[06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực [FREE]

Báo cáo nhân sự

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Đào Tạo Nguồn Nhận Lực, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 8 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phục Vụ Đào Tạo Nguồn Nhận Lực điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Nhân Sự


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng là một xu hướng khách quan trong quá trình phát triển. Để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải biết nắm bắt, tận dụng triệt để các cơ hội, lợi thế, đồng thời có những thay đổi, điều chỉnh nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, bất lợi từ xuất phát từ hội nhập kinh tế. Khi kinh tế thế giới đang chuyển dần thành kinh tế tri thức thì nguồn nhân lực trong tổ chức trở thành nguồn lực quan trọng nhất.

Đây là nguồn lực hết sức năng động, có khả năng sinh lợi cao và có khả năng kiểm soát các nguồn lực khác. Ở Việt Nam, vấn đề nguồn nhân lực ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Thực tiễn đã chỉ ra rằng nguồn lực con người là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, Cảng Tôn Thất Thuyết đã đạt nhiều thành quả nhất định trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng, Cảng Tôn Thất Thuyết cần đầu tư phát triển cho các nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là công tác phát triển nguồn nhân lực bởi nguồn lực này còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Mặt khác, thời gian qua đã có nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, bài viết về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào về phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết một cách hệ thống và toàn diện.

Đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết” được lựa chọn nhằm nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết.

 1. Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết trong thời gian tới.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu:
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết.
 • Phạm vi nghiên cứu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực
 • Về không gian: đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết.
 • Về thời gian: Số liệu thống kê chủ yếu từ năm 2018 – 2020 và số liệu dự báo đến năm 2020. Số liệu điều tra, khảo sát được thực hiện năm 2021
 1. Phương pháp nghiên cứu

Áp dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, sử dụng bảng hỏi để khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo và nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong công tác đào tạọ nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

 1. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực.
 • Chương 2:Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết.
 • Chương 3:Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật, toàn cầu hóa kinh tế thì yếu tố con người và vấn đề quản lý con người đang ngày càng được quan tâm chú trọng như là yếu tố chính quyết định sự phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Đồng thời hiểu được đào tạo nguồn nhân lực là cách tốt nhất để có thể sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đó, Công ty cồ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã, đang và chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm có được một đội ngũ lao động đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và sự phát triển vững chắc của công ty trong môi trường kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay.

Qua thời gian làm việc, tìm hiểu và thực hiện đề tài này ở Công ty cồ phần Cảng Tôn Thất Thuyết, em nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tác động đến việc tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt như hiện nay.

Qua quá trình thực tập và viết bài báo cáo về tìm hiểu hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần cảng Tôn Thất Thuyết, em xin rút ra một số kết luận sau:

Nhờ có Ban Giám Đốc có năng lực trình độ, và một đội ngũ Trưởng phòng tận tâm giàu nhiệt huyết với công việc, quan tâm chăm sóc cho đời sống nhân viên đã tạo nên động lực giúp cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Việc phân chia công việc – trách nhiệm theo các phòng cũng như việc quản lý từng nhóm bộ phận của Ban Giám Đốc đã tạo tính thống nhất, mạch lạc trong công tác quản lý, giúp các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như hỗ trợ giữa các bộ phận với nhau để hoàn thiện công việc được giao.

Bên cạnh đó, Công ty cần hoàn thiện tốt hơn nữa hoạt động quản lý việc Tuyển dụng – Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty. Nếu có những điều chỉnh thích hợp hơn trong công tác Tuyển dụng – Đào tạo thì  sẽ giúp Công ty tiết kiệm nhiều chi phí và sử dụng nguồn lao động đạt hiệu quả hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

 1. Lý do chọn đề tài

Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định FTA với Châu Âu (EVFTA)… đã mang đến nhiều cơ hội kinh doanh nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp.

Công nghệ kỹ thuật đang thay đổi một cách nhanh chóng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, những bất ổn của nền kinh tế đang hiện hữu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần tạo cho mình một sự khác biệt, một lợi thế cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. Đó chính là chất lượng nguồn nhân lực.

Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn và bền vững hơn so với việc đầu tư đổi mới trang bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Đào tạo là một công tác quan trọng trong quản trị nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đào tạo không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà nó còn giúp cho người lao động cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, áp dụng thành công các thay đổi về công nghệ, kỹ thuật. Nhờ có đào tạo nhân lực mà người lao động tránh được sự đào thải trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, xã hội; góp phần làm thoả mãn nhu cầu phát triển cho người lao động.

Sau một thời gian thực tế tìm hiểu, nghiên cứu tình hình tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, tác giả nhận thấy Công ty có rất nhiều ưu điểm như đã thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đầu tư cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cũng như có những chính sách phát triển nhân lực. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hoạt động đào tạo vẫn còn những hạn chế, công tác đánh giá chưa đạt hiệu quả. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Lĩnh vực xăng dầu mà Công ty đang hoạt động hiện đang phát triển rất nhanh chóng, sự cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt. Vì vậy, với quy mô hơn 700 lao động, Hà Sơn Bình cần phải đầu tư nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực hơn nữa để khẳng định được vị thế của mình và phát triển bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo đối với Công ty, tác giả đã lựa chọn vấn đề “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình” làm đề tài nghiên cứu và viết luận văn cao học của mình.

KHO BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Ngày nay, một tổ chức tồn tại và phát triển không phải bởi sự quyết định của nguồn vốn, công nghệ hay thiết bị mà nó phụ thuộc rất nhiều vào sự lãnh đạo, tổ chức của con người. Do vậy, công tác đào tạo nguồn nhân lực phải được đặc biệt chú trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của đào tạo nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của công ty, Petrolimex Hà Sơn Bình đã và đang chú trọng hơn nữa đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực nhằm có được một đội ngũ lao động đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và sự phát triển vững chắc của công ty trong môi trường kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay.

Qua thời gian tìm hiểu và thực hiện đề tài này tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, tác giả đã phân tích thực trạng và đánh giá một số ưu, nhược điểm trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Do thời gian có hạn và kiến thức, năng lực còn hạn chế nên luận văn nghiên cứu của tác giả không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của quý thầy, cô, lãnh đạo Công ty để luận văn được hoàn chỉnh hơn và có thể áp dụng để mang lại một phần nào lợi ích cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trong thực tế sắp tới.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

 1. Lý do chọn đề tài

Cùng với quá trình đổi mới và phát triển thì nguồn nhân lực được thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố chủ chốt quyết định đến sự thành hay bại, khả năng duy trì và phát triển của một tổ chức, một doanh nghiệp. Đặc biệt việc trang bị được một đội ngũ lao động lớn mạnh cả số lượng và chất lượng là điều cực kỳ quan trọng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều công việc trong đó chủ yếu nhất là công tác đào tạo nhân lực.

Công ty Cổ Phần Thủy Tạ là một đơn vị thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã không ngừng tìm tòi và phát triển để đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trong tình hình hội nhập hiện nay, Công ty cần phải có những giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn, giữ vững vị thế của mình trên thị trường.

Cùng với sức mạnh của tài chính, sức mạnh của khoa học kỹ thuật thì con người là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, vấn đề thực tế được đặt ra cho Công ty Cổ Phần Thủy Tạ là phải làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty. Như vậy thì mới có điều kiện để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Thời gian qua, về cơ bản đào tạo nhân lực ở Công ty Cổ phần Thủy Tạ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực, bổ sung những kỹ năng cần thiết cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nhân lực cho công ty để thực hiện kế hoạch đã đề ra. Việc lập kế hoạch, xây dựng các chính sách, quy chế đào tạo, quy chế sử dụng nhân lực…. được phòng Tổ chức hành chính thực hiện khá cụ thể.

Tuy nhiên, công tác đào tạo vẫn còn một số hạn chế về quy trình và kết quả đào tạo cần giải quyết để nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển, cạnh tranh và hội nhập gay gắt như hiện nay.

Nhận thấy việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thủy Tạ là cần thiết. Chính vì tác giả đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Thủy Tạ” để nghiên cứu.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Công tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong các công tác quan trọng giúp cho các tổ chức có thể thực hiện được mục tiêu phát triển của mình.

Luận văn đã hệ thống hóa những lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực và đã đưa ra một mô hình tổng quát về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ.

Trên cơ sở đó, luận văn đã thu thập thông tin, tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty, chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác này như là: việc xác định nhu cầu đào tạo chưa được coi trọng nên khi thực hiện còn thiếu khoa học; phương pháp đào tạo chưa phù hợp với người học, chưa thực sự quan tâm sắp xếp công việc đối với những người đã được đào tạo…

Trên cơ sở những phân tích và đánh giá nêu trên, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thủy Tạ. Tác giả hy vọng rằng những giải pháp này sẽ giúp ích được cho Công ty trong thời gian tới.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập hơn bao giờ hết yếu tố con người thực sự đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong bất kỳ tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng là một hiện thực hiển nhiên không thể phủ nhận. Các tổ chức ngày càng nhận thức được rằng, cạnh tranh thị trường thế kỷ XXI sẽ là cạnh tranh nhân tài nên họ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đào tạo nhân lực.

Trong nhiều trường hợp, vốn và công nghệ có thể huy động và thực hiện nhưng để xây dựng được một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, tận tâm và có khả năng thích hợp và làm việc có hiệu quả thì thật sự phức tạp và tốn kém nhiều hơn. Khi doanh nghiệp gặp phải những vấn đề như: thiếu nguồn lao động giỏi, nguồn nhân lực sẵn có không phát huy được hết khả năng hay người có năng lực thiếu cơ hội phát triển…thì công tác đào tạo nguồn nhân lực lại trở nên vô cùng quan trọng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Đào tạo nguồn nhân lực giúp tổ chức sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho NLĐ hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng với công việc.

Là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi – thủy điện, với Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP thì công tác đào tạo nguồn nhân lực càng có ý nghĩa quan trọng bởi thực tế đặt ra đối với lĩnh vực tư vấn và xây dựng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chuyên gia phải có trình độ chuyên môn, đáp ứng cả về số lượng – chất lượng và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, với mục tiêu phấn đấu trở thành một doanh nghiệp tư vấn tầm cỡ trong khu vực và thế giới.

Với chiến lược kinh doanh xem nhân lực là yếu tố hàng đầu, cùng với sự mở rộng lĩnh vực hoạt động, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại thì công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Tổng công ty cần phải quan tâm đến vấn đề này nhằm giữ chân lao động, nâng cao chất lượng lao động. Đào tạo giúp người lao động ngày một nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tiếp thu được những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Như vậy, việc đào tạo là thật sự cần thiết và không thể thiếu được trong tổ chức, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Tổng công ty, tác giả đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn của mình.

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Khóa luận tốt nghiệp đào tạo nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Đào tạo nguồn nhân lực là một khâu quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực, đây là một hình thức đầu tư có tính chiến lược. Thông qua việc đào tạo và khai thác nguồn nhân lực có thể giúp cho cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP xác định rõ được nhiệm vụ, chức trách và mục tiêu công tác của bản thân, nâng cao kiến thức và kỹ năng, khả năng nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu lâu dài trong tương lai, từ đó tạo ra giá trị lớn nhất cho Tổng công ty cùng với sự vươn lên của bản thân người lao động.

Thấy rõ được tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong những năm vừa qua, Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP đã không ngừng đầu tư cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng đào tạo để có được những đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có năng lực quản lý nhằm tăng sức cạnh tranh của Tổng công ty trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình thủy lợi – thủy điện. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Qua thời gian làm việc, tìm hiểu và thực hiện đề tài này ở Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP, em nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tác động đến việc tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt như hiện nay.

Trước khi kết thúc bài, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn TS. NGUYỄN TIẾN HƯNG, và các cô chú lãnh đạo tại Tổng công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt thời gian hoàn thành bài luận văn này.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH – KHU VỰC KIMBERLY-CLARK

 Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

1.Lý do chọn đề tài

Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó. Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà các tổ chức đều cần phải có nhưng trong đó tài nguyên nhân văn – con người lại đặc biệt quan trọng. Không có những con người làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt tới mục tiêu.

Trong điều kiện xã hội đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, thì các nhân tố công nghệ, vốn, nguyên vật liệu đang giảm dần vai trò của nó. Bên cạnh đó, nhân tố tri thức của con người ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Nguồn nhân lực có tính năng động, sáng tạo và hoạt động trí óc của con người ngày càng trở nên quan trọng. Nếu biết khai thác nguồn lực này đúng cách sẽ tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Vì vậy để hòa mình cùng với các nước năm châu, Việt Nam cũng đang ngày càng chú trọng mạnh vào nguồn nhân lực. Quá trình này đã được chú trọng hơn từ công tác đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao cần thiết cho sự phát triển, mở rộng của các Công ty.Một chiến lược đào tạo phù hợp sẽ phát huy được tối đa năng lực tiềm ẩn của mỗi con người. Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn lực nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Tốc Độ Xanh.

Tôi đã thấy được nhiều vấn đề bất cập trong công tác đào tạo nhân tài tại Công ty và do Công ty chuyên cung ứng nhân sự về đóng gói bao bì sản phẩm cho khá nhiều Công ty khách hàng nên mỗi khách hàng có các yêu cầu khác nhau về đào tạo. Vì vậy các khóa đào tạo sẽ được mở ra tùy theo sự khắc khe của chính Công ty khách hàng. Vì thế, Tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tốc Độ Xanh – khu vực Kimberly-Clark” mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực để Công ty có được một nguồn lực mạnh mẽ, chất lượng hơn, có năng suất lao động hơn.

KHO BÀI MẪU ===> Luận Văn Thạc Sĩ Hoạt Động Đào Tạo

 Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn là với các doanh nghiệp nước ngoài. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, sản phẩm dịch vụ, chất lượng,… Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người. Vì vậy, việc đầu tư vào công tác đào tạo nguồn nhân lực là điều tất yếu được các doanh nghiệp quan tâm.

Qua thời gian thực tập và nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tốc Độ Xanh, nhận thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được thì còn khá nhiều bất ổn làm giảm hiệu quả công tác đào tạo. Vì vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cần phải được tăng cường, hoàn thiện hơn nữa để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai.Chính vì vậy, bài báo cáo đã phân tích kỹ thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty và đã tìm ra các ưu – nhược điểm trong công tác đào tạo nên đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực

Mặc dù đã rất nổ lực để hoàn thành bài báo cáo nhưng do hạn chế thời gian và kiến thức nên báo cáo không tránh khỏi có sai xót. Vì vậy, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhận Lực khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.56

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *