[ 06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường [ FREE]

Báo cáo Luật

 

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Luật Môi Trường, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Môi Trường: Số 1

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG BẰNG TÒA ÁN

Phần Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Môi trường là một yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững của một quốc gia. Ở Việt Nam, môi trường đang bị suy thoái, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm ngay trên các phương tiện truyền thông, báo chí, sách ảnh, Internet….

Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thời gian qua, các hành vi gây thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xuất hiện ngày càng nhiều. Tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang diễn ra phức tạp, cùng với đó là sự gia tăng ngày càng nhiều các vụ tranh chấp môi trường về số lượng cũng như mức độ vi phạm.

Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, việc giải quyết tranh chấp, xung đột trong lĩnh vực môi trường luôn là một vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm người dân, các phương tiện truyền thông cũng như các tổ chức bảo vệ môi trường.. đặc biệt là những vụ tranh chấp môi trường do hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây ra.

Vụ việc Công ty Vedan xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý gây hủy diệt dòng sông Thị Vải được phát hiện vào cuối năm 2008 gây chấn động dư luận về mức độ ảnh hưởng tới môi trường, tới cuộc sống của người dân và xã hội. Với sự hỗ trợ của rất nhiều chủ thể (Hội Nông dân, Hội Luật gia, cơ quan truyền thông, báo chí, người tiêu dùng….) vụ việc đã được giải quyết trên thực tế, người dân đã được nhận tiền bồi thường, nhưng rất nhiều vấn đề pháp lý đặt ra trong; Thủ tục khiếu kiện tập thể? Vai trò của Tòa án trong giải quyết tranh chấp môi trường…. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Mặc dù, các quy định pháp luật đã bước đầu tạo cơ sở pháp lý để người bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường được bảo vệ quyền lợi và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của chủ thể có hành vi phạm pháp luật môi trường. Tuy nhiên các quy định pháp luật đó còn chưa thực sự đồng bộ, cụ thể, rõ ràng, nhiều quy định không phù hợp với đời sống xã hội, có sự mâu thuẫn chống chéo nhưng lại chậm sửa đổi, bổ sung,… làm cho công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại tòa án trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn và có phần kém hiểu quả; hoạt động giải quyết tranh chấp môi trường chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn.

Qua nghiên cứu tranh chấp môi trường và thực tiễn áp dụng các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành để giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án nhân dân nhằm phát hiện ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập của hệ thống pháp luật để từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những điều chỉnh phù hợp, góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Để góp phần hoàn thiện pháp luật về môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường cũng như nâng cao hiểu quả của công tác giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án, người viết đã quyết định chọn đề tài “Pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án” làm đề tài luận văn tốt nghiệp là hết sức cần thiết cả từ phương diện lý luận và thực tiễn.

 1. Tình hình nghiên cứu đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Trong nước có khá nhiều đề tài nghiên cứu về môi trường cũng như pháp luật về bảo vệ môi trường, khá nhiều chuyên gia, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều công trình có giá trị như:

Luận án Tiến sĩ luật học của Vũ Thu Hạnh với đề tài: “Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” (2004), Đại học Luật Hà Nội.

Trọng tâm nghiên cứu của đề tài này là những vấn đề lý luận về tranh chấp môi trường, cơ chế giải quyết tranh chấp; những đòi hỏi riêng của việc giải quyết tranh chấp môi trường, từ đó tìm kiếm cách thức giải quyết hợp lý những xung đột lợi ích trong lĩnh vực này. Đề tài này đã phân tích một cách toàn diện về cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam, tuy nhiên công trình này lại được thực hiện trước khi có Luât Bảo vệ môi trường 2005 ( đã được thay thế bởi Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Bài viết của  TS. Vũ Thu Hạnh với đề tài: Bồi thường thiệt hại do nhiễm, suy thoái môi trường đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lí số 3/2007.

Bài viết đã đi sâu vào phân tích cơ chế bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và thực trạng ở Việt Nam hiện nay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Bài viết của PGS.TS. Phạm Hữu Nghị và Ths. Bùi Đức Hiển về đề tài Các quy định pháp luật về xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra và định hướng xây dựng, hoàn thiệnđăng trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2011.

Bài viết đã đưa ra những phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về thiệt hại và xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra ở Việt Nam và đề xuất định hướng xây dựng và hoàn thiện.

Bài viết của Ths. Võ Thị Mỹ Hương về đề tài: “Pháp luật về bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật môi trường Việt Nam

Bài viết đã tập trung phân tích thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Đồng thời bài viết đã nêu lên được những khó khăn trong việc thực thi quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường.

Báo cáo nghiên cứu “Quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện do Tiến sĩ Vũ Thu Hạnh, chuyên gia về luật môi trường ở Việt Nam, và các đồng nghiệp thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội soạn thảo và đã được PanNature bổ sung và biên tập: là một sản phẩm của Dự án tăng cường năng lực giám sát chính sách và pháp luật môi trường Việt Nam, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đề xuất và tổ chức thực hiện giai đoạn 2019-2021 thông qua sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Ford (Hoa Kỳ). Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Bản báo cáo đã đưa ra các điều kiện pháp lý, quy trình tiến hành khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, thực tiễn áp dụng và bất cập về thực hiện quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Đồng thời báo cáo đã giúp nâng cao hiểu biết và thực hành pháp luật cộng đồng, góp phần nâng cao và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường; thúc đẩy cơ quan hành pháp và tư pháp tăng cường xử lý và xét xử nghiêm minh các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại cho cộng đồng và xã hội, đảm bảo an ninh môi trường cho sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngoài ra còn nhiều bài viết liên quan như: “Các phương thức giải quyết tranh chấp môi trường ở Australia” của TS. Vũ Thu Hạnh và Ths. Trần Thị Hương Trang, đăng trên “ http://l-psd.org/?detail:46:Cac-phuong-  thuc-giai-quyet-tranh-chap-moi-truong-o-Australia.html ”. Viết về hoạt động, cách thức giải quyết tranh chấp môi trường ở nước ngoài, mà cụ thể tại Australia. Bài viết đã cũng cấp những giá trị cho việc thấy được những bất cập thiếu sót trong pháp luật của ta so với nước ngoài. Từ đó rút được kinh nghiệm cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về môi trường Việt Nam.

Tóm lại, cho đến nay, tại Việt Nam, chưa có một công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện ở cấp độ thạc sĩ về pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án và đề ra giải pháp cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án… Đề tài luận văn “Pháp luật giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường tại Tòa án” về cơ bản là đề tài mới, chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, cụ thể.

 1. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp luận nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Đề tài được nghiên cứu dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật.

Phương pháp duy vật biện chứng để xem xét các sự viện hiện tượng trong mối quan hệ tương quan với các thành phần và hiện tượng khác.

 • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu.

Phương pháp phân tích, tổng hợp, quy nạp, thống kê và đánh giá dữ liệu thu thập được.

Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của một số nhà nghiên cứu liên quan đến pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án.

Chú trọng tập trung nghiên cứu quyền khởi kiện và các biện pháp đảm bảo quyền khởi kiện cho bên bị thiệt hại trong giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Hệ thống văn bản pháp luật quy phạm pháp luật về việc giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam.

Thực tiễn một số vụ giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam.

 • Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: Nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án trong khoản thời gian từ từ 2005 đến nay.

Về không gian: Đánh giá thực trạng thực thi giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án, có liên hệ với tình hình áp dụng pháp luật trong phạm vi cả nước.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp môi trường. Trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên tác giả đề ra nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là:

Làm sáng tỏ khái niệm, vai trò của pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường nói chung và giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án nói riêng

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án để chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế;

Đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án.

 1. Câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu

6.1. Câu hỏi nghiên cứu

Tranh chấp môi trường là gì; Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Quy định của pháp luật về phương thức giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án hiện nay như thế nào;

Việc thi hành pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án đang gặp những thuận lợi và khó khăn gì;

Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án hiện nay ra sao;

Giải pháp nào để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án.

 • Giả thuyết nghiên cứu

Nếu tuân thủ các quy định pháp luật về giải quyết giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án thì chúng ta không phải đau đầu với việc khiếu nại, khiếu kiện hiện nay;

Nguyên nhân của việc không lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án là do hệ thống pháp luật của nước ta điều chỉnh vấn đề này còn nhiều hạn chế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 2. Bố cục của luận văn
 • Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, danh mục viết tắt, luận văn bao gồm 3 chương:
 • Chương 1. Cơ sở lý luận của pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án
 • Chương 2. Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án ở Việt Nam.
 • Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Giá Rẻ

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy các hoạt động vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra trong nhiều lĩnh vực, dưới nhiều hình thức, tính chất ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, thủ đoạn, hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, đa dạng. Các vi phạm về môi trường đã, đang gây ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế của đất nước, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tài sản, quyền lợi của người dân.

Hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhìn nhận môi trường là vấn đề được toàn xã hội quan tâm đặc biệt và trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong, sức khỏe, tinh thần của nhân dân, Hiến pháp năm 2019 đã lần đầu tiên ghi nhận quyền môi trường của công dân. Tranh chấp về môi trường đang diễn ra ngày càng phức tạp, tồn tại dưới nhiều hình thức, quy mô, cấp độ khác nhau, đòi hỏi những cơ chế pháp lý phù hợp để giải quyết có hiệu quả nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về môi trường cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường hiện nay còn tản mạn và chưa đồng bộ, chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án. Do thiếu thủ tục tố tụng tư pháp chặt chẽ, khách quan, độc lập; thiếu cơ quan chuyên trách và do thời hạn giải quyết ngắn, các cơ quan có thẩm quyền xử lý rất khó khăn trong việc xác định, chứng minh vi phạm, quyền tố tụng rất hạn chế…; Chính vì vậy dẫn đến tình trạng, vi phạm về môi trường đang là vấn đề “nóng” nhưng khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp môi trường rất khó, do thiếu căn cứ pháp lý và cơ chế khiếu kiện trong lĩnh vực môi trường chưa rõ ràng. 

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng Tòa án theo hướng đồng bộ, đảm bảo quyền khởi kiện cho người bị thiệt hại đang là một vấn đề các được quan tâm, nghiên cứu để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bên tham gia tranh chấp, công lý được thực thi. Để đáp ứng được yêu cầu trên, tác giả luận văn này đã đề xuất hai nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án và nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án trên cơ sở phân tích những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Những kết quả nghiên cứu trong luận văn có ý nghĩa và giá trị nhất định trong công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Môi Trường: Số 2

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường )

1.Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, khoa học ngày càng tiên tiến, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì việc được sống trong một môi trường không khí trong lành lại trở nên khó khăn hơn. Bởi quá trình sinh sống và phát triển của con người không tránh khỏi tác động xấu gây ảnh hưởng tới môi trường, trong đó có môi trường không khí. Không khí không chỉ có vai trò quan trọng đối với con người và sinh vật trên trái đất mà nó còn là một thành phần không thể thiếu trong môi trường và hệ sinh thái.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định một trong bốn vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất đối với thế giới là môi trường và hệ sinh thái. Nhưng có một hiện trạng hiện nay đang diễn ra đó là môi trường của chúng ta đang bị nhiễm và suy thoái trầm trọng, đó không chỉ là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, đã làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ô nhiễm môi trường không khí có tác động xấu đối với sức khoẻ con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp), ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu (hiệu ứng “nhà kính”, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn),… Công nghiệp hoá càng mạnh, đô thị hoá càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn, yêu cầu bảo vệ môi trường không khí càng quan trọng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Nước ta trong những năm gần đây mặc dù vấn đề môi trường đã được quan tâm chú trọng nhưng môi trường không khí là một vấn đề khó quản lý nhất trong lĩnh vực môi trường. Việt Nam đã sử dụng nhiều công cụ, thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, trong đó pháp luật được đánh giá là công cụ có hiệu quả nhất. Thông qua pháp luật, Nhà nước đã tác động đến các chủ thể khi họ có hành vi tác động đến môi trường không khí, qua đó định hướng cho các chủ thể thực hiện hành vi có lợi hơn cho môi trường không khí, góp phần bảo vệ môi trường không khí.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn đó những hạn chế chưa khắc phục do việc am hiểu và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân còn yếu kém. Bên cạnh đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong vấn đề thực thi pháp luật còn nhiều bất cập.

Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, tôi đã chọn đề tài: “Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay” làm công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.

2.Tình hình nghiên cứu của đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Có thể nói, gần đây chưa có một đề tài nghiên cứu toàn diện, quy mô về pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay. Năm 2005 có khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hệ cử nhân trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

“Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay” của sinh viên Nguyễn Thị Thu Huyền nhưng mới chỉ dừng lại ở việc nhận định sơ bộ các quy định của pháp luật hiện hành, năm 2001 có luận văn thạc sỹ của Vũ Thị Duyên Thủy với đề tài “Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và hướng hoàn thiện”, đề tài đã nghiên cứu, đánh giá toàn diện về pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhưng kể từ khi Luật hiến pháp

Luật bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành khác có liên quan được sửa đổi, bổ sung bằng những quy định mới cụ thể hơn thì chưa có một công trình nào nghiên cứu sâu sắc, hệ thống và đầy đủ về vấn đề “Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay”. Do đó việc nghiên cứu đề tài trên của tôi là không trùng lặp với bất kỳ đề tài nào trước đây.

3.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn có đối tượng nghiên cứu là: Các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay; văn bản luật thực định của Việt Nam về bảo vệ môi trường không khí. Thực tiễn xây dựng, áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường không khí. Luận văn đã phân tích nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay, tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định này trên thực tiễn từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam trong thời gian tới.

* Phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn có phạm vi nghiên cứu về những chế định chủ yếu của pháp luật bảo vệ môi trường không khí, làm rõ vai trò điều chỉnh pháp luật đối với việc bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay. Luận văn không đi sâu vào các vấn đề kinh tế xã hội có liên quan đến môi trường không khí mà chỉ lấy vấn đề này làm cơ sở để xác định vị trí, vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường không khí ở nước ta. Phạm vi thời gian của những vấn đề được nghiên cứu trong luận văn được giới hạn trong các năm 2019, năm 2020, năm 2021.

4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ của luận văn là: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam

Phân tích nội dung pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, từ đó đánh giá những thành tựu, hạn chế của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, luận văn đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ môi trường không khí.

 1. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích và tổng hợp để nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học, hoàn thiện hệ thống lý luận pháp lý. Các phương pháp được sử dụng một cách linh hoạt để đảm bảo hiệu quả và tính thuyết phục của việc nghiên cứu.

 1. Kết cấu của luận văn Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Kết cấu của luận văn gồm có ba chương sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường không khí.
 • Chương 2: Những nội dung chủ yếu của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.
 • Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay.

KHO 99 + BÀI MẪU ===>>  Báo cáo thực tập luật môi trường

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

 • Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1994), Thông tư số 1485-MTg ngày 03/4/1994 của hướng dẫn tổ chức quyền hạn và phạm vi hoạt động của thanh tra về bảo vệ môi trường và một số văn bản liên quan khác, Hà Nội.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Tài liệu của Hội nghị môi trường toàn quốc, Hà Nội.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Hà Nội.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Hà Nội.
 • Chính phủ (2003), Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2021 và định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
 • Chính phủ (2003), Nghị định 179/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, Hà Nội.
 • Chính phủ (2003), Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 04/3/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
 • Chính phủ (2021), Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 14/02/2021 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá nôi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Hà Nội.
 • Chính phủ (2021), Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 14/02/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường, Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Thu Huyền (2005), Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Hoàng Thị Kim Quế, Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật của công dân ở nước ta hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 3 (2021) trang 26-31
 • Quốc hội (2021), Luật thanh tra, Hà Nội
 • Quốc hội (2005), Luật bảo vệ môi trường, Hà Nội.
 • Quốc hội (2019), Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Hà Nội.
 • Quốc hội (2019), Hiến pháp, Hà Nội.
 • Quốc hội (2020), Luật bảo vệ môi trường, Hà Nội.
 • Quốc hội (2021), Bộ luật dân sự, Hà Nội.
 • Quốc hội (2021), Bộ luật hình sự, Hà Nội.
 • Quốc hội (2021), Luật tổ chức chính phủ, Hà Nội
 • Vũ Thị Duyên Thủy (2001), Pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật Môi trường, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

Tài liệu trang Web

 • http://tapchicongthuong.vn/giai-quyet-tranh-chap-moi-truong-bat-cap-va-giai-phap-20190809040422313p33c403data.htm
 •  http://luanvan.co/luan-van/tieu-luan-quan-ly-moi-truong-khong-khi-   1555/ 
 •  http://www.citenco.com.vn/thong-tin-cong-khai/kien-thuc-moi-  truong/quy-chuan-viet-nam-ve-moi-truong-28.html 
 •  http://text.123doc.org/document/1031706-phap-luat-ve-bao-ve-moi-  truong-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap.htm 
 •  http://moitruong.com.vn/quy-dinh-phap-luat/tieu-chuan-quy-  chuan/danh-muc-cac-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong-7270.htm 
 •  http://www.slideshare.net/hajz_zjah/phng-thc-gii-quyt-tranh-chp-mi-   trng 
 •  http://khoahoc.tv/the-gioi-dang-bi-o-nhiem-khong-khi-nhu-the-nao-   72406 
 •  http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phuong-phap-danh-gia-thiet-hai-do-o-  nhiem-khong-khi-gay-ra-doi-voi-suc-khoe-cua-nguoi-dan-ha-noi-voi-cac-  kinh-66170/ 
 •  http://khoahoc.tv/the-gioi-dang-bi-o-nhiem-khong-khi-nhu-the-nao-   72406 
 •  http://www.maxreading.com/sach-hay/viet-nam-moi-truong-va-cuoc-  song/phat-huy-vai-tro-cua-cong-dong-trong-viec-giai-quyet-xung-dot-moi-  truong- 1367.html 

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Môi Trường: Số 3

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU

Phần Mở Đầu ( Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Môi trường đô thị có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia và nhân loại. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra có tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế, xã hội của mọi quốc gia, trong đó có ảnh hưởng nhiều mặt tới môi trường đô thị .Vì vậy, bảo vệ môi trường đô thị trở thành vấn đề cấp bách trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có nội dung bảo vệ môi trường đô thị.

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quan tâm tới bảo vệ môi trường đô thị nói chung và bảo vệ môi trường đô thị nói riêng. Tuy nhiên, các vấn đề môi trường đô thị như mất cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường đô thị tại các đô thị… vẫn diễn ra, gây tác hại cho con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, như ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn thấp, chưa áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào bảo vệ môi trường đô thị, đặc biệt hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu đồng bộ, việc thực hiện pháp luật về môi trường đô thị còn kém hiệu quả. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Việt Nam, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, bảo vệ môi trường đô thị hiện nay chưa được quan tâm đúng mức từ các nhà lập pháp, các nhà quản lý và các chủ thể. Hoạt động ban hành, triển khai, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị còn bất cập, hạn chế. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị nói chung và bảo vệ môi trường đô thị nói riêng là yêu cầu mang tính bức xúc và khách quan hiện nay. quận Hải Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, hành chính của thành phố Đà Nẵng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng và miền Trung. Trong quá trình phát triển, quận Hải Châu vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức về bảo vệ môi trường đô thị.

Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị và thực tiễn thi hành trên địa bàn quận Hải Châu” làm luận văn thạc sĩ luật học, với hy vọng qua nghiên cứu, trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị tại địa bàn quận Hải Châu, sẽ đưa ra được một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở quận Hải Châu nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tình hình nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Việt Nam, vấn đề thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội đã được Đảng và Nhà nước và đặc biệt là các nhà khoa học, những người làm công tác lý luận đặc biệt quan tâm nghiên cứu ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau.

Để nghiên cứu pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị qua thực tiễn thi hành trên địa bàn quận Hải Châu, tôi đã tham khảo các đề tài nghiên cứu về bảo vệ môi trường đô thị ví dụ như: Võ Kim Cương (2019), Chính sách đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội; PGS, TS Nguyễn Đức Khiển (2019), Quản lý môi trường đô thị, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Đinh Quỳnh Phượng (2011), Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Phong Bình (2007), Pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội…

Bên cạnh đó, có một số bài báo khoa học liên quan đến BVMT đô thị như: Thực tiễn thực hiện chính công về BVMT đô thị tại Việt Nam hiện nay của tác giả Nguyễn Thúy Hạnh, Tạp chí Công thương số tháng 5/2020, Hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt đông thai thác khoáng sản, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số tháng 7/2016 của tác giả Ngô Thu Hường, …. kết quả nghiên cứu của những công trình khoa học có liên quan là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong quá trình nghiên cứu đề tài luận văn của tôi. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học tập trung vào phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường đô thị qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Hải Châu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Đề tài của tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề các mang tính chất hẹp hơn, sâu hơn tại một địa bàn cụ thể. Do đó, đây là một đề tài đánh giá đúng thực trạng ở thời điểm hiện tại và không có sự trùng lặp.

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay và thực hiện pháp luật về môi trường đô thị tại địa bàn quận Hải Châu, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam nói chung và ở quận Hải Châu nói riêng.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

+ Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị.

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn thi hành tại địa bàn thành phố quận Hải Châu.

Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam nói chung và ở quận Hải Châu nói riêng.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các quan điểm luận điểm về môi trường đô thị và pháp luật bảo vệ môi trường đô thị; nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị và các vấn đề thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị trên địa bàn quận Hải Châu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Không gian: Trên cơ sở của quan niệm môi trường đô thị là môi trường đô thị, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị; trình bày, đánh giá một số vấn đề cơ bản về thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường đô thị và thực tiễn pháp luật bảo vệ môi trường đô thị tại địa bàn quận Hải Châu. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam nói chung và ở quận Hải Châu nói riêng.

Thời gian: Số liệu nghiên cứu từ năm 2021-2018, giải pháp tới 2025.

4.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường đô thị, về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói chung và pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói riêng.

 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, như: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phương pháp phân tích và tổng hợp, lịch sử cụ thể và một số phương pháp khác: so sánh, thống kê, hệ thống hóa…Cụ thể như sau:

 • Phương pháp phân tích được sử dụng ở tất cả các chương, mục của luận;
 • Phương pháp thống kê được sử dụng để tập hợp, xử lí các tài liệu, số liệu… phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài;
 • Phương pháp chứng minh được sử dụng để chứng minh các luận điểm, các nhận định về thực trạng pháp luật, thi hành pháp luật và tác động của nó.
 • Phương pháp tổng hợp, qui nạp được sử dụng chủ yếu trong việc đưa ra những kết luận của từng chương và kết luận chung của luận văn.

5. Những đóng góp mới của luận văn

Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa nhất định trong việc làm rõ các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở quận Hải Châu hiện nay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước, những nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị; tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 1. 6. Cơ cấu của luận văn

Ngoài mục lục, danh mục các từ viết tắt, lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn được kết cấu 3 chương như sau:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị tại địa bàn quận Hải Châu.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị.

KHO 99 + BÀI MẪU ===>> Khóa luận tốt nghiệp luật môi trường

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quan tâm tới bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường đô thị nói riêng. Tuy nhiên, các vấn đề môi trường như mất cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường tại các đô thị… vẫn diễn ra, gây tác hại cho con người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, như ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn thấp, chưa áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào bảo vệ môi trường, đặc biệt hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu đồng bộ, việc thực hiện pháp luật về môi trường còn kém hiệu quả.

Công tác quản lý môi trường nói chung, môi trường đô thị nói riêng đã được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật BVMT năm 2020 đã điều chỉnh, bổ sung một số quy định về quản lý môi trường đối với nước, không khí, chất thải rắn. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi trường đang tiếp tục được rà soát, điều chỉnh và ban hành mới.

Đây là những bước tiến lớn trong việc xây dựng và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường nói chung, môi trường đô thị nói riêng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những văn bản quy định đặc thù đối với một số lĩnh vực như quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí… Đặc biệt, từ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đến việc triển khai thực thi các quy định còn có khoảng cách; việc triển khai chưa hiệu quả, các đơn vị thi hành thực hiện chưa nghiêm túc. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, sự phân bổ nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường chưa cân đối. Việc triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư nhằm huy động sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong xử lý chất thải còn khó khăn do việc tiếp cận nguồn vốn vay hạn chế…

khu vực đô thị, do được tiếp cận với các nguồn thông tin đa dạng, phần lớn cộng đồng dân cư có trình độ dân trí cao, nên vấn đề nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường cũng tốt hơn các khu vực khác. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, nhiều hình thức công bố thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề môi trường và có những hành vi tiêu cực, gây tác động xấu đến môi trường. Chính vì vậy, việc nâng cao vai trò và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường đô thị cần tiếp tục được tăng cường. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Để giải quyết, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý môi trường, cần có những giải pháp ưu tiên nhằm từng bước khắc phục, giải quyết các vấn đề môi trường nổi cộm như kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu các nguồn phát tán bụi và khí thải; nạo vét, khơi thông dòng chảy của các sông, kênh mương nội thành; tăng cường xử lý nước thải, chất thải đô thị; cải thiện, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị và triển khai quy hoạch phát triển đô thị đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Song song với đó, cần thực hiện các giải pháp tổng thể để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực đô thị, BVMT, hướng tới phát triển bền vững. đòng thời cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường đô thị là yêu cầu mang tính bức xúc và khách quan trong giai đoạn hiện nay.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Môi Trường: Số 4

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA THỰC TIỄN TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

1.Tính cấp thiết của đề tài

Bảo vệ môi trường đang là mối quan tâm mang tính toàn cầu, đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất và cũng là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra.

Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lý, các doanh nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn diễn ra phổ biến với tính chất và mức độ rất đa dạng. Việc xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường còn chậm so với tốc độ phát triển xã hội nói chung và các mối quan hệ xã hội cần điều chỉnh trong lĩnh vực môi trường nói riêng. Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thực hiện chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Thực trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường ở nước ta hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có lý do từ chính bản thân hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường còn những bất cập, hạn chế nhất định rất cần được nghiên cứu, xây dựng cho hoàn thiện hơn.

Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam với diện tích tự nhiên 8.065,27km2, dân số 872.925 người; có bờ biển dài 116,04km ở phía Ðông, có vịnh và cảng Hòn La, cảng Gianh, cảng Nhật Lệ; chung biên giới với nước  cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 201,87km ở phía Tây, phía Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài địa giới 136,5km, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với địa giới 78,8km. Theo thống kê của các ngành chức năng, đến 11/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 5.197 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là  27.701 tỷ đồng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Những năm qua, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh qua từng thời kỳ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp mở rộng sản xuất nhiều ngành nghề và duy trì được tốc độ tăng trưởng, như: ngành chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục; chế biến dăm gỗ; sản xuất xi măng; Bia; vật liệu xây dựng và khai thác quặng kim loại: đá vôi, gạch xây; bê tông tươi, quặng Inmenit, quặng Zincol, rutin; lĩnh vực dịch vụ phát triển đa dạng trên các mặt của đời sống xã hội; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước chuyển biến tích cực, nhiều mô  hình sản về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thành công đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế đã đưa tỉnh Quảng Bình đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo vệ môi trường: tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, đất san lấp vẫn xảy ra ở nhiều nơi; ô nhiễm rác thải sinh hoạt ở nông thôn chưa được khắc phục, nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các

Khu Công nghiệp, làng nghề. Bên cạnh đó, sự suy giảm tầng ozon, hiện tượng nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ đến Quảng Bình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Vì vậy, việc phòng ngừa, đề ra giải pháp mang tính chính sách, pháp chế tạo hành lang thông thoáng, thuận lợi trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy được quá trình phát triển kinh tế tại các địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay là nhu cầu bức thiết. Do đó, “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình” ” là đề tài sẽ góp phần củng cố và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường toàn diện, đồng bộ và ph hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung .

2.Tình hình nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Ở Việt Nam, vấn đề thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội đã được Đảng và Nhà nước và đặc biệt là các nhà khoa học, những người làm công tác lý luận đặc biệt quan tâm nghiên cứu ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Để nghiên cứu về vấn đề pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn áp dụng tại các cơ sở sản xuât, kinh doanh, tác giả đã tham khảo các đề tài nghiên cứu về bảo vệ môi trường từ đó tìm ra những điểm riêng của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu về vấn đề pháp luật bảo vệ môi trường thời gian qua có một số luận văn và công trình nghiên cứu sau:

“Quản lý nhà nước bằng pháp luật về môi trường” của Nguyễn Duy Hà [(2008), Luận văn thạc sĩ Luật học, Học Viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội], đã làm sáng tỏ vấn đề Quản lý nhà nước bằng pháp luật về môi trường, một lĩnh vực còn mới so với các lĩnh vực khác; nêu kết quả, hạn chế; đề xuất các giải pháp thực hiện ở Bình Thuận trong thời gian tới.

“ Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại Thừa Thiên Huế” của Phạm Thị Hồng Oanh [(2021), Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế, Đại học Luật – Đại học Huế], đã phân tích, đánh giá thực trạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế và đưa ra một số giải pháp Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

“Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí Việt Nam hiện nay” của Đoàn Thị Th y Dương [(2021), Luận văn Thạc sĩ Luật học, khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội], đã đánh giá thực trạng môi trường không khí ở Việt Nam. Nêu những kết quả đạt được; những mặt hạn chế; chỉ ra nguyên nhân đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước bằng pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

Các công trình trên đã đưa ra được nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường, giải quyết được cơ sở lý luận và vấn đề thực tiễn đặt ra trong mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, nhưng các công trình này thường nghiên cứu ở tầm quốc gia, địa phương khác, chưa có công trình nào nghiên cứu đề cập đến vấn đề thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường mang tính tổng thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Vì vậy, luận văn là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên tập trung vào phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Quảng Bình và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Đề tài “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình” của tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề các mang tính chất hẹp hơn, sâu hơn tại một địa bàn cụ thể. Do đó, đây là một đề tài mang tính mới mẻ, đánh giá đúng thực trạng ở thời điểm hiện tại và không có sự trùng lặp.

3.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Mục đích

Đề tài nhằm phân tích cơ sở lý luận về pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu làm rõ và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình

Đề xuất biện pháp tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình

Nhiệm vụ

 • Luận văn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề sau:
 • Phân tích những vấn đề lý luận cơ bản pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua.
 • Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu qủa của việc áp dụng biện pháp hành chính nhằm bảo vệ bảo vệ môi trường.

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung chủ yếu vào những pháp luật hiện hành và thực tiễn pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: Nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình

Phạm vi về thời gian: từ năm 2019 đến năm 2021

5.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam, kết hợp các yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững thể hiện trong các chủ trương, định hướng, chính sách phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu của Đảng và pháp luật của Nhà nước với sự cụ thể hóa và tổ chức thực hiện pháp luật ở cấp địa phương.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập, phân tích và khai thác thông tin từ các nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng; Luật, Nghị định của Chính phủ; các quy định của bộ ngành ở Trung ương và địa phương; các công trình nghiên cứu, các báo cáo, tài liệu thống kê của chính quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta nói chung và thực tế tại tỉnh Quảng Bình nói riêng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Phương pháp lịch sử cụ thể: Phương pháp này được sử dụng ở Chương 1 của Luận văn để tìm hiểu lịch sử hình thành của quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường.

 Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu là trong Chương 1 và Chương 2 để phân tích các cơ sở lý luận, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo pháp luật Việt Nam hiện hành; từ đó rút ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề ra các giải pháp   ph hợp nhằm giải quyết những hạn chế, tồn tại trong việc bảo vệ môi trường.

Phương pháp thống kê: Là phương pháp thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định.

Phương pháp chuyên gia: gặp gỡ, xin ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường bằng biện pháp hành chính và thực trạng thực thi pháp luật trong về bảo vệ môi trường trên thực tế. Luận văn có những đóng góp về mặt lý luận và mặt thực tiễn sau đây:

Ý nghĩa lý luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Luận văn góp phần nghiên cứu khá toàn diện và hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Hệ thống về vấn đề bảo vệ môi trường bằng biện pháp hành chính, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam hiện hành, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề liên quan, những giải pháp nâng cao tính thực thi của pháp luật về biện pháp xử lý hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường trong thời gian tới.

Ý nghĩa thực tiễn

Cung cấp thông tin thực tiễn và đề xuất những giải pháp tham khảo đối với các nhà quản lý về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình.

7.Kết cấu Đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung của luận văn được chia làm 03 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 • Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Quảng Bình.

KHO 99 + BÀI MẪU ===>>  Luận văn về môi trường

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường)

Như chúng ta đã biết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, giải quyết việc làm, chương trình an sinh xã hội, … Đặc biệt trong thời buổi hiện nay thì chúng ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO thì quá trình đầu tư của nước ngoài sẽ ồ ạt vào nước ta khi đó sẽ xuất hiện nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thì vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội ngày càng tăng cao, bên cạnh đó các cơ sở sẽ sản sinh một khối lượng chất thải khổng lồ.

Vì thế đòi hỏi chúng ta phải có chính sách bảo vệ môi trường thật hoàn thiện, nếu chúng ta có chính sách bảo vệ môi trường hoàn thiện thì phát triển kinh tế mới bền vững, cuộc sống của người dân mới không bị đe doạ, mặc khác sẽ thu hút được nhiều khách du lịch và nhà đầu tư đến nước ta hơn nữa… Và ngược lại nếu chính sách bảo vệ môi trường nước ta không tốt thì vài năm nữa chúng ta phải trả giá là môi trường ô nhiễm, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, khu giải trí, bệnh viện… thì ảnh hưởng sẽ khó lường trước cho sức khỏe và sự tồn vong của nhân loại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Quảng Bình là địa phương nằm ở khu vực miền Trung, là khu vực khá quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội của v ng, chứa đựng nhiều tiềm năng  về đa dạng sinh học và sự phong phú của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, với cơ cấu phát triển theo hướng du lịch, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp cũng không tránh khỏi những thách thức trong công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lụt triền miên, nên chính quyền và nhân dân Quảng Bình rất thấm thía với những tổn thất mất mát phải gánh chịu, nên hêt sức quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Vì vậy, trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường tại địa phương, trong đó bảo vệ môi trường bằng pháp luật được chú trọng. Căn cứ các qui định của pháp luật, địa phương đã ban hành nhiều văn  bản pháp luật làm cơ sở pháp lý thống nhất cho các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô  nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên; công tác xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được các chủ thể pháp luật thực hiện tương đối đảm bảo, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng ô nhiễm kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Tuy nhiên, quá trình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn chưa toàn diện, còn bộc lộ nhiều tồn tại trong công tác triển khai do quy định của các văn bản luật bảo vệ môi trường chưa hoàn thiện, do ý thức, năng lực của các chủ thể thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại địa phương… Chính vì vậy, cần có những giải pháp để dần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo vệ môi trường ở tỉnh Quảng Bình.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật bảo vệ môi trường nói riêng đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong các hoạch định chính sách về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phải nhất quán có quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường theo hướng đồng bộ, xét đến yếu tố địa phương, v ng miền để ph hợp với thực tiễn sinh động của đời sống xã  hội; các chế định phải dễ hiểu, dễ vận dụng thực hiện với đại da số các chủ thể trong xã hội; các chế tài phải đảm bảo tính răn đe, tính trừng phạt nhưng mức độ phải ph hợp, thống nhất, đảm bảo công bằng giữa các cá nhân, tổ chức. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Môi Trường

Có chế độ chính sách thỏa đáng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn, có cơ chế phối hợp, thống nhất, tập trung của các cơ quan này để nâng cao hiệu quả, hiệu lực đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, tránh chồng chéo… phấn đấu đưa Quảng Bình là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường và thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên cả nước.

Trong điều kiện kiến thức và khả năng nghiên cứu còn hạn chế, với dung lượng cho phép của một Luận văn Thạc sĩ, đề tài nghiên cứu có tính chuyên sâu, cho nên, một số nội dung nghiên cứu đã đặt ra trong Luận văn nhưng chưa được giải quyết triệt để sẽ trở thành ý tưởng cho những công trình.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật môi trường, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật môi trường khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *