[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản Trị Đầu Tư, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ HOẠT DỘNG TẠI VIỆT NAM

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Sự cần thiết của đề tài

Trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều sự chuyển biến tích cực và trong những năm tới, kinh tế Việt Nam bước sang giai đoạn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nền kinh tế, hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Chính phủ đã khuyến khích các tổn chức tài chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng.

Để huy động vốn một cách tối đa, ngoài sự góp mặc của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng điển hình là quỹ đầu tư (QĐT) một định chế trung gian tài chính tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường đặc biệt là thị trường chứng khoán (TTCK). Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Bước sang năm 2014 nền kinh tế của thế giới nói chung nền kinh tế của Việt Nam nói riêng đang dần phục hồi sau những năm rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, làm cho giá cả chứng khaons và chỉ số luôn luôn biến động. Và một trong những nguyên nhân đó là sự thiếu vắng của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như Quỹ Đầu Tư.

Sự hiện diện của Quỹ Đầu Tư không chỉ cần thiết cho thị trường chứng khoán mà còn rất cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế. có thể coi Quỹ Đầu Tư là cầu nối hữu hiệu giữa nhà tiết kiệm và nhà đầu tư, phổ cập đầu tư chứng khoán, phát huy nội lực, đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa.

Ngoài ra thông qua Quỹ Đầu Tư việc huy động nguồn vốn từ nước ngoài và tiếp cận thị trường quốc tế trở nên dễ dàng hơn. Quỹ Đầu Tư là phương tiện đơn giản và linh hoạt góp phần và tham gia vào sự tăng trưởng trong tương lai của nề kinh tế Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Bởi vì những lý do đó em đã chọn đề tài này với tên gọi: “Quỹ Đầu Tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ đầu tư hoạt dộng tại Việt Nam”

Mục đích của đề tài:

Nguyên cứu các Quỹ Đầu Tư đang hoạt động tại Việt Nam

Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hoạt động của Quỹ Đầu Tư tại Việt Nam

Đối tượng nguyên cứu:

Các quỹ đầu tư ở Việt Nam Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Kết cấu và nội dung của đề tài:

 • Chương 1: Lý luận chung về Quỹ Đầu Tư
 • Chương 2: Giới thiệu một số Quỹ Đầu Tư ở Việt Nam
 • Chương 3: Giải pháp cho sự phát triển của Quỹ Đầu Tư ở Việt Nam

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trên đà hội nhập và phát triển, ưu tiên hàng đầu trong quá trình đi lên của thị trường chứng khoán là đảm bảo chất lượng và tính đa dạng của hàng hóa nhằm thu hút sự tham gia đầu tư của nhiều cá nhân và tổ chức ngày càng chuyên nghiệp đầu tư vào thị trường.

Xuất phát từ nhu cầu trên mà việc hình thành và phát triển các mô hình quản lý quỹ và Quỹ Đầu Tư có ý nghĩa rất lớn nhằm gia tăng các định chế trung gian cho thị trường và hướng thị trường đi đến sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 có thể xem là thập kỷ bùng nổ của Thị trường chứng khoán mới nổi. Việc thị trường các nước mới nổi này liên tục tăng trưởng với tốc độ 2 thậm chí 3 con số minh chứng cho những thay đổi sâu sắc trong nên kinh tế toàn cầu. Cơ hội đầu tư và thu hút vốn của  các  thị trường  này  là  rất  lớn.

Do đó, việc hình thành và phát triển các Quỹ Đầu Tư chứng khoán trên các thị trường này để đảm bảo hoạt động đầu tư quy cũ và giúp cho thị trường phát triển bền vững là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Quỹ Đầu Tư chứng khoán có thể xem là một mô hình phù hợp định hướng cho sự phát triển thị trường các nước mới nổi trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Việt Nam là một Thị trường chứng khoán còn tương đối non trẻ nhưng đang trong đà tăng trưởng tốt. Phát triển và hoàn thiện Quỹ Đầu Tư chứng khoán cũng là giải pháp thiết thực phục vụ cho chiến lược phát triển vốn và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường  thế giới. Trong giới hạn của mình, luận văn cũng đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển Quỹ Đầu Tư chứng khoán vì đây là loại hình phù hợp cho các Thị trường chứng khoán mới nổi như Việt Nam

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Phần mở đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Lý do chọn đề tài:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế – xã hội lớn nhất nước, chiếm vai trò quan trọng trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách quốc gia, vì vậy thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều bước phát triển đáng kể. Kết quả của công cuộc đổi mới đã nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân, cải thiện bộ mặt chung của cả xã hội.

Để đạt được những thành tựu này, bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế còn có phần đóng góp rất lớn từ các chính sách điều hành của chính quyền thành phố thông qua các hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính, hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Trong những chính sách, công cụ điều hành này, đầu tư công chiếm vai trò vô cùng cần thiết vì đây công cụ khắc phục các hạn chế của nền kinh tế thị trường, là đòn bẫy kinh tế, tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời còn giúp phát triển các mặt về xã hội mà các thành phần kinh tế tư nhân thường ít khi tham gia vào.

Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng đang đối diện với một số thách thức, khó khăn như áp lực lạm phát, cơ sở hạ tầng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, sức ép cạnh tranh của các nước khi mở cửa nền kinh tế, trình độ phát triển kinh tế – xã hội nói chung còn thấp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Muốn vượt qua được những thách thức này, thành phố cần phải mạnh mẽ cải cách hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước nói chung và hiệu quả quản lý đầu tư công nói riêng. Đây là lý do tác giả luận văn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh: vấn đề và giải pháp”.

Kho Bài Mẫu ===> Báo cáo thực tập quản trị danh mục đầu tư

Kết luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Bên cạnh đầu tư từ các khu vực ngoài quốc doanh, khu vực nước ngoài, đầu tư công đã và đang đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Tuy nhiên để đáp ứng đòi hỏi đặt ra cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, công tác quản lý đầu tư công của thành phố cần phải có hiệu quả cao hơn nữa.

Để giải quyết được vấn đề này, thông qua việc đánh giá, phân tích tình hình quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố tác giả nhận thấy hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan thành phố chưa cao. Có thể tổng kết một số hạn chế chính trong quản lý đầu tư công là: năng lực bộ máy cơ quan nhà nước còn yếu do không có động lực thúc đẩy và cơ chế giám sát đủ mạnh; quy định về cách thức thẩm định, lựa chọn dự án công còn đơn giản chưa định lượng được lợi ích kinh tế – xã hội; các chế tài xử lý vi phạm không đủ mạnh; cơ chế quản lý kinh phí cho đầu tư chưa phù hợp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Đây chính là những nguyên nhân gây ra các tiêu cực trong giai đoạn vừa qua. Do vậy, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để thành phố đưa vào áp dụng là: tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, thực hiện phân tích lợi ích – chi phí, cải cách thủ tục đầu tư, thu hút thêm các nguồn lực ngoài ngân sách vào đầu tư công.

Bên cạnh đó, luận văn cũng nêu một số kiến nghị cần đề xuất với Trung ương để làm nền tảng cho hoạt động quản lý đầu tư công trong đó quan trọng nhất là: hoàn thiện hệ thống luật; cho phép áp dụng hệ thống lương thưởng theo kết quả công việc và không giảm tỉ lệ ngân sách được giữ lại của thành phố.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ C.N.D

Lời Nói Đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Cho đến nay thì hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp không còn xa lạ với bất kỳ các doanh nghiệp sản xuất cũng như các nhà kinh doanh có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất nữa.Nó được hiểu là hoạt động chi dùng vốn cùng các nguồn lực khác trong hiện tại nhằm duy trì sự hoạt động và làm phát triển thêm tài sản của doanh nghiệp ,tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho các thành viên trong doanh nghiệp .Nhưng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng thực hiện tốt và hiệu quả các nội dung của hoạt động đầu tư phát triển.

Công ty Cổ phần sản xuất và Thưomg mại bao bì C.N.D là một doanh nghiệp nhỏ được thành lập năm 2005 . Đốn nay,trải qua hon 4 năm hoạt động công ty đã có những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.Có được kết quả này là nhờ công ty đã quan tâm ,chú trọng nhiều đến hoạt động đầu tư phát triển ,công ty nhận thức được rằng hoạt động đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng bởi đầu tư phát triển quyết định tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Tuy nhiên là một doanh nghiệp còn non trẻ với hon 4 năm tồn tại và phát triển,công ty không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn và hạn chế làm cho hoạt động đầu tư phát triển không có được kết quả và hiệu quả như mong muốn. Qua quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động đầu tư phát triển của công ty cùng với những kiến thức đã thu được trong quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tố Quốc Dân,Em đã quyết định chọn đề tài :”Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D.”

Em xin trân thành cảm om sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng các cô chú, anh chị trong công ty cổ phấn sản xuất và Thưong mại bao bì C.N.D trong quá trình hoàn thành đề tài này.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Trong những năm gàn đây sự phát hiển của các ngành công nghiệp ngày một tăng góp phần đẩy mạnh sự nghiệp “Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá” đất nước. Trong đó công nghiệp bao bì đã và đang phát triển mạnh trcn thị trường. Cũng như bất kì doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực in và sản xuất bao bì nhãn mác khác. Trong thời gian vừa qua hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần sản xuẩt và thưong mại bao bì C.N.D đã có được những kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn hạn chế còn tồn tại.

Sau một thời gian thực tập tại công ty và trôn cơ sở nghiên cứu hoạt động đầu tư phát triển của công ty Em đã chọn đề tài nghiên cứu:” Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại bao bì C.N.D ” cho chuyên đề. Trong đề tài này Em đã nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển của công ty, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư giai đoạn 2005-2008 và đã đưa gia một số giải pháp cơ bản để tăng cường hơn nữa hoạt động đầu tư phát triển tại công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Do thời gian thực tập tai công ty không nhiều và trình độ bản thân có hạn nên chuyên đề của Em còn nhiều hạn chế không thể tránh được những thiếu sót. Vì vậy Em mong muốn có được các ý kiến đóng góp của các thày các cô để chuyên đề của Em được hoàn thiện hơn.

Một làn nữa Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng toàn thể các cô chú cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần sản xuất và thương mại bao bì C.N.D đã hướng dẫn và giúp đỡ Em hoàn thành chuyên đề này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Phần Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài

Đổi mới và phát triển toàn diện nền kinh tế là một chủ trương lớn, mang tính chất thay đổi căn bản đã được Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiên trì thực hiện trong những năm vừa qua. Trên cơ sở đó, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế của Việt Nam đến năm 2010 là phấn đấu đưa nền kinh tế đất nước bước đầu đạt được các tiêu chí của một nước công nghiệp tiến tiến, có cơ sở vật chất hiện đại, với cơ cấu kinh tế phù hợp, đưa mức tăng trưởng GDP hàng năm từ 7-9%. Đây chính là những yếu tố để thiết lập những tiền đề cho sự nghiệp “Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá” của đất nước trong thế kỷ XXI.

Để thực hiện mục tiêu trên, điều kiện căn bản là phải huy động được tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó nguồn vốn trong nước được đánh giá là đặc biệt quan trọng. Chính phủ đã có những chính sách đặc biệt để khuyến khích sự tham gia về tài lực của mọi thành phần kinh tế, tận dụng mọi nguồn tiết kiệm, kể cả nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, biến các nguồn vốn này thành nguồn vốn đầu tư hữu ích. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Xuất phát từ yêu cầu bức thiết phải hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được thành lập vào tháng 7/2000. Cho đến nay, qua hơn sáu năm hoạt động, mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế, một trong số đó là sự thiếu ổn định của thị trường.

Sự thiếu vắng vai trò của các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như các quỹ đầu tư chứng khoán là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam chưa ổn định và phát triển trong những năm qua. Chính vì vậy, sự hình thành các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam là hết sức cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Hơn nữa, do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ đối với đại bộ phận công chúng đầu tư nên kiến thức và kinh nghiệm của các nhà đầu tư cá nhân không nhiều. Là một định chế đầu tư chuyên nghiệp với đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, sự xuất hiện của các quỹ đầu tư chứng khoán sẽ góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Mặt khác, với mục tiêu đầu tư dài hạn và những ưu điểm vượt trội về năng lực tài chính, sự hình thành của các quỹ đầu tư chứng khoán sẽ góp phần bình ổn và dẫn dắt thị trường, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển – nhanh chóng trở thành một kênh huy động vốn trung-dài hạn có hiệu quả cho nền kinh tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

2.Tình hình nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước

Do quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính đã xuất hiện khá lâu ở các thị trường chứng khoán phát triển nên trên thế giới đã có nhiều tác giả nghiên cứu về đề tài này với những nội dung hết sức phong phú.

Tuy nhiên, do quỹ đầu tư chứng khoán vẫn còn là một khái niệm tương đối mới mẻ ở Việt Nam nên các nghiên cứu đối với đề tài này chưa nhiều. Ngoài một số nghiên cứu về hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài ở Việt Nam trong thập niên 1990 như: “Tổng quan các quỹ đầu tư ở Việt Nam” của Bear Stens vào năm 1997 và “Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam – một nghiên cứu sơ bộ” của Adam Sack và John McKenzie thuộc Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Chương trình phát triển kinh tế tư nhân MPDF vào năm 1998, còn có một số chuyên đề nghiên cứu của thạc sĩ kinh tế Bùi Viết Thuyên và đề tài “Giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam” của Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thị Minh Hằng, đề tài nghiên cứu khoa học về Quỹ đầu tư của tác giả Bùi Nguyên Hoàn…Nhưng trên hết, tất cả các tài liệu trên đều được các tác giả nghiên cứu cách đây khá lâu, do vậy thiếu tính thời sự của đề tài.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Trên cơ sở nghiên cứu về đặc điểm, mô hình tổ chức và hoạt động của các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển Quỹ đầu tư của các thị trường chứng khoán phát triển và tình hình hoạt động của một số quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian qua, qua đó, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp về khung pháp lý, về mặt chính sách… nhằm phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tổng Hợp Bài Mẫu ===>  Khóa luận tốt nghiệp quản trị danh mục đầu tư

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư để từ đó đưa ra giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.
 • Về không gian, luận văn nghiên cứu trên địa bàn cả nước.
 • Về thời gian, giới hạn nghiên cứu của đề tài là hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư
 • Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu các quỹ đầu tư ở các nước phát triển, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Trên cơ sở những nghiên cứu trên, luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp để phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết các mục đích mà đề tài hướng đến, tác giả đã sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính như:

Sử dụng phương pháp thống kê lịch sử và phương pháp tổng hợp để đánh giá về tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư ở Việt Nam thời gian qua. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để liên hệ kinh nghiệm các nước làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.

6.Đóng góp mới của luận văn

Trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, luận văn đóng góp một số luận điểm mới về mặt lý thuyết và thực tiễn như sau:

Đã tổng hợp một cách tương đối hệ thống và đầy đủ hoạt động của các quỹ đầu tư ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay.

Đã đề xuất được lộ trình phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đến năm 2010.

7.Kết cấu luận văn Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương một: Một số khái niệm liên quan đến công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư
 • Chương hai: Tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
 • Chương ba: Các giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

 1. Sự cần thiết của đề tài

Định kỳ hàng năm Capgemini và Merrill Lynch công bố Báo Cáo Thịnh Vượng (Wealth Report) nhằm thống kê đánh giá về số lượng và quy mô giá trị tài sản của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High Net Worth Individuals –HNWIs) – các cá nhân có giá trị tài sản tài chính lớn hơn 1 triệu USD của các khu vực và trên toàn thế giới.

Tại Báo Cáo Thịnh Vượng Châu Á Thái Bình Dương năm 2008 (Asia Pacific Wealth Report 2008) lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện một cách riêng rẽ trong báo cáo này bên cạnh các quốc gia như : Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kong…với tư cách là quốc gia có tốc độ tăng dân số HNWIs nhanh nhất trong khu vực. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Không bàn đến mức độ chính xác trong số liệu thống kê của báo cáo hay mặc dù quy mô tài sản HNWIs của Việt Nam còn rất thấp so với các quốc gia khác, nhưng đây vẫn là sự kiện đáng lưu ý, đánh dấu kết quả của quá trình phát triển, hội nhập kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Gần 10 năm qua, sự phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo cơ hội lớn cho các nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam.

Thị trường đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư cá nhân, những năm gần đây thị trường chứng khoán không chỉ là một sự kiện được chú ý mà đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế xã hội. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Trên thị trường chứng khoán, lợi nhuận và rủi ro luôn là hai mặt của tấm huy chương, luôn tồn tại song song không thể tách rời. Nhiều nhà đầu tư cá nhân đã nếm trải mặt trái của tấm huy chương với những khoản thua lỗ nặng nề . Người ta nói nhiều “hiệu ứng tâm lý đám đông” hay “hiệu ứng bầy đàn” của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường trên thị trường chứng khoán.

Nhưng có thể nói các nhà đầu tư cá nhân đang gặp nhiều khó khăn trên một thị trường ngày càng khắc nghiệt và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Nhà đầu tư cá nhân rất cần sự hỗ trợ về : kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng phân tích đánh giá, kỹ năng giao dịch, kỹ năng quản lý đầu tư hay tổng quát hơn nữa là xây dựng kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính cá nhân. Điều này có thể thực hiện được thông qua các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp đặc biệt là dịch vụ quản lý danh mục đầu tư. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 đã thay thế nghị định 144/2003/NĐ-CP, Luật đã tạo ra một số thay đổi căn bản đối với nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Theo đó CTCK không còn được thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ này được chuyển sang cho công ty quản quỹ thực hiện.

Hiện tại, đa phần công ty quản lý qũy đều là các công ty mới thành lập, gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các nghiệp vụ trong đó có nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thời hạn mở của thị trường dịch vụ tài chính đang đến rất gần, khi đó các tổ chức cung ứng dịch vụ trong nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải cạnh tranh với các tổ chức cung ứng dịch vụ nước ngoài. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Tác giả chọn nghiên cứu đề tài phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam nhằm tìm ra các giải pháp phát triển nghiệp vụ QLDMĐT dành cho nhà đầu tư cá nhân, ứng dụng các phương pháp và lý thuyết đầu tư hiện đại vào nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông qua đó, giúp cho các nhà đầu tư cá nhân có thể được cung cấp một dịch vụ đầu tư hiệu quả, làm gia tăng lợi nhuận và hạn chế được rủi ro; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính Việt Nam.

Mục đích nghiên cứu : Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Nghiên cứu phương pháp lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch đầu tư và quy trình xây dựng DMĐT dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Nghiên cứu lý thuyết Markowitz và một số lý thuyết QLDMĐT sau Markowitz

Nghiên cứu, phân tích bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ QLDMĐT tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá về nguồn dữ liệu và khả năng ứng dụng mô hình Markowitz và các lý thuyết đầu tư hiện đại vào hoạt động QLDMĐT tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề xuất các giải pháp phát triển nghiệp vụ QLDMĐT. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Ứng dụng mô hình Markowitz trong điều kiện cụ thể tại thị trường chứng khoán Việt Nam để tìm danh mục đầu tư tối ưu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư tại Việt Nam. Hoạt động nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán. Giá, tỷ suất sinh lời, các yếu tố liên quan của VN-Index và các cổ phiếu niêm yết tại SGDCK TP.HCM, TTGDCK Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu: Giá các cổ phiếu, chỉ số giá chứng khoán được thu thập từ phiên đầu tiên (ngày 28/07/2000) đến ngày 06/03/2009. Các thông tin về cổ phiếu được cập nhật đến ngày 06/03/2009.

Phương pháp nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Phương pháp nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thu thập các số liệu lịch sử được công bố trên các phương tiện đại chúng, số liệu từ các cơ quan chuyên môn, các báo cáo chuyên môn, kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh phân tích dùng đồ thị minh họa. Đề tài có sử dụng các công cụ thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy, giải bài toán tối ưu ( Solver)… dựa trên bảng tính Excel.

Bố cục của đề tài :

Nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương cụ thể như sau :

 • Chương 1: Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân và các lý thuyết quản lý danh mục đầu tư. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư
 • Chương 2 : Bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Chương 3 : Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Trong cuốn sách nổi tiếng “ Dạy con làm giàu” – tên tiếng Anh “Rich Dad Poor Dad ”, các tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lechter đã so sánh hai người cha : “Một người vật lộn làm việc để kiếm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư”. Cuốn sách cũng đưa ra một tuyên ngôn “Tôi không làm việc vì tiền bạc. Tiền bạc phải làm việc vì tôi ”. Quan điểm này đã cổ vũ rất nhiều người trên con đường tìm kiếm sự giàu có bằng cách đầu tư.

Cho dù quan điểm này có phần hơi cường điệu. Nhưng trên thực tế, thu nhập của mỗi cá nhân và gia đình thường đến từ các nguồn chủ yếu như : lao động, kinh doanh trực tiếp, đầu tư, nguồn khác ( thừa kế, trúng số, trợ cấp…), trong đó thu nhập từ đầu tư ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của các cá nhân – gia đình. Đầu tư khôn ngoan là con đường quan trọng để đạt đến sự giàu có và hay chí ít là sự tự do về tài chính trong khả năng có thể. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư

Sự phát triển của thị trường chứng khoán đã mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân Việt Nam, tuy nhiên những trải nghiệm trong thời gian qua cho thấy đây thực sự là một sân chơi khắc nghiệt. Nhà đầu tư cá nhân rất cần sự giúp đỡ từ các nhà chuyên môn thông qua các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp như dịch vụ QLDMĐT.

Đây không đơn giản là chuyện thắng thua một vài phi vụ đầu tư cổ phiếu mà nhà đâu tư cần những phương pháp và chiến lược đầu tư có hệ thống, cần xây dựng kế hoạch đầu tư nói riêng và kế hoạch tài chính cá nhân nói chung một cách khoa học và phù hợp. Với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ QLDMĐT tại thị trường chứng khoán Việt Nam, luận văn đã đạt được một số kết quả nghiên cứu chủ yếu như sau :

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Đầu Tư khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *