân nên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỦ DIỄN

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng, nó là hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế chỉ có thể cất cánh, phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống ngân hàng vững mạnh.

Hệ thống ngân hàng thương mại trong nước đã điều tiết tài chính trong nước phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế, đưa nền tài chính trong nước bắt kịp với nền tài chính quốc tế. Vì vậy, mọi sự phát triển hay thay đổi của hệ thống ngân hàng trên thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài cùng với các dịch vụ ngân hàng mới đã tạo ra môi trường cạnh tranh đồng thời đặt ra yêu cầu và thách thức cho các ngân hàng của Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh đó, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ, thậm chí phải nới lỏng các nguyên tắc, quy định nhằm thu hút khách hàng để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Một trong những hoạt động kinh doanh có thể coi là chủ yếu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam chính là hoạt động tín dụng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất, mang lại thu nhập chính cho Ngân hàng.Việc phục vụ khách hàng sẽ đảm bảo cho Ngân hàng có được một thị trường khai thác rộng lớn, quản lý rủi ro hữu hiệu, cung ứng các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, định hướng kinh doanh, giúp Ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Tuy nhiên, đây lại chính là một trong các nghiệp vụ phức tạp và có độ rủi ro cao nhất, những rủi ro nghiêm trọng còn có thể làm suy giảm năng lực tài chính của ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng không phải là ngoại lệ. BIDV cũng luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, nhất là trong hoạt động cho vay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Do đó, muốn tồn tại và phát triển lâu dài, các ngân hàng cần phải thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, đầy đủ và hiệu quả nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong hoạt động tín dụng.

Nhận thức được sự cần thiết và vai trò của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng, qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn, em quyết định chọn đề tài “ Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn” để thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều biến động, hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là một trong những loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và độ rủi ro cao. Vì vậy khái niệm hệ thống KSNB ngày càng được nhắc đến nhiều hơn và rộng rãi hơn, như một bộ phận không thể thiếu trong mỗi tổ chức.

Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng là vấn đề cấp thiết hiện nay của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn nói riêng, cụ thể là Phòng giao dịch Hoàng Mai. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Nhận thức được tầm quan trọng đó em quyết định chọn đề tài “Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn ” nhằm có cái nhìn chi tiết hơn về các biện pháp kiểm soát đối với hoạt động cho vay tại Chi nhánh. Trên cơ sở đó góp một phần nhỏ trong việc truyền tải lý thuyết về kiểm soát vào thực tiễn hoạt động của ngân hàng.

Về cơ bản đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau:

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung, hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay nói riêng và các vấn đề liên quan đến ngân hàng thương mại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Hoàng Mai – Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay 

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như khó khăn trong việc tiếp cận số liệu thực tế, điều kiện thời gian và đặc thù công việc nên đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế, hơn nữa do yếu tố bảo mật thông tin của ngân hàng nên tôi chưa nghiên cứu được nhiều hồ sơ tín dụng cá nhân, do đó đề tài chưa đưa ra được cái nhìn tổng quát. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Giảng viên hướng dẫn, Hội đồng phản biện để đề tài được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Cho Vay khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *