[ 06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng [ FREE]

Báo cáo Luật

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Luật Ngân Hàng, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Ngân Hàng: Số 1

ĐỀ TÀI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, THỰC TIỄN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

1.Lý do chọn đề tài.     

Tín dụng là một trong những chức năng cơ bản trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và của ngân hàng, đồng thời là một loại hình thức đáp ứng hiệu quả nhu cầu cung cấp vốn cho nền kinh tế. Tại các Tổ chức tín dụng, Hợp đồng tín dụng được sử dụng nhiều trong các giao dịch về vay vốn.

Do Hợp đồng tín dụng liên quan đến việc cho vay và sử dụng tiền vay nên rất dễ dẫn đến tranh chấp của các bên khi bên đi vay không trả được nợ theo thỏa thuận đã ký kết. Khi tranh chấp giữa các bên không giải quyết được, không thể cùng nhau thoả thuận thì thông thường bên bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp sẽ khởi kiện đối tác ra Toà án để được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nếu trước đó hai bên không có thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp trong thực tế.

Có thế nói rằng, Hợp đồng tín dụng là một dạng cụ thể của hợp đồng vay tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự, Ngoài bộ luật dân sự điều chỉnh còn sự điều chỉnh của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật  các tổ chức tín dụng và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành khác. Bên cạnh những mặt tích cực mà hệ thống pháp luật trên điều chỉnh nó còn xảy ra nhiều bất cập mà vẫn chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể, nhiều quy định còn chồng chéo áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp lãi suất,  lãi suất quá hạn còn thiếu thống nhất, phạt vi phạm trong hợp đồng tín dụng có được chấp nhận hay không? Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Hay là tình trạng lãi chồng lãi. Sau khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị quyết hoặc Nghị định của Hội đồng thẩm phán về hợp đồng nói chung và hợp đồng tín dụng nói riêng. Mặt khác, trong quá trình thực hiện các quy định các Ngân hàng thương mại không tuân thủ điều kiện vay, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dẫn đến tình trạng nợ xấu, mất khả năng thanh toán hay phá sản.

Để đưa ra những luận cứ, cơ sỡ khoa học và thực tiễn lý giải các vấn đề trong trên tôi chọn đề tài “ Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

2.1 Mục đích nghiên cứu.     

 • Thứ nhất, đề tài tập trung nghiên cứu để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật về Hợp đồng tín dụng.
 • Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng những quy định về pháp luật của hợp đồng tín dụng, dựa trên cơ sỡ đó để đánh giá thực trạng của pháp luật, để đưa ra những vướng mắc, khó khăn  việc áp dụng pháp luận về áp dụng quy định về Hợp đồng tín dụng .
 • Thứ ba, nghiên cứu và đưa ra những đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và để tổ chức thực hiện pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Để đạt được những mục đích trên đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

 • Phân tích để làm rõ cơ sở lý luận về hợp đồng tín dụng. Trong đó: tập trung nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, vai trò và pháp luật Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng tín dụng trong giai đoạn hiện nay.
 • – Trên cơ sở lý luận, tiến hành phân tích về thực trạng áp dụng quy định về Hợp đồng tín dụng  thông qua các vụ án điển hình tại đơn vị khảo sát.
 • – Đề xuất  những giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật về Hợp đồng tín dụng ở nước ta hiện nay.

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Chuyên đề tốt nghiệp là các báo cáo tổng kết, các công trình nghiên cứu của các văn bản vi phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng tín dụng và các vụ án có tính điển hình áp dụng giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

3.2.  Phạm vi nghiên cứu

Các văn bản pháp luật về hợp đồng tín dụng là vấn đề mà Chuyên đề tốt nghiệp tập trung nghiên cứu như luật tổ chức tín dụng 2010, bộ luật dân sự 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành phân tích các quy định về hợp đồng tín dụng trong sự so sánh giữa BLDS 2005 với BLDS 2015; Chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu về tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa các chủ thể kinh doanh với các ngân hàng thương mại mà không nghiên cứu Hợp đồng tín dụng của các chủ thể khác. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Đối với thực tiễn: Chuyên đề tốt nghiệp còn nghiên cứu việc áp dụng pháp luật áp dụng quy định về Hợp đồng tín dụng  tại Tòa án để làm rõ những vướng mắt khi áp dụng pháp luật, để giải quyết tranh chấp không có nghiên cứu pháp luật tố tụng. Các vụ án trước và sau khi BLDS 2015 có hiệu luật.

Địa bàn nghiên cứu: Thực trạng áp dụng pháp luật áp dụng quy định về Hợp đồng tín dụng  tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp luận          

Chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu dựa trên cơ sở quan điểm của Đảng  phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhiều thành phần được coi trọng là cơ sỡ hình thành các giao dịch, Hợp đồng tín dụng gồm các chủ thể, một bên là ngân hàng, Tổ chức tín dụng và  một bên là chủ thể kinh doanh.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề thực hiện các nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu, Chuyên đề tốt nghiệp dựa trên các nghiên cứu sau:

 • – Phương  pháp so sánh: sử dụng phương pháp này để tìm ra điểm mới tiến bộ của các quy định này bằng cách đối chiếu sử dụng so sánh các quy định pháp luật hiện hành và các văn bản có hiệu lực.
 • – Phương pháp tổng hợp, phân tích:  sử dụng phương pháp này để làm rõ các vụ việc, các quy định của pháp luật và các số liệu đưa ra trong Chuyên đề tốt nghiệp.
 • – Phương pháp diễn giải quy nạp được sử dụng trong Chuyên đề tốt nghiệp để diễn giải các trường hợp điển hình và các nội dụng của pháp luật khi đưa vào phân tích Chuyên đề tốt nghiệp.
 • – Phương pháp thống kê. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng
 1. Những đóng góp mới của Chuyên đề tốt nghiệp.

– Về lý luận:          

Để góp phần làm rõ các cơ sỡ lý luận về nội dụng, khái niệm, đặc điểm cũng như xác định chủ thể trong hợp đồng tín dụng, để điều chỉnh các tranh chấp Hợp đồng tín dụng, tranh chấp lãi suất vay. Nghiên cứu các căn cứ pháp lý về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng; những giải pháp hoàn thiện pháp luật có ý nghĩa giảng dạy và nghiên cứu hoặc để hoàn thiện pháp luật.

– Về thực tiễn:

Chuyên đề tốt nghiệp làm rõ các vướng mắc việc áp dụng các quy định pháp luật về hợp đồng tín dụng như là: các vướng mắc khi áp dụng BLDS và luật chuyên ngành liên quan đến lãi suất, vay phạt vi phạm,.. và đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện có ý nghĩa tham khảm cho những cho quan tiến hành tố tụng.

 1. Kết cấu Chuyên đề tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận,  nội dung của Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng tín dụng
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.
 • Chương 3: Kiến nghị và giải pháp về hợp đồng tín dụng

BÁO GIÁ === > Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Giá Rẻ

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

Thông qua quá trình của việc nghiên cứu về mặt lí luận, tìm hiểu thực tiễn tranh chấp về vấn đề lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại tòa án nhân dân quận Sơn Trà, Chuyên đề tốt nghiệp đã đạt những kết quả chủ yếu sau: Thứ nhất, Chuyên đề tốt nghiệp đã trình bày chi tiết về nội dung của lãi suất và các cơ chế điều hành lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước qua từng thời kì cùng với những tác động của lãi suất cho vay đối với các bên trong quan hệ tín dụng đó và Chuyên đề tốt nghiệp cũng đã trình bày một cách khái quát về hợp đồng tín dụng.

Qua đó, về mặt lí luận này là nền tảng để cho việc nghiên cứu về tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Vấn đề thứ hai đó là dựa trên cơ sỡ nghiên cứu  ở chương 1 và chương 2 Chuyên đề tốt nghiệp tập trung bình luận và phân tích một số bản án thiết thực tại Tòa án nhân dân quận Sơn trà, từ đó để chỉ ra những vướng mắc trong những quy định của pháp luật, cách thức áp dụng pháp luật như thế nào trong thực tiễn, tại một số cơ quan giải quyết tranh chấp đó. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Thứ ba, từ các thực trạng đã được trình bày ở phần đầu chương 2, phần cuối của Chuyên đề tốt nghiệp đã nêu ra những giải pháp và kiến nghị nhằm để giải quyết những vấn đề vẫn còn vướng mắc trên thực tế, như là: Quy định không được áp dụng hồi tố và chia bình quân lãi suất cho vay khi giải quyết tranh chấp về lãi suất, việc thống nhất quy định về lãi suất đối với khoản nợ quá hạn, phạt chậm trả và dẫn đến hậu quả pháp lý của quy định về chế tài đối với việc vi phạm pháp luật về việc thỏa thuận lãi suất. Việc áp dụng luật cạnh tranh về nội dung của lãi suất của hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, có thể nói các quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng nếu như được thiết kế hoàn hảo sẽ có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng như một thiết chế hỗ trợ, cung cấp những giải pháp pháp lý tối ưu cho những quan hệ tín dụng ngân hàng, để thúc đẩy những mối quan hệ đó phát triển và có thể đưa lại sự phát triển sôi động của đời sống dân sự, kinh tế.

Dựa trên những nguyên tắc bảo vệ tính hiệu quả của hệ thống pháp luật, tối đa hóa của giá trị pháp lý. Dựa vào quy định chặt chẽ nguyên tắc về xử phạt, quy định, hệ thống pháp luật bồi thường thiệt hại sẽ giúp cho những chủ thể yên tâm và an toàn hơn khi quyền lợi bị hành vi xâm phạm.

Những quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng thực chất đó là bảo vệ các tổ chức ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, để đảm bảo và tránh tối đa nợ xấu cho các tổ chức khi bị xâm hại về việc vốn thoát khỏi tình trạng loay hoay giữa nhiều quy định chồng chéo với nhau, tránh gây thiệt hại về kinh tế.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Ngân Hàng: Số 2

ĐỀ TÀI; PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lời cảm ơn (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

 • Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp
 • Mục lục
 • Phần 1: báo cáo thực tập
 • Lịch làm việc
 • Tìm Hiểu Khái Quát Về Công Ty Tnhh Tmdv Sao Nam Việt
 • Tên Doanh nghiệp – Vị trí – Địa điểm – Địa chỉ liên hệ.
 • Mô hình và chức năng bộ máy tổ chức
 • 2.1. Mô hình bộ máy tổ chức
 • 2.2. Nhiệm vụ các phòng ban
 • Hoạt Động Tổ Chức Sự Kiện Tại Công Ty Tnhh Tmdv Sao Nam Việt
 • 1.Hội nghị, hội thảo
 • 2.Họp báo
 • 3.Lễ ký kết
 • 4.Lễ trao giải thưởng
 • 5.Khai trương
 • 6.Hội chợ, triển lãm
 • 7.Giới thiệu sản phẩm, khuyến mại
 • 8.Tiệc ngoài trời
 • III. Nội Dung Và Kết Quả Thực Tập
 • 1.Nội dung công việc được giao
 • 2.Phương pháp thực hiện
 • Kết quả đạt được
 • 3.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ 
 • 4.Ý kiến đóng góp cho công ty Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng
 • 4.1.Tính chuyên nghiệp kết hợp với sự sáng tạo trong kịch bản của một chương trình sự kiện
 • 4.3. Huy động những ý tưởng sáng tạo từ bên ngoài Công ty
 • 4.4. Giải quyết sự cố trong tổ chức sự kiện:
 • Phiếu đánh giá kết quả thực tập
 • Phần II: tiểu luận
 • Dịch vụ tổ chức sự kiện tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay
 • Phần Mở Đầu
 • Chương 1: Tổng Quan Về Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện  Truyền Thông
 • 1. Tổ chức sự kiện –  Một công cụ PR trong truyền thông marketing
 • 1.1. Truyền thông trong marketing
 • 1.1.1. Bản chất của hoạt động truyền thông trong marketing
 • 1.1.2. Vai trò của truyền thông marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam
 • 1.1.3. PR- Một công cụ hiệu quả của truyền thông marketing
 • 1.2. Khái quát chung về tổ chức sự kiện
 • 1.2.1. Tổ chức sự kiện là gì?
 • 1.2.2. Vai trò của tổ chức sự kiện trong hoạt động truyền thông marketing
 • 1.2.3. Những nguyên tắc trong tổ chức sự kiện
 • 1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của một sự kiện
 • Chương 2: Thực Trạng Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Tại Việt Nam Hiện Nay
 • 2.1. Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • 2.2. Những thuận lợi và khó khăn đối với những nhà tổ chức sự kiện tại Việt Nam
 • 2.2.1. Những điều kiện thuận lợi
 • 2.2.2. Những thách thức đặt ra cho những nhà tổ chức sự kiện tại Việt Nam
 • 2.3. Đánh giá hiệu quả của tổ chức sự kiện tại Việt Nam – Một số vấn đề còn tồn tại  
 • Chương 3: Một Số Đề Xuất Nhằm Tối Đa Hoá Hiệu Quả Của Công Việc Sử Dụng Tổ Chức Sự Kiện Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 • 3.1. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
 • 3.2. Quy trình tổ chứ một sự kiện trong điều kiện của Việt Nam hiện nay
 • 3.3. Mang nghệ thuật vào tổ chức sự kiện
 • 3.4. Nâng cao tính chuyên nghiệp cho các nhà tổ chức sự kiện

KHO 99 + BÀI MẦU ===>>> Báo cáo thực tập luật ngân hàng

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

Để có một chỗ đứng trong tâm trí khách hàng, các doanh nghiệp phải thường xuyên quảng bá hình ảnh của mình, những hoạt động của mình tới khách hàng. Những chương trình quảng cáo đã dần trở nên tràn lan, bão hòa, do vậy doanh nghiệp phải tìm một cách khác cho chiến lược truyền thông của mình. Trong đó sự kiện là một công cụ truyền thông đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

Người tiêu dùng ngày càng thích thú hơn với những sự kiện, qua đó họ hiểu thêm về những hoạt động của doanh nghiệp, biết được những công dụng, đặc tính của sản phẩm mới mà doanh nghiệp chuẩn bị tung ra thị trường…Chính điều này đã tạo cơ hội cho sự kiện được mở rộng cả về số lượng và chất lượng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Tuy nhiên, để tổ chức tốt một sự kiện trong điều kiện của Việt Nam hiện nay là không phải dễ. Vẫn còn những khó khăn, thách thức nhưng những nhà tổ chức sự kiện vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đầu tư đúng mức cho các sự kiện của mình. Kết hợp sự kiện với các yếu tố Marketing – mix khác sẽ tạo ra một hệ thống truyền thông hiệu quả đến người tiêu dùng.

Không chỉ những doanh nghiệp lớn mới có thể làm được những sự kiện mà những doanh nghiệp nhỏ giờ đây cũng có thể làm được những sự kiện lôi cuốn và hấp dẫn theo những cách riêng của mình. Cái quan trọng là khách hàng sẽ biết bạn là ai, sản phẩm của bạn là gì và ngược lại bạn cũng sẽ hiểu được khách hàng cần gì thông qua sự kiện.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Ngân Hàng: Số 3

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG (KIENLONGBANK)

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

1.Tính cấp thiết của đề tài

Nợ xấu là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó có thể thấy được sức khỏe tài chính, kỹ năng quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng đó. Trên thực tế, hoạt động kinh doanh ngân hàng không thể tránh khỏi nợ xấu, nhưng để nợ xấu tồn tại quá cao và kéo dài là vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết.

Nợ xấu tăng cao có thể dẫn đến tổ chức tài chính bị thua lỗ và giảm lòng tin của người gửi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức tín dụng. Tình trạng này kéo dài sẽ làm  tổ chức tín dụng bị phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Do đó, việc nhận diện nợ xấu và xử lý nợ xấu là một trong những vấn đề quan trọng trong tái cấu trúc hệ thống tài chính.

Làm thế nào để hạn chế, quản lý và xử lý được nợ xấu là một đề tài mà các ngân hàng đã và đang nghiên cứu nhằm hoàn thiện trong điều kiện mới. Hiện nay có nhiều điểm bất cập trong quá trình xử lý nợ xấu ngân hàng, đặc biệt là ở khối ngân hàng thương mại nhà nước. Quy định về lộ trình, các biện pháp xử lý nợ và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu, chưa hợp lý và các văn bản chuyên ngành còn khá cứng nhắc, không phù hợp với thực tiễn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Ngân hàng KienLongBank là ngân hàng hàng đầu Việt Nam với vai trò tiên phong trong việc thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô. Ngân hàng KienLongBank cũng là ngân hàng có hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, có lợi thế về vốn, thế mạnh về hoạt động dịch vụ và kinh doanh thẻ.

Bên cạnh đó KienLongBank có quan điểm thận trọng trong việc phân loại nợ xấu và khá quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu. Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng KienLongBank đang giữ một vị thế rất tốt trên thị trường bởi những kết quả tăng trưởng cao, vững vàng trong khi tình trạng nợ xấu khá thấp lại được xử lý rất thận trọng và hiệu quả.

Chính vì vậy, để có đủ cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam thì việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật về xử lý nợ xấu là hết sức cần thiết.

Đặc biệt, nghiên cứu thực tiễn xử lý nợ xấu tại một ngân hàng lớn, có bề dày lịch sử như KienLongBank là rất có ý nghĩa, nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nợ xấu tại ngân hàng này.

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Báo cáo thực tập.

Mục đích nghiên cứu của Báo cáo thực tập là xây dựng các luận cứ lý luận và thực tiễn cho các giải pháp nhằm nâng cao khả năng xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước nói chung, ngân hàng KienLongBank nói riêng trong tiến trình hội nhập và phát triển của các định chế ngân hàng với các tiêu chuẩn quốc tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

 • Với mục đích trên, đề tài đặt các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:
 • Làm sáng tỏ về mặt lý luận khái niệm nợ xấu, phân loại nợ xấu.
 • Phân tích, đánh giá một cách khoa học và đầy đủ về nguyên nhân, biện pháp xử lý nợ xấu và nguyên tắc xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại trong những năm qua.
 • Phân tích trực trạng xử lý nợ xấu tại ngân hàng KienLongBank từ đó đánh giá thực trạng pháp luật về xử lý nợ xấu, cũng như xác định nhu cầu thực tiễn phải hoàn thiện xử lý nợ xấu đối với các ngân hàng thương mại.
 • Kinh nghiệm quốc tế trong việc giải quyết nợ xấu của ngân hàng thương mại.

Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại KienLongBank và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Báo cáo thực tập là các qui định hiện hành của pháp luật điều chỉnh hoạt động xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam, các qui chế và thực tiễn về xử lý nợ xấu của KienLongBank.

Trong Báo cáo thực tập này, chúng tôi không đi sâu tìm hiểu tất cả các vấn đề về xử lý nợ xấu mà chỉ tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam, và đi sâu tìm hiểu hoạt động xử lý nợ xấu của ngân hàng KienLongBank, đồng thời tham khảo các qui định xử lý nợ xấu của một số quốc gia trên thế giới.

Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại nói chung và giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu của ngân hàng KienLongBank nói riêng.

4.Phương pháp nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Báo cáo thực tập được thực hiện dựa trên những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Những chủ trương đó được thể hiện nhất quán trong các văn kiện của Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Báo cáo thực tập vận dụng rất nhiều phương pháp khác nhau trong quá trình nghiên cứu, chủ yếu là sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, để hoàn thành Báo cáo thực tập, người viết còn sử dụng phối hợp nhiều phương pháp khác, để Báo cáo thực tập có tính lý luận và thực tiễn cao:

 • Phương pháp phân tích, tổng hợp.
 • Phương pháp so sánh, thống kê.

Phương pháp mô hình hóa, hệ thống hóa.

5.Kết cấu của Báo cáo thực tập

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, Báo cáo thực tập có kết cấu thành 3 chương bao gồm:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật về xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại từ thực tiễn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank).

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

KHO 99 + BÀI MẦU ===>>> Khóa luận tốt nghiệp luật ngân hàng

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

Thực hiện chính sách đổi mới, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể và đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng đã bộc lộ nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến phát triển bền vững, một trong số những vấn đề đó là nợ xấu và xử lý nợ xấu.

Nợ xấu và xử lý nợ xấu là một vấn đề rất khó khăn đối với các ngân hàng thương mại nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nếu không có giải pháp triệt để và hữu hiệu để giải quyết nợ xấu tại các ngân hàng thì rất khó có thể xây dựng một hệ thông ngân hàng mạnh đóng vai trò tích cực trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Dưới góc độ pháp luật, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, song có rất ít công trình nghiên cứu một cách triệt để, toàn diện về các khâu, trình tự và cách thức xử lý nợ xấu hoặc các công trình nghiên cứu từ lâu chưa đáp ứng được yêu cầu được sự thay đổi của thực tiễn.

Đây là một khó khăn không nhỏ nhưng cũng là động lực khá lớn cho người viết khi nghiên cứu đề tài này. Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng pháp luật, Báo cáo thực tập đã nghiên cứu những vấn đề liên quan đến khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, nguyên tắc và các biện pháp xử lý nợ xấu, so sánh kinh nghiệm nước ngoài và khả năng áp dụng vào Việt Nam, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật xử lý nợ xấu tại một ngân hàng cụ thể (ngân hàng KienLongBank), từ đó chỉ ra những điểm bất cập cần phải sửa đổi. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Trên cơ sở đó, Báo cáo thực tập cũng có những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu tại ngân hàng KienLongBank nói riêng và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.

Báo cáo thực tập đưa ra những kiến nghị theo quan điểm của người nghiên cứu khoa học, với mong muốn đưa ra một các nhìn, một góc độ sâu hơn về luật pháp trong vấn đề xử lý nợ xấu. Dù có nhiều cố gắng, song, do bản chất vấn đề phức tạp, do điều kiện nghiên cứu và thời gian có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, người viết rất mong nhận được sự trao đổi để Báo cáo thực tập tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Ngân Hàng: Số 4

ĐỀ TÀI: LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

1.Tính cấp thiết của đề tài

Lãi suất với tư cách là công cụ của chính sách tiền tệ, là công cụ để đo lường, đánh giá hiện trạng “sức khỏe” của một nền kinh tế. Đặc biệt trong cơ chế thị trường, lãi suất trở thành công cụ đắc lực để Ngân hàng nhà nước thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều tiết các mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư, lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Mặt khác, lãi suất còn là một hiện tượng tiền tệ phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu trên vấn đề tiền tệ, nói một cách dễ hiểu, lãi suất phản ánh được sự chênh lệch của việc xác định một cách ngoại sinh các vấn đề nguồn cung tiền tệ mặc khác vừa phản ánh các nhu cầu đầu cơ, phòng ngừa và giao dịch về tiền, từ đó tạo ra một góc cạnh đánh giá được sự biến động của cán cân tiền tệ trong sự phát triển tín dụng của hệ thống ngân hàng từ đó tạo cơ sở cho các doanh nghiệp đề ra những phương án, chiến lược phát triển có hiệu quả, mặt khác tạo một góc nhìn góp phần làm tiền đề cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách quản lý phù hợp, hiệu quả và thống nhất.

Vấn đề cấp thiết đặt ra là việc nghiên cứu tương đối đầy đủ các tranh chấp hợp đồng tín dụng mà nội dung là lãi suất cho vay, từ đó để ra các hướng giải quyết thích hợp; thực trạng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng cũng như việc áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng trên thực tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng được thống nhất. Là một nhân viên tư vấn cho các tổ chức, cá nhân thường xuyên về hợp đồng tín dụng, bản thân tôi nhận thấy những bất cập thực tiễn. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài:“ Lãi suất trong hợp đồng tín dụng theo quy định pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu báo cáo thực tập của mình của mình.

2.Tình hình nghiên cứu đề tài

Sau khi Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 được ban hành đã có một số công trình nghiên cứu khoa học pháp lý về lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng nhưng các công trình này chỉ nghiên cứu về các chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện tuân thủ về lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại một tổ chức tín dụng như:

Luận văn thạc sĩ luật học “Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Láng Hạ” của tác giả Bùi Thị Nga, (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2007);

Luận án Phó tiến sĩ khoa học kinh tế “Phương pháp xác định lãi suất ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” của tác giả Hoàng Thị Loan năm 1996 và hai khóa luận tốt nghiệp năm 2009 “Tự do hóa lãi suất và tác động đối với nền kinh tế Việt Nam” của Nguyễn Minh Tuấn và “Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam” của Võ Thị Thùy Trang Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Luận văn thạc sỹ tác giả Dương Thu Phương “Lãi suất trong hợp đông vay tiền và tác động của nó đến nền kinh tế hiện nay”, (Trường Đại học Luật Hà Nội- Năm 2009)

Bên cạnh đó, có rất nhiều bài viết trên các tạp chí như Tạp chí ngân hàng, Tạp chí tài chính cũng nghiên cứu về lãi suất. Đặc biệt trong thời gian từ năm 2008 đến nay, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam cũng có nhiều biến động nên ngân hàng nhà nước đã có chính sách về lãi suất tạo những phản ứng khác nhau trong giới chuyên môn.

Những bài viết này chủ yếu xem xét lãi suất dưới góc độ kinh tế và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường hoặc đánh giá dưới góc độ lập pháp và hành pháp về cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và các đề tài khác cũng như các bài báo liên quan đến vấn đề lãi suất trong hợp đồng tín dụng.

Tuy nhiên, mỗi công trình nghiên cứu nhìn nhận, giải quyết vấn đề này ở một góc độ khác nhau và cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu và riêng biệt về vấn đề hợp đồng mà trong đó là các yếu tố lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010.

Do vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật Việt Nam” vẫn mang tính cấp thiết cần phải nghiên cứu và làm sáng rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

3.1.Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp pháp lý nhằm đảm bảo cho các hoạt động trên.

3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng và pháp luật về lãi suất như khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của lãi suất; Pháp luật về lãi suất, nội dung của pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng.

Đánh giá tổng quan và phân tích thực trạng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những bất cập, tồn tại về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Trên cơ sở những bất cập, tác giả đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và phát triển hệ thống pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian tới.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại và các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài không bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung, ngân hàng thương mại nói riêng mà giới hạn ở các quy phạm pháp luật điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng được ký kết bởi các ngân hàng thương mại và khách hàng cũng như một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình cho vay của ngân hàng thương mại..

 1. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong qua trình đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa và vấn đề cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là đi từ lý luận đến thực tiễn, dùng thực tiễn kiểm chứng lý luận. Các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành như phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh, chứng minh, tổng hợp và phương pháp thống kê cũng được sử dụng để hoàn thành luận văn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

 1. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Kết quả đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về lãi suất trong hợp đồng tín dụng hiện hành. Bên cạnh đó, đề tài còn đi sâu phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật lãi suất trong hợp đồng tín dụng điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình giao kết và thực hiện lãi suất trong hợp đồng tín dụng, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng trong thời gian tới.

7.Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài gồm 2 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về lãi suất trong hợp đồng tín dụng.
 • Chương 2: Những vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống lãi suất tín dụng hiện nay.

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng)

Kinh doanh lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn những tranh chấp. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại đang gặp rất nhiều khó khăn, buộc các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt kinh doanh của ngân hàng và thu nhập của nhân viên.

Do đó, lãi suất trong hợp đồng tín dụng là một trong những mối quan tâm của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay và trong tương lai, việc hướng đến các tiêu chuẩn cho việc áp dụng lãi suất trong hợp đồng tín dụng là việc nên làm đối với bất kỳ ngân hàng nào. Thông qua bài đề tài này, tôi muốn đưa ra một cách nhìn nhận tổng quan về quy định của pháp luật cũ cũng như pháp luật hiện hành để chung ta dễ dàng áp dụng các quy định vào các trường hợp tranh chấp cụ thể. Từ đó hạn chế các vụ tranh chấp xảy ra và đưa ra một số ý kiến hoàn thiện hơn về lãi suất trong các hợp đồng tín dụng Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Ngân Hàng

Bên cạnh đó, do phạm vi của đề tài lớn, phức tạp với những biến động vĩ mô rất nhanh chóng trong thời điểm nghiên cứu, do quỹ thời gian hạn hẹp nên đề tài không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tác giả xin chân thành cáo lỗi và mong muốn nhận được sự góp ý để đề tài có thể hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật ngân hàng, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật ngân hàng khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *