[06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực [FREE]

Báo cáo nhân sự

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Phát Triển Nguồn Nhận Lực, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 6 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Nhân Sự


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp của mình, các nhà quản lý phải giải quyết tốt được các vấn để đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong các tổ chức. Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Trong những giai đoạn xây dựng và phát triển Công ty Vinatex luôn luôn chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức mình, luôn coi đây là một yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công.

 1. Mục tiêu nghiên cứu
 • Thứ nhất: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.
 • Thứ hai: Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Vinatex trong thời gian qua.
 • Thư ba: Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Vinatex trong thời gian tới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Về mặt Nội dung: Đề tài nghiên cứu các nội dung để phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng. Các số liệu được thu thập trong thời gian từ năm 2019 đến 2021.
 • Về mặt không gian: Đề tài được tiến hành tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.
 • Về mặt thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn chỉ có ý nghĩa trong thời gian ngắn.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng một số các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, thống kê, kết hợp với số liệu khảo sát, thống kê báo cáo của doanh nghiệp.

 • Cấu trúc của luận văn

Phần Mở đầu

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực
 • Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
 • Chương 3: Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinatex

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Sau khi tham khảo một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực được thực hiện tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trong 3 năm gần đây. Tác giả nhận thấy các nghiên cứu trước đây đó đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, một số vấn đề mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đến và chưa giải quyết được.

Vì vậy, đề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng” sẽ góp phần hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đóng góp vào sự phát triển của Công ty trên địa bàn TP Đà Nẵng.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đà Nẵng nói riêng và ngành dệt may nói chung đang trên đà phát triển và khẳng định vị thế của mình. Cùng với xu hướng đó thì yêu cầu đặt ra đối với người lao động cũng ngày càng cao.

Phát triển nguồn nhân lực là một công việc luôn được lãnh đạo Vinatex Đà Nẵng quan tâm nhưng nó cũng làm tốn kém của Công ty khá nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, đầu tư vào con người là chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Được sự hướng dẫn tận tình của Giáo viên hướng dẫn – Ts.Nguyễn Quốc Tuấn cùng các thầy cô và các bạn, em đã hoàn thành luận văn của mình. Tuy nhiên do khả năng có hạn, nguồn tài liệu tham khảo chưa phong phú nên bài viết của em không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI  NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng là một xu hướng khách quan trong quá trình phát triển. Để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải biết nắm bắt, tận dụng triệt để các cơ hội, lợi thế, đồng thời có những thay đổi, điều chỉnh nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, bất lợi mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại.

Một nền kinh tế muốn phát triển vững mạnh cần có các nguồn lực: Vốn, Khoa học – Công nghệ, tài nguyên và nguồn nhân lực. Còn năng lực của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ con, con người …. trong đó con người sẽ quản lý, sử dụng và khai thác các yếu tố còn lại.

Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực luôn chiếm vị trí trung tâm và đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển của một doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành ngân hàng cũng vậy. trong những năm gần đây, nhìn chung các ngân hàng Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt về kết quả và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, góp phần đáng kể trong công tác huy động ngồn vốn cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội. tuy nhiên, trong thời gian tới, khi thị trường tài chính Việt Nam đã thực sự mở cữa, sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực về vốn lớn, công nghệ tiên tiến sẽ là áp lực cạnh tranh rất lớn đối với ngân hàng Việt Nam nói chung và đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Do đó, làm thế nào để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là BIDV) tồn tại và phát triển vững mạnh trước áp lực cạnh tranh gay gắt của không chỉ các ngân hàng trong nước mà của cả ngân hàng nước ngoài đang và sắp hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay khi nền kinh tế thế giới đang dần chuyển mình từ nền kinh tế Công  nghiệp sang nền kinh tế trí thức, thì nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đang dần trở thành nguồn lực quan trọng nhất. Đây là nguồn lực hết sức năng động, có khả năng sinh lời cao và có khả năng kiểm soát các nguồn lực khác. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cần phải thực hiện tốt việc phát triển nguồn nhân lực, để nguồn  nhân lực của công ty có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của BIDV nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là BIDV Bình Định) nói riêng, tôi đã chọn đề  tài:  “Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi  nhánh Bình Định ”. Để thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Kết Luận: Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ngày nay, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng không những phải cạnh tranh với các ngân hàng trong nước mà còn phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nước ngoài có nhiều tiềm năng về tài chính, công nghệ và khả năng canh tranh.  Do đó yếu tố nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng nhất của ngân hàng.

Nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nguồn nhân lực tốt, có chất lượng cao là tiền đề vững chắc và là nhân tố quyết định đến việc mở rộng quy mô kinh doanh, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

Do vậy, để tình hình kinh doanh phát triển ổn đinh, bền vững, lâu dài, với sự cạnh tranh khốc liệt của các ngân hàng trên thị trường. BIDV Bình Định cần có định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Ngân hàng cần phải nhanh chóng thực hiện các giải pháp về đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi,… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ngân hàng cần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong công nghiệp và tinh thần kỷ luật cao, năng động, sáng tạo,… mà còn phải có khả năng giao tiếp tốt, thông thạo ngoại ngữ, biết sử dụng những phương tiện công nghệ hiện đại, có sự hiểu biết sâu, rộng về pháp luật ngân hàng trong nước và quốc tế, có khả năng làm việc độc lập, thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Nhân lực luôn là một nguồn lực quan trọng, là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành bại cũng như lợi thế của mỗi một tổ chức. Đặc biệt trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức ngày càng cao, nhu cầu về lao động có trình độ ngày càng lớn.

Không chỉ các doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta phải tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có chính sách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó.

Việc quản lý và sử dụng tốt nguồn nhân lực sau khi đã được đào tạo phù hợp với năng lực của mỗi người cho các công việc cụ thể là nhân tố quyết định dẫn đến thành công của tổ chức. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Cẩm Lệ là một quận mới của Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ ngày 05-08-2005 của Chính phủ. Đến nay qua gần 10 năm hình thành và phát triển, trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cẩm Lệ đang đồng lòng nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng toàn diện và bền vững, phấn đấu trở thành một quận trung tâm phát triển kinh tế năng động của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên thì việc cần phải có một đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) hành chính có trình độ, có năng lực và trách nhiệm với công việc là vô cùng cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu đó tôi xin chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển của mình.

KHO BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Phát triển nguồn nhân lực hành chính đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công vụ, nâng cao hiệu quả công tác; giúp Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận kịp thời ra quyết định để ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chỉ đạo, điều hành, để đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế – xã hội đúng định hướng của quận và thành phố đề ra.

Phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay trở thành một vấn đề cấp bách, nhất là yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cho thấy nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề cần bàn, chỉ tính trong cơ quan hành chính sự nghiệp hiện nay tình trạng vừa thừa, vừa thiếu diễn ra thường xuyên đã và đang nói nhiều nhưng chưa khắc phục được, thiếu cán bộ chuyên gia, chuyên nghiệp và cũng không ít người là thiếu tâm huyết với nghề.

Nhận thức là vậy, nhưng tổ chức thực hiện thì vô cùng khó khăn, trong các năm qua thành phố Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ cũng đã có nhiều cố gắng phát triển nguồn nhân lực bằng nhiều giải pháp nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Để có được đội ngũ “biết việc” cần phải có cả một quá trình công phu, kiên trì từ chủ quan, nỗ lực của cán bộ, công chức và của tổ chức như về cơ chế chính sách về quản lý, phát triển hoặc dựa vào thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức… Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

ở phạm vi địa phương lâu nay cũng chỉ xoay quanh việc tìm các giải pháp nhằm tạo các chuyển biến nằm trong khả năng, từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt, nhưng nếu chỉ nhìn vào thang trình độ cán bộ, công chức thì cũng chưa đủ, năng lực thực tiễn còn yêu cầu cao hơn nhiều và đó cũng là mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân quận, thành phố đang tập trung hướng tới.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Lý do chọn đề tài

Có thể nói Nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của một tổ chức. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, bùng nổ nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, các tổ chức ngày một chú ý nhiều hơn đến việc phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong thời gian gần đây, Nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta được chú trọng đầu tư và phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là nguồn lực của mọi nguồn lực, giữ vai trò nòng cốt trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ở phạm vi doanh nghiệp, Nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là nguồn tài nguyên quý giá, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam – đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới – có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, là một Tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch Dabaco. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Trong nhiều năm gần đây Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Để đạt được những kết quả trên Tập đoàn Dabaco Việt Nam luôn xác định yếu tố con người là then chốt làm nên thành công, vì vậy trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Tập đoàn đã thực hiện xây dựng qui hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng, và đã có một số chế độ đãi ngộ với đội ngũ nhân lực nhằm khích lệ tạo động lực cho CBCNV gắn bó và cống hiến với Tập đoàn.

Tuy nhiên, nhìn lại Nguồn nhân lực nhất là Nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn Dabaco Việt Nam hiện nay, vấn đề chất lượng còn thấp, cơ cấu và sự phân bổ thiếu hợp lý, công tác qui hoạch, tạo nguồn, chế độ đãi ngộ còn chưa phù hợp trong khi yêu cầu về chất lượng nhân lực chất lượng cao trong tất cả các đơn vị thành viên trong toàn tập đoàn đã và đang cần thay đổi, cần nâng cấp để có thể làm chủ công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của tập đoàn là luôn mở rộng và đổi mới, thích nghi với nền kinh tế tri thức và hội nhập thế giới, với việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý sản xuất kinh doanh để có sản phẩm đạt chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xuất phát từ thực tế trên, với mong muốn góp phần vì tương lai phát triển của Tập đoàn đồng thời đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam”.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Để có thể đưa đất nước nhanh thoát khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển so với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu này, Nhà nước phải cùng một lúc cần tập trung để huy động các nguồn lực tài chính, tài nguyên thiên nhiên, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật đặc biệt khai thác khả năng tiềm năng về Nguồn nhân lực.

Trên cơ sở kế thừa nghiên cứu từ tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan, tổ chức triển khai nghiên cứu lý thuyết, thực trạng, phân tích và xử lý số liệu đưa đến trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, và đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. Cụ thể, luận văn đã giải quyết được các vấn đề như sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 • Thứ nhất, khẳng định vai trò quan trọng của phát triển NNCLC đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam nói riêng và các tập đoàn kinh tế nói chung.
 • Thứ hai, xác định các tiêu chí cấu thành phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam Phần lớn các nghiên cứu về Phát triển nguồn nhân lực đều chỉ ra ba yếu tố cấu thành chất lượng Nguồn nhân lực, số lượng Nguồn nhân lực và cơ cấu Nguồn nhân lực

Do Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại, luận văn đề xuất yếu tố thể lực cũng có vai trò rất lớn cấu thành chất lượng Nguồn nhân lực chất lượng cao Như vậy bốn yếu tố cấu thành chất lượng Nguồn nhân lực CLC tại Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam là phẩm chất- thái độ, trí lực, kỹ năng và thể lực.

Thứ ba, xác định các yếu tố tác động đến phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty. Thứ tư, đề xuất một số giải pháp phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty. Các giải pháp đề xuất ở đây được xây dựng dựa vào nghiên cứu thực tế công tác phát triển Nguồn nhân lực đang thực hiện tại công ty, một số giải pháp dựa trên các kết quả nghiên cứu định tính và định lượng. Một số giải pháp có thể đã và đang áp dụng tại công ty luận văn tiếp tục hoàn thiện để giúp công ty phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển mục tiêu của công ty.

Như vậy, luận văn đã có sự vận dụng các lý luận khoa học cơ bản vào thực tiễn phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty để đưa ra các giải pháp. Tác giả đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm nghiên cứu, nên chắc chắn luận văn sẽ không thể tránh khỏi những khiếm khuyết thiếu sót và cần được nghiên cứu, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện. Rất mong nhận được sự đóng ý kiến của các thầy cô, và các nhà khoa học để luận văn có thể hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngành Thuế là bộ phận cấu thành của Bộ máy Nhà nước có tư cách pháp nhân thay mặt Nhà nước đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý thuế bằng các hình thức và phương pháp hoạt động nhất định. Hoạt động của cơ quan Thuế mang tính quyền lực và được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước.

Đội ngũ cán bộ thuế là những người làm trong Công sở Thuế và được bố trí những nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, được sử dụng quyền lực của Nhà nước để thực thi công vụ công chức trong các Công sở Thuế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định.

Xuất phát từ những nhận thức bản thân về công tác đào tạo và phát triển nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Thanh Liêm cùng các cô chú cán bộ trong Cục Thuế Bình Định, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Bình Định” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Để nhằm nghiên cứu và phân tích tình hình hiện tại để đưa ra một đề xuất hòan thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định nhằm mang lại hiệu quả trong quản lý thuế. Vì vậy quá trình nghiên cứu có các mục tiêu sau:

 • Tìm hiểu và củng cố kiến thức về công tác phát triển nguồn nhân lực cũng như các kiến thức trong quản trị nhân sự;
 • Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Bình Định;
 • Đề xuất giải pháp để công tác phát triển nguồn nhân lực được hòan thiện hơn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.

4. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung của việc phát triển đội ngũ cán bộ thuế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực
 • Về không gian, nghiên cứu trên phạm vi tỉnh Bình Định: Cục Thuế tỉnh Bình Định (gồm Văn phòng Cục Thuế Bình Định và 11 Chi cục Thuế huyện, thành phố ).
 • Về thời gian, đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp để hòan thiện công tác phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Định đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu

 • Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
 • Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp duy vật lịch sử
 • Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp phân tích chuẩn tắc
 • Phương pháp điều tra, so sánh; phân tích; chuyên khảo; thống kê
 • Các phương pháp khác….

6. Cấu trúc của luận văn

Ngòai phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

 • Chương 1. Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị.
 • Chương 2. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định trong thời gian qua
 • Chương 3. Giải pháp để hòan thiện công tác phát triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Luận văn Phát triển nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Nói đến bộ máy quản lý hành chính nhà nước thì không thể không nói đến nhân tố con người – ở đây là cán bộ công chức. Nếu cán bộ công chức có năng lực, phẩm chất chính trị, chuyên môn, đạo đức tốt thì mọi công việc của cơ quan thực hiện nhanh chóng. Ngược lại, cán bộ, công chức kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tha hóa về lối sống, tham nhũng, sách nhiễu, cữa quyền,..thì bộ máy làm việc kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ cán bộ Thuế là hết sức cần thiết, đề tài đã vận dụng lý thuyết và thực tiễn để hoàn thành một số nội dung:

Hệ thống hóa được các lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở đó phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định.

Xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những mặt hạn chế trong công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định.

Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực: Số 6

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG HÀ NỘI

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một ” tài nguyên đặc biệt ”, một nguồn lực của sự phát triển kinh tế. Trong điều kiện xã hội đang phát triển sang nền kinh tế tri thức, nhân tố con người ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Bởi vậy, việc phát triển con người, phát triển nguồn  nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển.

Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực là phát triển cả về mặt thể chất, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức, lối sống. Trong đó, Hồ Chí Minh đã nêu rõ “Dân cường thì nước thịnh”.

Đối với bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển thì phát triển nguồn nhân lực luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt trong thời đại ngày nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thay đổi, vấn đề phát triển đội ngũ lao động sao cho họ có thể nắm bắt được công nghệ, thích ứng được với sự thay đổi của môi trường luôn biến động lại càng trở nên cần thiết.

Con người chính là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển của tổ chức. Vì vậy, quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ lao động về thể lực và trí lực chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phồn thịnh của tổ chức, là chìa khoá cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội là một Công ty cổ phần Nhà nước. Kể từ khi thành lập tới nay, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu mà một trong những nguyên nhân tạo nên các thành tựu đó là nhờ vào sự cố gắng, nỗ  lực làm việc của toàn thể các nhân viên, người lao động của Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế trong nước và thế giới bị suy thoái, khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng như Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể vượt qua những thách thức của nền kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công ty trong giai đoạn hiện nay thì con người là nhân tố quan trọng nhất.

Nhận thức được tính tất yếu của vấn đề, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó.. Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà các tổ chức đều cần phải có, nhưng trong đó tài nguyên nhân văn – con người lại đặc biệt quan trọng.

Không có những con người làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt tới mục tiêu. Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực cả về mặt chất và mặt lượng chính là mục tiêu hàng đầu cần đạt được để hướng tới sự phát triển vững chắc của bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Công ty cổ phần giao thông Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi cổ phần hóa, đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cầu đường, thủy lợi và xây dựng. Kể từ khi thành lập cho tới nay, Công ty đã đạt được nhiều kết quả kinh doanh khả quan đáng ghi nhận.

Nguyên nhân chính dẫn tới những thành công đó của Công ty là Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, nhiệt tình với công việc, và chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện dần qua các năm. Mặc dù vậy, tính cho tới hiện tại, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực trong Công ty còn thiếu những người lao động có trình độ chuyên môn cao đặc biệt là những cán bộ quản lý còn thiếu kỹ năng và không được đào tạo về quản trị.

Trong khi đó, công tác đào tạo Nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế do thiếu kinh phí đào tạo. Việc bố trí cán bộ, Nguồn nhân lực còn chưa hợp lý, người lao động có thể được đào tạo nhưng lại thiếu kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và ý thức kỷ luật. Trên cơ sở đánh giá, phân tích đúng thực trạng của Nguồn nhân lực tại Công ty, tác giả đã xem xét các nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển Nguồn nhân lực. Các nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng tới phát triển Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần giao thông Hà Nội là: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Công ty chưa có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong phát triển nguồn nhân lực mang tính dài hạn; Nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế; Trình độ cán bộ quản lý nguồn nhân lực còn nhiều bất cập;

Thị trường lao động chưa phát triển; Điều kiện làm việc của người lao động trong ngành giao thông có đặc thù nhiều khó khăn nên khó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lành nghề và cơ chế chính sách của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực cho ngành giao thông còn nhiều tồn tại.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Nguồn Nhận Lực khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.561

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *