[ 07] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp[ FREE]

Báo cáo Luật

 

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Luật Doanh Nghiệp , các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp  hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 7 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==> Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 1

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH MTV PHƯỚC NGUYÊN

LỜI MỞ ĐẦU (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội khoá XIII thông qua vào ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 đã góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Luật doanh nghiệp năm 2014 có được vai trò này vì đã có những quy định quan trọng mang tính đột phá, đặc biệt trong hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong đó, một trong những điểm nổi bật của Luật doanh nghiệp 2014 là đã đề cao được tinh thần Hiến pháp 2013, cụ thể là quyền tự do kinh doanh của công dân, doanh nghiệp, khi quy định rằng những gì pháp luật không cấm thì người dân và doanh nghiệp được phép tự do đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, được đánh dấu là sự nỗ lực cải cách pháp luật của Nhà nước nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng cường sự quản lý của Nhà nước với nền kinh tế thị trường. Đồng thời quyết tâm theo định hướng phù hợp với thực tế kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tháo gỡ những khó khăn, bất cập góp phần tạo điều kiện mở ra một môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, thì Luật doanh nghiệp 2014 đã bộc lộ nhiều hạn chế cũng như những vấn đề gây băn khoăn cần được nghiên cứu chỉnh sửa trong đó có vấn đề về đăng ký thành lập doanh nghiệp khi trình tự thủ tục còn ra gây nhiều rườm rà, phức tạp. Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành còn chưa đồng nhất cũng như chưa cụ thể khiến cho doanh nghiệp trẻ còn khó khăn trong quá trình thành lập. Về điều kiện để thành lập doanh nghiệp còn mang nhiều ràng buộc, chưa thực sự tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp trong bước đầu tiên để gia nhập thị trường kinh tế. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 đến Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp được phép kinh doanh những gì pháp luật không cấm, nhưng không có hướng dẫn cụ thể rằng thế nào là những ngành nghề cấm kinh doanh và không cấm kinh doanh khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, ở một góc độ khác Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều tư tưởng mở rộng tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp. Nhưng trong thực tiễn kinh doanh hiện nay, có những rào cản do quy định pháp luật đặt ra gây khó khăn cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp về vấn đề thực thi. Khi số lượng doanh nghiệp mới thành lập càng tăng điều đó đồng nghĩa với nhu cầu cố vấn khởi nghiệp ngày càng tăng kéo theo sự phát triển về nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

Đó là khuynh hướng chung, vì ngay từ khi mới bắt đầu lên ý tưởng khởi nghiệp, không phải bất kỳ ai cũng có hiểu biết về pháp luật như: loại hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp… Trong quá trình khởi nghiệp, các doanh nghiệp non trẻ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn liên quan đến các mảng pháp luật về doanh nghiệp, về thuế, về môi trường, đất đai, kinh doanh bất động sản; về bảo hiểm, lao động,… Nhưng không điều đó không có nghĩa là chủ doanh nghiệp nào cũng nhận thức được những vấn đề pháp lý về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong thực tế, hầu như phần lớn doanh nghiệp còn chưa thực sự quan tâm pháp luật, còn lờ mờ trước các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình, đôi khi chính vì sự thiếu nhận thức đó lại gây ảnh hưởng đến lợi ích vốn có của chính mình. Hiện nay, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi, các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của các văn phòng luật sư ngày càng phát triển, uy tín và hiệu quả.

Chính vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: Pháp luật Việt Nam về đăng ký thành lập doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại công ty luật TNHH MTV Phước Nguyên nhằm đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp qua hoạt động thực thi. Từ đó làm rõ những điểm mới, điểm hạn chế còn tồn đọng và đề ra phương án giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, tạo một môi trường cạnh tranh và cởi mở cho các nhà đầu tư phát triển nền kinh tế trong nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

 1. Mục tiêu đề tài

Trên cơ sở lý luận, đề tài làm sáng tỏ những đặc trưng pháp lý của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại công ty Luật TNHH MTV Phước Nguyên. Đề tài chỉ rõ những thuận lợi, tiến bộ trong công tác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân tồn tại bất cập của hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng và giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế định pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Những vấn đề pháp lý trong hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp là vấn đề được bao quát từ những đặc điểm pháp luật và quá trình thực thi áp dụng trong hoạt động thành lập doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài được cụ thể hoá trong việc giải quyết những nhiệm vụ sau:

 • 1) Nghiên cứu lý luận chung về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 2) Nghiên cứu thực tiễn thông qua hoạt động tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại công ty luật TNHH MTV Phước Nguyên.
 • 3) Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện các quy định về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.
 1. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, chuyên đề này có vận dụng những phương pháp phân tích lập luận, tổng hợp một cách khoa học trong việc đi sâu nghiên cứu các vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhằm đưa ra những so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn cùng với những khía cạnh pháp lý khác nhằm làm sáng tỏ vấn đề.

Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với từng vấn đề, từng lĩnh vực của đề tài cũng được vận dụng như: phương pháp phân tích quy phạm, phương pháp luận giải và diễn dịch, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh.

 1. Kết cấu đề tài

Ngoài lời nói đầu, kết luận và tư liệu tham khảo, bố cục của luận văn chia làm 3 chương chính:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.
 • Chương 2: Thực tiễn hoạt động tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại công ty Luật TNHH MTV Phước Nguyên.
 • Chương 3:  Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Giá Rẻ

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, nó không chỉ đối với việc bảo đảm quyền lợi cho chính chủ doanh nghiệp mà còn mang ý nghĩa đảm bảo trật tự quản lý nhà nước cũng như bảo đảm về quyền lợi cho các chủ thể khác khi tham gia hoạt động kinh doanh nói chung. Chính vì thế những yếu tố liên quan đến thành lập doanh nghiệp cũng gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường kinh doanh và tâm lý xã hội. Hiện nay, hoạt động tư vấn pháp lý là trung gian hiệu quả cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật, hạn chế các rủi ro trong kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này còn nhiều bất cập, tạo ra những rào cản, làm giảm mức độ gia nhập thị trường của các nhà đầu tư. Việt Nam đang nỗ lực hướng tới một thủ tục đăng ký doanh nghiệp thông thoáng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường nhanh chóng, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của mọi chủ thể kinh doanh. Bởi vậy, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu là phải hoàn thiện những quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Hiện nay, hệ thống pháp luật quốc gia đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo quyền tự do kinh doanh nói chung và đặc biệt là đảm bảo quyền tự do thành lập doanh nghiệp nói riêng. Trong nền cơ chế nền kinh tế thị trường, việc xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh về đăng ký thành lập doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay. Nền tảng để quyết định sự phát triển của nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào sự rõ ràng, hiệu quả, minh bạch của pháp luật nước nhà. 

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM, SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT CỘNG HÒA PHÁP

Lời Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đường lối phát triển kinh tế được Đảng và Nhà nước ta xác định là phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện tính đúng đắn và sáng suốt thông qua sự tăng trưởng của nền kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập và phát triển này chúng ta cũng còn phải đương đầu và cần vượt qua những rào cản trước những yếu tố kinh tế cũ vẫn còn tính bao cấp, lạc hậu và trước những yếu tố kinh tế mới còn mầy mò hoặc chưa có kinh nghiệm. Nền kinh tế thị trường ở nước ta là nền kinh tế tôn trọng sự tồn tại và phát triển của nhiều thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và giám sát của Nhà nước thông qua các thế chế và hệ thống luật pháp kinh tế. Mặc dù vậy, để cho mọi thành phần kinh tế nhận thức được đầy đủ hệ thống luật pháp nói chung cũng như những đạo luật điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh nói riêng là điều không dễ dàng thực hiện ngay. Lẽ đương nhiên là trong thực tiễn đã nảy sinh nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng ở tất cả các loại hình doanh nghiệp chủ yếu xoay quanh những vấn đề về nhận thức, tuân thủ trong pháp luật và thực tế quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh trong đó loại hình công ty cổ phần là một mẫu ví dụ rất điển hình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp đang phát triển và ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay. Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành của loại hình công ty này, trong đó văn bản cơ bản nhất là Luật doanh nghiệp mới được chính thức áp dụng từ năm 2005 đến nay nên còn nhiều điểm cần bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn phát triển mạnh mẽ của loại hình doanh nghiệp này; bởi vì, so với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần thường có nhiều ưu thế trong việc huy động tiền nhàn rỗi công chúng; linh hoạt, năng động trong quản lý, điều hành; và là loại hình doanh nghiệp chuyển đổi của các doanh nghiệp nhà nước theo theo chủ trương của Chính phủ.

Trong thực tiễn, công tác quản lý và điều hành công ty cổ phần ở nước ta đã và đang có nhiều vướng mắc về pháp lý tạo nên các vụ tranh chấp xuất phát chính từ sự không am hiểu luật pháp hoặc lợi dụng sự chưa hoàn thiện của pháp luật để trục lợi. Một số vụ tranh chấp được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí được coi là những vụ án điển hình để đưa vào sách giáo khoa, sách tham khảo như: Vụ kiện họp Hội đồng quản trị không đúng trình tự theo quy định của luật tại Công ty cổ phần Từ Liêm năm 2005; vụ kiện đòi hủy bỏ Bản điều lệ và việc tăng vốn tại Công ty cổ phần Nhiếp ảnh Hà Nội năm 2005; hoặc vụ việc phát hành 25.000 cổ phần không đúng quy định và xảy ra tranh chấp giữa các cổ đông năm 2006 của Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân… Trong các tranh chấp này, vấn đề quyền và nghĩa vụ của mỗi cơ quan quản lý hay từng chức danh quản lý trong công ty cổ phần, pháp luật và Điều lệ công ty đều có những quy định cụ thể nhưng đôi khi không được tôn trọng, bên cạnh đó các quy định của luật pháp và Điều lệ công ty vẫn còn những kẽ hở hoặc không bao quát hết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn nên việc xảy ra tranh chấp và phát sinh kiện tụng là điều không tranh khỏi.

Thực tiễn này ở Việt Nam cũng là những vấn đề đã từng tồn tại của nhiều nước trên thế giới có phát triển và phổ biến loại hình công ty cổ phần trong nền kinh tế. Trong đó, Cộng hòa Pháp là quốc gia có hệ thống luật pháp điều chỉnh các hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần khá hoàn thiện nên có thể học tập và rút ra được nhiều kinh nghiệm vận dụng cho Việt Nam trong quá trình hội nhập. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm đã lựa chọn đề tài “Một số vấn đề pháp lý trong quản lý và điều hành công ty cổ phần tại Việt Nam – có so sánh với pháp luật cộng hoà Pháp” làm công trình nghiên cứu khoa học của mình. Sở dĩ nhóm chọn hệ thống luật pháp Cộng hoà Pháp mà cụ thể là Luật Công ty của Pháp bởi nhiều điểm tương đồng mà từ đó nhóm hy vọng có thể rút ra những đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện một số quy định pháp lý trong Luật doanh nghiệp 2005.

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Liên quan đến các vấn đề pháp lý trong quản lý và điều hành công ty cổ phần, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Việt Nam và của Pháp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Đối với các công trình nghiên cứu của Việt Nam, một số bài báo trong Tạp chí “Pháp lý” (như bài “Những bất cập cần sửa đổi trong văn bản thi hành luật Doanh nghiệp”, Thanh Nghị, 08/2008, Tạp chí Pháp lý, tr.9) đã phản ánh những bất cập cần sửa đổi trong văn bản thi hành luật doanh nghiệp, các vi phạm pháp luật mà doanh nghiệp thường mắc phải trong quản lý và điều hành công ty cổ phần. Một số bài báo nghiên cứu của các tác giả như Trương Thanh Đức (“Những nhầm lẫn và bất cập về thủ tục họp đại hội đồng cổ đông”, Tạp chí Nhà quản lý, số 73, tháng 07/2009), TS. Nguyễn Quốc Vinh (“Thỏa thuận cổ đông: Một nội dung mới cho pháp luật doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số tháng 11/2009) cũng đề cập tới những sai sót và nhầm lẫn về trình tự, thủ tục tiến hành việc quản lý và điều hành công ty cổ phần. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã tham khảo trong một số tài liệu chuyên khảo như Chuyên khảo luật kinh tế của PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004 hay Hỏi đáp Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, NXB Tài chính, Hà Nội 2006 cũng đã rút ra được nhiều thông tin bổ sung cho vấn đề nghiên cứu.

Đối với các công trình nghiên cứu của Pháp, tác giả Francis Lemeunier trong công trình nghiên cứu “Société anonyme, constitution-gestion” đã nêu lên các vấn đề pháp lý trong việc hình thành, quản lý, điều hành công ty cổ phần. Các tác giả M. Cozian – A.Viandier – F. Deboissy trong công trình nghiên cứu có tên “Droit des sociétés” (2001, 4e édition, Édition Libraire de la Cour de Cassation 27 place Dauphines, 75001 Paris) đã phân tích các quy định trong Luật công ty của Pháp nhằm chỉ ra các quy định trong việc thành lập, quản lý và điều hành các loại hình công ty ở Pháp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu khoa học, nhóm nghiên cứu cho rằng chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào được tiến hành với nội dung như đề tài đã chọn.

3.Đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Những quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần

Mục tiêu nghiên cứu: Các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các công ty cổ phần tiếp cận từ góc độ pháp lý trong quản lý và điều hành, đồng thời nghiên cứu và vận dụng các kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về các vấn đề có liên quan.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phân tích, tổng hợp, so sánh luật học, điều tra xã hội học (sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn chuyên gia).

 1. Phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Về thời gian: từ khi ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2005 cho đến nay.

Về không gian: Việt Nam và cộng hòa Pháp.

Về nội dung: hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần hiện nay đặt ra rất nhiều vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu sâu, nhóm nghiên cứu chỉ giới hạn công trình nghiên cứu của mình ở bốn vấn đề sau đây: cách thức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, quyền dự họp Đại hội cổ đông của cổ đông thiểu số, vai trò, chức năng và trách nhiệm của Ban kiểm soát, sự minh bạch trong công bố thông tin.

 1. Kết quả nghiên cứu dự kiến

Báo cáo khoa học với các đề xuất nhằm hoàn thiện một số quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam.

 1. Bố cục của đề tài nghiên cứu
 • Chương 1: Tổng quan về quản lý và điều hành công ty cổ phần
 • Chương 2: Thực trạng một số vấn đề pháp lý trong quản lý và điều hành công ty cổ phần tại Việt Nam trong thời gian qua.
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý và điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam

KHO 99 + BÀI MẪU ==> Báo cáo thực tập luật doanh nghiệp

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Đối với công ty cổ phần khi nói đến quản lý là đề cập đến các trung tâm quyền lực của loại hình công ty này đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những cá nhân điều hành công việc hàng ngày do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gọi là Giám đốc hay Tổng giám đốc. Để có một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này nhóm nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu thêm các điểm căn bản về quản lý và điều hành các công ty cổ phần theo Luật Công ty và Bộ luật thương mại của Cộng hòa Pháp bởi vì nhóm nghiên cứu cho rằng tổ chức công ty cổ phần ở Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Pháp. Trên cơ sở phương pháp tiếp cận so sánh luật học, đề tài nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra một số điểm khác biệt giữa pháp luật hai nước như: Quy định đối với Ban kiểm soát, sự minh bạch trong công bố các thông tin, cách thức triệu tập đại hội cổ đông, quyền dự họp đại hội cổ đông của những cổ đông nhỏ, từ đó chỉ ra những bất cập trong trong quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp tại các công ty cổ phần ở Việt Nam mà một trong những lý do chính của những bất cập này là một số quy định pháp lý có liên quan của Việt Nam chưa phù hợp hoặc chưa hoàn chỉnh.

Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp vẫn hay mắc phải sai sót, nhầm lẫn ví dụ như công bố thông tin không minh bạch hay không đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ… Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về một số vấn đề doanh nghiệp hay mắc phải nhằm đề xuất hoàn thiện Luật doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp dễ dàng hoạt động hơn trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

Đề tài nghiên cứu đã đề xuất hoàn thiện Luật doanh nghiệp 2005 trên bốn khía cạnh:Về cách thức triệu tập đại hội cổ đông; về quyền dự họp Đại hội cổ đông của cổ đông nhỏ; về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và về sự minh bạch trong công bố thông tin. Các đề xuất hoàn thiện này xuất phát từ những vướng mắc trong thực tiễn của các công ty cổ phần ở Việt Nam và kết hợp tham khảo Luật công ty và Bộ luật thương mại của Pháp. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đề xuất một số giải pháp thực thi cụ thể khác và những kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Do năng lực nghiên cứu có hạn trước một thực tiễn vô cùng phong phú và phức tạp là các vấn đề pháp lý trong công tác quản lý, điều hành công ty cổ phần ở Việt Nam, nên đề tài chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm nghiên cứu rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô, sự góp ý của các nhà khoa học và các bạn sinh viên.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 3

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Lời Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

1.Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế, hoạt động ngân hàng không ngừng tăng trưởng về quy mô, mạng lưới giao dịch, năng lực tài chính, năng lực điều hành, sản phẩm ngày càng đa dạng…

Tài chính – ngân hàng đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều thời cơ, lợi nhuận, nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro…Bên cạnh hệ thống các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính là một định chế tài chính được rất nhiều các tổng công ty trong nước và các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới quan tâm đầu tư và xin thành lập. Là một quốc gia đang phát triển, nhu cầu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, khối khách hàng doanh nghiệp tư nhân loại vừa và nhỏ đang rất cần vốn nhưng khó vay vốn từ các ngân hàng lớn. Với những thủ tục đơn giản hơn thành lập ngân hàng, vốn điều lệ không quá cao thì đây là cơ hội tốt cho các tập đoàn, tổng công ty lớn tham gia thị trường tài chính Việt Nam thông qua việc thành lập các công ty tài chính. Đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước nâng điều kiện cấp phép và sau đó quyết định tạm ngưng việc cấp phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần thì phong trào thành lập công ty tài chính lại nở rộ. Hiện tại, tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng chỉ khoảng 20% trong lúc nguồn vốn trong dân còn rất lớn. Các công ty tài chính ra đời cũng sẽ góp phần cơ cấu lại thị trường tiền tệ theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và tính thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, đa dạng hoá các sản phẩm tài chính-tín dụng, tạo ra nhiều kênh huy động và phân các nguồn vốn trong xã hội một cách linh hoạt góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Ở nước ta, phần lớn các công ty tài chính ra đời với mục đích đáp ứng nhu cầu thu xếp vốn trong nội bộ các tổng công ty, tập đoàn lớn; hầu hết các tổng công ty, tập đoàn này thuộc sở hữu của nhà nước. Các công ty tài chính có được một hành lang pháp lý phù hợp để thúc đẩy hoạt động của mình cũng có nghĩa là thúc đẩy hoạt động của các tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước trước sức ép cạnh tranh của hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam còn mới mẻ và chưa có định hướng rõ ràng. Đặc biệt, pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của công ty tài chính còn chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, có một số quy định đến nay đã không còn phù hợp. Đặc biệt sự ra đời của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật, Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 đã dẫn đến nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính – một định chế tài chính có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hệ thống các công ty tài chính hiện nay đang rất cần có một hành lang pháp lý phù hợp để hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Với mong muốn đó, tác giả đã chọn đề tài: “Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt”.

 1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của công ty tài chính hiện nay và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt. Đặc biệt Báo cáo có đi sâu phân tích các quy định mới được ban hành từ năm 2010 tới nay liên quan đến hoạt động tín dụng của công ty tài chính.

Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính thông qua việc phân tích các ưu điểm và bất cập của các quy định pháp luật hiện hành và các vướng mắc cụ thể trong quá trình áp dụng pháp luật tại Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt. Qua đó tác giả có nêu lên những kiến nghị có thể áp dụng trong việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của công ty tài chính. Đề tài chỉ nghiên cứu pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính, không nghiên cứu pháp luật về các hoạt động khác cũng như pháp luật về tổ chức của loại hình tổ chức tín dụng.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sẽ sử dụng phương pháp chủ yếu là phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, so sánh với thông lệ quốc tế, từ đó rút ra những ưu điểm và những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của các công ty tài chính hiện nay, nhằm tạo một môi trường pháp lý hoàn thiện cho hệ thống các công ty tài chính phát triển một cách đồng bộ, có định hướng.

 1. Bố cục của Báo cáo Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp
 • Chương 1: Lý luận về pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính
 • Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động tín dụng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
 • Chương 3: Một số kiến nghị trong hoạt động tín dụng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

KHO 99 + BÀI MẪU ==> Khóa luận tốt nghiệp luật doanh nghiệp

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Công ty tài chính ra đời trên cơ sở những đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường, góp phần lưu thông, điều tiết luồng vốn trong nền kinh tế. Xác định được vai trò của loại hình Tổ chức tín dụng này, Nhà nước ta đã ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Với xu thế phát triển mạnh mẽ, pháp luật về công ty tài chính đã có những bước hoàn thiện, thay đổi tích cực song vẫn không tránh khỏi những tồn tại đòi hỏi cần sửa đổi kịp thời.

Công nghiệp tàu thủy là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, việc xây dựng một định chế tài chính vững mạnh làm đầu mối tài chính Tập đoàn Viet Credit là một điều kiện quan trọng quyết định sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn. Hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt thời gian qua đã bộc lộ rõ nhiều bất cập cần có giải pháp để kịp thời khắc phục.

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận chung, thực trạng pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính và nghiên cứu thực tiễn áp dụng tại Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, báo cáo đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn hoàn thiện pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty tài chính nói chung và hoạt động tín dụng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt nói riêng.

Hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn nhằm góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện pháp luật về công ty tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 4

THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP

Mở đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

 1. Lý do chọn đề tài:

Cạnh tranh được xem là yếu tố động lực, đảm bảo cho sự vận hành và phát triển của nền kinh tế thị trường. Nó còn được thừa nhận là yếu tố đảm bảo duy trì tính năng động và hiệu quả của nền kinh tế trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế Việt Nam , Sự ra đời của Luật Cạnh tranh và một số luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đã góp phần tạo lập một môi trường pháp lý lành mạnh và bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Nhưng để bảo vệ quyền tự do chính đáng của các doanh nghiệp, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cũng như tạo lập và duy trì một môi trường kinh doanh bình đẳng thì việc nghiên cứu Luật Cạnh Tranh là vô cùng cần thiết.Nghiên cứu thực tiễn áp dụng luật cạnh tranh ở Việt Nam để có thể rút ra bài học cho tương lai 

 1. Mục đích ,nhiệm vụ của tiểu luận:

Củng cố kiến thức cơ bản về luật cạnh tranh đẻ tương lai vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ thực tiễn đề ra giải pháp có tính khả thi -Nghiên cứu ,phân tích thực tiễn Việt Nam đã áp dụng luật cạnh tranh như thế nào trong nền kinh tế nước nhà hiện nay, nhận xét, đánh giá và rút ra bài học.

 1. Đối tượng nghiên cứu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Thực tiễn áp dụng luật cạnh tranh tại Việt Nam.

 1. Phương pháp nghiên cứu:
 • Phương pháp thống kê,tìm hiểu sô liệu. 
 • Phương  pháp logic nhằm tìm ra bản chất của sự việc và khái quát thành lí luận . 
 • Phương pháp trò chuyện: trao đổi, tham khảo và ghi nhận ý kiến của các bạn, thầy cô.
 • Phương pháp đọc sách và tài liệu: dựa vào một số bài tiểu luận để biết được cấu trúc, cách hành văn của một bài nghiên cứu và còn dựa vào các tài liệu liên quan trên sách, báo, tạp chí, internet… 
 • Ngoài ra còn có một số phương pháp khác như phân tích ,tổng hợp ,quy nạp ,diễn dich,cụ thể hóa … 
 1. Phạm vi nghiên cứu:

Trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam từ lúc luật cạnh tranh có hiệu lực ngày 01-07-2005

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Cạnh tranh là tốt, là động lực phát triển. Trong kinh doanh, sự cạnh tranh đem đến cho người tiêu dùng nhiều lợi ích : hàng hóa tốt hơn, giá mua rẻ hơn… Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc lành mạnh, công bằng. Vì nếu như vậy thì chẳng những gây bất lợi  cho doanh nghiệp làm ăn chân chính  mà ngay người tiêu dùng cũng chẳng lợi lộc gì.

Trên thực tế, Luật Cạnh tranh chưa thực sự đi vào cuộc sống bởi sự hiểu biết về Luật Cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn nhiều hạn chế do họ thiếu chuyên gia có kiến thức về luật. Hơn nữa, vì chưa nhận thức đúng, nên doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả công cụ Luật Cạnh tranh để bảo vệ quyền lợi của mình.

Luật cạnh tranh bao quát toàn một cách toàn diện những vấn đề liên quan đến cạnh tranh trên thương trường và rất cần sự tham gia từ nhiều phía đặc biệt là các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp. Cần phải nghiêm khắc và có các biện pháp cụ thể nhằm chỉ đạo cho các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức thực hiện cũng như thi hành áp dụng luật một cách đúng đắn có như thế thì nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới đảm bảo công bằng, ổn định và phát triển.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 5

TRANH CHẤP NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Phần Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

1.Lý do chọn đề tài

Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Trong tiến trình đẩy mạnh việc khai thác các nguồn lực quốc gia, chúng ta không thể không tính đến yếu tố nội lực. Nhìn lại các loại hình doanh nghiệp ngày nay được phép thành lập và hoạt động, tuy mỗi loại đều có những điểm mạnh nhất định đòi hỏi các nhà kinh doanh cần nắm bắt để khai thác và vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện và sở thích của mình; nhưng chúng ta không thể phủ nhận những lợi thế hơn hẳn của loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác. Chính những ưu điểm vượt trội như thế; một mặt đã tạo nên lực hút rất lớn của xã hội vào hình thức kinh doanh này, mặt khác cũng đòi hỏi nhà nước ta cần có chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi, an toàn cho các nhà đầu tư khi thành lập công ty cổ phần để kinh doanh, nhất là hình thành một cơ chế quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công ty cổ phần”.

Thật vậy, Luật doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của Luật doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các loại hình doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng đã và đang phát triển, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới, góp phần không nhỏ vào xóa đói giảm nghèo. Tuy vậy, thực tế cho thấy, số lượng và quy mô doanh nghiệp tăng cũng làm gia tăng số lượng và đa dạng hóa các loại hình tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình công ty, người lao động trong công ty, tác động đến nền kinh tế. Chính vì những lý do trên mà người viết quyết định chọn đề tài “Tranh chấp nội bộ công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp” để nghiên cứu. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

2.Mục tiêu nghiên cứu

Thực tiễn về tranh chấp nội bộ công ty cổ phần rất đa dạng, phức tạp nên việc tìm hiểu về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng, giúp ta hiểu thế nào là tranh chấp nội bộ công ty cổ phần, phân loại tranh chấp, tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của tranh chấp. Từ đó, dựa trên việc phân tích pháp luật, so sánh đối chiếu thực tiễn, người viết chỉ ra những điểm bất cập của pháp luật dẫn đến tình trạng tranh chấp trên thực tế. Thông qua đó, người viết đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. Ngoài ra, người viết nghiên cứu đề tài này nhằm để tiếp cận vấn đề sâu hơn và có cái nhìn toàn diện để nâng cao kiến thức cho bản thân.

3.Phạm vi nghiên cứu

Luận văn này nghiên cứu về tranh chấp nội bộ công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp nên người viết tiếp cận, tìm hiểu, phân tích vấn đề trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, người viết chỉ xem xét vấn đề ở khía cạnh tranh chấp nội bộ công ty cổ phần chứ không đi vào vấn đề giải quyết tranh chấp.

4.Phương pháp nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Để đạt được mục tiêu đề ra, người viết sử dụng các phương pháp sau:

 • Phương pháp phân tích luật viết được sử dụng để tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Phương pháp so sánh đối chiếu được vận dụng để đối chiếu với các quy định của pháp luật khác liên quan.
 • Phương pháp chứng minh được sử dụng để đưa ra những dẫn chứng cụ thể để làm rõ những vấn đề được đề cập.
 • Phương pháp tổng hợp, thống kê tài liệu như tổng hợp số liệu, tìm kiếm, tra cứu để thu thập thông tin.

5.Bố cục luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận cũng như danh mục từ viết tắt và tài liệu tham khảo thì đề tài gồm ba chương, cụ thể là:

Chương 1: Khái quát chung về công ty cổ phần và tranh chấp nội bộ công ty cổ phần. Ở chương này, người viết nêu lên những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài, cơ sở để phân loại tranh chấp nội bộ công ty cổ phần.

Chương 2: Một số tranh chấp liên quan đến vấn đề cổ phần. Đây là phần cụ thể hóa những nội dung trình bày ở chương 1. Trong chương 2, người viết nêu những quy định của luật, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện về các vấn đề tranh chấp về vấn đề xác định tư cách cổ đông, tranh chấp về vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tranh chấp về vấn đề quyền mua cổ phần.

Chương 3: Một số tranh chấp liên quan đến vấn đề quản lý, điều hành trong công ty cổ phần. Chương 2 là cơ sở thứ nhất để phân loại tranh chấp nội bộ công ty cổ phần. Cơ sở phân loại thứ hai được trình bày ở chương 3 gồm tranh chấp về quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và giá trị pháp lý của quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tranh chấp liên quan đến miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Người viết trình bày từ cơ sở pháp lý đến thực tiễn và qua đó nêu lên đề xuất hoàn thiện.

KHO 99 + BÀI MẪU ==> Luận văn pháp luật về đăng ký doanh nghiệp

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Luật doanh nghiệp ra đời là một thành tựu của quá trình không ngừng tư duy và đổi mới của khoa học pháp lý. Qua gần sáu năm đi vào thực tiễn, Luật Doanh nghiệp đã mang lại nhiều thành công cho nền kinh tế quốc gia.

Đối với các quy định về công ty cổ phần, sự tiến bộ của Luật Doanh nghiệp với việc xác lập các quyền và nghĩa vụ, đảm bảo địa vị pháp lý của các cổ đông đã đem lại nhiều sự hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là việc mở rộng quyền của các cổ đông thiểu số, quyền làm chủ của tất cả cổ đông trong công ty cổ phần đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Tuy nhiên, khi nhìn lại thực tiễn thì cũng không ít những khó khăn đặt ra cho phía doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề tranh chấp nội bộ công ty điển hình là công ty cổ phần đã ảnh hưởng đến bộ mặt doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, cụ thể: các tranh chấp liên quan đến vấn đề cổ phần và các tranh chấp liên quan đến quản lý, điều hành trong công ty.

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích giữa lý luận và thực tiễn, người viết đã nêu lên được một số vấn đề: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Thứ nhất, đã làm rõ những vấn đề lý luận về công ty cổ phần qua đó nói lên những đặc điểm của nó thấy được những ưu điểm và khuyết điểm của công ty cổ phần làm cơ sở cho sự lựa chọn thành lập doanh nghiêp. Ngoài ra, người viết còn làm rõ những vấn đề lý luận về tranh chấp nội bộ công ty cổ phần giúp người đọc có thể có cái nhìn bao quát về các vấn đề tranh chấp nội bộ công ty cổ phần trong khi những quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành chưa thể hiện.

Thứ hai, đã phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp nội bộ công ty cổ phần, đánh giá một cách toàn diện, có căn cứ khoa học và thực tiễn pháp luật như những vụ xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất – thương mại – dịch vụ Đay Sài Gòn, Công ty cổ phần 565 và Công ty cổ phần gốm sứ Thái Bình… Đó là những ví dụ chứng minh giúp người viết làm rõ các luận điểm đưa ra. Từ việc tìm hiểu những khái niệm cơ bản, đến những quy định pháp lý thể hiện trên thực tiễn, người viết đã đưa ra được những bất cập, hạn chế xung quanh những quy định của pháp luật và đưa ra đề xuất, những kiến nghị để góp phần hoàn thiện Luật doanh nghiệp. Tranh chấp nội bộ công ty nói chung công ty cổ phần nói riêng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính bản thân công ty và ở tầm vĩ mô là nền kinh tế đất nước; cho nên cần có sự nhìn nhận và đánh giá đúng ngay từ đầu. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tranh chấp nội bộ có thể xảy ra. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Những kết quả đạt được trong luận văn này đã đáp ứng được cơ bản những mục tiêu mà người viết đặt ra ở phần mở đầu. Tuy nhiên những tồn tại đưa ra chưa phải là toàn bộ và phản ánh được một cách đầy đủ những điều mà người viết muốn nói; đồng thời, sẽ có những tồn tại khác trong thực tiễn áp dụng và thi hành Luật doanh nghiệp. Với những kết quả đạt được người viết hy vọng sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của một nền khoa học pháp lý vững mạnh và chặt chẽ; đồng thời giúp các doanh nghiệp nhận thấy được phần nào những thách thức mà họ có thể gặp phải trong quá trình hoạt động để có phương hướng giải quyết phù hợp và hiệu quả.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Doanh Nghiệp: Số 6

THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH LAI CHÂU

Mở Đầu (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

1.Lý do chọn đề tài

Kể từ sau khi đất nước đổi mới đến nay,  hơn 30 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã tiến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Để đạt được những thành tựu trên, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách, chủ trương để tạo mọi điều kiện, thu hút các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh. Chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị trường phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Bởi lẽ, đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý “khai sinh và thừa nhận” sự ra đời của các chủ thể kinh doanh. Do vậy, bất cứ chủ thể kinh doanh nào thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật muốn tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có thể đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông qua hoạt động “đăng ký kinh doanh, chủ thể sẽ được cấp “giấy phép đăng ký kinh doanh”. Tuy nhiên, để phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, quy trình cải cách đăng ký kinh doanh đã có những đổi mới. Nhà nước Việt Nam đã chính thức thống nhất quy trình: đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế, áp dụng một mã số duy nhất định danh cho doanh nghiệp. Do vậy, thuật ngữ “đăng ký kinh doanh” được thay thế bằng thuật ngữ ” đăng ký doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Cùng với việc cấp “giấy phép đăng ký kinh doanh”. Pháp luật Việt Nam cũng quy định về việc “thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp” đối với những nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; doanh nghệp do những người bị cấm  thành lập doanh nghiệp , doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định…

Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát các chủ thể kinh doanh ngay từ khâu thành lập, xác lập sự công nhận và bảo hộ những cá nhân, tổ chức được tiến hành kinh doanh trong một lĩnh vực nhất định, loại bỏ khỏi thị trường những chủ thể không đủ điều kiện kinh doanh.

Trải qua qúa trình ra đời và phát triển, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hệ thống quy định của pháp luật về ĐKKD và thu hồi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã tạo ra môi trường thu hút mọi nguồn lực đầu tư và duy trì việc quản lý, giám sát doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện hành vi kinh doanh từ khâu đăng ký thành lập, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và cả khi doanh nghiệp rút khỏi thị trường, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ thực tiễn  thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại Lai Châu cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chưa có sự thống nhất, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện … để phù hợp với thực tế quy định của  pháp luật về thu hồi đăng ký kinh doanh,  tạm ngừng, chuyển đổi, … điều này cần phải có sự nghiên cứu, lý giải cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ các yêu cầu trên, tác giả đã đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Thực tiễn thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Lai Châu” để nghiên cứu nhằm đưa ra những kiến nghị, hướng hoàn thiện phù hợp hơn.

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương (địa bàn cụ thể là Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu). Từ đó đưa ra các đề xuất:

Nhằm hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương , góp phần vào việc đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1.Đối tượng nghiên cứu

 Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương

3.2.Phạm vi nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp

Với mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, tiểu luận Thực tiễn thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực trạng về thực hiện các quy định của  pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu trong giai đoạn hiện nay.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là biện chứng duy vật và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Để thực hiện việc nghiên cứu đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích được áp dụng khi xem xét quy định của các văn bản pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương….  Ngoài ra, tác giả luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic và phương pháp bình luận….

 1. Kết cấu của tiểu luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm 3 chương:

 • Chương I:  Cơ Sở Lý Luận Về Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Tại Địa Phương
 • Chương II: Thực Tiễn Thực Hiện Các Quy Định Của Pháp Luật Về Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Tại Địa Phương
 • Chương III: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Các Quy Định Của Pháp Luật Về Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Tại Địa Phương

Kết Luận (Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp)

Hoạt động Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là hoạt động vô cùng quan trọng, là cơ sở để nhà nước chức năng quản lý đối với doanh nghiệp. Do đó, để hoạt động đăng Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả và đảm bảo lợi ích cho các chủ thể khi không đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật đặt ra, đòi hỏi cần phải có nhiều giải pháp để hoàn thiện trong công tác Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Sự thay đổi của hệ thống pháp luật cùng những chính sách phù hợp từ phía các ban ngành như sự thay đổi về cơ quan đăng ký kinh doanh với những chức năng, nhiệm vụ được cụ thể hóa sẽ tạo ra môi trường làm việc để tiếp nhận các chủ thể đến đăng ký kinh doanh dễ dàng hơn, giảm bớt tình trạng phải Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau khi thực hiện công tác “hậu kiểm”.  Những giải pháp về hệ thống Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay cũng đang được bàn luận rất nhiều từ khâu có rất nhiều thông tin được ghi trong giấy Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nay chỉ còn rút ngắn xuống còn một số thông tin cơ bản. Đây thực sự là một cải cách rất tiến bộ trong hoạt động Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp , tạo ra môi trường thông thoáng, nhanh gọn. Những giải pháp mà tác giả đưa ra với mong muốn tạo nên một môi trường kinh doanh nghiêm tức, phát triển theo đúng hướng của Nhà nước. Từ đó, có cái nhìn tổng quát cho hoạt động Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Doanh Nghiệp khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

 

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *