[ 10] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực [ FREE]

Báo cáo nhân sự

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 8 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phục Vụ Hoạch Định Nguồn Nhân Lực điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Nhân Sự


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG SỐ 2   

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Khi nói đến sản xuất kinh doanh cho dù dưới hình thức nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất.

Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thời cuộc doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó quản lý  chiến lược kinh doanh là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2  là một doanh nghiệp tư nhân có bề dầy phát triển, hiện nay đứng trước sự vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành. Công ty cũng đang cố gắng tìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối bền vững trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn của công ty nhằm tạo ra cho mình một chiến lược kinh doanh trong định hướng 5-10 năm tới hoặc dài hơn nữa. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay đổi và việc hoạch định chiến lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới và cũng có thể nói không thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhất.

Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ vào thực tế của công ty, em đã chủ động lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2   ” làm nội dung nghiên cứu cho báo cáo tốt nghiệp của mình.

Nội dung nghiên cứu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác  hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề  sử dụng hiệu quả  chiến lược của công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Luận văn tốt nghiệp bao gồm ba phần:

 • Phần I: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp .
 • Phần II:  Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2    Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
 • Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 trong giai đoạn 2016-2021.

Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh là một đề tài tương đối phức tạp, với thời gian thực tập không nhiều cũng như trình độ nhận thức của bản thân còn hạn chế nên trong quá trình xây dựng và hoàn thành bài báo cáo này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều thiếu sót. Em rất mong được sự đúng giúp của các thầy giáo, cô giáo cũng các bạn sinh viên để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin trân thành cảm ơn tới Cô giáo Trần Thị Thu Hà đó tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thành báo cáo. Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các bạn sinh viên đóng góp ý cho bài báo cáo này.Cảm ơn tới Ban lãnh đạo cũng toàn thể các anh chị trong  Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vẫn Khảo sát và Xây dựng số 2 đó tạo điều kiện giúp đỡ em trong qua trình thực tập, nghiên cứu và thu thập số liệu cho bài báo cáo này

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Lý luận thực tiễn đã chứng minh chiến lược kinh doanh giữ một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quết định sự thành công hay thất bại của công ty trong thời gian dài. Đối với công ty Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng số2 nó quan trọng hơn vì nó đang trong thời kỳ cạnh tranh khắc nghiệt trên thị trường.

Với mong muốn xây dựng một chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với đặc điểm của ngành bánh kẹo và với tình hình kinh doanh thực tiễn ở công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng số2 trong xu hướng hội nhập Khu vực và Quốc tế.

Trong thời gian thực tập và nghiên cứu ở Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng số2 tôi đã cố gắng phân tích và đánh giá các nội dung cơ bản để hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty, tìm ra những ưu điểm, xem xét các tồn tại từ đó mạnh dạn đề xuất để giải quyết những tồn tại riêng cũng như đề xuất xây dựng một phương pháp luận tổng quát chung. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Tuy nhiên, do trình độ và thời gian có hạn nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Hơn nữa môi trường kinh doanh luôn luôn biến đổi không ngừng nên chiến lược cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Vì vậy, em rất mong nhận được sự thông cảm và ý kiến đóng góp của thầy (cô) và anh (chị) phòng kinh doanh để đề tài có tính thuyết phục và hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY ORIDAT ĐẾN NĂM 2020

Lời Mở Đầu

Đặt vấn đề: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Việt Nam đang tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và trên thế giới. Quá trình hội nhập có thể đánh dấu bằng các mốc sự kiện: Việt Nam gia nhập ASEAN, bắt đầu thực hiện cam kết AFTA, chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh APEC, trở thành thành viên thứ 150 của WTO, và là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc….thông qua các hoạt động hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho ngành kinh tế của Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập này, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển, tạo ra nhiều cơ hội để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành xây dựng. Việt Nam là nước có lực lượng lao động dồi dào, tiếp thu nhanh kiến thức, khoa học kỹ thuật, với một thị trường rộng lớn đang phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, nông thôn… Cộng với chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước, nên ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Tuy những năm gần đây ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn nhưng đó cũng là thách thức cơ bản cần vượt qua trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Chúng ta hy vọng rằng, ngành xây dựng sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn kéo theo sự hồi phục của các công ty xây dựng và tư vấn xây dựng. Trong tương lai không xa Việt Nam sẽ trở thành Quốc gia với nền kinh tế số phát triển bền vững và ngang tầm với các Quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời gian 5 năm trở lại đây, do nhu cầu về đâu cơ, đầu tư bất động sản lớn, các nhà đầu tư chưa chú trọng nhiều đến chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành công trình,… vì đầu tư chung cư luôn luôn kiếm được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, năm bắt đầu từ năm 2011 tình hình thị trường bất động sản biến động mạnh. Các nhà đầu tư cẩn trọng hơn trong việc phát triển các dự án. Các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn và phải tìm cho mình những hướng đi mới tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng, nâng cao chất lượng công trình.

Do đó, sự ra đời của các sản phẩm bê tông đúc sẵn (precast panels) của công ty TNHH MTV Thiết kế và Giao Thông Đông Phương (gọi tắt là công ty OriDAT) là một cuộc cách mạng trong ngành xây dựng, với những tính năng vượt trội, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lao động,…so với xây dựng truyền thống Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công trong xây dựng… OriDAT cũng phải thường xuyên đương đầu với sự biến đổi ngày càng nhanh của môi trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành. Bên cạnh những nỗ lực rất lớn để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh mới như: nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm thị trường… công ty còn phải tìm ra cho mình một chiến lược phát triển dài hạn để sản phẩm, dịch vụ của mình luôn được thị trường chấp nhận.

Tuy nhiên thực tế cho thấy đến thời điểm hiện nay các kế hoạch kinh doanh của công ty mới chỉ được xây dựng cho từng năm một, thiếu sự đầu tư cho một chiến lược lâu dài. Điều này dẫn đến hậu quả là hạn chế việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty, bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và ngày càng phải chống đỡ vất vả với những thay đổi của thị trường.

Xuất phát từ thực tế đó, có thể thấy rằng việc hoạch định một chiến lược nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình để khai thác các cơ hội, chủ động ứng phó trước những tình huống khó khăn là việc làm cấp thiết của Công ty OriDAT trong giai đoạn hiện nay. Với lý do đó, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược phát triển Công ty OriDAT đến năm 2020” để nghiên cứu và làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

KHO BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập hoạch định nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Chiến lược sản xuất kinh doanh xác định định hướng phát triển, mục tiêu cơ bản trong dài hạn của một doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức tiến hành cũng như các tiến trình để thực hiện và phân bổ các nguồn tài nguyên giới hạn của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu đó.

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty OriDAT, đề tài đã thực hiện phân tích đánh giá một cách cụ thể môi trường hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu ở Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và sản xuất, lắp dựng tường bê tông chịu lực đúc sẵn (precast panels), giai đoạn 2012 – 2020 được xác định là giai đoạn chuyển mình quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty OriDAT. Qua phương pháp phân tích ma trận SWOT và ma trận QSPM đề tài xây dựng một số chiến lược phát triển và các giải pháp để thực hiện các chiến lược đó. Cụ thể là: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

 • Chiến lược thâm nhập thị trường
 • Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp
 • Chiến lược hội nhập về phía sau
 • Chiến lược hội nhập về phía trước

Do môi trường ngành Xây dựng – Bất động sản luôn thay đổi và mang tính chu kỳ nên tất cả các chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược cần được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của công ty OriDAT tại thời điểm đó.

Đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển công ty OriDAT đến năm 2020” là một thực tiễn khách quan và hết sức cần thiết, góp phần giúp ban lãnh đạo công ty có một cách nhìn tổng thể, bao quát, tư duy đúng đắn trong việc xây dựng và lựa chọn các chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện các chiến lược đó, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, đưa công ty phát triển ngày càng lớn mạnh, là công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ precast panels.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIAI ĐỌAN 2019 – 2021

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

 1. Lý do chọn đề tài

Với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu, đó vừa là thách thức lại vừa là cơ hội đối với các DN trong nước, giúp cho các doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất một cách nhanh chóng, song có thể xoá sổ hoàn toàn một doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn diễn ra trong một bối cảnh kinh tế cụ thể như sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế, mức độ ổn định của đồng tiền, lãi suất vốn vay, tỷ suất đầu tư… Mỗi sự thay đổi của các yếu tố trên đều tác động tích cực hay tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Mặt khác, sự mở rộng và phát triển không ngừng của các doanh nghiệp dẫn đến làm thay đổi tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải thực hiện việc hoạch định chiến lược kinh doanh. Từ đó, giúp các nhà quản lý đưa ra được những quyết định, lựa chọn các phương án đầu tư, phương án kinh doanh tối ưu cho các doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Hiện công tác này ở công ty chưa quan tâm đúng mức dẫn tới việc hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty còn nhiều tồn tại. Do vậy tôi đã chọn đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà giai đoạn 2019 – 2021”

2.Mục tiêu của đề tài

Dựa vào chiến lược chung của công ty, thông qua phân tích môi trường bên ngoài cũng như trong nội bộ doanh nghiệp từ đó hoạch định ra chiến lược kinh doanh trong 3 năm nhằm mục đích nhận biết vị thế tài chính của doanh nghiệp ở hiện tại cũng như trong tương lai từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đề tài tập trung vào các vấn đề:

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; nêu bật được sự cần thiết của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Phân tích chiến lược chung của công ty, phân tích môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp để đánh giá thực trạng hoạt động của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.

Vận dụng cơ sở lý luận vào hoạch định chiến lược kinh doanh trong ba năm tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp như: quan sát, tổng hợp, so sánh, phân tích, thay thế liên hoàn kết hợp với việc sử dụng các bảng biểu số liệu minh hoạ để làm sáng tỏ quan điểm của mình về vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra.

4.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài tổng hợp những lý luận chung về chiến lược và hoạc định chiến lược.

Vận dụng lý luận vào thực tiễn nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

5.Bố cục của luận văn

 • CHƯƠNG I: Cơ Sở Lý Luận Về Chiến Lược Kinh Doanh
 • CHƯƠNG II: Thực Trạng Hoạt Động Kinh Doanh Và Quản Trị Chiến Lược Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà
 • CHƯƠNG III: Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà Đến Năm 2021

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Khóa luận tốt nghiệp hoạch định nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và sự đi lên của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của nước ta, mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế ngày càng mở rộng. Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi công ty phải nắm bắt cơ hội, tìm kiếm khách hàng và đầu tư mở rộng thị trường. Có nhiều biện pháp và công cụ khác nhau giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó hoạch định chiến lược kinh doanh là một trong những công cụ hữu hiệu.

Trong những năm gần đây với sự đổi mới không ngừng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà đã đạt được những tiến bộ đáng kể góp vào sự thành công chung của ngành dược tại Việt Nam. Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty đã có nhiều ưu điểm song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số nhược điểm. Do vậy việc nghiên cứu, họach định chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty là một yêu cầu cấp bách và cần thiết. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Trước hết luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chiến lược làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược của Công ty qua các thông tin thu thập được và đã nhận thấy công tác hoạch định chiến lược chỉ mới dừng lại ở mức độ lập kế hoạch.

Áp dụng lý luận kết hợp với số liệu thu thập được luận văn đi vào phân tích chiến lược cơ bản của doanh nghiệp cùng với việc phân tích môi trường bên ngoài cũng như trong công ty từ đó hoạch định chiến lược trong 3 năm tới thông qua các báo cáo, các chỉ số tài chính.

Với những giới hạn về kiến thức lý thuyết cũng như thực tiễn của bản thân, bản luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các đồng nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình đối với TS. Nguyễn Ngọc Điện, Thầy đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho tôi, xin cảm ơn các thầy cô giáo của Khoa Kinh Tế và Quản Lý, Trung Tâm đào tạo sau đại học của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LINH

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học thăng Long, các thầy cô trong trường đã trang bị cho em tương đối đầy đủ những kiến thức về mặt xã hội cũng như kiến thức chuyên ngành kinh tế.

Và để gắn kết những điều đã được học với thực tế, nhà trường đã tạo điều kiện cho em có dịp tiếp xúc với thực tế để củng cố, nâng cao kiến thức mà em đã tích lũy và có thể bước đầu vận dụng tổng hợp các kiến thức vào việc làm khóa luận tốt nghiệp.

Với tiêu chí đó em cũng đã tìm hiểu một số công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đầy cuốn hút. Qua sự tìm hiểu kỹ càng, em thấy rằng Công ty cổ phần Thái Linh là một trong những đơn vị phù hợp để em học tập kinh nghiệm thực tế.

Công ty cổ phần Thái Linh là công ty sản xuất và kinh doanh chè lớn tại Việt Nam. Sản phẩm và dịch vụ của công ty đáp ứng được nhu cầu của thị trường, được sử dụng rộng rãi và đã được xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Thái Linh, em đã tích lũy được rất nhiều kiến thức thực tế để bổ sung cho lý thuyết mà em đã được học trên ghé nhà trường. Từ đó, em có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân, đồng thời đó cũng là hành trang khởi đầu cho công việc của em sau này. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Em rất cảm ơn các cô chú anh chị trong công ty, cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo Lê Thị Hạnh đã giúp đỡ em hoàn thành bản khóa luận này. Em xin trình bày trong khóa luận tốt nghiệp những nhận định đánh giá và ý kiến riêng về tình hình hoạch định chiến lược tại công ty.

Bản khóa luận gồm 3 chương:

 • CHƯƠNG 1: Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Chiến Lược Và Hoạch Định Chiến Lược Trong Doanh Nghiệp.
 • CHƯƠNG 2: Thực Trạng Công Tác Hoạch Định Chiến Lược Của Công Ty Cổ Phần Thái Linh.
 • CHƯƠNG 3: Các Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Hoạch Định Chiến Lược Tại Công Ty Cổ Phần Thái Linh.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Lý luận thực tiễn đã chứng minh chiến lược kinh doanh giữ một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quết định sự thành công hay thất bại của công ty trong thời gian dài. Đối với Công ty Cổ phần Thái Linhthì việc này lại càng quan trọng hơn vì công hoạt động trong môi trường kinh doanh mà sự cạnh tranh khá khắc nghiệt.

Với mong muốn xây dựng một chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với đặc điểm của ngành chè và với tình hình kinh doanh thực tiễn ở Cổ phần Thái Linh trong xu hướng hội nhập Khu vực và Quốc tế.

Trong thời gian thực tập và nghiên cứu ở Công ty Cổ phần Thái Linh em đã cố gắng phân tích và đánh giá các nội dung cơ bản để hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty, tìm ra những ưu điểm, xem xét các tồn tại từ đó mạnh dạn đề xuất để giải quyết những tồn tại riêng cũng như đề xuất xây dựng một phương pháp luận tổng quát chung.

Tuy nhiên do những hạn chế về kiến thức của bản thân nên đề tài khóa luận của em không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài luận của em có thể được hoàn thiện hơn nữa . Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn sự hướng dần tận tình của cô Lê Thị Hạnh và các anh chị trong Công ty cổ phần Thái Linh đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em và tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận này .

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH HÙNG

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Trong những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã luôn là một trong những ngành mũi nhọn của quốc gia và đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành dệt may Việt Nam đã vươn tầm ra thế giới và được đánh giá cao. Tuy nhiên, quá trình cải cách và hội nhập sẽ làm cho mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, nhất là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dệt may Việt Nam với các doanh nghiệp dệt may nước ngoài.

Để thành công trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động và giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần hoạch định cho mình một chiến lược kinh doanh và thực hiện có hiệu quả chiến lược đó để có thể phát triển một cách bền vững. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Mặc dù vậy, trong những năm vừa qua vẫn có rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản hoặc biến mất trên thị trường. Có rất nhiều lý do, nhưng một trong số đó là họ thiếu một tư duy chiến lược, bắt đầu bằng việc thiếu khả năng hoạch định một chiến lược và kết thúc bằng thất bại trong việc phát triển một hệ thống kiểm soát nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh.

Vì vậy, vai trò của chiến lược kinh doanh là rất quan trọng nhưng chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược kinh doanh cũng là hoạt động rất mới của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng này nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Hùng” làm nội dung nghiên cứu cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

Mục đích nghiên cứu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Mục đích nghiên cứu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của Công ty TNHH Thanh Hùng, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động hoạch định chiến lược tại các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp dệt may nói riêng là vấn đề lớn và hết sức phức tạp. Khoá luận tập trung nghiên cứu đánh giá công tác hoạch định chiến lược tại Công ty TNHH Thanh Hùng.

Phương pháp nghiên cứu

Khoá luận sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích tổng hợp, các bảng biểu, số liệu thực tế để chứng minh.

Nội dung khoá luận bao gồm 3 chương: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Hùng
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Hùng

KHO BÀI MẪU ===>  Khóa luận tốt nghiệp hoạch định tài chính

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Trong hoàn cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn, áp lực trong việc đưa ra những quyết định chiến lược kinh doanh đúng đắn càng lớn hơn đối với cách doanh nghiệp. Quyết định được đưa ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển và cả sự tồn tại của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Thanh Hùng tuy đã có những cố gắng bằng việc đưa ra những chiến lược kinh doanh mới nhằm đưa Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế nhưng do công tác hoạch định chiến lược chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả vẫn còn hạn chế.

Có thể nói chiến lược kinh doanh sẽ quyết định một doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. Nhưng để có được một chiến lược kinh doanh đúng đắn nhà quản lý đầu tiên phải thực hiện tốt khâu hoạch định chiến lược.

Có rất nhiều công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện khâu hoạch định chiến lược này. Khi một chiến lược được làm tốt ngay từ khâu hoạch định sẽ làm giảm thiểu các sai sót và làm chiến lược trở nên hoàn hảo hơn. Nhiệm vụ của nhà quản lý là lựa chọn đúng các công cụ phù hợp để có thể thực hiện tốt nhất vai trò quản trị của mình thông qua việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

Như vậy, có thể nói khóa luận đã đạt được một số kết quả như sau:

Thứ nhất: Khái quát được những cơ sở lý luận của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp như khái niệm chiến lược, hoạch định chiến lược, các mô hình được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược.

Thứ hai: Dựa trên các cơ sở lý luận khoa học và những minh họa sinh động, cụ thể để phân tích tình hình thực trạng Công ty TNHH Thanh Hùng, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá về quá trình hoạch định chiến lược tại doanh nghiệp.

Thứ ba: Chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của doanh nghiệp, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạch Định Nguồn Nhân Lực khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *