[ 06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình [ FREE]

Báo cáo Luật

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Luật Hộ Tịch, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==> Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 1

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ THỰC TIỄN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH THẠNH

Lời Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu:

Gia đình là tế bào của xã hội. Chức năng tái sản xuất ra con người là chức năng quan trọng nhất của gia đình để xã hội con người tiếp tục tồn tại và phát triển. Khởi nguồn để hình thành nên một gia đình là việc xác lập mối quan hệ hôn nhân giữa hai người nam và nữ. Khi Nhà nước quản lý và điều chỉnh quan hệ hôn nhân thì việc nam nữ tạo lập gia đình trở thành sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng, sự kiện này thể hiện dưới một khái niệm gọi là kết hôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình thì vấn đề đăng ký kết hôn vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc. Xuất phát từ những sự khó khăn bất cập trên phương diện lý luận và thực tiễn thì yêu cầu về tăng cường sự  quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn đối với các địa phương là điều cần thiết bởi xuất phát từ sự thiếu chặt chẽ, tạo điều kiện để người dân có những hành vi vi phạm pháp luật về HN&GĐ. Đồng thời, thông qua hoạt động này sẽ cho thấy vai trò quan trọng của UBND trong công tác quản lý Hộ tịch – Hộ khẩu khi tiến hành đăng ký kết hôn cho đương sự rất quan trọng trong quá trình thực hiện các quy định về đăng ký kết hôn của Luật HN&GĐ hiện nay.

Trước thực trạng đăng ký kết hôn cũng như tác hại của các vấn đề phát sinh khi “Kết hôn” không đăng ký đối với xã hội. Tôi chọn đề tài “Nghiên cứu quy định pháp luật trong lĩnh vực Đăng ký kết hôn và thực tiễn tại Ủy ban nhân dân Phường 11, quận Bình Thạnh” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

Khoá luận tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu sau đây:

Làm rõ những vấn đề lý luận chung về đăng ký kết hôn và quy định pháp luật trong lĩnh vực Đăng ký kết hôn. Tìm được những bất cập, vướng mắc trong việc đăng ký kết hôn. Từ đó tìm ra được nguyên nhân, giải pháp khắc phục những hạn chế đó để công tác đăng ký kết hôn ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi dể dàng hơn cho nhân dân đến đăng ký kết hôn mà vẩn đúng quy trình, thủ tục, không vi phạm pháp luật

Vấn đề đăng ký kết hôn trong quá trình giải quyết bắt đầu của quan hệ hôn nhân của vợ chồng được pháp luật quy định. Từ đó, có thể rút ra những ưu, hạn chế của pháp luật dân sự nói chung về các quy định về đăng ký kết hôn trên cả hai phương diện và phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực thi ở Việt Nam. Từ đó đề ra những giải pháp góp phần phát triển và hoàn thiện pháp luật về mối quan hệ dân sự – hôn nhân gia đình, đồng thời tìm ra phương hướng khắc phục những khó khăn trong quá trình tổ chức quản lý, thực thi pháp luật về dân sự nói chung.

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu nói trên, khoá luận sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

 • – Pháp luật quy định về hôn nhân và gia đình theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014?
 • – Thực tiễn vấn đề đăng ký kết hôn tại Phường 11 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh?
 • – Những bất cập, vướng mắc trong việc đăng ký kết hôn trong quá trình thực hiện?
 • – Giải pháp về công tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn và áp dụng về HN&GĐ tại địa bàn Phường 11 quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh?
 1. Phạm vi nghiên cứu:
 • Khoá luận nghiên cứu các văn bản pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn
 • Về thời gian: từ năm 2019 đến 2021
 • Về không gian: giới hạn trên địa bàn phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp chủ yếu như phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu tác giả có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như:

Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên cơ sở lý thuyết về vấn đề đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho khóa luận.

Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở chương 2 của khóa luận, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng qua đó đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

 1. Kết cấu đề tài: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Ngoài mở đầu, kết luận, nội dung của khóa luận gồm 03 chương:

Phần mở đầu

 • Chương 1: Tổng quan về đăng ký kết hôn
 • Chương 2: Nội dung pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn
 • Chương 3: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Bình Thạnh và một số kiến nghị

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Giá Rẻ

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Kết hôn là sự kiện pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành của gia đình và sự phát triển của xã hội. Do đó, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật mỗi quốc gia đều coi trọng việc điều chỉnh bằng pháp luật vấn đề kết hôn nhằm hướng tới mục đích bảo vệ lợi ích của người kết hôn cũng như lợi ích của gia đình và của xã hội.

Tuy nhiên, với sự vận động và phát triển của đời sống HN&GĐ, khi các vấn đề liên quan đến kết hôn ngày càng nhiều và phức tạp trong khi các quy định của pháp luật về kết hôn vẫn tồn tại nhiều bất cập thì việc giải quyết các vụ việc liên quan tới vấn đề kết hôn cũng gặp nhiều khó khăn, rắc rối. Do đó, đòi hỏi pháp luật phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Trên địa bàn phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, việc áp dụng các quy định về đăng ký kết hôn đã đạt được nhiều kết quả tốt, cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những khó khăn và hạn chế xuất phát từ các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành … Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Để khắc phục được những hạn chế này, khóa luận đã đưa ra được một số giải pháp bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn như: Định hướng về hoàn thiện pháp luật về đăng ký kết hôn, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan NN có thẩm quyền, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường và xử lý vi phạm pháp luật quản lý hộ tịch và đăng ký kết hôn trong lĩnh vực này.

Trên đây là công trình nghiên cứu của tác giả về đăng ký kết hôn và thực tiễn tại phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu đề tài này đã mang lại ý nghĩa, góp phần trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đăng ký kế hôn và giúp đánh giá được thực tiễn thi hành pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ của đề tài, người viết không có tham vọng trình bày được đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề đăng ký kết hôn mà chỉ tập trung giải quyết những vấn đề nổi bật và cơ bản nhất.

Hy vọng bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về đăng ký kế hôn ở nước ta. Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kế hôn nói riêng và pháp luật môi trường nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta đáp ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 2

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUYỀN TỰ ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN RIÊNG CỦA MỘT BÊN VỢ, CHỒNG

Đặt vấn đề (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Ngày nay quan hệ tài sản là một quan hệ rất quan trọng trong cuộc sống của gia đình, có thể nói hầu hết các quan hệ mâu thuẫn trong gia đình phát sinh là do quan hệ bất đồng về tài sản, nhất là đối với những gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Việc quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng nhằm bảo vệ lợi ích của người có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân và để dễ dàng cho việc giải quyết quan hệ tài sản khi ly hôn. Song trong một số trường hợp đặc biệt Pháp luật hôn nhân và gia đình vẫn có những quy định về hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ, chồng. Sau đây là trình bày của nhóm về vấn đề quyền tự định đoạt tài sản riêng của một bên vợ, chồng.

Kết Thúc Vấn Đề (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Vấn đề tài sản của vợ chồng là vấn đề rất khó giải quyết hiện nay trong các cuộc ly hôn bởi pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam cho phép vợ, chồng có quyền có tài sản chung và có quyền có tài sản chung, nhưng trong cuộc sống gia đình hiện nay không phải lúc nào tài sản chung và tài sản riêng cũng được phân chia rõ ràng.

Đối với vấn đề quy định cho phép tài sản riêng sử dụng giông như tài sản chung theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã hạn chế quyền định đoạt tài sản của một bên vợ, chồng nhằm mục đích chung của gia đình là một quy định hết sức quan trọng và đúng đắn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 3

ĐỀ TÀI:  CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN

Lời Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình được xây dựng dựa trên những sợi dây liên kết của hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng trong đó quan hệ hôn nhân có thể xem là quan hệ nền tảng của mỗi gia đình.  Trong quan hệ vợ chồng, bên cạnh đời sống tình cảm, tình yêu thương lẫn nhau không thể không quan tâm tới đời sống vật chất. Quan hệ tài sản giữa vợ chồng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó là một trong những tiền đề giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đáp ứng những nhu cầu về vật chất tinh thần cho gia đình.

Xuất phát từ bản chất của quan hệ hôn nhân và gia đình là các yếu tố nhân thân và tài sản gắn liền với các chủ thể nhất định, không thể tách rời và không có tính đền bù ngang giá. Chính sự ràng buộc này làm nảy sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa họ với nhau mà chia tài sản chung của vợ chồng, đặc biệt là chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là một vấn đề quan trọng trong chế độ tài sản của vợ chông. Quy định này đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả điều chỉnh, góp phần xây dựng củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam . 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc áp dụng quy định trên vào thực tiễn không tránh khỏi những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản ở các cấp Tòa án. Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề “ chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm đảm bảo cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Trong phạm vi một bài tiểu luận nhỏ, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của các quy định pháp luật về chia tài sản tài sản chung trong thời kì hôn nhân và hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng theo Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành. Đồng thời qua thực tiễn áp dụng Luật, phát hiện những bất cập và đưa ra những kiến nghị nhằm bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Với kiến thức còn hạn chế, chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, mong thầy cô đóng góp ý kiến để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập luật hôn nhân gia đình

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Hiện nay các án kiện mà vợ chồng có yâu cầu Tòa án chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân không nhiều. Điều này xuất phát từ tính chất của quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên khi thụ lí các vụ án thì các tòa án gặp không ít khó khăn khi áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết, một trong những nguyên nhân đó là pháp luật quy định về vấn đề này đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn. Thiết nghĩ các nhà làm luật nên cần nhanh chóng hoàn thiện các quy định về vấn đề này để quy định này sớm đi vào cuộc sống và đáp ứng tốt được các nhu cầu của các cặp vợ chồng.   

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 4

ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Chế độ tài sản của vợ chồng thực chất là chế độ sở hữu đối với tài sản của vợ chồng. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói chung và chế độ tài sản của vợ chồng nói riêng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước ta đã sớm ban hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, tiếp đến là Luật Hôn nhân và gia đình các năm 1986, 2000 và cho đến nay pháp luật về hôn nhân và gia đình ngày càng được hoàn thiện hơn với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chế độ tài sản của vợ chồng luôn là một trong những chế định cơ bản và quan trọng nhất của pháp luật hôn nhân và gia đình, trong đó, đã bổ sung chế định mới về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (chế độ hôn sản ước định) phù hợp với nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và Bộ luật Dân sự về quyền tự định đoạt của cá nhân về tài sản của mình trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, đáp ứng những nhu cầu của các cặp vợ chồng có tình trạng tài sản khác nhau.

Kể từ khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực đến nay, các quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng nói chung và chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận nói riêng đã từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành và áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục, hoàn thiện.

Trong phạm vi nghiên cứu, Luận văn đã trình bày khát quát một số vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng; phân tích nội dung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thực hiện chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận ở nước ta từ năm 2015 đến nay, từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận ở nước ta hiện nay.

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Khóa luận tốt nghiệp luật hôn nhân gia đình

Tài Liệu Tham Khảo (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Tiếng Việt

 1. Bộ Tư pháp, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 2. Bộ Tư pháp, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý (1996), Thông tin chuyên đề về Luật Hôn nhân và Gia đình, Hà Nội.
 3. Chính phủ (2014), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Hà Nội.
 4. Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 5. Nguyễn Văn Cừ (2008), Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình
 6. Nguyễn Văn Cừ (2015) Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong pháp luật hôn nhân và gia đình, Tạp chí Luật học số 4/2015, tr. 3-10.
 7. Đoàn Thị Phương Diệp (2016), Áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận trong việc giải quyết việc chấm dứt quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử,  http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/ap-   dung-che-111o-tai-san-thoa-thuan-trong-giai-quyet-viec-cham-dut-quan-he-   tai-san-giua-vo-va-chong , (08/5/2018).
 8. Nguyễn Thị Kim Dung (2014) Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 5

ĐỀ TÀI: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7 QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lời Nói Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

 1. Lý do chọn đề tài

Quan hệ hôn nhân giữa vợ – chồng là một mối quan hệ được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng. Những quy định liên quan đến quan hệ vợ – chồng nói chung được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Trong đó có các quy định về đăng ký kết hôn và các quy định có liên quan được  Luật hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản pháp lý có liên quan điều chỉnh một cách chi tiết nhằm áp dụng trong thực tiễn một cách có hiệu quả.

Hiện nay, không chỉ riêng ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới,việc xác lập quan hệ hôn nhân theo cách truyền thống của mọi người trong xã hội như theo phong tục cưới mà không có đăng ký trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho dù quan hệ đó được mọi người công nhận nhưng pháp luật lại không thừa nhận, việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người trong mối quan hệ hôn nhân và có sự ảnh hưởng không nhỏ nếu kết thúc quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng. Vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc đăng ký kết hôn đóng vai trò quan trọng và bắt buộc đối với các cặp đôi trong quá trình chung sống. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình thì vấn đề đăng ký kết hôn vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc. Xuất phát từ những sự khó khăn bất cập trên phương diện lý luận và thực tiễn thì yêu cầu về tăng cường sự  quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn đối với các địa phương là điều cần thiết bởi xuất phát từ sự thiếu chặt chẽ, tạo điều kiện để người dân có những hành vi vi phạm pháp luật về HN&GĐ. Đồng thời, thông qua hoạt động này sẽ cho thấy vai trò quan trọng của UBND trong công tác quản lý Hộ tịch – Hộ khẩu khi tiến hành đăng ký kết hôn cho đương sự rất quan trọng trong quá trình thực hiện các quy định về đăng ký kết hôn của Luật HN&GĐ hiện nay.

Hiện nay, vấn đề đăng ký kết hôn đã và đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng rất được các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương thực hiện một cách cụ thể trong quá trình cải cách hành chính trong thực tế. Các văn bản pháp luật về vấn đề này đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ thông qua việc ban hành và đưa vào thực hiện các văn bản về HN&ĐG, hộ tịch, cư trú về vấn đề đăng ký kết hôn.

Với tính ưu việt và tầm quan trọng của vấn đề đăng ký kết hôn đã trở thành các quy định quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ này đã khẳng định vai trò quan trọng trong các quy định về vấn đề HN&GĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, với những quy định của quy định này đã góp phần hoàn thiện quy định về quá trình tăng cường sự quản lý của Nhà nước về dân cư là điều vô cùng cần thiết. Tuy vậy, quá trình áp dụng các quy định pháp luật về đăng ký kết hôn ở nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Thực tế ở nước ta, bên cạnh những thành quả đã đạt được trong vấn đề quy định về đăng ký kết hôn còn bộc lộ những hạn chế trong quá trình thực hiện. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Vì vậy, chọn đề tài : “Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn triển khai tại UBND phường 7, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài khóa luận nhằm góp phần quan trọng để phát hiện những hạn chế của pháp luật ở nước ta hiện nay. Qua đó nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật dân sự nói chung và quan hệ hôn nhân được Luật hôn nhân và gia đình quy định. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã, phường ở nước ta hiện tại và trong tương lai.

 1. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

Khoá luận tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu sau đây:

 • – Làm rõ những vấn đề lý luận về ĐHKH và thủ tục đăng ký kết hôn;
 • – Làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn;
 • – Làm sáng tỏ thực tiễn triển khai thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
 • – Đề xuất được những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thủ tục ĐKKD và nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kết hôn tại UBND phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu nói trên, khoá luận sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

 • – Đăng ký kết hôn là gì? Thủ tục đăng ký kết hôn được tiến hành như thế nào?
 • – Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào? Có quy định nào bất cập hay không?
 • – Thực trạng đăng ký kết hôn tại phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận như thế nào?
 • – Những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện?
 • – Hoàn thiện pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào và có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kết hôn tại địa bàn phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh?
 1. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được thực hiện dựa trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ hôn nhân và gia đình để phân tích, lý giải các vấn đề. Ngoài ra, khoá luận còn sử dụng:

 • – Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên cơ sở lý thuyết về vấn đề đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho khóa luận.
 • – Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở chương 2 của khóa luận, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng qua đó đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

* Phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

 • – Khoá luận tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn như Luật hôn nhân và gia đình 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành v.v.
 • – Về thời gian: các số liệu được sử dụng từ năm 2016 – 2019.
 • – Về không gian: giới hạn trên địa bàn phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Kết cấu đề tài

Ngoài mở đầu, kết luận, nội dung của khóa luận gồm 03 chương:

 • Chương 1: Khái quát về thủ tục đăng ký kết hôn và pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn
 • Chương 3: Thực tiễn triển khai pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Luận văn thạc sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

ĐKKH là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Đông thời có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, đáp ứng với chương trình cải cách tư pháp trong tình hình mới. Pháp luật – công cụ quản lý xã hội của nhà nước cũng phát huy tốt ý nghĩa của mình trong việc quản lý hộ tịch và đăng ký kết hôn và xử lý các hành vi vi phạm trong vấn đề này.

Nhìn chung Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp lý có liên quan cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tương đối đầy đủ, hợp lý những vấn đề cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế, khi triển khai, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các quy định quản lý hộ tịch và đăng ký kết hôn chưa thực sự được áp dụng phổ biến, nhiều vi phạm về vấn đề này đã có những tác động không nhỏ đến cộng đồng, đồng thời những ảnh hưởng của các hành vi đó mang tính chất lâu dài, nghiêm trọng và khó khắc phục về tình trạng ban đầu.

Do đó, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật về vấn đề này một cách chính xác các quyền lợi mà pháp luật đã trao. Từ đó, khẳng định tính tất yếu về việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực này được thực hiện một cách chặt chẽ và đầy đủ, giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật có thể áp dụng pháp luật một cách linh hoạt, hợp lý bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể được pháp luật quy định.

Khoá luận đã tiến hành nghiên cứu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Trong Chương 1, tác giả đã tiến hành nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn và lịch sử hình thành và phát triển các quy định về đăng ký kết hôn trước, trong và hiện nay đối với vấn đề đăng ký kết hôn trong thực tế.

Trong Chương 2, tác giả tập trung phân tích các quy định pháp luật về đăng ký kết hôn theo quy định của Luật HN&GĐ, LHT và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm chỉ rõ những kết quả đạt được trên phương diện lý luận về vấn đề đăng ký kết hôn ở nước ta quy định.

Trong Chương 3, trên cơ sở những kết quả đạt được về mặt lý luận đối với hoạt động đăng ký kết hôn, tác giả vận dụng và áp dụng tại UBND phường 7 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Khẳng định những kết quả đạt được và chỉ rõ những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành trong thực tế. Từ đó, đề xuất những giải pháp về pháp luật và hiệu quả thực thi nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng về vấn đề này trong thực tế ở nước ta hiện nay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Trên đây là công trình nghiên cứu của tác giả về đăng ký kết hôn và thực tiễn tại phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu đề tài này đã mang lại ý nghĩa, góp phần trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đăng ký kết hôn và giúp đánh giá được thực tiễn thi hành pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ của đề tài, người viết không có tham vọng trình bày được đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề đăng ký kết hôn mà chỉ tập trung giải quyết những vấn đề nổi bật và cơ bản nhất. Hy vọng bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về đăng ký kết hôn ở nước ta. Mặt khác, những giải pháp được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn tại UBND phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hôn Nhân Gia Đình: Số 6

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG LY HÔN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ LY HÔN TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN

Lời Nói Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Ngày nay với xu thế toàn cầu thì xã hội ngày càng phát triển và các mối quan hệ trong xã hội luôn vận động và biến đổi không ngừng. Để có một xã hội luôn tuơi đẹp và phồn thịnh thì xã hội ấy phải phát triển theo định huớng của pháp luật.

Nhu chúng ta cũng đã biết để có một xã hội tốt thì pháp luật cần phải hoàn chỉnh và phù hợp để toàn xã hội huớng tới. Mà ngành Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật gắn liền với quyền nhân thân của mỗi công dân, điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình – một nhóm quan hệ phổ biến, kèm theo đó là nhiều vấn đề phức tạp nhu: Tài sản chung vợ chồng, quyền thừa kế, nghĩa vụ đối với con cái, … Với tính chất thiết thực và phức tạp của quan hệ hôn nhân và gia đình thì Luật Hôn nhân và gia đình ra đời và luôn đuợc nhà nuớc quan tâm và sửa đổi, hoàn thiện sao cho ngày một tiến bộ và phù hợp hơn với thời đại.

Năm 1959, Đảng và Nhà nuớc ta đã ban hành Luật Hôn nhân và gia đình với những quy định dựa trên nguyên tắc tiến bộ, tự do, bình đẳng, một vợ một chồng. Đây là một mốc son lịch sử, một phát súng đầu tiên tiến công vào những quan niệm lạc hậu của chế độ trọng nam khinh nữ, hôn nhân lạc hậu và đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một chế độ hôn nhân mới tự nguyện bình đẳng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tiếp theo đó là sự ra đời của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 và 2000 giúp cho Luật Hôn nhân và gia đình hoàn thiện hơn phù hợp với sự phát triển của đất nuớc, của con nguời, của thời đại. Nhìn chung Luật Hôn nhân và gia đình đã khá hoàn chỉnh quy định một cách hệ thống đầy đủ, rất gần gũi thiết thực cho cuộc sống xã hội. Tuy nhiên để pháp luật đi vào đời sống xã hội có hiệu quả đòi hỏi những nhà thực hiện chính sách xã hội, pháp luật phải có kinh nghiệm thực tế, có kiến thức pháp luật vững vàng.

Đuợc sự giới thiệu của ban giám hiệu truờng Đại học Luật Hà Nội và sự giúp đỡ của Toà án tỉnh Hà Tây, đuợc về thực tập tại TAND huyện Phú Xuyên.

Được đi sâu vào thực tê công tác xét xử tại địa phương và so sánh những lý thuyết đã học với thực tế áp dụng trong đời sống xã hội, em đã có điều kiện nghiên cứu hoàn thành chuyên đề thực tập: Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương nơi thực tập.

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu do chưa có kinh nghiệm nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự hướng dẫn từ phía nhà Trường .

Phần Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình)

Trong thời gian đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề thực tập về ly hôn thì giúp chúng ta càng hiểu rõ hơn về thực trạng ly hôn để từ đó có những giải pháp hạn chế tới mức tối đa tình trạng ly hôn tại địa phương. Đây là một vấn đề rất gần gũi và cần thiêt đối với đời sống xã hội, và đối với mỗi gia đình. Với tầm quan trọng như vậy mong sao chuyên đề có thể đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình trong toàn xã hội Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Hôn nhân và gia đình.

Ngay khi ra đời thì nó đã nhanh chóng đi vào đời sống nhân dân và thu lại những kết quả rất tốt. Tuy nhiên với sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế như hiện nay cộng với sự lạc hậu, nhiều những phong tục tập quán cổ xưa của một số bộ phận dân cư tạo nên sự phức tạp trong xã hội nên việc đưa pháp luật vào đời sông nhân dân còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc – đây là một thử thách đối với nhưng nhà thực thi pháp luật. Chính vì vậy để Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thu lại hiệu quả cao, hạn chế được tình trạng ly hôn đòi hỏi cán bộ toà án địa phương luôn nâng cao năng lực, đi sâu tìm hiểu tâm lý đời sống nhân dân. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình

Đặc biệt phải giáo dục cho mỗi cá nhân biết quý trọng mái ấm gia đình của mình. Để có được kết quả như mong đợi chúng ta phải có sự kết hợp giữa các ban ngành, các tổ chức xã hội, trong đó Toà án là cơ quan quan trọng nhất để thực hiện vấn đề này.

Với dung lượng ngắn và trong phạm vi cho phép của chuyên đề này không thể thể hiện được đầy đủ mọi khía cạnh, tầm quan trọng, sự phức tạp của đề tài: “Thực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn tại địa phương”. Đây là một mảng kiến thức xã hội khó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu rõ hơn, sâu hơn, và phải có một khoảng thời gian dài hơn để nắm vững và thực hiện nó một cách có hiệu quả.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Hôn Nhân Gia Đình khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *